Geavanceerde functies voor Veeam Backup & Replication

Veeam ONE wordt samengevoegd met Veeam Backup & Replication en biedt geavanceerde mogelijkheden voor monitoring, rapportage en capaciteitsplanning, waarmee u uw virtuele omgeving optimaal kunt beveiligen.

  • Met tools voor evaluatie van de infrastructuur kunt u de back-upstatus en repository-vereisten voor uw VM's bepalen en monitoren
  • Monitoring zonder toezicht en de vooraf ingestelde alerts informeren u realtime over problemen die uw back-upinfrastructuur en -taken nadelig beïnvloeden
  • Dankzij geavanceerde rapportagemogelijkheden kunt u gemakkelijk niet-beveiligde VM's identificeren, back-upresources optimaliseren, de back-upstatus automatisch documenteren, chargeback uitvoeren en nog veel meer.

Met de monitoring en capaciteitsplanning voor Veeam-back-uprepository's kunt u bovendien het gebruik van vrije ruimte bijhouden en trends analyseren, zodat u potentiële opslagruimteproblemen waardoor back-ups kunnen mislukken, vóór bent.

Documenten en meer resources

De trial versie heeft alle functionaliteiten van de commerciële versie
GRATIS trial
downloaden

Offerte aanvragen | Vind een reseller

Realtime monitoring met ingebouwde intelligentie

U wilt als eerste op de hoogte zijn wanneer problemen de prestaties en beschikbaarheid van uw back-up- en virtuele infrastructuur nadelig beïnvloeden. Met meer dan 200 vooraf ingestelde alerts en een uitgebreide knowledge base wordt u niet alleen gewaarschuwd wanneer zich een probleem voordoet, maar hebt u ook alle informatie binnen handbereik om snel het probleem in kaart te brengen, de hoofdoorzaak vast te stellen en het probleem te verhelpen.

Dankzij Veeam ONE:

  • Wordt u geïnformeerd over back-up- en prestatieproblemen voordat applicaties en gebruikers er last van ondervinden
  • Kunt u problemen sneller opsporen en verhelpen met alertdashboards waarmee u kunt inzoomen op objecten en prestatiediagrammen
  • Beschikt u over de gebruiks- en prestatieanalyses die u nodig hebt om resources te optimaliseren voor maximale prestaties en beschikbaarheid
Kijk hoe het werkt – volg een dagelijkse productdemo
Realtime monitoring met ingebouwde intelligentie

Monitoringdashboard Summary

Informatieve dashboards waarmee u eenvoudig kunt inzoomen

Veeam ONE biedt u heldere overzichten van de status en prestaties van uw back-up-, VMware- en Hyper-V-infrastructuren. Monitoringdashboards bieden bovendien met één klik intuïtieve toegang tot objectdetails, prestatiegegevens en knowledge base-artikelen. Zo hebt u alle benodigde informatie binnen handbereik.

Fail-overclusters, CSV's en SMB-shares

Veeam ONE biedt complete monitoringondersteuning voor fail-overclusters, inclusief specifieke alerts, rapporten, grafieken en knowledge base-artikelen voor CSV's, SMB-shares en 'highly available' SMB-shares. Directe en indirecte werklasten voor CSV's worden apart weergegeven in diagrammen, die u inzicht geven in de invloed van elk type werklast op een datastore en aan de hand waarvan u kunt vaststellen of een probleem te maken heeft met de hardware of de configuratie.

Prestatie- en infrastructuuranalyse

Veeam ONE toont uitgebreide gegevens over resourcegebruik en belasting van hosts, clusters en datastores, met informatie tot op het niveau van afzonderlijke VM's. In één oogopslag ziet u welke componenten in uw back-up- en VMware-infrastructuur het meeste beslag leggen op de resources en welke ESX(i)-hosts het minst zijn belast. Bepaal aan de hand van de feitelijke cumulatieve I/O-belasting voor een bepaalde datastore of deze overbelast is of meer VM's aankan. U kunt zelfs inzoomen op Windows- en Linux-/Unix-VM's, ESX(i)-hosts en vCenter-servers om het resourcegebruik van specifieke applicaties te monitoren.

Integratie met vCloud Director

De vCloud Director-infrastructuur is geïntegreerd in monitoringweergaven, zodat u altijd beschikt over de context die u nodig hebt om uw vCloud Director-infrastructuur effectief te beveiligen en beheren.

Bekijk productdemo van Veeam ONE

Documentatie en managementrapportage

Er zijn tal van redenen om te willen beschikken over tijdige en nauwkeurige informatie over uw virtuele omgeving:

  • U wilt in één oogopslag inzicht hebben in de prestaties en het gebruik van uw back-up- en virtuele infrastructuur.
  • Het management wil informatie hebben over resources, back-upstatus en belasting.
  • Intern beleid, externe regelgeving en gezond verstand vereisen complete en up-to-date documentatie over uw voortdurend veranderende virtuele infrastructuur.

Met Veeam ONE krijgt u alle benodigde informatie via voorgedefinieerde rapporten, dashboards en geautomatiseerde rapportage zonder dat u veel tijd kwijt bent aan het ophalen en verzamelen van gegevens.

Analyse van de back-upinfrastructuur

Evaluatierapportage over de infrastructuur vereenvoudigt de implementatie en het beheer van uw back-upomgeving. Aan de hand van schattingen van de mate waarin VM's worden gewijzigd kunt u back-uprepository-vereisten berekenen. Via analyse van VM-configuraties worden problemen die ertoe kunnen leiden dat er geen back-up van een VM wordt gemaakt, gedetecteerd en krijgt u hierover advies.

Geautomatiseerde en on-demand rapportage voor Veeam Backup & Replication

Dankzij meer dan 25 rapporten kunt u de back-upstatus en back-uptaken controleren, krijgt u inzicht in bandbreedte- en opslaggebruik, kunt u uw besparingen als gevolg van de geïntegreerde WAN-acceleratie bekijken, de herstelactiviteiten van operators controleren, chargeback voor back-up uitvoeren, en nog veel meer. Rapporten kunnen on-demand worden gemaakt of u kunt instellen dat ze automatisch worden gegenereerd en verzonden.

Voorgedefinieerde en aanpasbare dashboards

Rapportagedashboards van Veeam ONE zijn webgebaseerde interfaces die duidelijke en overzichtelijke informatie over uw back-up- en virtuele infrastructuur presenteren. Dankzij voorgedefinieerde dashboards voor onder meer back-up, alerts en trends zijn belangrijke zaken in uw virtuele omgeving altijd meteen zichtbaar voor u. U kunt ook uw eigen dashboards creëren en aanpassen voor unieke weergaven van uw infrastructuur.

Resource-optimalisatie

Als uw back-up- en virtuele infrastructuren groter worden, kan het lastig worden om bij te houden waar en hoe resources worden gebruikt. Met Veeam ONE hoeft u niet te wachten tot zich een calamiteit voordoet om erachter te komen dat uw resources niet efficiënt worden ingezet. U kunt ook controleren of u zo efficiënt en veilig mogelijk consolideert.

Rapport over beveiligde VM's

Rapport over beveiligde VM's

Dashboard Alarms

Dashboard Alarms

Meer informatie

Capaciteitsplanning

Dankzij geavanceerde analyses hoeft u er bij capaciteitsplanning niet meer naar te raden. Veeam ONE analyseert historische trends, identificeert teveel toegewezen resources en biedt flexibele what-if-modellering. Realtime datastore-I/O-tellers zijn geïntegreerd in drempelanalyses en adviezen over resourceprovisioning, wat resulteert in praktische en concrete overzichten die rekening houden met zowel de beschikbaarheid als de prestaties van resources. Met een duidelijk beeld van het huidige en voorspelde gebruik kunt u vertragingen van diensten voorkomen en de groei zo kosteneffectief en met zo min mogelijk verstoring beheren.

Weten wanneer en hoe u capaciteit toevoegt

Vaak is het niet voldoende om te weten wanneer het gebruik resourcedrempels bereikt. U wilt informatie waarmee u een plan kunt opstellen en uitvoeren om te voorkomen dat u de capaciteit overschrijdt. Dankzij de gedetailleerde adviezen over het toevoegen van hosts en opslagresources kunt u erop vertrouwen dat uw back-up- en virtuele infrastructuur altijd voldoet aan de vereisten van uw groter wordende virtuele omgeving.

Gebruik verhogen en het risico vermijden dat de opslag opraakt

Met thin provisioning van virtuele schijven kunt u resources beter benutten en voorkomen dat de opslagcapaciteit van uw omgeving onvoldoende wordt gebruikt. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat u uw datastores niet overbenut? Met Veeam ONE kunt u zien wanneer en hoe u opslagtoewijzingen opnieuw in balans brengt zodat u serviceonderbrekingen voorkomt en ervoor zorgt dat uw VM's over de benodigde resources beschikken.

Risico verminderen met what-if-modellering

Dankzij modellering van hostuitval en weergaven van beschikbare capaciteit op hosts voor extra VM's kunt u bepalen of er voldoende capaciteit is om huidige en toekomstige VM-taken te ondersteunen.

Bedrijfsmatige en technische overzichten

Veeam ONE biedt zowel technische als bedrijfsgeoriënteerde weergaven van de virtuele infrastructuur. Monitor en rapporteer over dynamisch samengestelde groepen van hosts, clusters, virtuele machines en datastores die zijn gecategoriseerd op business unit, geografische locatie, afdeling, serviceniveau, servertype of een ander door u gedefinieerd criterium.

Zorg voor een overzicht van uw virtuele omgeving op bedrijfsniveau

Met Veeam ONE kunt u uw clusters, hosts, virtuele machines (VM's) en datastores geautomatiseerd, flexibel en dynamisch categoriseren en groeperen op criteria als bedrijfsunit, afdeling, doel en SLA. Bedrijfscategorisatie van Veeam ONE biedt u de mogelijkheid om uw virtuele infrastructuur te bekijken en te beheren op basis van de behoeften en prioriteiten van uw organisatie.

Resourcetoewijzing prioriteren en wildgroei van VM's beheersen

Met bedrijfscategorisatie van Veeam ONE kunt u resourcegebruik voor logische groepen van objecten monitoren en erover rapporteren. U kunt ook zien welke objecten niet voldoen aan uw categorisatiecriteria, zodat u VM-wildgroei gemakkelijk kunt detecteren.

Monitoring from a business perspective

Monitoring from a business perspective

Bekijk de online trainingsvideo's

Live or recorded session with
Veeam System Engineer

Nu proberen


Veeam ONE
Start uw gratis 30-dagen trial

Opties voor aanschaf


Licentiëring en aanschafprocedure