Jen před několika měsíci jsme představili  beta verzi řešení Veeam® Management Pack™ (MP) v8 pro System Center a informovali vás o mnohých zlepšeních, která jsme u ní uplatnili. A nyní, po doplnění dalších funkcí a provedení intenzivního testování kontroly kvality v návaznosti na tolik oceňovanou zpětnou vazbu od naší komunity, partnerů a koncových uživatelů, jsme konečně připraveni uvést na trh verzi Management Pack pro širokou veřejnost!

Podpora strategických rozhodnutí

Kvalitní řešení správy a dohledu dokáže více než jen sledovat prostředí a upozorňovat vás na potenciální či skutečné problémy. Během let jsme s každou verzí vylepšovali schopnosti MP a doplňovali podporu nových hypervisorů a verzí Veeam Backup & Replication™. Získávali jsme také data o výkonu z prostředí, abychom mohli podpořit plánování kapacity, určování správné velikosti, modelování selhání hostitele a další. V této verzi jsme zašli ještě dále, abychom zajistili, že shromážděná data pomohou umožnit a podpořit vaše strategická rozhodnutí, a to díky následujícím schopnostem:

  • data a sestavy pro správu IT umožňující řešení klíčových problémů, jako např. mírnění rizik, zvýšení efektivity a maximalizace návratnosti investic,
  • nástroje a data pro odborníky na poli virtualizace, aby jim pomohly eliminovat nadbytečnost, snižovat celkovou administrativní zátěž a zvyšovat efektivitu zdrojů. To znamená, že odborníci působící v oblasti virtualizace již nebudou muset věnovat cenný čas manuálnímu shromažďování dat, protože data budou vedení pohotově k dispozici.
  • úplná viditelnost celého prostředí pro účely technické podpory nebo oddělení služeb s jedinečnou viditelností od aplikací po hardware.

Konečný součet? Veeam MP v8 je celý vystavěný kolem myšlenky vyřešit problémy IT, kterým čelí každý ve svém prostředí.

Přehled o hardwaru i softwaru

Schopnost vidět souvislosti mezi zdroji je pro moderní podnik současnosti zcela zásadní. Tato schopnost začíná na úrovni vrstvy aplikací a pokračuje k počítačovým, úložným a síťovým vrstvám, ale také k samotnému hardwaru. S řešením Veeam MP v8 mohou správci IT využít výhod topologického hierarchického zobrazení podrobných dat i souhrnných dat a bezprostředně získat obrázek o souvislostech a závislostech za účelem určení prvotní příčiny problému.

 

mp8-1

 

Novinkou řešení Veeam MP v8 je podpora prostředí vSphere 6, která poskytuje úplný přehled o zásadních funkcích, jako např. Virtual Volumes Datastores (VVOL), licencích a certifikátech VMware, vCenter komponentách, stavu sítě a dalších.

Nové a vylepšené teplotní mapy, jedna z našich nejoblíbenějších funkcí představuje rychlé zobrazení různých parametrů, které vám umožňují rychle detekovat a předvídat problémy.

Nová tepelná mapa sledování snapshotů a kontrolních bodů řeší jedno z nejproblematičtějších míst největších virtuálních datových center. Díky bleskurychlé detekci velikosti a stáří snapshotů nyní můžete zajistit dobrý stav vašeho prostředí tím, že předejdete ztrátě výkonu kvůli zapomenutým snapshotům nebo kontrolním bodům.  S novou sestavou sledování snapshotů a kontrolních bodů se můžete nořit hlouběji a zabývat se detaily každého snapshotu nebo kontrolního bodu ve vašem prostředí.

 

mp8-2

A v neposlední řadě podpora dohledu Veeam Backup & Replication zobrazuje v konzole Operations Manager na jednom místě všechny úlohy zálohování. Nové sestavy, jako např. vyhodnocení infrastruktury zálohování, sledování změn v konfiguraci úloh a další, vám zprostředkovávají viditelnost, kterou potřebujete, abyste mohli zajistit, že všechny vaše virtuální počítače mají platné body obnovení. To vám také umožňuje rychle identifikovat nechráněné virtuální počítače, ukázat, kdo virtuální počítače obnovil, kdy a kam bylo obnovení provedeno, a sledovat výkon a stav každého kopírování zálohy.

Nepropásněte již nikdy požadavky SLA

Nesplnění požadavků smlouvy o úrovni služeb (tzv. SLA) je u současných moderních datových center nepřípustné. Pokud již v současnosti používáte k upozorňování a shromažďování dalších dat za účelem rychlejšího řešení problémů analytické monitorování v reálném čase, pak asi víte, jak obrovskou změnu dokáže přinést. Ale počkejte, máme pro vás ještě více! Vylepšený Veeam Task Manager pro Hyper-V jsme rozšířili tak, aby při použití spolu s Operations Manager zahrnoval také podporu clusterů. Dále je zde také zásuvný modul pro uživatele System Center Virtual Machine Manager.

 

mp8-3

Nová verze Veeam MP by nebyla úplná bez dalšího souboru vylepšení miniaplikací se semafory a analytických řídicích panelů. Tato vylepšení vám pomohou zjistit konkrétní prvotní příčiny problémů a také vám poskytnou data, která potřebujete k řešení problémů v oblasti požadavků SLA.

Správci IT mohou řešit skutečné i potenciální problémy prostřednictvím proaktivního analytického dohledu v reálném čase zajišťovaného Veeam MP.

Plánování kapacity

Museli jste někdy odmítnout vyhovět žádosti, protože vaše prostředí již nemělo k dispozici žádné prostředky? Došly vám někdy zdroje, aniž byste si předem uvědomili, že k tomu dojde? Je-li vaše odpověď na kteroukoliv z těchto otázek „ano“, pak nejste sami. Před stejným problémem stojí mnoho další lidí.

Řádné plánování kapacity je u virtualizovaných datových center jedním z nejobtížnějších a nejnáročnějších úkolů. Veeam MP v8 tento problém řeší díky široké řadě předdefinovaných nástrojů. Pomůcka plánování kapacity vám poskytuje rychlý pohled na infrastrukturu, kterým umožňuje každodenní kontrolu, abyste mohli potenciální problémy identifikovat předem. Využít můžete také rozsáhlé možnosti sestav Veeam, které umožňují pokročilejší práci s plánováním kapacity, jako např. sledování vývoje a tvorbu prognóz, modelování selhání a mnohem více. Nyní konečně dostanete všechny profesionální informace, které opravdu potřebujete pro svá strategická rozhodnutí – a to spolu s daty, která je podkládají.

 

mp8-4

A co rozhodnutí o kapacitě v oblasti hybridních cloudových technologií? Pokud cloud ještě nepoužíváte, pak pravděpodobně brzy budete. Možná vás zajímá, jaké zdroje jsou pro cloud zapotřebí. S plánováním kapacity Veeam pro hybridní cloud můžete rychle a snadno analyzovat zátěž on-site systémů a přesně předvídat odpovídající zdroje, které budete potřebovat k migraci těchto zdrojů do Microsoft Azure nebo VMware vCloud Air.

 

mp8-5

Konec neefektivnosti

Jak asi již víte, správné určení velikosti zdrojů je náročné. Jen velice obtížně lze předvídat správné množství zdrojů potřebných k bezproblémovému chodu vašeho prostředí. V lepším případě jsou virtuální počítače zbytečně velké a může u nich docházet k plýtvání zdroji. V horším případě mají nedostatečné zdroje a nejsou schopny dostát požadovanému výkonu.

V každém případě platí, že určení správné velikosti nebylo nikdy snadné – až dosud. V současnosti Veeam tento problém řeší prostřednictvím skvělých sestav Veeam MP v8 pro System Center!

S řešením MP se data shromážděná z prostředí a uložená v datovém skladu Operations Manageru pečlivě analyzují a využívají ke generování sestav, jako např. nečinné virtuální počítače, informace o nadměrné nebo nedostatečné velikosti, sledování konfigurací a zabezpečení platformy vSphere.

 

mp8-6

 

Nástroj Veeam Morning Coffee Dashboard

V řešení MP v8 představujeme nástroj Veeam Morning Coffee Dashboard™ & Report. Každý správce IT rád zahájí den s touto sestavou, která zprostředkovává rychlý přehled o virtuální infrastruktuře a informace o fyzických hostitelích, virtuálních počítačích, úložištích a celkovém využití zdrojů v reálném čase. Díky ucelenému přehledu důležitých parametrů sestavy o infrastruktuře, jako např. hustota virtuálních počítačů, poskytování nadměrné výpočetní a úložné kapacity, můžete prohlížet tato data opravdu podrobně. Tuto sestavu lze také využít k rychlému předání informací o stavu vašeho prostředí vedení společnosti.

 

mp8-7

Závěr

Přestože si mnozí mysleli, že významného zlepšení není u řešení možné dosáhnout, Veeam Management Pack v8 pro System Center je opět lepší než kdy v minulosti. Nyní řešení kromě očekávané podpory prostředí VMware vSphere 6 zahrnuje další nové funkce jako nástroj Morning Coffee Dashboard, sledování snapshotů a kontrolních bodů, vylepšeného správce úloh Hyper-V a další informace umožňující přijímat strategická rozhodnutí založená na datech.

Chcete-li řešit klíčové záležitosti obchodu, dohledu a správy u moderních datových center s technologií Always-On™ a máte-li implementován nástroj Microsoft System Center Operations Manager, pak byste si měli určitě stáhnout a vyzkoušet zkušební verzi řešení Veeam Management Pack v8!

Zmínili jsme se o tom, že Veeam Backup & Replication je pořád ještě BEZPLATNÝM balíčkem pro správu?

Chcete-li se dozvědět více: http://www.veeam.com/cz/system-center-management-pack-vmware-hyperv.html

Ke stažení zkušební verze: http://www.veeam.com/cz/vmware-microsoft-esx-monitoring-download.html

GD Star Rating
loading...
Veeam Management Pack v8 pro System Center je veřejně dostupná!, 5.0 z 5 na základě 1 hodnocení

Veeam Availability Suite — Stáhnout bezplatnou 30denní zkušební verzi

DOWNLOAD NOW