Dnešní svět, postavený na datových centrech, se od doby, kdy k ochraně dat stačilo prosté zálohování, výrazně proměnil. Novým cílem pro IT podniku je dostupnost. Společnosti potřebují možnost zotavení po havárii dat, aplikací, systémů a pracovišť s minimální nebo nulovou dobou odstávky. To je velice odlišný požadavek, než jaký byl kladen na dřívější řešení pro zálohování.

84 % IT pracovníků s rozhodovací pravomocí ale uvádí, že jejich datová centra nedokáží plnit požadavky uživatelů na pružný, neustále dostupný podnik, a mezi požadavky a realitou tak vzniká propast v dostupnosti. Více informací uvádí Veeam Availability Report.

U moderních úložišť, virtualizace a cloudu pracují zálohy, replikace a obnova společně. Správci IT tak mohou získat nové úrovně flexibility. V těchto prostředích se stále více používají snapshoty úložiště, které hrají důležitou roli při ochraně dat velkých i malých podniků. Pro lepší definici dostupnosti je možné využít dvou konkrétních cílů:

  • Cíl doby obnovení (RTO) znamená délku časového úseku, který je vyhrazen k provedení obnovy.
  • Cíl bodu obnovení (RPO) znamená časový bod, do kterého se má podnik po obnovení vrátit.

Podívejme se nyní, jak mohou technologie zálohování a snapshotů úložiště v IT provozu spolupracovat na zajišťování společných cílů doby a bodu obnovení (RTPO) do 15 minut pro všechny aplikace a data. Takové spojení přináší pružnost a rychlé reakce, které dokáží poskytovat to, čemu Veeam říká Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise).

Zálohování

Zálohování znamená proces, který nejprve zajistí konzistentní stav aplikací a operačního systému a poté zkopíruje data do jiného umístění, kde jsou uložena pro případ potřeby. Při zálohování získáváte další kopie a verze souborů, aplikací, souborových systémů nebo jiných zdrojů, které můžete využít v případě selhání nebo ztráty originálu.

Veeam doporučuje pro ochranu důležitých dat a aplikací dodržovat pravidlo 3-2-1. Toto pravidlo říká, že byste měli mít alespoň 3 kopie svých dat, ukládat je na 2 různé typy médií a 1 kopii uložit mimo své primární datové centrum. Pokud se zálohování provádí správně, dokáže poskytovat dlouhodobé uchovávání záložních dat v řádu měsíců a roků s efektivním výkonem a spotřebou úložného prostoru.

Snapshoty úložiště

Snapshoty jsou běžným způsobem ochrany dat a systémů. Ve srovnání se zálohováním minimalizují objem přenášených dat i zátěž systému. U počítačových systémů zachycuje snapshot neboli snímek úložiště stav systému v určitém časovém bodě. Můžeme si ho představit jako fotografii, která zachytí určitý časový okamžik. Snapshot úložiště je podobný: je to snímek dat, který zachycuje přesný obraz dat v určitém časovém okamžiku.

Ve výchozím nastavení snapshot úložiště nespotřebovává v okamžiku pořízení téměř žádný prostor. Obsahuje pouze metadata s informacemi o vyfocených datech, která se používají ke sledování stavu dat a k ukládání případných změn na základě odkazů na data. Snapshoty úložiště se vytváří prakticky okamžitě, což znamená, že jsou hotové za několik sekund. Díky tomu se běžně vytváří mnoho snapshotů, aby bylo možné získat RPO v řádu minut.

Jedním z rozdílů mezi snapshotem úložiště a zálohou je, že snapshot je uložen ve stejném místě jako původní data. Proto je zcela závislý na spolehlivosti zdroje. To znamená, že v případě havárie nebo poškození zdrojových dat je ztracen nebo znepřístupněn i snapshot úložiště. Pokud přijdeme o zdrojová data, nelze je pomocí snapshotu nijak obnovit. Snapshoty samy o sobě navíc nemají žádnou možnost zjistit poškození dat ani ověřit možnost obnovení.

Snapshoty úložiště a zálohování: Silná kombinace

Snapshoty úložiště podstatně zkracují časová okna pro zálohování a jsou velmi užitečné v případě, že provádíte mnoho aktualizací, protože je velmi jednoduché vrátit systém do stavu podle snapshotu.

Samotné snapshoty úložiště ale nedokáží překlenout propast v dostupnosti. Ani replikace snapshotu úložiště do sekundárního úložiště neřeší problém v případě poškození dat nebo chyby úložného systému. Není zde také žádná ochrana pro případ, že správce snapshot v primárním úložišti vymaže a na základě toho dojde při příští replikaci i k jeho vymazání ze sekundárního úložiště. Počet snapshotů úložiště, které můžete vytvořit a uložit, je také v mnoha případech omezený.

Následující tabulka ukazuje, jak se snapshoty úložiště a zálohy díky svým odlišným různým stránkám vzájemně doplňují:

  Záloha Snapshot
Lepší RPO
Lepší RTO
Konzistentní zálohy ✓*
Kontrola poškození/chyb
Okamžité vytvoření
Bez dopadu na produkci
Vysoká účinnost ukládání
Vzdálená kopie na externí médium  ✓
Nezávislost na zdrojových datech
Dlouhodobé uchovávání
Prevence lidských chyb  ✓

*s integrací do aplikací

Nejlepším přístupem pro IT je vytvářet snapshoty úložiště a zálohy společně a snížit tak RPO a RTO na minuty z původních hodin či dnů (a v některých případech dokonce týdnů).

Veeam a snapshoty úložiště

Veeam Availability Suite v9 využívá snapshoty úložiště k získání vyššího užitku z vašich investic do virtualizace a moderních úložišť těchto výrobců:

Tyto integrace mají za úkol orchestraci aplikačně konzistentních snapshotů podle požadovaného časového plánu, aby byly operační systémy a aplikace před pořízením snapshotu v konzistentním stavu. Veeam Backup ze snapshotů úložiště je může využít ke snížení dopadu na výkon vašeho produkčního prostředí a pro obnovu přímo ze snapshotů pomocí nástrojů jako jsou Veeam Explorer pro snapshoty úložiště nebo Instant VM Recovery. Veeam On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště také umožňuje využívat snapshoty k vytváření prostředí virtuálních laboratoří.

Snapshoty úložiště umožňují implementaci krátkodobé ochrany dat s velmi krátkým RPO a nízkým dopadem na produkční systém, čímž skvěle doplňují klasickou ochranu dat pomocí řešení jako Veeam Backup & Replication. Nezapomeňte, že přes všechny výhody, jaké snapshoty úložiště přináší, musíte stále přenášet svá produkční data ven ze společné domény možného selhání, ve které se snapshoty úložiště nachází, a zapisovat je do externího (nezávislého) úložného systému.

Tyto zálohy můžete využívat k dlouhodobému uchovávání pro případ zotavení po havárii, i když dojde ke smazání nebo zničení primárních dat. Zálohování také může být efektivním způsobem odesílání kopií dat do cloudu nebo sekundárního datového centra, abyste splnili požadavky pravidla 3-2-1.

The 3-2-1 Rule

Pravidlo 3-2-1 společnosti Veeam říká, že byste měli mít alespoň 3 kopie dat, ukládat je na 2 různé typy médií a 1 kopii ukládat mimo své pracoviště.

Spojení moderních úložišť a virtualizace se zálohováním a replikací znamená mnohem lepší dostupnost, než jakou nabízí elementární zálohovací funkce, kvůli kterým musí pracovníci IT v podnicích všech velikostí pracovat v noci. Spojení těchto technologií je velkým přínosem k plnění neustále se měnících požadavků podnikového prostředí na dnešní moderní datová centra.

Jak změnilo používání snapshotů a záloh práci vašeho IT týmu a způsob, jakým zajišťuje a ochraňuje služby, na kterých závisí chod podniku?

Související informace:

GD Star Rating
loading...

Veeam Availability Suite — Stáhnout bezplatnou 30denní zkušební verzi

DOWNLOAD NOW