Inteligentní správa dat Veeam pro Huawei OceanStor

Společnosti Veeam a Huawei nedávno uvedly nové funkce integrovaných snapshotů úložiště a orchestrace pro zákazníky používající řešení Veeam a úložiště Huawei OceanStor. Tento nový modul plug-in společnosti Veeam je založen na rozhraní API univerzálního úložiště Veeam a umožňuje, aby při spojení s infrastrukturou úložiště Huawei OceanStor mělo řešení Veeam vyšší efektivitu zálohování a obnovy.

Neustálý pohyb a správa dat znamenají, že dnešní organizace jsou nuceny své prostředky využívat na maximum. Data se stala pro podnikání mimořádně kritická, ale IT organizace mají problémy se zvládáním mimořádného růstu a mimořádného rozšiřování dat při současné ochraně před hrozbami ztráty dat, ransomwarem, výpadky služeb a lidskými chybami – věcmi, které mohou mít za následek ztrátu podnikatelských příležitostí, produktivity a pověsti.

Společnost Veeam navázala partnerství se společností Huawei a dalšími předními poskytovateli úložišť s cílem poskytovat integrovaná řešení ochrany dat a úložiště a pomáhat tak tyto nové obchodní a technické požadavky řešit. Zákazníci systému OceanStor nyní mohou využívat integraci úložiště Veeam pro prostředí VMware, čímž své datové centrum posunou na vyšší úroveň inteligentní správy daty a zajistí si lepší RTPO (cíle plnění doby obnovy a bodů obnovy).

Rychlejší, efektivnější zálohování pro systém Huawei OceanStor

Operace zálohování představují pro prostředí produkčního úložiště zátěž, která snižuje výkon. Nová integrace Veeam-Huawei přináší možnosti bezagentového zálohování ze snapshotů úložiště Veeam do úložiště OceanStor, což znamená 2násobné zvýšení rychlosti zálohování Veeam a až 10násobnou rychlost ve srovnání s konkurenčními řešeními zálohování.

Veeam při čtení dat ze snapshotů úložiště využívá sledování změněných bloků od společnosti VMware, což minimalizuje dopad na výkon produkčního virtuálního počítače během zálohování. Výsledkem je zkrácení doby existence snapshotu VMware na minuty místo hodin – tak dlouho to často trvá při použití záloh VMware bez snapshotů úložiště.

Při běžném zálohování Veeam je využíváno zálohování na paralelní disky, aby se zkrátilo časové okno, ale snapshot virtuálního počítače VMware může být podle očekávání nějakou dobu otevřený. To v danou chvíli vede k větší zátěží vstupu a výstupu na snapshot virtuálního počítače VMware, což může mít vliv na výkon virtuálního počítače.

Díky nové integraci může řešení Veeam vytvářet snapshoty Huawei na pozadí okamžitě po vytvoření snapshotu virtuálního počítače. Výsledek je téměř okamžitý. V níže uvedeném příkladu je snímek virtuálního počítače VMware otevřený pouze do vytvoření snapshotu úložiště, takže doba, po kterou musí být snapshot VMware otevřený, je kratší.

Ačkoliv mohou do hry vstoupit některé proměnné a výkon snížit, takto vysoký výkon nebude u zákazníků řešení Huawei OceanStor využívajících integraci snapshotů úložiště Veeam Availability výjimkou.

Orchestrace snapshotů úložiště Huawei OceanStor

Součástí integrace Veeam se systémem OceanStor jsou také funkce orchestrace, které snižují složitost správy záloh a zvyšují efektivitu. Nový modul plug-in Veeam dokáže orchestrovat aplikačně konzistentní snapshoty úložiště bez nutnosti mít ve virtuálním počítači nainstalovaný agent.

Ve většině IT organizací je v ideálním případě zálohování naplánováno mimo pracovní dobu, kdy nemá vliv na výkon. Realita dnešních obchodních požadavků na IT infrastrukturu však činí tento přístup zastaralým. V dnešním světě už není žádné „mimo pracovní dobu“. Nepřetržité využívání výpočetních prostředků a prostředků infrastruktury je klíčem k lepší návratnosti investic, takže doba nižšího využití se hledá jen obtížně. Důležitější však je, že zálohování je kvůli ochraně před ztrátou dat třeba provádět častěji. Pokud bylo v minulosti přijatelné provádět jedno zálohování za noc, dnes je běžným požadavkem úrovně služeb neustálé vytváření bodů obnovy, aby bylo možné plnit vyšší cíle bodů obnovení.

Orchestrace snapshotů Veeam pomáhá řešit tuto potřebu prostřednictvím kombinace častých snapshotů konzistentních v případě pádu a aplikačně konzistentních snapshotů.

Neomezené možnosti obnovy ze snapshotu úložiště

S nástrojem Veeam Explorer pro snapshoty úložiště můžete k obnově celých virtuálních počítačů nebo jednotlivých položek ze snapshotu využít snapshot úložiště orchestrovaný řešením Veeam nebo libovolný jiný existující snapshot úložiště Huawei, a to mnoha způsoby v závislosti na tom, co je v dané situaci obnovy nejefektivnější.

Integrace Veeam přináší nové úrovně flexibility obnovy při použití úložiště Huawei OceanStor. Obnova celého virtuálního počítače je jednoduchá a rychlá, ale ještě častějším případem je obnova jednotlivé položky v rámci virtuálního počítače.

Veeam Explorer pro snapshoty úložiště poskytuje týmům IT možnost obnovy jednotlivých položek bez nutnosti provádět obvyklé nové zřízení virtuálního počítače, které je náročné na čas a prostředky. Toto obnovení na úrovni položky je podporováno u objektů Microsoft Exchange, SQL, Active Directory a SharePoint v jednoduchém rozhraní podobném průzkumníku Windows. Řešení Veeam umožňuje dostat data, soubory, e-maily a další položky ze záloh do produkčního prostředí několika málo kliknutími. Podporováno je také obnovení databází Oracle ze snapshotů úložiště.

Automatizované zotavení po havárii / ověření obnovy a DataLabs

Nový modul plug-in Veeam pro řešení Huawei automatizuje také jeden z hlavních zdrojů problémů a nekonzistencí, se kterými se organizace při operacích zálohování a obnovy potýkají. Tím problémem je, že většina správců záloh IT si nemůže být nikdy opravdu jistá, že je v případě havárie nebo ztráty dat obnova z bodu obnovení skutečně možná.

Díky integraci Veeam a Huawei řešení Veeam On-Demand Sandbox™ pro snapshoty úložišť automatizuje proces vytváření zcela izolované kopie produkčního prostředí, ověří proveditelnost obnovení ze snapshotu, o stavu informuje a poté prostředí opět zruší. Řešení Veeam vytvoří DataLab z nedávných snapshotů úložiště vytvořených softwarem Huawei nebo jiným softwarem třetí strany a projde kompletní postup, aby se ověřilo spuštění virtuálního počítače, připojení k síti a funkčnost aplikace. Po dokončení řešení Veeam informuje o výsledku testu e-mailem nebo prostřednictvím vylepšených přehledů v sadě Veeam Availability Suite.

Vytvoření toho, co společnost Veeam nazývá DataLab, řeší dvě základní potřeby moderních infrastruktur IT. Za prvé, řeší potřebu ověřené obnovitelnosti, aby byly splněny zákonné a provozní požadavky, nehledě na jistotu pro tým IT, že je připravený na zotavení po havárii, pokud by k němu mělo dojít.

Za druhé, nástroje DataLab jsou velmi cenné při řešení potřeb vývojářských týmů nebo jiných týmů, které neustále vyžadují specializované laboratorní prostředí se skutečnými daty, aby mohly vyvíjet nová řešení, testovat upgrady a nasazení nebo vyhodnocovat riziko a plánovat zmírňování rizik.

Veeam a Huawei OceanStor jsou dohromady lepší

Huawei je nejnovější poskytovatel úložišť, který se stal partnerem společnosti Veeam pro efektivnější správu dat, efektivnější zálohování a rychlejší obnovení. Bez ohledu na to, zda chcete zrychlit zálohování Veeam, nebo chcete použít snapshoty úložiště vedle skutečných záloh ke snížení RTPO, s nově vydaným modulem plug-in Veeam pro Huawei OceanStor jste na správné cestě a připraveni na budoucnost.

Další zdroje

NOVINKA
V11A

Vyhněte se ztrátě dat
Vyhněte se ransomwaru

#1 Backup and Recovery

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.