V loňském roce představila společnost Veeam řešení Veeam Cloud Connect, novou technologii, která umožňuje snadné vytváření a využívání externích zálohovacích úložišť. Jednalo se o první řešení speciálně vytvořené s ohledem na poskytovatele služeb, a to z technického i obchodního hlediska. Jeho velmi snadné použití a schopnosti z něj okamžitě učinily úspěšné řešení, neboť v současnosti již stovky poskytovatelů služeb nabízejí služby externího zálohování založené právě na technologii Cloud Connect.

Jak tomu u technologií první generace bývá, každý očekával u následujících verzí příchod dalších funkcí. Nejčastějším dotazem bylo, zda „hodláme doplnit také funkce replikace“.

Jak je již z názvu tohoto příspěvku patrné, tato funkce je přesně to, co přináší nová verze!

Veeam Availability Suite v9 přichází s řešením Veeam Cloud Connect Replication – rychlým a bezpečným cloudovým řešením obnovení po havárii (tzv. DR). Obnovení po havárii (DR) je skvělé řešení, které zvyšuje dostupnost moderních datových center, což zajišťuje využitím technologií replikace a vytvářením externích replik virtuálních počítačů. Chce-li uživatel navrhnout a vytvořit DR lokalitu, stojí před ním problém: investiční náklady na vybudování a údržbu sekundární lokality. V sekundární lokalitě, ať již ji vlastníte nebo ji máte pronajatou, je nutné nasadit hardware a software odpovídající výrobnímu prostředí, zajistit jejich konfiguraci a správu, tzn. virtuálně zdvojnásobit práci vynakládanou v souvislosti s infrastrukturou IT. A vzhledem k tomu, že výrobní úlohy probíhají povětšinou v primární lokalitě, sekundární lokalita se využívá jen zřídka, což její náklady v porovnání s její hodnotou ještě zvyšuje.

A v této situaci je skvělou volbou cloudové řešení. Pronájmem zdrojů od poskytovatele služeb prostřednictvím modelu průběžné platby (v angl. Pay As You Go) získávají koncoví uživatelé stejný výsledný efekt (k dispozici jsou CPU, paměť RAM, úložiště a síťové prostředky pro případ provozu při selhání), a to bez investičních nákladů a zátěže související s návrhem a nasazením lokality DR.

Navíc se replikace virtuálních počítačů pomocí řešení Veeam Cloud Connect snadno používá a jednoduše nastaví, a to díky jednoduché jednoportové možnosti připojení prostřednictvím bezpečného a spolehlivého připojení SSL/TLS na poskytovatele služeb. Takže není nutné zavádět a udržovat připojení VPN nebo otevírat u zákazníka v bráně firewall vícero portů.

Ano, slyšeli jste dobře! VEŠKERÝ provoz jsme protáhli jediným portem – provoz správy replikací, skutečné přenosy dat virtuálních počítačů a dokonce i komunikaci mezi virtuálními počítači během částečných selhání.

Konečný uživatel uvidí po registraci ke služeb a připojení k poskytovateli služeb virtuálního cloudového hostitele, víceklientský náhled přiřazených zdrojů lokality DR s přiděleným procesorem CPU, pamětí RAM, úložišti a síťovými zdroji. Cloudový hostitel v podstatě slouží jako cíl replikace pro replikační úlohy zadané koncovým uživatelem.

blog-1

U selhání existuje několik možností. K dispozici bude samozřejmě možnost Selhání celé lokality, ale my jsme zapracovali také další inovaci: částečné selhání lokality. Díky tomu budou moci koncoví uživatelé převést při selhání do lokality DR jen část svých úloh, zatímco ostatní virtuální počítače poběží nadále ve výrobní lokalitě. Tato pokročilá funkce bude k dispozici díky integrovaným zařízením Network Extension Appliances, která zjednoduší síťovou složitost a zajistí komunikaci mezi běžícími virtuálními počítači bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí. Tudíž na rozdíl od jiných řešení nebude řešení Veeam Cloud Connect Replication pouze spravovat data replikace, ale také síťová propojení těchto dvou lokalit.

Z pohledu poskytovatele služeb

Obnovení po havárii jako služba (tzv. DRaaS) je ze strany koncových uživatelů bezpochyby jednou z nejžádanějších služeb. S řešením Veeam Cloud Connect Replication budou mít poskytovatelé služeb komplexní řešení, které jim umožní rychle vytvářet a poskytovat služby DRaaS pro prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

blog-2

Díky svým nativním víceklientským funkcím umožní software úplnou izolaci koncových uživatelů hostovaných na stejném hardwaru a také integrovanou správu síťové konektivity u všech typů selhání – a to vše bez potřeby licencí, poznávání a údržby dalšího softwaru třetích stran.

Komplexní služba

Skvělá technologie k poskytování skvělých služeb nestačí. Abyste vytvořili snadnou použitelnou a rychle využitelnou službu, a to zejména pro něco tak výkonného (a na pozadí složitého) jako obnovení po havárii, nestačí vám pouze výkonné technologie replikace a síťového propojení. Do této skládanky potřebujete ještě několik nezbytných částí, a ty všechny poskytuje právě Veeam Cloud Connect.

Zaprvé, snadné použití: jakmile se koncoví uživatelé zaregistrují u poskytovatele služeb, uvidí nového virtuálního hostitele přidaného do jejich zálohování a replikace. Replikace virtuálních počítačů do infrastruktury poskytovatele služeb je velice jednoduchá: stačí připravit známou úlohu replikace a označit tohoto cloudového hostitele jako cíl. A od této chvíle již v zadání replikační úlohy není žádný rozdíl. Stávající uživatelé technologie Veeam se už nemusí učit nic nového!

Za druhé, odstranění největšího problému u služeb DR: síťové propojení. Zařízení Network Extension zachovají komunikaci s běžícími replikami virtuálních počítačů a mezi nimi během úplného i částečného selhání, a to bez ohledu na jejich umístění – u replik dokonce nebudete muset měnit nastavení TCP/IP, a to ani před selháním, během něj ani poté. Divíte se, jak je to možné? Vskutku, jak jednou řekl Arthur C. Clarke: „Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie“.

Za třetí, bez zátěže vůči šířce pásma. Synchronizace replik indexů, komprese, replikace ze záloh, integrovaná akcelerace sítě WAN jsou poskytovány jako součást řešení Cloud Connect Replication, aby umožnily zákazníkům s pomalým nebo nespolehlivým připojením WAN, nebo s velkými objemy dat, chránit svoje pracovní úlohy s parametry RPO, kterých by nemohli s dostupnou šířkou pásma v žádném případě dosáhnout.

A nakonec, samoobslužnost. Ta je klíčová pro každou cloudovou službu a řešení Veeam Cloud Connect není výjimkou. Proto bude k dispozici webový portál, který běží u poskytovatele služeb a je pro koncové uživatele přístupný z jakéhokoliv zařízení a z každého umístění. Pomocí tohoto portálu se bude moci koncový uživatel přihlásit a sám spustit plán při selhání, a to bez potřeby jakéhokoliv zásahu ze strany poskytovatele služeb.

Tato vzrušující nová technologie bude k dispozici ve verzi v9 řešení Veeam Availability Suite, kterou představíme ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Již se nemohu dočkat, až vám o ní budu moci říci více a ukázat vám ji. Prozatím se můžete registrovat a být mezi prvními, kteří se dozvědí, že je verze v9 již k dispozici.

GD Star Rating
loading...

Veeam Availability Suite — Stáhnout bezplatnou 30denní zkušební verzi

DOWNLOAD NOW