Dnes Veeam pořádal webinář s názvem “Provozujeme Exchange na VMware”. Zaměření samozřejmě z větší části spočívalo na zálohování a obnovení Exchange po její virtualizaci. Když jsem se připravoval na webinář (s čímž mi značně pomáhal Anton), uvědomil jsem si, že by bylo dobré tyto informace uvést také na nějakém blogu. Níže jsou uvedeny hlavní body zálohování a obnovení pro Exchange, i to, jak je řeší Veeam Backup & Replication v5.

Z hlediska firmy Microsoft jsou 3 hlavní pravidla zálohování a obnovení serverů Exchange:

Aby byly kompatibilní s Exchange Server, musejí zálohovací aplikace založené na VSS splňovat tři základní požadavky k zajištění integrity a obnovitelnosti záloh ze stínových kopií. Nebudou-li tyto požadavky splněny, Microsoft ... nebude schopen podílet se na řešení problémů se zálohováním a obnovením.

Pravidlo 1: Exchange je třeba zálohovat výlučně prostřednictvím aplikace Exchange VSS Writer.

Pravidlo 2: Na zálohu byste neměli spoléhat, dokud zálohovací aplikace nedokončí ověřování integrity.

Pravidlo 3: Obnovení do původního umístění je třeba provádět výlučně s aplikací Exchange VSS Writer.

Pravidlo 1: Obnovení s přihlédnutím k VSS

Veeam zavádí proprietární integraci Microsoft VSS namísto toho, aby spoléhal na integrační komponenty VMware Tools VSS.

 • Plně automatizovaný a transparentní (není třeba nasazovat/konfigurovat/aktualizovat/monitorovat žádné agenty)
 • Podporu dodává přímo Veeam, nikoli VMware (žádné svalování odpovědnosti jinam)
 • Žádné omezení VMware Tools VSS: podporuje zpracování záznamů transakcí, všechny verze ESX(i) a Windows, dynamické disky, IDE disky, VM bez UUID, atd.

Více informací:

Pravidlo 2: Nejprve ověřujte, a až potom důvěřujte

Ověření obnovy s funkcí SureBackup

 • Vysoká flexibilita (podporuje zakázkové skripty)
 • Vyberte si metodu ověření, která pro Vás dostačující: vzdálené spuštění eseutil nebo isinteg na zkušebním virtuálním počítači (žádné zatěžování produkčních systémů), přihlaste se,otestujte poštovní schránku přes HTTPS a zkušební e-mailovou zprávu

Nezapomínejte na závislosti DC!

 • Aby byl schopen řádného spuštění v izolovaném prostředí, musí Exchange vidět DC. O to se za Vás starají skupiny aplikací SureBackup.

Pravidlo 3: Obnovení s přihlédnutím k VSS

Obnovení do původního umístění je třeba provádět výlučně s aplikací Exchange VSS Writer, a to ve správném pořadí.

 • Spouštějte Exchange VM při odpojených úložištích e-mailových schránek
 • Sdělte Exchange VSS Writer, aby provedl obnovení ze snímku VSS
 • Připojujte úložiště e-mailových schránek

Veeam implementuje tyto požadavky od firmy Microsoft

 • Většina poskytovatelů zálohování na úrovni bitových kopií to takto nedělá. Prostě startují VM, jako by Exchange nebyl ani přítomen
 • Proveďte zkušební obnovení, zkontrolujte aktuální řešení a podívejte se na tyto události do obnoveného serveru Exchange. Pokud neexistují, pak Váš dodavatel nedbá na Pravidlo 3:
Typ události: InformaceZdroj události: MSExchangeISKategorie události: Exchange VSS Writer

ID události: 9620

Uživatel: N/A

Počítač: ServerName.contoso.com

Obecné: Exchange VSS Writer (instance GUID) úspěšně zpracoval události před obnovením. Typ události: Informace

Typ události: InformaceZdroj události: MSExchangeISKategorie události: Exchange VSS Writer

ID události: 9618

Uživatel: N/A

Počítač: ServerName.contoso.com

Obecné: Exchange VSS Writer (instance GUID) úspěšně zpracoval události po obnovení.

Transakční logy

Nejsou-li soubory z transakčního logu po zálohování částečně ořezány, pak se soubory logů akumulují, dokud nezaplní veškerý dostupný diskový prostor. Exchange VSS Writer implementuje schopnosti ořezu transakčních logů, avšak VSS VMware Tools NENÍ zálohovací aplikace a neví, zda byla záloha úspěšně provedena. Z těchto důvodů není schopen zpracovávat transakční logy.

 • Žádné aplikace “využívající” VMware Tools VSS namísto, aby poskytly proprietární integraci VSS, neořezávají logy.
 • Některá řešení podporují ořez transakčních logů, ale provádějí jej ihned po pořízení snímku.

Tento přístup je ve skutečnosti ještě horší než nemít žádný ořez logů: jestliže zálohování neskončí úspěšně, pak nebudete mít dobrou zálohu a Vaše transakční logy budou pryč. V případě katastrofy nebudete mít možnost obnovení.

Chcete-li zkontrolovat své aktuální řešení na úrovni bitové kopie, proveďte zkušební zálohu, kterou bude možno zkontrolovat (na zkušebním serveru Exchange, nikoli na produkčním systému)

 • Proveďte zálohu, počkejte, až úloha úspěšně skončí, a ujistěte se, že transakční logy byly opravdu ořezány.
 • Proveďte další zálohu, ale tentokrát resetujte záložní server již v době chodu této úlohy (po zahájení virtuálního kopírování disku). Transakční logy by NEMĚLY být ořezány.

Dle výchozích nastavení Veeam při úspěšném provedení zálohy ořízne záznamy, přičemž v5 poskytuje pokročilé možnosti zpracování transakčních logů, jak vidíte na tomto snímku obrazovky:

image

Problematika granulárního obnovení

Granulární obnovení ze zálohy na úrovni bitové kopie bývalo zpravidla obtížné. Museli jste obnovit celé servery Active Directory a Exchange do izolovaného prostředí, a až poté jste mohli obnovovat jednotlivépoložky. Takový proces je náročný na čas, prostředky a personál. Existují některé nástroje třetích stran, které umějí připojit datové úložiště, ale i ty vyžadují, aby bylo datové úložiště nejprve extrahováno (čas a diskový prostor), a tato možnost navíc podléhá dalšímu licenčnímu zpoplatnění (většinou dle počtu e-mailových schránek).

Již mnoho let existují řešení založená na agentech, která mohou zálohovat data z Exchange, ale není to ten nejúčinnější způsob, jak zálohovat Exchange ve virtuálním prostředí. Navíc, pokud zkombinujete přístup založený na agentech s přístupem založeným na bitových kopiích, pak zálohujete stejná data dvakrát, což vyžaduje další prostředky a úložná média.

Granulární obnovení s vPower™

Přístup firmy Veeam, na který v současnosti probíhá patentní řízení, plně využívá stávající virtuální infrastrukturu. Skupina aplikací a virtuální laboratoř Veeam mají funkce, které automaticky vytvářejí izolované prostředí, a s vPower jednoduše spouštíte AD a servery Exchange přímo ze souborů záloh, takže není třeba provádět extrakci.

Průvodce Exchange AIR (Application Item Recovery, obnovení položek aplikací) od Veeam využívá API systému Microsoft Exchange, a připojuje se jak k produkčním, tak i k izolovaným prostředím, čímž Vám poskytuje obnovení na úrovni položek přes Exchange v řádu minut, nikoli hodin!

Více informací

Microsoft on Exchange 2003 VSS Backup and Restore http://support.microsoft.com/kb/822896

Microsoft na Exchange 2007 VSS Backup and Restore http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd233256(EXCHG.80).aspx

Část FAQ v5 zaměřená na zpracování obrazu s ohledem na aplikace http://tinyurl.com/v5FAQ

GD Star Rating
loading...
Zálohování a obnovení Microsoft Exchange, 5.0 z 5 na základě 1 hodnocení

Veeam Availability Suite

#1 Cloud Data Management for on premises, AWS, Microsoft Azure and Azure Stack, and IBM Cloud.

FREE TRIAL