NOWE funkcje backupu i odzyskiwania dla platformy Google Cloud są już dostępne!

Dla zespołu Veeam nadszedł ekscytujący dzień: dzisiaj wprowadzamy rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform, które dopełnia naszą ofertę typowo chmurowych funkcji backupu przeznaczonych dla czołowych hiperskalowych chmur publicznych! Veeam Backup for Google Cloud Platform zapewnia macierzystą ochronę maszyn wirtualnych Google Cloud Platform (GCP) w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny z dostępnych obecnie sposobów. Niezależnie od tego, co się stanie z Waszymi danymi, Veeam umożliwia ich odzyskanie po dowolnej utracie w chmurze w czasie liczonym w minutach!

W dużym skrócie rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform automatyzuje tworzenie macierzystych migawek Google, umożliwiając pewną ochronę maszyn wirtualnych między projektami i regionami z ultraniskimi wartościami parametrów RPO i RTO oraz przechowywanie kopii zapasowych w obiektowej pamięci masowej Google, co wzmacnia ochronę danych (ponieważ same migawki nigdy nie są wystarczającym rozwiązaniem) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przechowywania długoterminowego.

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform ma kilka kluczowych cech i funkcji:

Typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych

 • Automatyzacja tworzenia macierzystych migawek pozwalająca uzyskać niewiarygodnie niskie wartości RPO i RTO
 • Ochrona na podstawie zasad — łatwość obsługi i skalowalność
 • Prosty webowy interfejs zarządzania
 • Szybkie wdrażanie z witryny GCP Marketplace

Ekonomiczność

 • Pierwsze w branży narzędzie do szacowania kosztów, dające najwyższy stopień kontroli nad kosztami
 • Tworzenie kopii zapasowych w obiektowej pamięci masowej, znacznie obniżające koszty w porównaniu z zachowywaniem migawek
 • Elastyczne opcje licencjonowania, obejmujące wersje FREE i BYOL oraz przenośną licencję uniwersalną Veeam (VUL)

Bezpieczeństwo

 • Obsługa wielu projektów oraz backup i odzyskiwanie między projektami
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla administratorów kopii zapasowych

Ponadto szeroka platforma Veeam i przenośny format naszych kopii zapasowych oznaczają nieograniczoną przenośność danych, umożliwiając tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i migrowanie obciążeń na DOWOLNEJ obsługiwanej platformie. Jedna z używanych platform chmurowych uległa awarii? Nie ma sprawy: wystarczy odzyskać obciążenia gdzie indziej. Firma zmieniła dotychczasową platformę chmurową na inną? To też nie problem: wystarczy przenieść obciążenia tam, gdzie powinny się znaleźć. Veeam nie wymaga określonej platformy i niczego nie narzuca. Natomiast udostępnia czołowe w branży funkcje backupu i odzyskiwania, stworzone specjalnie z myślą o ochronie konkretnych środowisk, tak aby nie przepadł ani bajt danych.

Przyjrzyjmy się bliżej rozwiązaniu Veeam Backup for Google Cloud Platform.

Veeam Backup for Google Cloud Platform wdraża się z witryny GCP Marketplace do określonego projektu. Po jego wdrożeniu i skonfigurowaniu pojawia się pulpit przedstawiający chronione zasoby.

Tworzenie kopii zapasowych na podstawie zasad

Wszystkie maszyny wirtualne są chronione za pośrednictwem zasad. Daje to większą kontrolę nad chronionymi maszynami. Przykładowo użytkownik może utworzyć zasady złote, srebrne i brązowe, aby chronić różne obciążenia zgodnie z różnymi parametrami SLA.

W ramach zasad dostępne są następujące ustawienia:

 • projekt
 • regiony (możliwość wybrania wielu regionów do ochrony)
 • ochrona (wszystkie zasoby albo wybrany podzbiór maszyn wirtualnych lub etykiet)
 • wykluczanie zasobów
 • ustawienia migawek
 • ustawienia kopii zapasowych
 • planowanie
 • szacowanie kosztów
 • ustawienia powiadomień

Szacowanie kosztów kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform zawiera pierwsze w branży narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Pokazuje ono szczegółowe informacje na temat tego, jakie koszty spowoduje uruchomienie określonych zasad. Oszacowanie kosztów zawiera następujące dane:

 • koszty kopii zapasowych
 • koszty migawek
 • koszty ruchu
 • koszty transakcji
 • koszty łączne

Narzędzie do szacowania kosztów jest ważną funkcją, dzięki której klient może poznać skutki zastosowania określonych zasad tworzenia kopii zapasowych. Przykładowo dane na temat kosztów ruchu są ważne, jeśli repozytorium zostało skonfigurowane poza regionem, w którym działają obciążenia.

Węzły robocze

W celu obniżenia kosztów ruchu związanych z tworzeniem kopii zapasowych na platformie Google Cloud węzły robocze są wdrażane w regionie lub w strefie dostępności, w której znajdują się obciążenia. Węzły robocze są wdrażane w sposób w pełni dynamiczny: ma to miejsce tylko wtedy, gdy występuje potrzeba przesłania danych (podczas tworzenia kopii zapasowej lub odzyskiwania) albo gdy wykonywane są operacje przywracania pełnego lub na poziomie plików. Po zakończeniu tych zadań węzły robocze są wyłączane i likwidowane. Pomaga to w redukcji ewentualnych kosztów związanych z transakcjami tworzenia i przywracania kopii zapasowych.

Ponadto zadaniem węzłów roboczych jest przekazywanie danych kopii zapasowych do obiektowej pamięci masowej Google.

Tryby przywracania

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform udostępnia pięć funkcji związanych z przywracaniem obciążeń.

 1. Przywracanie do pierwotnej lokalizacji (z usunięciem pierwotnej maszyny wirtualnej)
 2. Przywracanie do pierwotnej lokalizacji (z określeniem nowej nazwy przywracanej maszyny)
 3. Przywracanie do nowej lokalizacji (tworzenie nowej maszyny wirtualnej)
 4. Przywracanie dysków (operacja przywracania dotyczy pojedynczych dysków, a nie całej maszyny wirtualnej)
 5. Odzyskiwanie na poziomie plików

Przywracanie do oryginalnej lokalizacji

Ta opcja powoduje, że przywracana maszyna wirtualna zastępuje oryginalną maszynę. Skutkuje to nadpisaniem istniejącej maszyny i zastąpieniem jej przez wcześniejszą wersję. Zastępowane są wszystkie dane istniejące w maszynie wirtualnej. Ta opcja powoduje zachowanie całej konfiguracji maszyny wirtualnej i nie zmienia żadnych ustawień.

Przywracanie do nowej lokalizacji

Wybranie opcji przywracania do nowej lokalizacji lub z innymi ustawieniami daje dostęp do kilku opcji, które umożliwiają zmianę konfiguracji maszyny wirtualnej po zakończeniu przywracania.

 • region i strefa
 • opcje szyfrowania
 • ustawienia maszyny wirtualnej
 • ustawienia sieci
  • sieć VPC
  • podsieć
  • statyczny adres IP

Odzyskiwanie na poziomie plików

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform umożliwia przywracanie granularne na poziomie plików. Oznacza to, że użytkownik może przywrócić pojedynczy plik bez przywracania całej maszyny wirtualnej do określonego regionu. Skraca to czas przywracania i obniża związane z nim koszty.

Opcja przywracania na poziomie plików jest dostępna za pośrednictwem usługi webowej. Gdy użytkownik zgłasza żądanie odzyskania plików, rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform zwraca unikatowy adres URL. Wystarczy przejść pod ten adres, aby wyświetlić strukturę systemu operacyjnego gościa. Następnie należy znaleźć odpowiednie dane i odzyskać je przez bezpośrednie pobranie na komputer lokalny.

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Dotychczasowi klienci korzystający z rozwiązania Veeam Backup & Replication mają także możliwość przywracania obciążeń chmurowych do środowiska lokalnego, takiego jak VMware vSphere lub Nutanix AHV. Wystarczy dodać zasobniki chmurowej pamięci masowej do zewnętrznego repozytorium Veeam Backup & Replication, aby zyskać możliwość odzyskiwania obciążeń na dowolną platformę.

Połączenie potencjału rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam Backup for Google Cloud Platform zapewnia narzędzia do szczegółowego zarządzania danymi, które są potrzebne w środowisku wielu chmur.

Podsumowanie

Nowo wprowadzone rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform zawiera nowe, atrakcyjne funkcje poszerzające gamę możliwości dostępnych dla klientów, którzy szukają funkcji backupu przeznaczonych dla platformy Google Cloud oraz rozwiązania klasy korporacyjnej do zarządzania danymi w chmurze. Veeam Backup for Google Cloud Platform to rozwiązanie proste w konfiguracji i niezawodne w użytkowaniu, które pozwala także na elastyczną integrację z istniejącą infrastrukturą, opartą na produktach Veeam używanych przez naszych klientów na co dzień.

Co bardzo charakterystyczne dla firmy Veeam, umożliwiamy również BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych 10 maszyn wirtualnych. Bez limitów czasowych i funkcjonalnych czy ograniczeń dotyczących przywracania. Po prostu.

Dowiedzcie się więcej na temat rozwiązania Veeam Backup for Google Cloud Platform i BEZPŁATNEGO backupu nawet 10 maszyn wirtualnych.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial