Rozwiązania Veeam do inteligentnego zarządzania danymi przeznaczone do produktów Huawei OceanStor

W ostatnim czasie firmy Veeam i Huawei wprowadziły nowe, zintegrowane mechanizmy tworzenia i orkiestracji migawek pamięci masowej przeznaczone dla klientów korzystających z rozwiązań Veeam i pamięci masowej Huawei OceanStor. Chodzi o nową wtyczkę Veeam opartą na interfejsie Veeam Universal Storage API, dzięki której rozwiązania Veeam w połączeniu z infrastrukturą pamięci masowej Huawei OceanStor zapewniają wyższą efektywność tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Ciągły ruch danych i konieczność zarządzania nimi wystawiają dzisiejsze przedsiębiorstwa na ciężką próbę. Dane stały się hiperkrytycznym elementem funkcjonowania firm, ale działy IT z trudnością radzą sobie z hiperwzrostem ilości danych oraz hiperrozrostem ich źródeł, gdy jednocześnie muszą chronić je przed utratą, atakami ransomware, przestojami usług i błędami ludzkimi — czyli czynnikami, które mogą doprowadzić do utraty zamówień, spadku wydajności i strat wizerunkowych.

W odpowiedzi na te nowe wyzwania biznesowe i techniczne firma Veeam nawiązała współpracę z Huawei i innymi czołowymi dostawcami pamięci masowej, aby dostarczać zintegrowane rozwiązania do ochrony i przechowywania danych. Obecnie klienci posiadający produkty OceanStor mogą wykorzystać integrację rozwiązań Veeam z pamięcią masową w środowiskach VMware, aby zyskać wyższy poziom inteligentnego zarządzania danymi w centrum danych oraz polepszyć wartości wskaźnika RTPO (docelowy czas i punkt odzyskiwania).

Szybsze, efektywne tworzenie kopii zapasowych przy użyciu produktów Huawei OceanStor

Operacje tworzenia kopii zapasowych poważnie obciążają środowiska pamięci masowej, powodując spadek wydajności. Nowa integracja Veeam-Huawei umożliwia bezagentowe tworzenie kopii zapasowych Veeam z migawek pamięci masowej OceanStor, zwiększając szybkość operacji backupu Veeam dwukrotnie — a nawet 10-krotnie w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami do backupu.

Ponieważ podczas odczytu danych z migawek pamięci masowej rozwiązanie Veeam korzysta z funkcji śledzenia zmienionych bloków VMware, operacje backupu w minimalnym stopniu wpływają na wydajność produkcyjnych maszyn wirtualnych. W rezultacie czas istnienia migawek VMware skraca się do kilku-kilkunastu minut, a nie godzin, jak to często ma miejsce w przypadku tworzenia kopii zapasowych w środowisku VMware bez migawek pamięci masowej.

Podczas standardowej procedury backupu rozwiązanie Veeam wykorzystuje równoległą dyskową kopię zapasową, aby skrócić czas wykonywania operacji, ale oczywiście migawka maszyny wirtualnej VMware przez pewien czas pozostaje otwarta. Generuje to większy ruch we/wy w czasie istnienia migawki maszyny wirtualnej VMware, co może negatywnie odbić się na wydajności maszyny.

Nowa integracja sprawia, że rozwiązanie Veeam może utworzyć migawkę Huawei w tle bezpośrednio po wykonaniu migawki maszyny wirtualnej. Wszystko przebiega niemal błyskawicznie. W poniższym przykładzie migawka maszyny wirtualnej VMware pozostaje otwarta tylko do czasu utworzenia migawki pamięci masowej, dzięki czemu wymagany czas otwarcia migawki VMware jest krótszy.

Oczywiście wydajność jest wypadkową większej liczby czynników, jednak klientów korzystających z produktów Huawei OceanStor oraz integracji z migawkami pamięci masowej dostępnej w rozwiązaniach Veeam wydajność przedstawiona na powyższej ilustracji nie będzie należeć do rzadkości.

Orkiestracja migawek pamięci masowej Huawei OceanStor

Integracja rozwiązań Veeam z produktami OceanStor obejmuje także mechanizmy orkiestracji, które upraszczają zarządzanie kopiami zapasowymi i podnoszą efektywność. Nowa wtyczka Veeam umożliwia orkiestrację spójnych aplikacyjnie migawek pamięci masowej bez potrzeby instalowania agenta na maszynach wirtualnych.

Większość działów IT woli planować operacje backupu tak, aby były wykonywane poza godzinami pracy i nie wpływały na wydajność. Jednak obecne biznesowe realia funkcjonowania infrastruktury IT sprawiają, że takie podejście traci rację bytu. W dzisiejszych czasach pojęcie „poza godzinami pracy” przestało istnieć. Ciągłe korzystanie z dostępnych zasobów komputerowych i infrastruktury jest niezbędne do zwiększania opłacalności inwestycji, więc coraz trudniej znaleźć „okienka” niskiej zajętości zasobów. Co więcej, kopie zapasowe muszą być tworzone częściej w celu zapewnienia ochrony przed utratą danych. Podczas gdy kiedyś przedsiębiorstwa były w stanie zaakceptować jedną kopię zapasową na dobę, obecnie typowym wymogiem umów SLA jest bardzo częste tworzenie punktów odzyskiwania w celu zapewnienia wyższej wartości RPO.

Orkiestracja migawek dostępna w rozwiązaniach Veeam ułatwia realizację tego celu przez połączenie częstych migawek typu crash-consistent oraz spójnych aplikacyjnie.

Nieograniczone możliwości odzyskiwania z migawek pamięci masowej

Narzędzie Veeam Explorer for Storage Snapshots umożliwia odzyskiwanie danych z migawek zorkiestrowanych przez rozwiązanie Veeam lub innych migawek pamięci masowej Huawei. Odzyskiwać można całe maszyny wirtualne lub pojedyncze elementy — wybierając metodę optymalną w danej sytuacji.

Integracja rozwiązań Veeam z pamięcią masową Huawei OceanStor zapewnia nowy poziom elastyczności odzyskiwania. Całą maszynę wirtualną odzyskuje się łatwo i szybko, jednak w rzeczywistych warunkach częściej występuje konieczność odzyskania pojedynczych elementów zawartych w maszynie.

Narzędzie Veeam Explorer for Storage Snapshots umożliwia działom IT odzyskiwanie wybranych elementów bez normalnego czaso- i zasobochłonnego procesu ponownego alokowania maszyny wirtualnej. Odzyskiwanie na poziomie elementów przy użyciu prostego interfejsu przypominającego Eksplorator Windows jest możliwe w przypadku obiektów Microsoft Exchange, SQL, Active Directory i SharePoint. Rozwiązanie Veeam pozwala kilkoma kliknięciami przenosić z kopii zapasowych do środowiska produkcyjnego dane, pliki, e-maile i nie tylko. Z migawek pamięci masowej można także odzyskiwać bazy danych Oracle.

Automatyczna weryfikacja odzyskiwania (w tym odzyskiwania po awarii) i technologia DataLabs

Kolejną zaletą nowej wtyczki Veeam dla Huawei jest wprowadzenie automatyzacji w obszarze, który w przedsiębiorstwach należy do najpoważniejszych źródeł problemów i niespójności związanych z operacjami tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Chodzi o to, że większość administratorów kopii zapasowych nigdy nie ma stuprocentowej pewności, czy w przypadku utraty danych na skutek awarii lub innego poważnego incydentu będzie można je odzyskać z punktu przywracania.

Integracja Veeam-Huawei obejmuje technologię Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots, która automatycznie tworzy w pełni odizolowaną kopię środowiska produkcyjnego, weryfikuje odzyskiwalność z migawki, zgłasza wyniki weryfikacji, a następnie likwiduje wcześniej utworzone środowisko. Technologia Veeam buduje środowisko DataLab ze świeżych migawek pamięci masowej utworzonych przez oprogramowanie Huawei lub innej firmy oraz wykonuje kompleksowy test obejmujący rozruch maszyny wirtualnej, połączenia sieciowe i działanie aplikacji. Wyniki przeprowadzonego testu są wysyłane e-mailem lub przedstawiane w ulepszonym raporcie dostępnym w pakiecie Veeam Availability Suite.

Tworzenie tzw. DataLabu (tak firma Veeam nazywa to środowisko) jest odpowiedzią na dwie kluczowe potrzeby występujące w nowoczesnych infrastrukturach IT. Pierwszą z nich jest weryfikacja odzyskiwalności, która pozwala spełnić wymagania prawne i operacyjne, nie wspominając o spokojnym śnie pracowników działu IT, wiedzących, że w razie awarii będą gotowi do odzyskania danych.

Ponadto DataLaby są nieocenioną pomocą dla zespołów programistycznych i innych komórek rozwojowych, które potrzebują stałego dostępu do odrębnego środowiska testowego z rzeczywistymi danymi do celów tworzenia nowych rozwiązań, testowania uaktualnień i wdrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

Veeam i Huawei OceanStor — razem lepiej

Huawei to najnowszy dostawca pamięci masowej, który nawiązał współpracę z firmą Veeam, aby zwiększyć efektywność zarządzania danymi, wydajność backupu i szybkość odzyskiwania. Niezależnie od tego, czy klientowi chodzi o przyspieszenie operacji backupu Veeam, czy o używanie migawek pamięci masowej jako uzupełnienia prawdziwych kopii zapasowych w celu obniżenia wartości parametru RTPO, nowo wprowadzona wtyczka Veeam dla pamięci masowej Huawei OceanStor ułatwi realizację tych celów i przygotowanie się na przyszłe wyzwania.

Dodatkowe zasoby

NOVINKA
V11

Wyeliminowanie strat danych
Ochrona przed ransomware

#1 Backup and Recovery

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.