Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programu Microsoft Exchange

Dzisiaj odbyło się zorganizowane przez firmę Veeam webinarium pod tytułem „Running Exchange on VMware”. Było ono poświęcone głównie tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych programu Exchange w środowisku zwirtualizowanym. Gdy przygotowywałem się do tego webinarium (w czym bardzo pomógł mi Anton), uświadomiłem sobie, że zebrane informacje nadawałyby się na wpis w blogu. W związku z tym poniżej przedstawiam główne zagadnienia dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w programie Exchange oraz odpowiadające im cechy i funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication v5.

Jak podaje firma Microsoft, istnieją 3 główne reguły dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych serwerów Exchange:

Aby zachować zgodność z programem Exchange Server, aplikacje do tworzenia kopii zapasowych oparte na usłudze VSS muszą spełniać trzy podstawowe wymagania, które gwarantują integralność kopii zapasowych wykorzystujących kopie w tle (shadow copy) i zapewniają możliwość odzyskania danych. W przypadku niespełnienia tych wymagań firma Microsoft nie gwarantuje rozwiązania problemów z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem danych.

Reguła 1: Tworzenie kopii zapasowych programu Exchange może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem składnika zapisywania usługi VSS (Exchange VSS Writer).

Reguła 2: Kopii zapasowej nie można traktować jako pewnej, dopóki tworząca ją aplikacja nie zakończy weryfikacji integralności.

Reguła 3: Przywracanie do lokalizacji oryginalnej można wykonywać wyłącznie za pośrednictwem składnika zapisywania usługi VSS (Exchange VSS Writer).

Reguła 1: Kopie zapasowe uwzględniające technologię VSS

W rozwiązaniu Veeam zastosowano zastrzeżone funkcje integracji VSS firmy Microsoft, a nie składniki do integracji VSS dostępne w narzędziach VMware.

 • Pełna automatyzacja i przejrzystość (brak konieczności wdrażania/konfigurowania/aktualizowania/monitorowania agentów)
 • Obsługa bezpośrednio przez rozwiązanie Veeam, a nie przez VMware (klarowna odpowiedzialność)
 • Brak ograniczeń funkcji VSS dostępnych w narzędziach VMware: obsługa przetwarzania dzienników transakcji, wszystkich wersji ESX(i) i Windows, dysków dynamicznych, dysków IDE, maszyn wirtualnych bez identyfikatora UUID itp.

Więcej informacji:

Reguła 2: Konieczność weryfikacji

Weryfikacja odzyskiwania SureBackup

 • Bardzo duża elastyczność (obsługa niestandardowych skryptów)
 • Wybór optymalnej metody weryfikacji: zdalne uruchomienie polecenia eseutil lub isinteg na testowej maszynie wirtualnej (bez obciążania środowiska produkcyjnego), zalogowanie się w testowej skrzynce pocztowej przy użyciu protokołu HTTPS i wywołanie próbnej wiadomości e-mail

Pamiętajmy o zależności od kontrolera domeny!

 • W celu właściwego rozruchu w środowisku odizolowanym program Exchange musi widzieć kontroler domeny. Zapewniają to grupy aplikacji dostępne w technologii SureBackup.

Reguła 3: Przywracanie uwzględniające technologię VSS

Przywracanie do lokalizacji oryginalnej można wykonywać wyłącznie za pośrednictwem składnika zapisywania usługi VSS (Exchange VSS Writer) i w prawidłowej kolejności:

 • Rozruch maszyny wirtualnej Exchange z odmontowanymi magazynami skrzynek pocztowych
 • Wysłanie do składnika Exchange VSS Writer polecenia przywrócenia danych z migawki VSS
 • Zamontowanie magazynów skrzynek pocztowych

Rozwiązanie firmy Veeam spełnia wymienione wymagania.

 • Większość producentów rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych na poziomie obrazu zaniedbuje te wymagania — w ich przypadku rozruch maszyny wirtualnej odbywa się normalnie, tak jakby nie było programu Exchange.
 • Posiadane rozwiązanie można sprawdzić, wykonując próbne przywracanie i odszukując niżej wymienione zdarzenia na przywróconym serwerze Exchange — jeśli ich nie ma, stosowane rozwiązanie jest niezgodne z regułą 3:
Typ zdarzenia: Informacja

Źródło zdarzenia: MSExchangeIS

Kategoria zdarzenia: Składnik zapisywania VSS programu Exchange

Identyfikator zdarzenia: 9620

Użytkownik: N/D

Komputer: NazwaSerwera.contoso.com

Ogólne: Składnik zapisywania usługi VSS programu Exchange (identyfikator GUID wystąpienia) pomyślnie przetworzył zdarzenia przed przywracaniem. Typ zdarzenia: Informacja

Typ zdarzenia: Informacja 

Źródło zdarzenia: MSExchangeIS

Kategoria zdarzenia: Składnik zapisywania VSS programu Exchange

Identyfikator zdarzenia: 9618

Użytkownik: N/D

Komputer: NazwaSerwera.contoso.com

Ogólne: Składnik zapisywania usługi VSS programu Exchange (identyfikator GUID wystąpienia) pomyślnie przetworzył zdarzenia po przywracaniu.

Dzienniki transakcji

Jeśli pliki dzienników transakcji nie są obcinane po utworzeniu kopii zapasowych, rozrastają się aż do zapełnienia całego dostępnego miejsca na dysku. Wspomniany składnik zapisywania Exchange VSS Writer obejmuje opcje obcinania dzienników transakcji, jednak funkcja VSS dostępna w narzędziach VMware NIE jest aplikacją do tworzenia kopii zapasowych i nie wie, czy operacja tworzenia kopii zakończyła się pomyślnie. Dlatego z założenia nie potrafi przetwarzać dzienników transakcji.

 • Żadna aplikacja korzystająca z funkcji VSS dostępnej w narzędziach VMware, a nie udostępniająca własnych mechanizmów integracji VSS nie będzie obcinać dzienników.
 • Niektóre rozwiązania umożliwiają obcinanie dzienników transakcji, ale wykonują tę operację bezpośrednio po wykonaniu migawki.

W rzeczywistości jest to jeszcze gorsze niż całkowity brak obcinania: jeśli kopia zapasowa nie zostanie wykonana pomyślnie, nie będziemy mieli ani dobrej kopii, ani dzienników transakcji. Oznacza to brak możliwości przywrócenia danych w razie awarii lub innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Chcąc sprawdzić posiadane rozwiązanie działające w oparciu o obrazy, należy wykonać próbną kopię zapasową (na próbnym, a nie produkcyjnym serwerze Exchange).

 • Wykonać kopię zapasową, zaczekać na pomyślne zakończenie tego zadania, sprawdzić, czy dzienniki transakcji są rzeczywiście obcięte.
 • Wykonać kolejną kopię zapasową, ale tym razem resetując serwer kopii zapasowych w trakcie wykonywania zadania (po rozpoczęciu tworzenia kopii dysku wirtualnego). Dzienniki transakcji NIE powinny być obcięte.

Rozwiązanie firmy Veeam domyślnie obcina dzienniki po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej, a wersja v5 udostępnia rozbudowane opcje obsługi dzienników transakcji, przedstawione na poniższym zrzucie ekranu:

image

Problemy związane z odzyskiwaniem granularnym

Typowa operacja odzyskiwania granularnego z kopii zapasowej na poziomie obrazu nastręcza spore trudności: w celu przywrócenia jakichkolwiek elementów należy przywrócić całe serwery Active Directory i Exchange w środowisku odizolowanym. Proces ten jest czasochłonny i wymaga aktywnego udziału administratora. Niektóre narzędzia dostępne na rynku montują magazyn danych Exchange, ale i tak wymagają jego uprzedniego wyodrębnienia (czas i miejsce na dysku), a ponadto wymagają dodatkowej licencji (której koszt zazwyczaj zależy od liczby skrzynek pocztowych).

Od wielu lat dostępne są rozwiązania korzystające z agentów, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych danych programu Exchange, ale nie jest to najbardziej efektywny sposób tworzenia kopii zapasowych tych danych w środowisku wirtualnym. Ponadto połączenie narzędzi korzystających z agentów oraz obrazów powoduje, że kopia zapasowa tych samych danych jest wykonywana dwukrotnie, co obciąża dodatkowe zasoby i pamięć masową.

Odzyskiwanie granularne dzięki technologii vPower™

Czekająca na opatentowanie metoda opracowana przez firmę Veeam w pełni wykorzystuje istniejącą infrastrukturę wirtualną. Funkcje Virtual Lab i grup aplikacji dostępne w rozwiązaniu Veeam automatycznie tworzą środowisko odizolowane, a technologia vPower umożliwia uruchamianie serwerów AD i Exchange bezpośrednio z plików kopii zapasowych bez konieczności ich wyodrębniania.

Dostępny w rozwiązaniu Veeam kreator Exchange AIR (do odzyskiwania elementów aplikacji) wykorzystuje interfejsy API programu Microsoft Exchange i łączy się zarówno ze środowiskiem produkcyjnym, jak i środowiskiem odizolowanym, umożliwiając odzyskiwanie elementów programu Exchange w czasie liczonym w minutach, a nie godzinach.

Więcej informacji

Firma Microsoft o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych programu Exchange 2003 przy użyciu usługi VSS http://support.microsoft.com/kb/822896

Firma Microsoft o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych programu Exchange 2007 przy użyciu usługi VSS http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd233256(EXCHG.80).aspx

Sekcja o przetwarzaniu obrazów z uwzględnieniem aplikacji w często zadawanych pytaniach dotyczących wersji v5 http://tinyurl.com/v5FAQ

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial