Do rozszerzeń, które cieszą się największą popularnością wśród naszych klientów i partnerów, niewątpliwie należą narzędzia Veeam Explorer, umożliwiające szybkie odzyskiwanie danych popularnych aplikacji. Z perspektywy lat widać, jakim ułatwieniem okazało się wprowadzenie tych narzędzi dla tak ważnych aplikacji stosowanych w centrach danych jak Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server. W wersji v9, która zostanie wprowadzona w dalszej części tego roku, znajdzie się nowy Veeam Explorer dla Oracle. Ponadto do dotychczasowych narzędzi Veeam Explorer zostanie dodanych kilka nowych ulepszeń.

Na początku omówię narzędzie Veeam Explorer dla Oracle. Szczególną cechą baz danych Oracle jest to, że są one często używane przez krytyczne aplikacje stanowiące rdzeń nowoczesnego centrum danych. Veeam Explorer dla Oracle udostępnia następujące funkcje:

  • Odzyskiwanie na poziomie transakcji
  • Tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji i ich odtwarzanie

Osoby znające narzędzia Veeam Explorer zapewne wiedzą, że bazy danych Oracle bardzo różnią się od innych obsługiwanych aplikacji. Dlatego inny będzie również nowy Veeam Explorer. Będzie on obsługiwał bazy Oracle działające na maszynach wirtualnych Windows i Linux (z brawami proszę się jeszcze wstrzymać!) i będzie w pełni zgodny z funkcją Oracle Automatic Storage Management (ASM).

Jeśli chodzi o opcje odzyskiwania, najważniejsza jest możliwość odzyskania utraconych danych w sposób optymalny w danej sytuacji. Jeśli na przykład dojdzie do usunięcia rekordu z tabeli bazy danych, przywrócenie całej maszyny wirtualnej do kopii zapasowej z poprzedniej nocy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy z danego serwera baz danych korzysta większa liczba aplikacji.

Najpierw chciałbym omówić funkcję backupu i odtwarzania dzienników transakcji, dzięki której narzędzie Veeam Explorer dla Oracle udostępnia dodatkowe opcje odzyskiwania. Podobnie jak w przypadku programu Microsoft SQL Server, istnieje specjalne zadanie podrzędne, które przenosi pliki dzienników transakcji z serwera Oracle do repozytorium kopii zapasowych, udostępniając dodatkowe opcje odzyskiwania w narzędziu Veeam Explorer dla Oracle.

veeam-explorer-oracle

Kopie zapasowe obrazów i dzienników transakcji umożliwiają przywracanie poszczególnych baz danych do momentu utworzenia kopii zapasowej obrazu albo — przez odtwarzanie dzienników — do określonego punktu w czasie (mierzonego w minutach) lub do określonej transakcji. Oczywiście dostępne są również wszystkie inne opcje odzyskiwania zawarte w pakiecie Veeam Availability Suite, czyli błyskawiczne odzyskiwanie maszyny wirtualnej, odzyskiwanie na poziomie plików itp.

Z przyjemnością zapowiadamy również istotne ulepszenia narzędzi Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server. Oto najważniejsze informacje na ich temat:

Veeam Explorer dla Active Directory: W wersji v9 znacznie ulepszona zostanie funkcja odzyskiwania granularnego. Umożliwi ona przywracanie obiektów zasad grupy, a także rekordów DNS zintegrowanych z usługą Active Directory. Pozwoli to rozwiązać istotny problem przywracania obiektów utraconych lub niepoprawnie zmodyfikowanych. Jednak najbardziej zaawansowanym ulepszeniem tego narzędzia Veeam Explorer jest możliwość przywracania obiektów partycji konfiguracji, która na pewno spodoba się specjalistom od Active Directory.

Veeam Explorer dla Exchange: W tym popularnym narzędziu znajdą się dwie funkcje, które znacznie ułatwią wykonywanie operacji e-discovery. Pierwsza z nich to raport z eksportu, zawierający informacje na temat wyeksportowanych danych, ich lokalizacji źródłowej i kryteriów wyszukiwania użytych w narzędziu Veeam Explorer dla Exchange. Ten raport można wysłać do administratora i jest on dołączany do wyeksportowanych plików PST. Ponadto Veeam Explorer dla Exchange będzie udostępniać szacunkowy rozmiar eksportu dla kwerend wyszukiwania. Jest to szczególnie przydatna funkcja, ponieważ w przypadku niektórych użytkowników skrzynki pocztowe przypominają bardziej systemy plików. Warto więc wiedzieć, jak duży będzie wynik określonej kwerendy w przypadku wyeksportowania.

Veeam Explorer dla SharePoint: Obecnie narzędzie to obsługuje przywracanie uprawnień do całych witryn, zbiorów witryn, list i elementów. Ponadto umożliwia ono użycie zdalnego tymczasowego serwera SQL na potrzeby zadań przywracania. Oznacza to, że lokalna baza danych na serwerze Veeam Backup & Replication nie jest używana do „zamontowania” bazy SharePoint w ramach zadania wykonywanego przez narzędzie Veeam Explorer dla SharePoint. Funkcja ta przydaje się, gdy wielkość bazy danych SharePoint przekracza rozmiar obsługiwany przez domyślną instalację programu SQL Server Express w konsoli Veeam Backup & Replication.

Veeam Explorer dla SQL Server: Wielu użytkowników domagało się, aby rozszerzyć możliwości tego narzędzia o odzyskiwanie na poziomie tabel. Tak więc obecnie operacje przywracania wykonywane za pomocą Veeam Explorer dla SQL Server mogą dotyczyć określonej tabeli w bazie danych. Ponadto Veeam Explorer dla SQL Server w wersji v9 będzie obsługiwać zdalny tymczasowy serwer SQL.

Wszystkie omówione narzędzia Veeam Explorer zapewniają wyjątkową elastyczność przywracania danych, pozwalając osiągnąć najniższe wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania, a co za tym idzie — najwyższą dostępność aplikacji w centrum danych.

Poniżej zamieszczam garść łączy do dodatkowych informacji na temat tej nowej funkcji oraz innych funkcji i atutów pakietu Veeam Availability Suite v9:

Strona pakietu Veeam Availability Suite v9

GD Star Rating
loading...
Zapowiadamy Veeam Explorer dla Oracle PLUS ulepszenia dotychczasowych narzędzi Explorer!, 5.0 na 5 na podstawie 1 oceny

Veeam Availability Suite

#1 Cloud Data Management for on premises, AWS, Microsoft Azure and Azure Stack, and IBM Cloud.

FREE TRIAL