Úložiště
NOVINKA

Gartner
Magic Quadrant for Data Center Backup
and Recovery Solutions 2020

Gartner Magic Quadrant 2020
Veeam již počtvrté lídrem

Stáhněte si celou zprávu Gartner 2020

NOVÁ zpráva Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions 2020

Agentura Gartner již počtvrté označila za lídra společnost Veeam®, která se umístila nejvýše díky své akceschopnosti

Společnost Veeam je globálním lídrem v oblasti zálohování
a obnovení se správou dat v cloudu

Důvěřuje jí více než 400K zákazníků na celém světě:

Pořiďte si bezplatnou verzi
zprávy Gartner Magic Quadrant ještě dnes

Zpráva Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions, 20. července 2020

Logo GARTNER PEER INSIGHTS je ochranná a servisní známka společnosti Gartner, Inc. nebo jejích přidružených společností a v tomto dokumentu je použita se svolením. Všechna práva vyhrazena. Recenze Gartner Peer Insights představují subjektivní názory jednotlivých koncových uživatelů, které vycházejí z jejich vlastních zkušeností a nepředstavují stanovisko společnosti Gartner ani jejích přidružených společností.

Společnost Gartner nepropaguje žádné prodejce, produkty ani služby uváděné v jejích výzkumných publikacích, ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si vybírali pouze prodejce s nejvyšším hodnocením či jinými referencemi. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a nelze je vykládat jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner vylučuje veškeré výslovné i předpokládané záruky týkající se tohoto výzkumu včetně všech záruk obchodovatelnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. Tento obrázek publikovala společnost Gartner, Inc. jako součást rozsáhlejšího výzkumného dokumentu a měl by být hodnocen v kontextu celého dokumentu. Dokument společnosti Gartner je k dispozici na vyžádání u společnosti Veeam.

GARTNER je registrovaná ochranná a servisní známka společnosti Gartner, Inc. či jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a v tomto dokumentu je použita se svolením. Všechna práva vyhrazena.