800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
  • Nástroje Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux
  • Nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris
Co jsou produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux?

Nástroje Veeam® Agent pro Microsoft Windows Linux – klíčové součásti Veeam Availability Platform™ – jsou malí zálohovací agenti navržení pro komplexní zálohování a obnovu fyzických a cloudových úloh spuštěných na serverech, pracovních stanicích, stolních počítačích, noteboocích a dalších. Jsou spravovány prostřednictvím jedné konzole.

Nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux (všechny verze) jsou sice spravovány centrálně pomocí programu Veeam Backup & Replication™, ale lze je také nasadit jako samostatné produkty.

Další informace o novinkách v nástrojích Veeam Agent

Mohu pomocí bezplatné edice nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows Linux vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam?

Ano, s bezplatnou edicí nástroje Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux můžete vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam umístěného na licencovaném serveru Veeam Backup & Replication. Nemůžete ovšem zároveň vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam pomocí bezplatné i placené edice nástroje Veeam Agent – musíte si zvolit, zda použijete pouze bezplatné, nebo pouze placené agenty.

Všechny verze nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows lze nasadit v serverovém režimu, aby umožňovaly funkce specifické pro server (např. zpracování s ohledem na aplikace, indexování a vyhledávání souborů, plánování a uchovávání optimalizované pro server atd.), a proto je nejlepší volbou pro zálohy serverů v mnoha podnikových aplikacích.

Zde si přečtěte další informace o režimech nasazení produktu Veeam Agent:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Veeam Agent pro Microsoft Windows 3.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Veeam Agent pro Linux 3.0

Nástroje Veeam Agent nezáleží na edici, ale mají některé jedinečné možnosti pro server a pracovní stanici. Podívejte se na Srovnání edic, které ukazuje, co je k dispozici pro ochranu serverů a pracovních stanic.
Platí podmínka nákupu určitého minimálního počtu licencí Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux ?

Nové licence na instanci mohou být používány pro samostatná nasazení produktu Veeam Agent a pro správu agentů serverem Veeam Backup & Replication. Licence musí být zakoupeny v množství nejméně deseti instancí.

To je podrobně popsáno v našich licenčních zásadách.

Licence na Veeam Agent pro Microsoft Windows Linux

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde
Jaké jsou k dispozici licence na produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux?

Oba tyto produkty jsou k dispozici s licencí formou předplatného buď s licenčním kódem SKU Veeam Backup & Replication, nebo Veeam Availability Suite™. Již neexistuje licenční kód SKU pouze pro Veeam Agent. 

S vydáním verze 3 a související verze aplikace Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 přijala společnost Veeam nový model licencování produktů Veeam na instanci, který se vztahuje na většinu produktů společnosti Veeam, včetně Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE™, Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux, Veeam Backup & Replication pro AWS a dalších.

S účinností od obnovení smlouvy nebo upgradu na verzi 3 budou nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux používat licenci Veeam na instanci. Další informace o licenci Veeam na instanci získáte zde.

Pokud je chcete zakoupit, kontaktujte preferovaného prodejce, vyhledejte prodejce Veeam ve své oblasti nebo zadejte dotaz na prodejní oddělení společnosti Veeam.

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde.

Co je třeba udělat při upgradu z předchozí verze na Veeam Agent v3?
Po upgradu agenta na verzi 3 obdržíte oznámení, že váš licenční soubor po 90 dnech vyprší a musí být aktualizován (další pokyny k aktualizaci licenčního souboru naleznete v dalším bodě). Během tohoto 90denního období bude vaše licence nadále fungovat normálně. Nový model VIL (licence Veeam na instanci) vstoupí v platnost při instalaci verze 3 nebo při prodloužení doby předplatného.
Jak mohu upgradovat svůj licenční soubor?

Tento proces se provádí na uživatelském portálu v sekci Můj účet. Zákazníci budou v sekci Můj účet upozorněni, že mají na aktualizaci 90 dní. To zahrnuje zákazníky, kteří mají nějaké nepřetržité licence a nějaké licence Server / Workstation.

Klikněte na tlačítko Získat nové licence v sekci Můj účet. Vyberte produkty, které chcete upgradovat, klikněte na Stáhnout a máte hotovo.

Jak jsou předplacené licence nástroje Veeam Agent převedeny na licence Veeam na instanci?

Původní licence na nástroje Veeam Agent nezáleží na edici. Chcete-li přejít na licence Veeam na instanci, stávající licence Veeam Agent budou ve výchozím nastavení převedeny na licence edice Enterprise Plus. Přečtěte si licenční zásady nebo použijte Kalkulátor cen Veeam, abyste pochopili převodní poměry. Neexistují žádné dodatečné náklady na tento převod.  

Zákazníci se mohou rozhodnout, zda zkombinují své licence na Veeam Backup & Replication, Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup Essentials™ a nové licence Veeam Agent do jediné licence. V tomto případě bude edice kombinované licence převzata z příslušné licence Veeam Backup & Replication a počet licencí na instanci se přepočítá. Tento výpočet si můžete zobrazit na obrazovce Sloučit licence v zákaznickém portálu. Tato jediná licence vyprší podle nejstarší smlouvy o údržbě, ale zákazník může sloučení licencí kdykoli vrátit zpět a získat znovu samostatné licence se skutečnými daty vypršení platnosti údržby. 

Zvýší přesun na licence Veeam na instanci cenu za produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux?
Ne, zatímco váha instance může naznačovat, že stojí víc, skutečnost je taková, že maloobchodní cena ochrany serveru agenta nebo pracovní stanice agenta je stejná bez ohledu na edici. I když se může zdát, že se vyžadují tři instance pro Standard versus jedna instance pro Enterprise Plus, cena za chráněnou úlohu je stejná jako vždy.
Potřebuji pouze jednu nebo dvě licence agenta. Proč si musím zakoupit 10 instancí?

Společnost Veeam změnila způsob prodávání předplacených licencí a přešla na prodej souboru přenosných licencí namísto pouhého prodeje licencí specifických pro konkrétní produkt. Minimální přírůstek objednávek licencí na instanci je 10 instancí. Naštěstí tyto licence na instanci lze použít pro více produktů, včetně Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE, Veeam Backup & Replication pro AWS a dalších.

Jak již možná víte, měli jsme po určitou dobu pro pracovní stanice agenta stanoven minimální nákup.

Pokud potřebujete chránit pouze agenty, nákladově nejefektnější možností by bylo zakoupit licenci na instanci pro edici Standard. Při třech instancích na jeden server by jeden svazek 10 instancí ochránil tři servery a ponechal jednu instanci na cokoli dle vašeho výběru.

Pokud máte ve svém prostředí jiné produkty Veeam a chcete prostředí centrálně spravovat, žádáme vás, abyste u různých produktů udržovali stejné edice.

Jak sloučím licenční soubory?
Pokud chce mít zákazník centrálně spravované prostředí, může být nutné sloučit licenční soubory. Požadavek spočívá v tom, že údržba musí být aktuální jak pro součásti s nepřetržitou licenci, tak pro součásti s předplacenou licencí. Další informace o sloučení účtů naleznete v tomto článku KB. Při jakýchkoli problémech kontaktujte podporu společnosti Veeam.
Co jsou nástroje Veeam Agent pro IBM AIXOracle Solaris?
Nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris jsou zálohovací agenty navržené k zajištění mimořádné dostupnosti úloh IBM AIX a Oracle poskytováním zálohování a obnovy pro fyzické servery a servery běžící jako LPAR / Zóny. Jde o samostatné produkty, které nejsou součástí řešení Veeam Backup & Replication ani Veeam Availability Suite.
Platí podmínka nákupu určitého minimálního počtu licencí Veeam Agent pro IBM AIXOracle Solaris?
U licencí Server neexistuje žádná podmínka nákupu minimálního množství, lze je zakoupit v jakémkoli počtu. 
Jakou podporu pro nástroje Veeam Agent pro IBM AIXOracle Solaris společnost Veeam poskytuje?
Licence Server nástrojů Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris zahrnují nepřetržitou technickou podporu po dobu platnosti zakoupené licence – jeden (1) rok až pět (5) let. 
Dají se tyto nástroje integrovat do řešení Veeam Backup & Replication?
První verze je samostatný produkt a není možná integrace s ostatními produkty Veeam ani není možné odesílat zálohy do úložiště záloh Veeam.
Vztahuje se licence Veeam na instanci na produkty Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris?
Ne, tyto produkty nadále využívají stávající licence na server.

Časté dotazy k produktům a licencím

Veeam Availability Suite

Veeam Agent pro
Microsoft Windows 
a Linux

Veeam Agent pro IBM AIX 
Oracle Solaris