Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows, Linux, IBM AIXOracle Solaris

Nástroje Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux

Co jsou nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux?

Nástroje Veeam® Agent pro Microsoft Windows a Linux jsou jednoduché zálohovací agenty, které dokážou zajistit mimořádnou dostupnost vašich pracovních prostředí se systémy Windows a Linux. Provádějí to prostřednictvím zálohování a obnovy fyzických a cloudových serverů a pracovních stanic i zařízení koncových bodů patřících vzdáleným uživatelům.
Jde o samostatný produkt, který není součástí řešení Veeam Backup & Replication™ ani Veeam Availability Suite™.

I když jsou nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux (všechny verze) volitelně integrovány do řešení Veeam Backup & Replication, jde o samostatné produkty, které nevyžadují ke svému fungování žádný další produkt od společnosti Veeam. V kombinaci se sadou Veeam Availability Suite™* nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows** a Linux nabízí možnost spravovat a chránit VŠECHNY úlohy – virtuální, fyzické i cloudové – z jednotného přehledu Veeam.

Lze produkt Veeam Agent pro Microsoft Windows použít k zálohování fyzických serverů? Lze jej použít jako nástroj zálohování podnikových fyzických serverů?

Můžete použít BEZPLATNOU verzi nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows k zálohování fyzických serverů se systémem Windows (včetně Windows Server 1803), pracovních stanic a pracovního prostředí ve veřejném cloudu.

Všechny verze nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows podporují Windows Server 1803, ale licence Server obsahují funkce specifické pro server (např. zpracování s ohledem na aplikace, indexování a vyhledávání souborů, plánování a uchovávání optimalizované pro server atd.), a proto jsou nejlepší volbou pro zálohy fyzických serverů na úrovni velkých podniků.

Lze produkt Veeam Agent pro Linux použít k zálohování fyzických serverů? Lze jej použít jako nástroj zálohování podnikových fyzických serverů?

Zákazníci mohou použít BEZPLATNOU verzi nástroje Veeam Agent pro Linux k zálohování linuxových fyzických serverů, pracovních stanic a pracovního prostředí ve veřejném cloudu. BEZPLATNÁ verze ovšem neobsahuje funkce specifické pro zálohování serverů.

Pro produkt Veeam Agent pro Linux jsou k dispozici i licence Workstation a Server. Licence Workstation a Server zahrnují technickou podporu 24.7.365. Licence Server zároveň obsahují funkce specifické pro server (např. zpracování s ohledem na aplikace, podpora více úloh atd.), díky kterým tyto licence lépe vyhoví požadavkům na úrovni velkých podniků.

Mohu pomocí BEZPLATNÉ edice nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam?
Ano, s BEZPLATNOU edicí nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux můžete vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam umístěného na licencovaném serveru Veeam Backup & Replication. Nemůžete ovšem zároveň vytvářet zálohy do úložiště záloh Veeam pomocí BEZPLATNÉ i placené edice nástroje Veeam Agent – musíte si zvolit, zda použijete pouze BEZPLATNÉ, nebo pouze placené agenty. 
Platí podmínka nákupu určitého minimálního počtu licencí na nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux?
Licence Workstation produktu Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux je nutné zakoupit v množství nejméně pět (5). Pro licence Server neexistuje žádný požadavek minimálního nákupu, je možné je zakoupit v libovolném množství.
Jakou podporu pro nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux společnost Veeam poskytuje?

BEZPLATNÉ licence nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux budou podporovány v rámci zásad podpory BEZPLATNÝCH produktů Veeam. Podle těchto zásad se společnost Veeam bude snažit poskytnout uživatelům podporu, ale neposkytuje u této služby žádné záruky ohledně odezvy ani její doby. Pokud nastanou nějaké problémy s BEZPLATNOU verzí tohoto produktu, nahlaste nám prosím případ podpory prostřednictvím uživatelského prostředí produktu nebo navštivte vyhrazené fórum nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux.

Licence Workstation i Server nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux zahrnují nepřetržitou technickou podporu po dobu platnosti zakoupené licence – jeden (1) rok až pět (5) let.

Co když budu mít problém s integrací funkcí řešení Veeam Backup & Replication?

Pokud jste přesvědčení, že váš problém není spojen s produktem Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux (například obecný problém s úložištěm záloh), a máte aktivní smlouvu o údržbě, můžete běžným způsobem otevřít případ podpory bez ohledu na to, zda se tento problém týká produktu Veeam Agent pro Microsoft Windows, Veeam Agent pro Linux nebo Veeam Backup & Replication.

Pokud se problém týká produktu Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux a vy používáte bezplatnou licenci, obraťte se pro bližší informace na vyhrazené fórum nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux nebo nahlaste případ podpory prostřednictvím uživatelského prostředí produktu.

Mohu současně s nástroji Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux využívat službu Veeam Cloud Connect?
Ano, můžete odesílat zálohy fyzických serverů i pracovních stanic do úložiště Veeam Cloud Connect prostřednictvím libovolného dodavatele služeb využívajícího technologii Veeam.

Nástroje Veeam Agent pro IBM AIX Oracle Solaris

Co jsou nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris?
Nástroje Veeam Agents pro IBM AIXOracle Solaris jsou zálohovací agenty navržené k zajištění mimořádné dostupnosti úloh IBM AIX a Oracle poskytováním zálohování a obnovy pro fyzické servery. Jde o samostatné produkty, které nejsou součástí řešení Veeam Backup & Replication ani Veeam Availability Suite. 
Platí podmínka nákupu určitého minimálního počtu licencí na nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris?
U licencí Server neexistuje žádná podmínka nákupu minimálního množství, lze je zakoupit v jakémkoli počtu. 
Jakou podporu pro nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris společnost Veeam poskytuje?
Licence Server nástrojů Veeam Agents pro IBM AIX a Oracle Solaris zahrnují nepřetržitou technickou podporu po dobu platnosti zakoupené licence – jeden (1) rok až pět (5) let. 
Dají se tyto nástroje integrovat do řešení Veeam Backup & Replication?
První verze bude samostatný produkt a NEBUDE možná integrace s ostatními produkty Veeam ani nebude možné odesílat zálohy do úložiště záloh Veeam.