Veeam Service Provider Console for the Enterprise

Veeam Service Provider Console for the Enterprise – časté dotazy

Co je Veeam Service Provider Console for the Enterprise?

Veeam® Service Provider Console for the Enterprise je platforma s podporou cloudu pro distribuovaná podniková prostředí s využitím hybridního cloudu pro více klientů. Tato konzole pro správu, která využívá rámec Veeam Cloud Connect, vám pomůže:

  • Zajistěte nepřetržitý provoz v distribuovaném podniku díky snadnému nasazení a správě služeb zálohování a zotavení po havárii (DR) využívajících technologii Veeam pro ochranu distribuovaných datových center, vzdálených kanceláří a poboček (ROBO) a mobilních uživatelů
  • Snižte složitost provozu tím, že centralizujete správu své infrastruktury, služeb a agentů ochrany dat Veeam – virtuálních, fyzických nebo cloudových – do jednoho webového rozhraní
  • Zvyšte produktivitu díky automatizaci a integraci s rozsáhlými rozhraními API a zároveň zajistěte dodržování smluv SLA díky proaktivnímu monitorování a výstrahám u služeb dostupnosti využívajících technologii Veeam
Pro koho je produkt určen?
Veeam Service Provider Console for the Enterprise je řešení určené pro distribuované podnikové prostředí, kde je třeba vzdáleně spravovat a monitorovat celou zálohovací infrastrukturu Veeam z centrálního umístění.
Co vše je součástí?

Řešení Veeam Service Provider Console for the Enterprise přináší vlastnosti a funkce, díky kterým je správa a údržba distribuovaného prostředí snadná.

  • Zjednodušené nastavení oddělení s možností snadného nasazení, diferenciace a centrální správy více prostředí zákazníků.
  • Možnosti flexibilního zjišťování a nasazení pro snadnou identifikaci všech komponent prostředí a nasazení virtuálních, fyzických a cloudových řešení dostupnosti využívajících technologii Veeam, na pracovišti i mimo něj.
  • Výkonné vzdálené monitorování a správa záloh a replik využívajících technologii Veeam na více místech z jednotného výkonného webového uživatelského rozhraní bez potřeby VPN.
  • Optimalizovaná tvorba reportů a fakturace k zajištění úplného přehledu o prostředích, úlohách, využití a fakturaci všech oddělení v reálném čase.
  • Integrujte data řešení Veeam Service Provider Console do stávajících portálů, aplikací a pracovních postupů a automatizujte běžné každodenní úlohy pomocí rozhraní RESTful API.
  • Samoobslužná správa a monitorování na zabezpečeném portálu pro více klientů, kam mají přístup autorizovaní správci a uživatelé.
Jak mohu produkt začít využívat?
Platformu Veeam Service Provider Console for the Enterprise lze implementovat ve vlastní privátní infrastruktuře. Mezi možnosti nasazení patří také veřejný cloud. 
Jaké jsou nezbytné předpoklady?
Veeam Service Provider Console for the Enterprise je řešení určené pro velké, distribuované podniky s platným číslem smlouvy Microsoft Enterprise Agreement (EA) nebo VMware Enterprise License Agreement (ELA).
Které produkty Veeam lze pomocí řešení Veeam Service Provider Console for the Enterprise spravovat?
V aktuální verzi dokáže Veeam Service Provider Console for the Enterprise vzdáleně spravovat a monitorovat produkty Veeam Backup & Replication™ v9 U1 a vyšší i Veeam Agent pro Microsoft Windows 2.0. Součástí verze Update 1 je podpora monitorování pro nástroje Veeam Agent spravované produktem Veeam Backup & Replication – včetně Veeam Agent pro Linux. Úplná podpora pro produkt Veeam Agent pro Linux je plánována na rok 2018.
Je možná integrace s jinými produkty Veeam?
Veeam Service Provider Console for the Enterprise je BEZPLATNÝ samostatný produkt úzce integrovaný se službou Veeam Cloud Connect pro velké podniky. Podle typu licence řešení Veeam Cloud Connect pro velké podniky je možné buď vzdáleně spravovat a monitorovat služby dostupnosti využívající technologii Veeam (bezplatně), nebo odesílat zálohy a repliky do svého cloudového úložiště nebo na hostitele (placené).
Je možné platformu Veeam Service Provider Console integrovat s produkty od jiných dodavatelů než Veeam?
Platformu Veeam Service Provider Console je možné integrovat se všemi stávajícími portály, aplikacemi třetích stran a pracovními postupy pomocí rozhraní RESTful API. Je možná také integrace s rámcem Swagger API, což poskytuje dodavatelům služeb snadný způsob vizualizace, zkoumání a práce s rozhraním RESTful API.
Jakou podporu pro Veeam Service Provider Console for the Enterprise společnost Veeam poskytuje?
Přestože Veeam Service Provider Console for the Enterprise je BEZPLATNÝ produkt, k dispozici je technická podpora 24.7.365.

Máte další konkrétní otázky?

Zúčastněte se některého z našich živých představení produktu nebo se obraťte na obchodního zástupce společnosti Veeam.