800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Veeam Availability pro Nutanix AHV – časté dotazy

Co je Veeam Availability pro Nutanix AHV?

Kromě poskytování zálohování a obnovení pro hypervisory VMware vSphere a Microsoft Hyper-V pro prostředí Nutanix Enterprise Cloud nyní Veeam podporuje také zálohování a obnovení pro všechny aplikace a data hostovaná v prostředí Nutanix AHV, a to díky řešení Veeam Availability pro Nutanix AHV.

Řešení VAN poskytuje tyto možnosti:

  • Jednoduchou a hladkou správu dat pomocí výkonného a intuitivního uživatelského rozhraní, které se podobá rozhraní Prism
  • Dostupnost pro všechny aplikace, virtuální počítače i data, čímž je minimalizováno riziko ztráty dat pro vaše podnikání.
  • Granulární obnovení dat pro Microsoft SQL, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint a Oracle, což je granulární a rychlé obnovení jednotlivých objektů, souborů a položek aplikací s jednoduchým a intuitivním rozhraním bez nasazení agenta.
  • Provozní jednoduchost, která eliminuje náklady a složitost starší infrastruktury a poskytuje inteligentní správu dat pro prostředí Nutanix Enterprise Cloud.
Jak je produkt VAN dnes licencován?
Produkt VAN je licencován prostřednictvím modelu přenosného předplatného formou licencí na instanci Veeam (VIL). Zákazníci mohou zakoupit instance ve svazcích po 10 a ty je možné využít k zakoupení produktu VAN. Počet potřebných instancí závisí na edici Veeam, kterou zákazník požaduje. Počet potřebných licencí na instanci můžete zjistit pomocí kalkulátoru Veeam. Tento nový model usnadňuje správu licencí, protože nabízí přenosnost mezi všemi úlohami a produkty.
Které kódy SKU a edice Veeam jsou dnes s produktem VAN k dispozici?
Díky VIL mají dnes zákazníci u produktu VAN o mnoho více možností než kdy dříve. Produkt VAN je nyní možné objednat s kódy SKU VAS, VBR a VBE pro edici Standard, Enterprise a Enterprise Plus. Tato nová nabídka umožňuje zákazníkům zakoupit SKU a edici, která odpovídá jejich aktuálnímu prostředí pro centralizovanou správu Veeam.
Lze řešení Veeam Availability pro Nutanix AHV používat jako samostatný produkt, nebo je nutné je kombinovat s jinými produkty Veeam?
Proxy server Veeam Availability pro Nutanix AHV se kupuje jako samostatný produkt, jako cíl záloh virtuálních počítačů AHV však vyžaduje zálohovací server Veeam a úložiště záloh Veeam. Po stažení proxy serveru VAN se aktivuje postup objednávky VAN, abyste bez dalších poplatků obdrželi VIL potřebné ke stažení edice VBR, kterou jste zakoupili.
Které platformy Nutanix řešení VAN podporuje?
Podporovány jsou platformy Nutanix AOS 5.1.1 a novější.
Je prostředí Nutanix AHV podporováno produktem Veeam ONE?
Ne, aktuální verze AHV produkt Veeam ONE nepodporuje.

Migrace

Je možné provést migraci na produkt VAN z jiného produktu Veeam?
Ano, stávající zákazníci společnosti Veeam mohou přejít z jiného produktu Veeam na produkt VAN tak, že použijí přiřazené hodnoty VIL na produkt VAN. Není třeba posílat doklad o zničení staršího produktu Veeam. Stačí použít instance a stáhnout produkt VAN. To platí pro SKU instancí VBE, VBR a VAS. Ne všechny edice a produkty však mají stejnou váženou hodnotu v instancích. Převodní poměry úloh na instanci naleznete v převodní tabulce.
Když mám koupenou nepřetržitou verzi licence na patici produktu VAN, mohu přejít na model VIL?
Ano, z nepřetržité licence na patici VAN je možné na model VIL přejít. Společnost Veeam po omezenou dobu nabízí předplatné pro 20 virtuálních počítačů za jednu trvalou licenci na patici. Tato nabídka se nevztahuje na patice s nepřetržitou licencí produktu VBE, VBR, VAS, Veeam ONE ani MP.
Když provedu migraci ze staršího předplatného na licenci VAN s verzí Update 3, jaký je poměr předplacených instancí u verze Update 4?
Zákazníci mohou předplacené licence na instance VAN převést v poměru 1 : 1. Pokud máte například 100 předplacených licencí virtuálních počítačů, získáte 100 hodnot instancí, které stačí na 100 virtuálních počítačů VAN.
Pokud už mám produkt VAN, musím hned migrovat na VIL?
Ne, můžete zůstat u svého aktuálního modelu licencování až do migrace na verzi VBR 9.5 Update 4 nebo vyšší. Když se rozhodnete provést aktualizaci na verzi VBR Update 4, budete mít 90 dní na přechod na model VIL.
Musím všechny migrované licence použít u virtuálních počítačů Nutanix?
Ne, flexibilita VIL umožňujeme zákazníkům používat instance na cokoli, co chtějí. Můžete si koupit jiný produkt Veeam, který není přímo spojený s produktem VAN, a získat tak maximální flexibilitu. Funguje to stejně jako u každé jiné úlohy s instancí.