Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Availability Orchestrator

Automatické vytváření, dokumentování a testování plánů zotavení po havárii

Prozkoumejte základní funkce produktu Veeam Availability Orchestrator

Obnova po havárii pomocí orchestrovaného převzetí služeb při selhání
Obnova po havárii pomocí orchestrovaného převzetí služeb při selhání

Zkraťte dobu, snižte náklady a úsilí spojené s plánováním a zotavením po havárii, a zajistěte tak nepřetržité poskytování produkčních IT služeb a dodržování předpisů.

Prostřednictvím schopnosti produktu Veeam® Availability Orchestrator dynamicky dokumentovat, automaticky testovat a spolehlivě provádět plány zotavení, vedoucí pracovníci na úrovni C a zainteresované strany se mohou odvolávat na plně připravenou dokumentaci zotavení po havárii, a prokazovat tak připravenost a dodržování oborových předpisů a auditů. 

Dynamické dokumenty

Plnění právních povinností na dokumentaci, audity dodržování předpisů a technické knihovny s dokumentací pro zotavení po havárii, která se automaticky aktualizuje a znovu publikuje, když se mění virtuální prostředí.

Plně přizpůsobitelné reporty zotavení po havárii na bázi šablon ve snadno pochopitelném formátu

Plnění právních požadavků a požadavků na dodržování předpisů díky dokumentaci zotavení po havárii, která je dodávána pravidelně a plánovaně

Automaticky se udržuje pomocí aktuálních dat, jak se mění virtuální prostředí, včetně oznámení o tom, co se změnilo, kdo to změnil a kdy

Dokumentace a reporty zotavení po havárii
Dokumentace a reporty zotavení po havárii

Automatické testování

Osvědčená obnovitelnost pomocí automatizovaného testování plánů zotavení po havárii a kontrol připravenosti s nulovým vlivem na produkční systémy, což snižuje náklady, protože nejsou potřeba nákladné manuální procesy.
Testované a ověřené plány na převzetí služeb při selhání
Testované a ověřené plány na převzetí služeb při selhání
  • Snadno provádějte testování na vyžádání i plánované testování a ověřování obnovení
  • Pravidelně testujte připravenost plánu s nulovým vlivem na produkční prostředí
  • Reporty a náhled v reálném čase připravenosti plánu, provádění a testování

Spolehlivé obnovení

Zajištění kontinuity IT služeb při minimalizaci narušení služeb díky orchestrovanému převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení plánů zotavení po havárii pro více míst pro plánované migrace, předcházení haváriím a zotavení po havárii
  • Ověřování virtuálních počítačů, aplikací a služeb – jako je databáze, pošta nebo web – při převzetí služeb při selhání s předdefinovanými spouštěcími sekvencemi
  • Vzdálené řízení a integrace do dalších nástrojů kontinuity podnikání prostřednictvím otevřeného rozhraní API
  • Regulace přístupu k prostředkům zotavení po havárii díky možnostem delegovaného řízení přístupu založeného na rolích
Dokončené a úspěšné převzetí služeb při selhání
Dokončené a úspěšné převzetí služeb při selhání

Vyzkoušet

Použijte Veeam Availability Orchestrator ve své laboratoři

Jak zakoupit

Možnosti licencování, ceny a balení