https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci1mZWF0dXJlcy5odG1sIiwiaGFzaCI6ImFiODI5YTkzLWI2OWEtNGZlZC04ZjkzLTJiMzRlOTg3ZTgxMyJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Vše, co potřebujete k úspěšnému zotavení po havárii

Veeam Availability Orchestrator

 • Spolehlivé obnovení k zajištění kontinuity IT služeb a odolnosti na všech úrovních díky rozsáhlé orchestraci plánů obnovení a migrací všech aplikací a dat, a to kdykoli.
 • Automatické testování k ověření obnovitelnosti a spolehlivosti plánů zotavení a migrace, oprav a aktualizací aplikací, vývoje a provozu a dalších věcí bez narušení provozu organizace.
 • Dynamická dokumentace k zajištění požadavků na dodržování norem s přesným reportováním a využitelnou dokumentací, kterou lze vytvářet, upravovat a aktualizovat automaticky podle pravidelného plánu.

Prozkoumejte funkce produktu
Veeam Availability Orchestrator

Spolehlivé obnovení

 • Pomocí spolehlivé a dokonale naplánované orchestrace převzetí služeb při selhání, navrácení služeb po obnovení, obnovení a migraci jedné, desítek nebo stovek aplikací můžete výrazně zvýšit dostupnost a odolnost.
 • Pomocí předem připravených a vlastních skriptů, postupů a parametrů můžete ověřit funkčnost kritických virtuálních počítačů a aplikací, včetně Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, IIS a dalších.
 • Poskytněte obchodním jednotkám, vlastníkům aplikací a provozním týmům delegované řízení přístupu k plánování orchestrace, testování a prostředkům podle rolí.
 • Pomocí webové konzole přístupné odkudkoli, kde je připojení k internetu – na stolním počítači, notebooku i tabletu – můžete plány provádět kdekoli.

Automatické testování

 • Díky možnostem přísného testování, které nemají žádný vliv na produkční systémy, na kterých stojí vaše podnikání, můžete kdykoli prokázat proveditelnost plánů orchestrace.
 • Pomocí spolehlivého vývoje aplikací a testování na produkčních datech v bezpečném, izolovaném prostředí můžete s jistotou vydávat aktualizace, opravy a nový software, u kterého je prokázána funkčnost.
 • Díky automatizaci s možnostmi plánování a činnostmi na vyžádání můžete minimalizovat finanční a organizační dopad častého testování.
 • Pomocí rychlých kontrol připravenosti plánu můžete ověřovat, že plány orchestrace odpovídají aktuální konfiguraci a jsou připraveny ke spuštění.

Dynamické dokumenty

 • Díky plánu DR, ve kterém jsou zdokumentovány zainteresované subjekty a přesné procesy potřebné k včasnému a úspěšnému obnovení, budete přesně vědět, co dělat v případě havárie.
 • Vedoucím pracovníkům, auditorům a kontrolním orgánům, které sledují dodržování předpisů jako SOX, GDPR a HIPPA, budete moci okamžitě prokázat stav a soulad s předpisy minulých i současných plánů, testů a obnov.
 • Díky integrovanému sledování změn u všech plánů orchestrace, včetně informací o tom, kdo co změnil, si budete moci být jistí, že poslední změny plánů a prostředí jsou zkontrolované.
 • Pomocí dokumentovaných výsledků cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) budete moci prokazovat plnění smluv SLA a pomocí využitelných a snadno použitelných reportů a analýz, které se automaticky generují po každém testu, převzetí služeb při selhání a obnovení, budete moci aktivně napravovat chyby.

Novinky: Rozšířené možnosti orchestrace a automatizace

Plány obnovení

Pomocí orchestrace a automatizace obnovení virtuálních počítačů VMware vSphere zálohovaných nástrojem Veeam Backup & Replication™ dosáhnete skutečného zotavení po havárii ze záloh, a minimalizujete tak narušení provozu způsobené prostoji kritických produkčních virtuálních počítačů.

Rozsahy

Díky granulárním oprávněním na úrovni skupiny virtuálních počítačů umožníte obchodním jednotkám, vlastníkům aplikací a provozním týmům provádět vlastní plánování zotavení po havárii a testování a používat vlastní prostředky,
 
 

Vylepšené reportování

Vylepšené funkce reportování a souladu s předpisy, včetně možnosti definovat vlastnosti RTO a RPO a podle nich provádět testování, a také úplné přizpůsobení a lokalizace všech reportů.