800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Availability Orchestrator

Automatické vytváření, dokumentování a testování plánů zotavení po havárii

Zajistěte kontinuitu podnikání a dodržování zásad zotavení po havárii

Veeam Availability Orchestrator dokáže zajistit dodržování předpisů a mimořádnou dostupnost velkého podniku
Nástroj Veeam® Availability Orchestrator ve spolupráci s produktem Veeam Backup & Replication™ automatizuje proces vytváření, dokumentace a testování plánů zotavení po havárii, které zajišťují kontinuitu podnikání a dodržování předpisů.

Minimalizujte prostoje, maximalizujte mimořádnou dostupnost

Maximalizujte dostupnost

Veeam Availability Orchestrator vám umožňuje dosahovat cílů úrovně služeb (SLO) díky minimalizaci plánovaných i neplánovaných prostojů prostřednictvím spolehlivého, automaticky testovaného a dokumentovaného plánu zotavení po havárii. 

ZJISTIT, JAK NA TO

Maximalizujte dostupnost
Plňte požadavky na dodržování norem

Plňte požadavky na dodržování norem

Plňte požadavky na dodržování norem

Plňte právní povinnosti na dokumentaci, audity dodržování předpisů a technické knihovny s dokumentací pro zotavení po havárii, která se automaticky aktualizuje a znovu publikuje, když se mění prostředí.

Další informace o dokumentaci

Kdykoli prokažte obnovitelnost

Kdykoliv prokažte obnovitelnost

Díky automatickému testování plánu zotavení po havárii a kontrolám připravenosti s nulovým dopadem na produkční systémy můžete kdykoli prokázat obnovitelnost a zároveň se vyhnout drahým ručním procesům.

Další informace o testování

Kdykoliv prokažte obnovitelnost
Spolehlivě provádějte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Spolehlivě provádějte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Spolehlivě provádějte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Zajistěte kontinuitu IT služeb a podnikání při minimálním narušení služeb díky automatickému převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení plánů zotavení po havárii pro více míst pro plánované migrace, předcházení haváriím a zotavení po havárii.

Další informace o obnovení

Rozšířená replikace

Veeam Availability Orchestrator využívá funkci replikace v nástroji Veeam Backup & Replication, aby byla zajištěna mimořádná dostupnost všech vašich kritických aplikací. Replikace virtuálních počítačů na základě bitových kopií zajišťuje vysokou dostupnost on-site a zotavení po havárii off-site a díky integrované akceleraci sítě WAN se repliky dostanou do umístění off-site až 50krát rychleji.

Další informace o replikaci

Podívat se na ukázku produktu

Předvádí systémový inženýr společnosti Veeam

BEZPLATNÁ zkušební verze

Použijte Veeam Availability Orchestrator ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení