Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Availability Orchestrator

Orchestrace zotavení po havárii

Zajistěte kontinuitu podnikání a dodržování zásad zotavení po havárii

Orchestrace zotavení po havárii s řešením Veeami

Přestože má řada velkých podniků připraven nějaký plán zotavení po havárii, jeho dokumentování, testování a provádění bývá složité a nepohodlné. Toto vede k netestované a zastaralé strategii zotavení po havárii, která ohrožuje dodržování předpisů – a dostupnost podniku.

NOVINKA Veeam® Availability Orchestrator vyřeší tyto problémy tak, že nabídne organizaci modul orchestrace pro zotavení po havárii (DR) pro nástroj Veeam Backup & Replication™. Můžete tak automaticky vytvářet, dokumentovat a testovat plány zotavení po havárii, které jsou plně připraveny na potvrzení vedení a zainteresovaných nejvyšších vedoucích pracovníků, a prokazují dodržování oborových předpisů a auditů.

Maximalizujte dostupnost

Novinka Veeam Availability Orchestrator vám umožňuje dosahovat cílů na úrovni služeb (SLO) díky minimalizaci prostojů – plánovaných či neplánovaných – prostřednictvím spolehlivého, automaticky testovaného a dokumentovaného plánu zotavení po havárii. 

Maximalizujte dostupnost
Plňte požadavky na dodržování norem

Plňte požadavky na dodržování norem

Plňte právní povinnosti na dokumentaci, audity dodržování předpisů a technické knihovny s dokumentací pro zotavení po havárii, která se automaticky aktualizuje a znovu publikuje, když se mění prostředí.

Další informace o dokumentaci

Kdykoliv prokažte obnovitelnost

Prokázaná obnovitelnost při současném snížení nákladů pomocí automatizovaných testů plánů zotavení po havárii a kontroly připravenosti, které eliminují nákladné manuální procesy s nulovým vlivem na produkční systémy

Další informace o testování

Kdykoliv prokažte obnovitelnost
Spolehlivě provádějte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Spolehlivě provádějte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení

Zajistěte kontinuitu IT služeb a podnikání při minimálním narušení služeb díky automatickému převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení plánů zotavení po havárii pro více míst pro plánované migrace, předcházení haváriím a zotavení po havárii.

Další informace o obnovení

Rozšířená replikace

Veeam Availability Orchestrator využívá nativní funkci replikace v nástroji Veeam Backup & Replication, aby byla zajištěna dostupnost všech důležitých aplikací v prostředích VMware vSphere. Využijte replikace na základě bitových kopií – onsite pro vysokou dostupnost nebo offsite pro zotavení po havárii – i integrovanou akceleraci sítě WAN, která umožňuje dostat repliky offsite až 50× rychleji.

Další informace o replikaci

Sledovat on-line školící videa

Nahraná ukázka

Vyzkoušejte ihned

Použijte Veeam Availability Orchestrator ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení