https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci5odG1sIiwiaGFzaCI6IjkzNGE1MGM5LTAwNmEtNDQ4MS1hZGVlLWRiMzcwYWRmMThjMSJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
NOVINKA

Veeam Availability Orchestrator v2

  • Zrovnoprávnění zotavení po havárii pro všechny aplikace a data – včetně replik i záloh
  • Dosahování provozně efektivnějšího zálohování v libovolném měřítku
  • Minimalizace dopadu výpadku na organizaci
  • Automatické testování, dokumentování a dokazování souladu vaší strategie s předpisy

Orchestrace zálohování a zotavení po havárii

Dnešní moderní velký podnik vyžaduje nepřetržité IT služby na podporu nepřetržitého provozu. Protože jsou však infrastruktura a aplikace stále složitější a rizika se zvyšují, výpadky a prostoje jsou pravděpodobnější.

Nástroj Veeam® Availability Orchestrator poskytuje spolehlivý, škálovatelný a snadno použitelný modul automatizace, který je vytvořen speciálně pro dnešní potřeby kontinuity podnikání / zotavení po havárii (BC/DR). Díky eliminaci procesů ručního testování a obnovení, které jsou neefektivní, zdlouhavé a náchylné k chybám, nástroj Veeam Availability Orchestrator poskytuje plánovanou, odzkoušenou a prověřenou strategii zotavení po havárii – pomocí replik a záloh – pro odolnější provoz IT.

Flexibilní zotavení po havárii pro VŠECHNY aplikace a data

Veeam zrovnoprávňuje zotavení po havárii pomocí pokročilé orchestrace a automatizace obnovení a testování pracovních postupů nad rámec převzetí služeb při selhání založeného na replikaci, které omezuje zotavení po havárii na kritické aplikace a velké podniky. NOVINKA Veeam Availability Orchestrator v2 poskytuje úplnou orchestraci a podporu automatizace pro repliky a zároveň zálohy, a umožňuje tak při nižších nákladech rozšířit postupy skutečného zotavení po havárii na všechny aplikace a data v celé organizaci.

Poskytování bezkonkurenční dostupnosti a odolnosti

Spolehlivé obnovení

Díky rozsáhlé orchestraci plánů obnovení a migrací všech aplikací a dat, a to kdykoli, můžete zajistit kontinuitu IT služeb a odolnost na všech úrovních.

Automatické testování

Díky automatickému testování plánů zotavení a migrace, oprav a aktualizací aplikací, vývoje a provozu a dalších věcí bez narušení provozu organizace můžete prokazovat obnovitelnost.

Dynamická dokumentace

S přesným reportováním a využitelnou dokumentací, kterou lze vytvářet, upravovat a aktualizovat automaticky podle pravidelného plánu, můžete zajistit požadavky na dodržování norem.

Jak můžeme pomoci?

Prodej
Získejte nezávaznou cenovou nabídku a zjistěte více informací o společnosti Veeam Software
Technická podpora
Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam
Fóra komunity Veeam
Získejte pomoc pro produkty a software společnosti Veeam