https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYXZhaWxhYmlsaXR5LXN1aXRlLWZlYXR1cmVzLmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Funkce a možnosti

Sada Veeam® Availability Suite™ poskytuje dostupnost pro VŠECHNY úlohy – virtuální, fyzické i cloudové – z jednotné konzole pro správu. Pomáhá organizacím plnit dnešní cíle na úrovni služeb pro virtuální, fyzická i cloudová prostředí, včetně VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Tyto významné funkcích jsou uvedeny níže a platí jak pro sadu Veeam Availability Suite, tak pro nástroj Veeam Backup Essentials™.

Backup & Replication

Ověřená ochrana dat a ochrana před ztrátou dat

Řešení Veeam Backup & Replication™ poskytuje optimalizované obnovení po havárii a snadné a bezpečné offsite zálohování s možností dosažení vysokých RPO.

83 % zákazníků společnosti Veeam má ve své zálohy větší důvěru než u dříve používaných řešení

Inteligentní obnovení

Rychlé, granulární, spolehlivé obnovení

Záloha bez obnovení je zbytečná. Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje bleskové spolehlivé obnovení v prakticky libovolném scénáři obnovení – ve virtuálních i fyzických prostředích onsite, v hybridních prostředích i veřejných cloudech. A co je nejlepší, technologie Veeam zajistí, že získáte přesně to, co potřebujete – eDiscovery a obnovu na úrovni souborů a položek aplikací. Řešení poskytuje krátké RTO (cíle plnění doby obnovy), které hledáte.

96 % obnovení pomocí softwaru Veeam splňuje cíle doby obnovení (RTO) stanovené ve smlouvách o úrovni služeb oproti 78 % u ostatních řešení

Cloudová mobilita

Udržujte si flexibilitu s přenositelností dat ve vícecloudovém prostředí.

Využívejte cloud k zálohování, obnovení a zotavení po havárii pomocí vysokorychlostních, obousměrných řešení přenositelnosti dat. Řešení Veeam je nezávislé na typu cloudu bez závislosti na výrobci, takže se jedná o snadno použitelné a flexibilní řešení, které plní vaše rostoucí nároky na správu dat v cloudu.

Více než 81 % organizací má strategii multi-cloud. Dostupnost v různých umístěních je tedy kriticky důležitá.

Správa kopírování dat

Využívejte data pro vyšší efektivitu podnikání

Vaše data záloh a replik často zůstávají nevyužita. Přesto však mají svou cenu při zvyšování tempa inovací ve vašem podnikání. Pomocí nástroje Veeam DataLabs™ můžete svá data využívat k urychlování uvádění produktů na trh, poskytování aplikací, rychlému testování oprav, aktualizací a nových funkcí a zároveň zajistit soulad s předpisy při využití produkčních dat. Nástroj Veeam DataLabs nabízí řadu možností, jak správu dat využít naplno.

Monitorování a analýza

Zvyšte efektivitu a snižte náklady s úplným přehledem.

Veeam ONE™ se hladce integruje do celého prostředí IT – a poskytuje celkový přehled o virtuálních, fyzických a cloudových úlohách. Nabízí monitorování, reportování a inteligentní nástroje, které ochrání před potenciálními problémy dříve, než mají dopad na provoz, a pomáhají vaší firmě s automatizací a řízením, které potřebujete k udržení dostupnosti.

71 % zákazníků, kteří používají nástroje pro monitorování a reportování od společnosti Veeam, prohlašuje, že se zvýšila jejich informovanost o rizicích oproti ostatním řešením

 • Vyhněte se prostojům a plňte smlouvy SLA s nepřetržitým monitorováním, vytvářením zpráv, výstrahami a správou v reálném čase pro zálohovací a virtuální prostředí.
 • Zajistěte si automatickou identifikaci a řešení běžných problémů s konfiguracemi záloh pomocí inteligentní diagnostiky Veeam.NOVINKA
 • Automatické samonapravovací činnostiNOVINKY snižují náklady na podporu a zkracují dobu reakce u běžných problémů se zálohováním.
 • Snadno uspořádejte virtuální počítače a agenty do skupin bez ohledu na umístění a efektivněji sledujte výkon a stav s nástrojem Veeam Business ViewVYLEPŠENO
 • Zvyšte efektivitu a optimalizujte využití prostředků úložiště záloh pomocí mapováníNOVINKA
 • Udržujte si úplný přehled o tom, co se ve vašem prostředí děje, pomocí zpráv s vyhodnocením infrastruktury, výkonu a konfigurace.
 • Optimalizace prostředků a sledování konfigurace pomáhá vyhodnocovat výkon infrastruktury a zajišťuje dodržování osvědčených postupů
 • Plánování kapacit a prognózy ukazují trendy využívání s modelováním hypotetických scénářů a sledováním nadměrného využívání prostředků
 • Centralizované nasazení a správa nástrojů Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux z jednotného přehledu

Orchestrace a automatizace

Provádějte efektivní integraci a automatizaci, abyste mohli plnit smlouvy SLA s jistotou.

Řešení Veeam nabízí několik možností automatizace, které zjednodušují a urychlují různé úlohy, včetně zálohování, obnovení a převzetí služeb při selhání replikace a zároveň tento proces pro účely souladu s předpisy a auditu dokumentují. 

 • Orchestrace obnovy, automatizace testování a dynamická dokumentace pro celé vaše virtuální prostředí. Veeam Availability Orchestrator (k dispozici samostatně) eliminuje neefektivní a nákladné ruční procesy a přitom minimalizuje prostoje a jejich dopad na podnikání.
 • Automatizace úloh podpory s příkazy příkazové řádky a rozhraní RESTful API