800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET

Zálohování a obnovení AWS

Nativní zálohování, obnova a zoravení po havárii AWS, které se vyznačují jednoduchostí, škálovatelností, úsporností a zabezpečením

NASADIT ZDARMA

Zálohování 10 instancí AWS ZDARMA

Nativní zálohování a obnova AWS

Služba Amazon Web Services (AWS) poskytuje robustní cloudovou platformu, na které můžete vytvářet a nasazovat aplikace bez náročného úkolu udržování vlastní infrastruktury. Na základě modelu sdílené odpovědnosti AWS však nesete odpovědnost za zabezpečení a ochranu aplikací a dat vy.

Řešení Veeam® poskytuje nativní plně automatizované zálohování a zotavení po havárii AWS k nenáročné ochraně a správě dat v prostředí Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EFS a Amazon VPC. Je vytvořeno s ohledem na jednoduchost, škálovatelnost a zabezpečení, takže můžete jednoduše eliminovat riziko ztráty dat všech vašich služeb AWS a zároveň dosáhnout velkých úspor.

Vytvořeno pro AWS

Jednoduché nastavení, ke kterému se už nemusíte vracet

Zbavte se manuálních procesů, skriptů a agentů díky snadné automatizaci nativních snapshotů na základě zásad.

Rychlá a flexibilní obnova

Dosáhněte téměř nulových časů RTO díky rychlému obnovení řízenému průvodcem – od celých instancí až po jednotlivé soubory.

Zálohování s nejnižšími náklady

Dramaticky snižte své účty za zálohování AWS, aniž byste museli obětovat cíle uchovávání a dodržování předpisů.

Lepší zabezpečení a soulad s předpisy

Zabezpečte svá data před ransomwarem, kybernetickými hrozbami a nepoctivci a dodržujte osvědčené postupy zabezpečení AWS.

Jedna platforma

Spravujte centrálně zálohování AWS v dalších cloudových, virtuálních, fyzických, SaaS a Kubernetes prostředích.

Cloudová mobilita

Zálohujte, obnovujte a migrujte své soubory, položky aplikací a instance v JAKÉMKOLI prostředí bez poplatků.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

Nativní v cloudu

Zálohování bez agentů, speciálně vytvořené pro prostředí Amazon EC2, Amazon RDS a Amazon EFS.

Automatizace založená na zásadách

Plně přizpůsobitelné zásady automatizují snapshoty, zálohování a správu životního cyklu dat.

Zálohování Amazon VPC

Zálohujte a obnovujte všechna nastavení VPC za účelem řešení potíží, zotavení po havárii a vývoje a testování.

Funguje u všech aplikací stejně

Zachyťte data všech spuštěných aplikací a dosáhněte zálohování a obnovy bez jakýchkoliv ztrát dat.

Obnovení v řádu sekund

Rychlá obnova — od celých instancí, svazků, databází a souborových systémů po jednotlivé soubory.

Výpočet nákladů na zálohování

První výpočet nákladů na zálohování v oboru, díky kterému můžete odhadnout náklady a předcházet neočekávaným výdajům.

Zálohování do prostředí Amazon S3

Automaticky zálohujte do prostředí Amazon S3, aby se zabránilo nákladnému uchovávání snapshotů.

Archivace do prostředí Amazon S3 Glacier

Životní cyklus dat v prostředí Amazon S3 Glacier a S3 Glacier Deep Archive pro uchovávání dat a dodržování předpisů.

Zálohování mezi účty a oblastmi

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte je tak před ransomwarem a kybernetickými hrozbami.

Šifrování

Šifrujte zálohy a snadno kontrolujte přístup k zabezpečení zálohovaných dat před interními i externími hrozbami.

Jedna platforma

Spravujte centrálně zálohování AWS s úlohami v cloudu, virtuální i fyzické infrastruktuře, SaaS a Kubernetes.

Cloudová mobilita

Zálohujte, obnovujte a migrujte v cloudových, virtuálních a fyzických prostředích bez poplatků.

Nejnovější verze

Zálohování Amazon EFS

Rozšiřte nativní zálohování a obnovu AWS do prostředí Amazon EFS, plně automatizované a bezpečné i pro ty největší souborové systémy.

Archivní úložiště s nejnižšími náklady

Automaticky vrstvěte data do prostředí Amazon S3 Glacier a S3 Glacier Deep Archive pro uchovávání dat a dodržování předpisů s nejnižšími náklady.

Maximální zabezpečení

Integrace se službou Amazon KMS umožňuje bezproblémové řízení zabezpečeného přístupu k šifrovaným zálohovaným datům, což usnadňuje správu a zabezpečení.

Jak to funguje

 • Snapshoty a zálohování
 • Repliky snapshotů
 • Plná obnova v AWS
 • Obnovení na úrovni souborů v AWS
 • Obnova mimo AWS
 1. Plánování založené na zásadách automatizuje vytváření a správu (včetně uchovávání a mazání) nativních snapshotů AWS pro prostředí Amazon EC2, Amazon RDS a Amazon EFS
 2. Zálohování na základě bitových kopií vytvořených z nativních snapshotů a vrstvených do nízkonákladového objektového úložiště prostředí Amazon S3. Dynamičtí pracovníci* pro provádění těchto operací se automaticky instancují a ukončují
 3. Zálohy lze rovněž vrstvit do prostředí Amazon S3 Glacier a S3 Glacier Deep Archive, aby se dále snížily náklady a přitom se splnily požadavky na uchovávání informací a shodu s předpisy
 4. Nastavení Amazon VPC se zálohuje do databáze zařízení Veeam Backup for AWS
 5. Nastavení Amazon VPC je možné automaticky kopírovat do prostředí Amazon S3

*Nasazení pracovníků Veeam do vyhrazeného zálohovacího účtu (stejného jako místo nasazení zařízení) odděluje zálohovací operace od provozních operací. Problém v provozu by nikdy neměl ovlivnit zálohování

 1. Plánování založené na zásadách automatizuje vytváření a správu (včetně uchovávání a odstraňování) nativních snapshotů AWS pro prostředí Amazon EC2, Amazon RDS a Amazon EFS
 2. Nativní snapshoty AWS se replikují do cílového prostředí, které může být ve stejném nebo jiném regionu
 1. Obnova celé instance nebo svazku z nativního snapshotu AWS do původního nebo nového umístění
 2. Obnova celé instance nebo svazku ze zálohy v prostředí Amazon S3 do původního nebo nového umístění
 3. Obnova celé instance nebo svazku z archivní zálohy v prostředí Amazon S3 Glacier nebo S3 Glacier Deep Archive do původního nebo nového umístění
 4. Obnova celého prostředí VPC (do původního nebo nového umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z databáze zařízení
 5. Obnova celého prostředí VPC (do původního nebo nového umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z prostředí Amazon S3
 1. Obnovení na úrovni souborů z nativního snapshotu AWS do původního umístění pomocí služby Amazon Kinesis
 2. Obnovení na úrovni souborů z nativního snapshotu AWS stažená místně
 3. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy Amazon S3, Amazon S3 Glacier nebo S3 Glacier Deep Archive do původního umístění pomocí služby Amazon Kinesis
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy Amazon S3, Amazon S3 Glacier nebo S3 Glacier Deep Archive stažená místně
 1. Úloha záložního kopírování z prostředí Amazon S3 do místního úložiště
 2. Okamžité obnovení virutálního počítače, lokální instancování virtuálních počítačů a streamování dat ze zálohy v prostředí Amazon S3
 3. Obnova/migrace ze zálohy v prostředí Amazon S3 do lokálního prostředí
 4. Obnova/migrace ze zálohy v prostředí Amazon S3 do virtuálního počítač v prostředí Azure nebo Google Cloud Platform (GCP)

Balíčky

  Veeam Backup for AWS
Veeam Backup & Replication™
  Samostatné řešení zálohování a obnovy úloh AWS pouze v rámci prostředí AWS Nejlepší zálohování a obnovení pro jednotnou ochranu a správu dat v hybridním a multicloudovém prostředí

Zálohování a obnovení AWS

   
Kontrola nákladů    
Zabezpečení a dodržování předpisů    
Neomezená přenosnost dat    
Správa hybridního/multicloudového prostředí    

Flexibilní cenové možnosti pro zálohování AWS a zotavení po havárii

Nativní zálohování AWS od společnosti Veeam disponuje flexibilitou v podobě a za cenu pro každý typ prostředí, včetně BEZPLATNÉHO zálohování a obnovy AWS pro 10 instancí AWS.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

Zálohování 10 instancí virtuálních počítačů ZDARMA
Podpora podle možností

Samostatný produkt

Placená edice

40 USD

na instanci za rok

 

Používá se měření
Nepřetržitá produkční podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

 

 

Přenosná univerzální licence Veeam
Nepřetržitá produkční podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu AWS s ostatními úlohami!

Veeam Backup & Replication

Řešení pro jednoduchou, spolehlivou a flexibilní ochranu VŠECH cloudových, virtuálních a fyzických dat

BaaS pro AWS

Časté otázky

Zálohuje prostředí AWS vaše data?
I když lze v rámci architektury AWS zajistit různé stupně odolnosti, AWS neuchovává zálohy vašich dat. Podle modelu sdílené odpovědnosti AWS je na odpovědnosti zákazníka zajistit, že jsou data zabezpečená a chráněná.
Proč byste měli AWS zálohovat?
Zálohování a obnova AWS jsou podle modelu sdílené odpovědnosti AWS na odpovědnosti koncového uživatele. Stejně jako u lokálního prostředí je třeba vaše aplikace a data chránit, abyste předešli příčinám ztrát dat, jako je nechtěné vymazání, kybernetické hrozby a ransomware a výpadky. Společnost Veeam poskytuje snadno použitelné, nákladově efektivní a zabezpečené zálohování a obnovu AWS, které vás pomáhají chránit před ztrátou dat v cloudu.
Které služby AWS řešení Veeam chrání a podporuje?
 • Zálohování Amazon EC2
 • Zálohování Amazon RDS
 • Amazon EFS
 • Zálohování Amazon VPC
 • Amazon S3
 • AWS Outposts

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.