800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zálohování a obnovení AWS

Nativní zálohování AWS pro snadnou, nákladově efektivní a zabezpečenou ochranu dat

NASADIT ZDARMA

Zálohování 10 instancí AWS ZDARMA

Nativní zálohování a obnova AWS

Služba Amazon Web Services (AWS) poskytuje robustní cloudovou platformu, na které můžete vytvářet a nasazovat aplikace bez náročného úkolu udržování vlastní infrastruktury. Na základě modelu sdílené odpovědnosti AWS však nesete odpovědnost za zabezpečení a ochranu aplikací a dat vy.

Řešení Veeam® poskytuje nativní plně automatizované zálohování a zotavení po havárii AWS k ochraně a zprávě dat Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) a Amazon Relational Database Services (Amazon RDS) bez námahy. Je vytvořené s ohledem na nákladovou efektivitu, zabezpečení a škálovatelnost, takže můžete eliminovat riziko ztráty dat pro všechna vaše data AWS a zároveň dosáhnout velkých úspor!

Nespokojte se se základním zálohováním a obnovou AWS

Zjednodušte zálohování a obnovu

Automatizujte nativní zálohování a obnovu AWS a dosáhněte snadné a škálovatelné ochrany dat pro všechny aplikace a data AWS.

Získejte naprostou kontrolu nad náklady

Realizujte úspory na cloud pomocí prvních nástrojů správy nákladů na trhu a možností dlouhodobého uchovávání informací.

Zajistěte si zabezpečení a soulad s předpisy

Zabezpečte svá data AWS a bojujte proti hrozbám ransomwaru a kybernetické bezpečnosti.

Zbavte se bodových produktů

Efektivně chraňte, přesouvejte a spravujte data v hybridním cloudu a více cloudech z jednoho společného místa.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

Nativní v cloudu

Škálovatelné zálohování bez nasazení agenta pro úlohy Amazon EC2 a Amazon RDS.

Automatizace založená na zásadách

Plně přizpůsobitelné zásady a plány k automatizaci zálohování a obnovy AWS.

Zálohování Amazon VPC

Zálohujte a obnovujte všechna nastavení VPC za účelem řešení potíží, zotavení po havárii a vývoje a testování.

Funguje u všech aplikací stejně

Zachyťte data všech spuštěných aplikací a dosáhněte zálohování a obnovy zcela beze ztrát dat.

Bleskově rychlé obnovení

Obnovujte celé instance, svazky, databáze, VPC a jednotlivé soubory za pár sekund.

Výpočet nákladů na zálohování

První výpočet nákladů na zálohování v oboru, díky kterému předejdete neočekávaným výdajům.

Vrstvení do Amazon S3

Zálohování do prostředí Amazon S3 pro cenově efektivnější dlouhodobé uchovávání a soulad s předpisy.

Zálohování mezi účty a oblastmi

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte je tak před ransomwarem a kybernetickými hrozbami.

Řízení přístupu podle rolí

Delegujte role a přístupová oprávnění, abyste maximalizovali provozní efektivitu a zvýšili zabezpečení. 

RESTful API

Integrujte a automatizujte úlohy zálohování a obnovy AWS s ostatními aplikacemi.

Přenosnost aplikací a dat

Bezproblémově přesouvejte data mezi prostředím AWS, onsite a jinými veřejnými cloudy.

Společné místo pro ovládání

Sjednoťte úlohy ochrany a správy dat v cloudovém, virtuálním i fyzickém prostředí.

Nejnovější verze

Zálohování Amazon RDS

Automatizujte zálohování Amazon RDS s flexibilními zásadami a rychlou obnovou databáze do časového bodu během pár sekund.

Zálohování Amazon VPC

Zálohujte konfigurace a nastavení VPC pro řešení potíží a obnovu celých infrastruktur.

Řízení přístupu podle rolí

Delegujte role a přístupová oprávnění, abyste maximalizovali provozní efektivitu a zvýšili zabezpečení.

Jak to funguje

 • Snapshoty a zálohování
 • Replikace
 • Obnova do AWS
 • Obnova z AWS
 1. Plánování založené na zásadách automatizujte vytváření snapshotu a správu prostředí Amazon EC2 a Amazon RDS
 2. Snapshoty jsou odesílány do prostředí Amazon S3 pomocí programů, které jsou automaticky spouštěny a ukončovány
 3. Nastavení Amazon VPC se zálohuje do databáze zařízení Veeam Backup for AWS
 4. Nastavení Amazon VPC je možné automaticky kopírovat do prostředí Amazon S3
 1. Plánování založené na zásadách automatizujte vytváření snapshotu a správu prostředí Amazon EC2 a Amazon RDS
 2. Snapshoty jsou replikovány do cílového regionu AWS
 1. Obnova celé instance nebo svazku ze snapshotu do původního nebo nového umístění
 2. Obnova celé instance nebo svazku ze zálohy do původního nebo nového umístění
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy
 5. Obnova databáze do původního nebo nového umístění
 6. Obnova celého prostředí VPC (původní nebo nové umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z databáze zařízení
 7.  Obnova celého prostředí VPC (původní nebo nové umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z prostředí Amazon S3
 1. Kopírování záloh onsite
 2. Okamžité obnovení VM se streamováním dat z prostředí Amazon S3
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Obnova do virtuálního počítače Azure

Balení a ceny

Funkce Veeam Backup for AWS

Samostatné řešení zálohování a obnovy úloh AWS pouze v rámci prostředí AWS
Veeam Backup & Replication™

Nejlepší zálohování a obnovení pro jednotnou ochranu a správu dat v hybridním a vícecloudovém prostředí

Zálohování a obnovení AWS

   
Kontrola nákladů    
Zabezpečení dodržování předpisů    
Neomezená přenosnost dat    
Správa hybridního/multicloudového prostředí    
Centralizované monitorování a reportování     

Flexibilní cenové možnosti pro zálohování AWS a zotavení po havárii

Nativní zálohování AWS od společnosti Veeam disponuje flexibilitou v podobě a za cenu pro každý typ prostředí, včetně BEZPLATNÉHO zálohování a obnovy AWS pro 10 instancí AWS.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

Zálohování 10 instancí ZDARMA
Podpora podle možnosti

Samostatný produkt

Placená edice

40 USD

na instanci za rok

 

Používá se měření
Nepřetržitá produkční podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

 

 

Přenosná Univerzální licence Veeam
Nepřetržitá produkční podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu AWS s ostatními úlohami!

Veeam Backup & Replication

Řešení pro jednoduchou, spolehlivou a flexibilní ochranu VŠECH cloudových, virtuálních a fyzických dat.

Časté otázky

Zálohuje prostředí AWS vaše data?
Ne. I když lze v rámci prostředí AWS zajistit různé stupně odolnosti, AWS neuchovává zálohy vašich dat. Podle modelu sdílené odpovědnosti AWS je na odpovědnosti zákazníka zajistit, že jsou data zabezpečená a chráněná.
Proč byste měli prostředí AWS zálohovat?
Zálohování a obnova AWS jsou podle modelu sdílené odpovědnosti AWS na odpovědnosti koncového uživatele. Stejně jako u onsite prostředí je třeba vaše aplikace a data chránit, abyste předešli příčinám ztráty dat, jako je nechtěné vymazání, hrozby kybernetické bezpečnosti a ransomwaru a výpadky. Společnost Veeam poskytuje snadno použitelné, nákladově efektivní a zabezpečené zálohování a obnovu AWS, které vás pomáhají chránit před ztrátou dat v cloudu.
Které služby AWS řešení Veeam chrání a podporuje?
 • Zálohování Amazon EC2 
 • Zálohování Amazon RDS 
 • Zálohování Amazon VPC 
 • AWS Outposts

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.