800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zálohování a obnovení AWS

Nativní zálohování AWS pro snadnou, nákladově efektivní a zabezpečenou ochranu dat

NASADIT ZDARMA

Zálohování 10 instancí AWS ZDARMA

Nativní zálohování a obnova AWS

Služba Amazon Web Services (AWS) poskytuje robustní cloudovou platformu, na které můžete vytvářet a nasazovat aplikace bez náročného úkolu udržování vlastní infrastruktury. Na základě modelu sdílené odpovědnosti AWS však nesete odpovědnost za zabezpečení a ochranu aplikací a dat vy.

Řešení Veeam® poskytuje nativní plně automatizované zálohování a zotavení po havárii AWS k ochraně a zprávě dat Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) a Amazon Relational Database Services (Amazon RDS) bez námahy. Je vytvořené s ohledem na nákladovou efektivitu, zabezpečení a škálovatelnost, takže můžete eliminovat riziko ztráty dat pro všechna vaše data AWS a zároveň dosáhnout velkých úspor!

Nespokojte se se základním zálohováním a obnovou AWS

Zjednodušte zálohování a obnovu

Automatizujte nativní zálohování a obnovu AWS a dosáhněte snadné a škálovatelné ochrany dat pro všechny aplikace a data AWS.

Získejte naprostou kontrolu nad náklady

Realizujte úspory na cloud pomocí prvních nástrojů správy nákladů na trhu a možností dlouhodobého uchovávání informací.

Zajistěte si zabezpečení a soulad s předpisy

Zabezpečte svá data AWS a bojujte proti hrozbám ransomwaru a kybernetické bezpečnosti.

Zbavte se bodových produktů

Efektivně chraňte, přesouvejte a spravujte data v hybridním cloudu a více cloudech z jednoho společného místa.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

Nativní v cloudu

Škálovatelné zálohování bez nasazení agenta pro úlohy Amazon EC2 a Amazon RDS.

Automatizace založená na zásadách

Plně přizpůsobitelné zásady a plány k automatizaci zálohování a obnovy AWS.

Zálohování Amazon VPC

Zálohujte a obnovujte všechna nastavení VPC za účelem řešení potíží, zotavení po havárii a vývoje a testování.

Funguje u všech aplikací stejně

Zachyťte data všech spuštěných aplikací a dosáhněte zálohování a obnovy zcela beze ztrát dat.

Bleskově rychlé obnovení

Obnovujte celé instance, svazky, databáze, VPC a jednotlivé soubory za pár sekund.

Výpočet nákladů na zálohování

První výpočet nákladů na zálohování v oboru, díky kterému předejdete neočekávaným výdajům.

Vrstvení do Amazon S3

Zálohování do prostředí Amazon S3 pro cenově efektivnější dlouhodobé uchovávání a soulad s předpisy.

Zálohování mezi účty a oblastmi

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte je tak před ransomwarem a kybernetickými hrozbami.

Řízení přístupu podle rolí

Delegujte role a přístupová oprávnění, abyste maximalizovali provozní efektivitu a zvýšili zabezpečení. 

RESTful API

Integrujte a automatizujte úlohy zálohování a obnovy AWS s ostatními aplikacemi.

Přenosnost aplikací a dat

Bezproblémově přesouvejte data mezi prostředím AWS, onsite a jinými veřejnými cloudy.

Společné místo pro ovládání

Sjednoťte úlohy ochrany a správy dat v cloudovém, virtuálním i fyzickém prostředí.

Nejnovější verze

Zálohování Amazon RDS

Automatizujte zálohování Amazon RDS s flexibilními zásadami a rychlou obnovou databáze do časového bodu během pár sekund.

Zálohování Amazon VPC

Zálohujte konfigurace a nastavení VPC pro řešení potíží a obnovu celých infrastruktur.

Řízení přístupu podle rolí

Delegujte role a přístupová oprávnění, abyste maximalizovali provozní efektivitu a zvýšili zabezpečení.

Jak to funguje

 • Snapshoty a zálohování
 • Replikace
 • Obnova do AWS
 • Obnova z AWS
 1. Plánování založené na zásadách automatizujte vytváření snapshotu a správu prostředí Amazon EC2 a Amazon RDS
 2. Snapshoty jsou odesílány do prostředí Amazon S3 pomocí programů, které jsou automaticky spouštěny a ukončovány
 3. Nastavení Amazon VPC se zálohuje do databáze zařízení Veeam Backup for AWS
 4. Nastavení Amazon VPC je možné automaticky kopírovat do prostředí Amazon S3
 1. Plánování založené na zásadách automatizujte vytváření snapshotu a správu prostředí Amazon EC2 a Amazon RDS
 2. Snapshoty jsou replikovány do cílového regionu AWS
 1. Obnova celé instance nebo svazku ze snapshotu do původního nebo nového umístění
 2. Obnova celé instance nebo svazku ze zálohy do původního nebo nového umístění
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy
 5. Obnova databáze do původního nebo nového umístění
 6. Obnova celého prostředí VPC (původní nebo nové umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z databáze zařízení
 7.  Obnova celého prostředí VPC (původní nebo nové umístění) nebo atributů VPC (původní umístění) z prostředí Amazon S3
 1. Kopírování záloh onsite
 2. Okamžité obnovení VM se streamováním dat z prostředí Amazon S3
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Obnova do virtuálního počítače Azure

Balení a ceny

  Veeam Backup for AWS

VEEAM AVAILABILITY SUITE™ 

(OBSAHUJE PRODUKT VEEAM BACKUP & REPLICATION™)

  Samostatné nákladově efektivní zálohování a obnovení z AWS do AWS Jedna platforma pro centralizovanou multicloudovou ochranu dat, správu dat a cloudovou mobilitu

Nativní zálohování AWS

   
Automatizace založená na zásadách    
Obnovení celého systému a na úrovni souborů    
Zálohování/archivace do Amazon S3    
Kalkulačka nákladů na zálohování    
Zabezpečení mezi účty/oblastmi    
Centralizovaná správa více cloudů / hybridního cloudu    

Přenositelnost dat, mobilita a žádná závislost na poskytovateli konkrétního cloudu

   
Pokročilé monitorování a analýza    

Přenosná univerzální licence Veeam (VUL)

   

Nákladově efektivní samostatná licence

   

Flexibilní cenové možnosti pro zálohování AWS a zotavení po havárii

Nativní zálohování AWS od společnosti Veeam disponuje flexibilitou v podobě a za cenu pro každý typ prostředí, včetně BEZPLATNÉHO zálohování a obnovy AWS pro 10 instancí AWS.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

Zálohování 10 instancí ZDARMA
Podpora podle možnosti

Samostatný produkt

Placená edice

40 USD

na instanci za rok

 

Používá se měření
Nepřetržitá produkční podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

 

 

Přenosná Univerzální licence Veeam
Nepřetržitá produkční podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu AWS s ostatními úlohami!

Veeam Backup & Replication

Řešení pro jednoduchou, spolehlivou a flexibilní ochranu VŠECH cloudových, virtuálních a fyzických dat.

Časté otázky

Proč zálohovat AWS?
I když lze v rámci prostředí AWS zajistit různé stupně odolnosti, AWS neuchovává zálohy vašich dat. Podle modelu sdílené odpovědnosti AWS je úkolem zákazníka zajistit, že jsou data zabezpečena a chráněna, ať už jde o infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS) nebo software jako službu (SaaS). Stejně jako u onsite prostředí je třeba vaše aplikace a data chránit, abyste předešli jakýmkoli ztrátám dat, jako je nechtěné vymazání, hrozby pro kybernetické zabezpečení a ransomware, výpadky a další. Společnost Veeam poskytuje snadno použitelné, nákladově efektivní a zabezpečené zálohování a obnovu AWS, které vás chrání před ztrátou dat v cloudu.
Jak zálohovat Amazon EC2?
 1. Vytvářejte nativní snapshoty AWS svých instancí Amazon EC2. I když je to možné dělat ručně nebo pomocí vlastních skriptů, nejlepší metoda je využít řešení třetí strany, které dokáže automatizovat snapshoty časového bodu na základě zásad. To zajišťuje snadnost používání, škálovatelnost a přehled o tom, co je a co není v prostředí chráněno, a zároveň umožňuje automatickou správu životního cyklu ke snížení složitosti snapshotů.
 2. Vytvářejte zálohy na úrovni bitových kopií. I když jsou nativní snapshoty skvělé k zajišťování plnění krátkých cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO), představují bod možného selhání ve strategii ochrany dat a mohou vést k velkým nákladům. Vedle tohoto snapshotu byste měli vytvářet zálohy na úrovni bitových kopií, které zachytí celou bitovou kopii instance Amazon EC2 v určitém časovém bodě. Zálohu je poté potřeba odeslat do úložiště Amazon S3, aby se výrazně snížily náklady na úložiště a umožnil soulad s předpisy za účelem dlouhodobého uchovávání dat.
 3. Replikujte snapshoty. Můžete si zvolit replikaci snapshotů a jejich uložení do libovolného jiného regionu AWS v libovolném účtu AWS. To se hodí ve scénářích zotavení po havárii (DR) v případě selhání jednoho regionu AWS a také při migraci.
Jak zálohovat Amazon RDS?
 1. Vytvářejte nativní snapshoty AWS svých instancí Amazon RDS. I když je to možné dělat ručně nebo pomocí vlastních skriptů, nejlepší metoda je využít řešení třetí strany, které dokáže automatizovat snapshoty časového body na základě zásad. To zajišťuje snadnost používání, škálovatelnost a přehled o tom, co je a co není v prostředí chráněno, a zároveň umožňuje automatickou správu životního cyklu ke snížení složitosti snapshotů.
 2. Replikujte snapshoty. Můžete si zvolit replikaci snapshotů a jejich uložení do libovolného jiného regionu AWS v libovolném účtu AWS. To se hodí ve scénářích zotavení po havárii v případě selhání jednoho regionu AWS a také při migraci.
Jak zálohovat Amazon VPC?
Data Amazon VPC mohou být neuvěřitelně složitá a představují klíčové komponenty pro každé prostředí AWS. Zálohování Amazon VPC je klíčové za účelem řešení chyb konfigurace a provádění zotavení po havárii a také k provádění testování a klonování. Musíte chránit všechna data Amazon VPC, včetně například podsítě, brány NAT, elastické adresy IP, skupiny zabezpečení, připojení VPN a dalších.

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.