800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zálohování a obnova Azure

Automatizované zálohování s nativní podporou Azure určené k tomu, aby každý současný podnik mohl překonat ztrátu dat v cloudu

NASADIT ZDARMA

Zálohujte 10 virtuálních počítačů Azure ZDARMA

Nativní zálohování a obnova Azure

Microsoft Azure poskytuje spolehlivou platformu počítačové technologie v cloudu pro agilní a škálovatelné budování, testování a nasazování moderních aplikací. I když společnost Microsoft nese odpovědnost za infrastrukturu, její model sdílené odpovědnosti jasně říká, že jsou to stále vaše data a za jejich zajištění a ochranu neset odpovědnost vy.

Společnost Veeam® poskytuje funkce zálohování a obnovy Azure připravené pro podniky, které jsou plně automatizované, aby bylo možné snadno a škálovatelně chránit a spravovat všechna data v Azure. Nákladová efektivita a zabezpečení jsou na prvním místě, aniž by bylo nutno obětovat spolehlivost nebo plnění smluv SLA. Zároveň se eliminuje riziko ztráty dat bez nadměrných nebo neočekávaných nákladů.

Nejlepší zálohování a obnova Azure

Spolehlivé zálohování a obnova

Plně automatizované zálohování a obnova s nativní podporou Azure pro jednoduchou, ale zároveň výkonnou ochranu dat, která vás nezklame.

Realizujte úspory v cloudu

První nástroje pro správu nákladů na trhu a levné možnosti vrstvení eliminují riziko příliš vysokých nákladů na cloud.

Bezpečná ochrana v souladu s předpisy

Vypořádejte se s ransomwarem a hrozbami kybernetické bezpečnosti a zároveň si zajistěte ochranu dat a archivaci v souladu s předpisy.

Připraveno na hybridní cloud

Sjednoťte ochranu a správu dat v Azure se všemi hybridními a multicloudovými daty do jedné vrstvy ovládání.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

Nativní pro Azure

Zálohujte a obnovujte virtuální počítače Azure se specializovanými nástroji, které nevyžadují agenty.

Automatizace založená na zásadách

Automatizujte snapshoty a zálohy pomocí plně přizpůsobitelných zásad a plánování.

Funguje u všech aplikací stejně

Zálohování a obnova s nulovou ztrátou dat dat bez vypínání virtuálních počítačů a odpojování svazků.

Rychlá a flexibilní obnova

Během několika sekund můžete obnovovat celé virtuální počítače a svazky nebo jednotlivé soubory a složky.

Výpočet nákladů na zálohování

První výpočet nákladů na zálohování v oboru, díky kterému předejdete neočekávaným výdajům.

Nízkonákladové vrstvení

Automaticky vrstvěte zálohy do aktivních a neaktivních vrstev Azure Blob pro nákladově efektivní dlouhodobé uchovávání informací a soulad s předpisy.

Podpora více předplatných

Můžete snadno škálovat a spravovat ochranu všech prostředí u všech předplatných Azure.

Zálohování mezi účty a oblastmi

Chraňte se před interními a externími hrozbami, jako je ransomware, izolací dat záloh od produkčního prostředí.

RESTful API

Integrujte, automatizujte a spravujte zálohování a obnovu Azure s ostatními aplikacemi v portfoliu.

Mobilizujte svá data

Můžete bez problémů přesouvat data do prostředí Azure a privátních a veřejných cloudových platforem, z nich a mezi nimi.

Hybridní prostředí bez problémů

Sjednoťte ochranu a správu dat v Azure se všemi hybridními a multicloudovými daty do jedné vrstvy ovládání.

Nejnovější verze

Hybridní prostředí bez problémů

Sjednoťte zálohování a správu dat Azure se všemi hybridními a multicloudovými daty do jedné vrstvy ovládání.*

Nízkonákladové vrstvení

Automaticky vrstvěte zálohy mezi vrstvami Azure Blob pro levné dlouhodobé uchovávání informací a soulad s předpisy.

Funguje u všech aplikací stejně

Zachyťte data všech spuštěných aplikací a dosáhněte v systému Windows a Linux zálohování a obnovy zcela bez ztrát dat.

* V kombinaci s produktem Veeam Backup & Replication v11 a novějším.

Jak to funguje

 • Snapshoty a zálohování
 • Obnova v Azure
 • Obnova mimo Azure
 1. Automatizace snapshotů založená na zásadách
 2. Přesouvání snapshotů do úložiště Azure Blob (aktivní i neaktivní)
 1. Úplná obnova virtuálního počítače nebo svazku Azure ze snapshotu v místě nebo mimo něj
 2. Úplná obnova virtuálního počítače nebo svazku Azure ze zálohy v objektovém úložišti v místě nebo mimo něj
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy v objektovém úložišti
 1. Úloha záložního kopírování do úložiště záloh onsite
 2. Okamžité obnovení VM
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Direct restore to AWS

Flexibilní balení a ceny pro každé prostředí

Funkce Veeam Backup for Microsoft Azure

Samostatné řešení zálohování a obnovy úloh Azure pouze v rámci prostředí Azure
Veeam Backup & Replication

Nejlepší zálohování a obnovení pro jednotnou ochranu a správu dat v hybridním a vícecloudovém prostředí

Zálohování a obnova Azure

   
Kontrola nákladů    
Zabezpečení dodržování předpisů    
Neomezená přenosnost dat    
Správa hybridního/multicloudového prostředí    
Centralizované monitorování a reportování     
Veeam Backup for Microsoft Azure je k dispozici jako nabídka virtuálního počítače výhradně prostřednictvím Azure Marketplace, a to jak v bezplatné edici, tak v edici BYOL.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

 

 

Zálohování 10 virtuálních počítačů Azure ZDARMA
Základní e-mailová podpora

Samostatný produkt

Edice BYOL

40 USD

na virtuální počítač za rok

Zálohování a obnova pouze v Azure
Produkční nepřetržitá podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

Přenosné licence

Zálohování a obnova všeho, všude
Produkční nepřetržitá podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu Azure s ostatními prostředími

Veeam Backup & Replication

Řešení pro jednoduchou, spolehlivou a flexibilní ochranu VŠECH cloudových, virtuálních a fyzických dat.

Časté dotazy

Zálohuje Azure vaše data?
Stručná odpověď je ne. Společnost Microsoft neuchovává zálohy vašich dat. Podle jejího modelu sdílené odpovědnosti je na vaší odpovědnosti zajistit, že jsou data a další komponenty v závislosti na tom, zda se spotřebovává IaaS, PaaS nebo SaaS, zabezpečeny a chráněny.
Proč byste měli prostředí Azure zálohovat?
Zálohování a obnova dat v prostředí Microsoft Azure jsou podle modelu sdílené odpovědnosti společnosti Microsoft odpovědností koncového uživatele. Bez zálohování a obnovy nelze vaše aplikace ani data obnovit, abyste překonali ztrátu dat kvůli nechtěnému vymazání, hrozbám kybernetické bezpečnosti, ransomwaru a výpadkům. Společnost Veeam poskytuje zálohování a obnovu Azure podnikové třídy, které jsou nákladově efektivní a bezpečné, takže vás chrání před každou ztrátou cloudových dat.
Jak zálohování a obnova Azure od společnosti Veeam funguje?
Veeam Backup for Microsoft Azure dokáže automaticky vytvářet a spravovat snapshoty a zálohy virtuálních počítačů Azure (spravovaných i nespravovaných VHD) včetně konfigurace virtuálního počítače. Pomocí zálohování na úrovni bitových kopií nebo snapshotů lze vytvářet řetězce záloh. Zálohování na úrovni bitových kopií může zahrnovat úplné i přírůstkové zálohování. Snapshoty s nativní podporou cloudu zahrnují snapshoty v časovém bodě. Obnovu lze provést na úrovni celého počítače i souboru během několika sekund.

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.