https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYmFja3VwLWZpbGVzLWVuY3J5cHRpb24uaHRtbCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Komplexní šifrování

  • 256bitové šifrování AES
  • Integrace v produktu Veeam Backup & Replication
  • Obnovení i v případě ztráty hesla
  • Flexibilní volba, kde a kdy šifrovat

Zabezpečte si data záloh

Šifrování záloh je klíčové pro každé prostředí IT a nemělo by být nutné kupovat ho samostatně. Společnost Veeam® přináší integrované úplné 256bitové šifrování standardu AES, které vám umožňuje šifrovat soubory záloh a data u zdroje (během zálohování), při přenosu a po uložení.
Zjistěte, jak funguje úplné šifrování společnosti Veeam v praxi.

Výkon integrovaného šifrování

Pokud se spolehnete na šifrovací nástroje třetí strany, ztratíte povědomí o obsahu a kontextu vašich záloh. Ve skutečnosti je většina algoritmů pro sni ování objemů dat prolomena, pokud jsou ovlivněny šifrovanými datovými proudy.

U technologie Veeam je úplné šifrování součástí produktu a technologie sni ování objemu dat společnosti Veeam, jako je komprimace, deduplikace a akcelerace sítě WAN, zajiš ují efektivitu při pou ití šifrovaných zálohování Veeam.

Produkt Veeam Backup & Replication zabezpečuje vaše data pomocí komplexního 256bitové šifrování AES. Produkt Veeam Backup & Replication zabezpečuje vaše data pomocí komplexního 256bitové šifrování AES.

Ochrana před ztrátou hesla

Pro většinu organizací představuje ztráta hesla ztrátu dat. Nemusíte být jednou z nich. S funkcí úplného šifrování společnosti Veeam získáte u šifrovaných záloh ochranu před ztrátou hesla bez narušení zabezpečení.

Jak to funguje?

  1. Ka dý soubor zálohy Veeam je šifrován náhodně generovaným šifrovacím klíčem.
  2. Ka dý šifrovací klíč záloh má dvě hesla. Heslo zálohovací úlohy vytvořené správcem a veřejný klíč automaticky generovaný na pozadí nástrojem Veeam Enterprise Manager a předaný všem zálohovacím serverům.
  3. Pokud někdo zapomene heslo zálohovací úlohy nebo pokud správce opustí společnost, pomocí systému výzvy/odpovědi v nástroji Enterprise Manager získáte přístup k datům, ani by došlo ke sní ení zabezpečení.
Data můžete s pomocí nástroje Veeam Enterprise Manager obnovit ze zašifrovaných záložních souborů i v případě ztráty hesla a bez ohrožení zabezpečení. Data můžete s pomocí nástroje Veeam Enterprise Manager obnovit ze zašifrovaných záložních souborů i v případě ztráty hesla a bez ohrožení zabezpečení.

Flexibilita šifrování

Díky 256bitovém AES šifrování Veeam budete mít svá data zabezpečená :

  • během zálohování, před tím, ne data opustí hranici sítě,
  • během přenosu mezi komponenty (např. přenos z proxy serveru do úlo iště), kdy data v cíli musí zůstat bez šifrování,
  • během doby, kdy jsou data zálohování statická ve své cílové destinaci (např. disk, páska nebo cloud), ideální pro odesílání šifrovaných záloh mimo pracoviště pomocí úloh Backup Copy s integrovanou akcelerací sítě WAN.

Dále máte mo nost si vybrat, kdy a kde mají být zálohy šifrovány. Například mů ete ponechat místní zálohy Veeam nezašifrované, aby operace zálohování a obnovení fungovaly rychleji, a zároveň mů ete zašifrovat zálohy kopírované do externího úlo iště, na pásku nebo do cloudu. Jednotlivé zálohy je mo né chránit různými hesly. Z důvodu vyššího zabezpečení šifrování zálohování se jednotlivé šifrovací klíče v ka dé relaci generují náhodným způsobem.

Produkt Veeam Backup & Replication zabezpečuje data v pohybu během jejich přenosu mezi komponentami. Produkt Veeam Backup & Replication zabezpečuje data v pohybu během jejich přenosu mezi komponentami.