https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYmFja3VwLW1hbmFnZW1lbnQtdG9vbC12bS1waHlzaWNhbC1jbG91ZC5odG1sIiwiaGFzaCI6IjBjODVlZmUzLWVhOTQtNDE3Zi1hZmUzLTg3YThkZmE1ZGEzZiJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Centralizované nasazení a správa zálohování pro agenty Veeam

Správa virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení na jediné konzoli

Správa záloh pro virtuální, fyzická a cloudová pracovní zatížení spravovaná v samostatných konzolích je časově náročná a složitá. Správa VŠEHO v jediné konzoli a zbavení se starších řešení zálohování jednou provždy nebylo nikdy jednodušší.

Sada Veeam® Availability Suite™ 9.5 usnadňuje správu ochrany dat a zlepšuje použitelnost přidáním možností zálohování na bázi agentů přímo do konzole Veeam Backup & Replication™. Přímá integrace s nástrojem Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent pro Microsoft Windows umožňuje uživatelům spravovat zálohy na bázi hypervisoru i agentů prostřednictvím jediné konzole, a tím umožnit ochranu virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení z jednoho místa.

STÁHNOUT BEZPLATNOU ZKUŠEBNÍ VERZI
Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů

Správa virtuálních a fyzických počítačů a cloudových pracovních zatížení na jediné konzoli

Přímá integrace nástrojů Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent pro Microsoft Windows do sady Veeam Availability Suite umožňuje toto: 

Centralizované nasazení zálohovacího agenta

Zajistěte, aby byly všechny počítače se systémem Windows nebo Linux chráněny díky centralizovanému nasazení nástroje Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent proMicrosoft Windows s automatickým zjišťováním hostitele prostřednictvím skupin dynamických ochranných skupin založených na kontejnerech Active Directory nebo souborech CSV exportovaných ze stávajícího systému CMDN.

Jednotný přehled dostupnosti virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení

Zajistěte si úplnou kontrolu ochrany dat pro VŠECHNA pracovní zatížení nativně pomocí konzole Veeam Backup & Replication. Slouží ke snadné správě záloh a pokročilému obnovení bez ohledu na to, kde se nachází chráněná pracovní zatížení (virtuální, fyzická nebo cloudová).

Podpora clusteru Microsoft Windows s převzetím služeb při selhání

Chraňte své klíčové clustery Microsoft Windows Server s převzetím služeb při selhání včetně clusterů s převzetím služeb při selhání SQL Server a skupin dostupnosti SQL Server AlwaysOn transakčně konzistentním způsobem – a využijte naplno technologii granulárního obnovení Veeam k obnovení souborů hostů a položek aplikací.  

Monitorování a vytváření zpráv agentů pro snížení komplexnosti

Veeam ONE pro úsporu času a redukci komplexnosti při správě zálohování fyzických serverů, počítačů a notebooků obsahuje nepřetržité monitorování včetně upozornění a přehledu stavu úlohy. Kromě tohoto zpráva o chráněných a nechráněných agentech pro zjednodušení další činnosti poskytuje úplný přehled o stavu agentů včetně počtu a typu chráněných agentů, stavu zálohování s celkovým počtem úspěšných pokusů, varování a selhání a popisu důvodu, proč nejsou agenti chráněni.

DALŠÍ INFORMACE O ŘEŠENÍ VEEAM ONE

Poskytování dostupnosti pro veřejný cloud i fyzická pracovní prostředí

Správa funkce zálohování počítačů a fyzických serverů v rámci sady Veeam Availability Suite vyžaduje instalaci nejnovějších verzí nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Veeam Agent pro Linux.

Veeam Agent pro Linux

Veeam Agent pro Linux je jednoduchý agent zálohování pro Linux, který vždy zajistí dostupnost vašich serverových instancí Linux, ať už ve veřejném cloudu nebo onsite. S nástrojem Veeam Agent pro Linux můžete zálohovat linuxové instance spuštění v cloudu nebo onsite pomocí flexibilního zálohování a mít přístup k úložištím zálohování jako cílovým umístěním.

DALŠÍ INFORMACE O NÁSTROJI VEEAM AGENT PRO LINUX

Veeam Agent pro Microsoft Windows

Veeam Agent for Microsoft Windows je snadno použitelný zálohovací agent, který dokáže zajistit dostupnost vašich pracovních prostředí systému Windows. Provádí to prostřednictvím zálohování a obnovení fyzických a cloudových serverů a pracovních stanic a také zařízení koncových bodů patřících vzdáleným uživatelům. U počítačů a notebooků na bázi Windows a posledních fyzických serverů, které prostě není možné virtualizovat, to pomáhá překonat mezeru, které některé velké podniky čelí s velkými, heterogenními prostředími, a dále prohlubuje možnost mobility pracovního zatížení poskytováním dostupnosti pro cloudová pracovní zatížení.

DALŠÍ INFORMACE O NÁSTROJI VEEAM AGENT PRO MICROSOFT WINDOWS

Škálovatelné možnosti správy, které se hodí pro vaše podnikání

Škálovatelná, vzdálená správa
a konfigurace záloh pro velké podniky

Potřebujete snadný, škálovatelný způsob vzdáleného nasazení, správy a monitorování velkého počtu pracovních stanic a serverů bez ohledu na jejich umístění? Veeam Service Provider Console for the Enterprise centralizuje správu vaší decentralizované zálohovací infrastruktury – virtuální, fyzické nebo cloudové – bez nutnosti přímého připojení nebo sítě VPN. 

Další informace

Příliš mnoho agentů, které musíte spravovat?

Partneři Veeam Cloud & Service Provider vám mohou pomoci

Věděli jste, že celosvětová komunita Veeam více než 14 tisíc partnerů Veeam Cloud & Service Provider vám může pomoci spravovat a dokonce hostovat instalaci agentů a zálohy a uvolnit vám tak ruce, abyste se mohli zaměřit na důležitější úkony? 

Najít partnera nyní

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení