800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Backup for Microsoft Office 365 – časté dotazy

Co je Veeam Backup for Microsoft Office 365?

Veeam® Backup for Microsoft Office 365 u dat aplikace Office 365 snižuje riziko ztráty přístupu a kontroly – vaše data jsou tak vždy chráněná a dostupná. Dává vám možnost bezpečně zálohovat Office 365 a:

  • Chránit data sady Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací. 
  • Rychle obnovovat jednotlivé položky sady Office 365 díky nejlepší flexibilitě obnovení v oboru.
  • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro položky záloh sady Office 365.
Co je nového ve verzi 5?

NOVINKA Veeam® Backup for Microsoft Office 365 v5 nově obsahuje specializované zálohování a obnovu pro Microsoft Teams. S nejlepším zálohováním pro Office 365 je nyní pro uživatele ještě jednodušší rychle najít a obnovit data Teams, což zahrnuje celé týmy, konkrétní kanály i nastavení. Verze 5 obsahuje také skutečně výkonnou škálovatelnost pro větší podniky.

ZOBRAZIT ÚPLNÉ INFORMACE O NOVINKÁCH VE VERZI 5

Lze řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365 používat jako samostatný produkt, nebo je nutné je kombinovat s jinými produkty Veeam?
Veeam Backup for Microsoft Office 365 je oddělený, samostatný produkt, který tvoří klíčovou součást platformy Veeam Cloud Data Management
Mohu pomocí nástroje Veeam Backup for Microsoft Office 365 zálohovat data aplikace Microsoft Teams?
Ano, pomocí řešení Veeam můžete zálohovat a obnovovat data Microsoft Teams. Když jsou data uveřejněna a sdílena v rámci Microsoft Teams, jsou zapsána do různých umístění včetně SharePoint Online. Pomocí nástrojů Veeam Explorer™ můžete vyhledávat a obnovovat data aplikace Teams, včetně dokumentů a webů. Můžete také obnovovat data připojená ke kartám a kanálům Teams a poté je opětovně připojovat k odpovídajícímu umístění Teams.
Lze využívat řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365 pro hybridní nasazení mezi onsite systémem Exchange nebo SharePoint a službou Office 365? 
Ano, Veeam Backup for Microsoft Office 365 poskytuje ochranu pro hybridní nasazení e-mailů a SharePoint i možnost migrovat data mezi Exchange onsite a Office 365.
Kam mohu ukládat své zálohy sady Office 365?
Zálohy sady Office 365 můžete ukládat, kam chcete! Pokud máte k dispozici místní úložiště navíc, můžete ho využít k zálohování onsite. Pokud chcete používat cloud, máte řadu možností objektového úložiště – včetně AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi a poskytovatelů kompatibilních se službou S3.

Licencování

Jak se řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365 licencuje?

Produkty Veeam Backup for Microsoft Office 365 jsou licencovány jako předplatné. K dispozici jsou jedno- až pětiletá předplatná a zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí zakoupit celé předplatné rovnou, nebo ho budou platit ročně. Na delším předplatné se poskytují větší slevy. Další informace o cenách naleznete zde nebo kontaktujte prodejce

Všechny předplacené licence se prodávají podle počtu uživatelů (minimální požadovaný nákup 10 licencí) a zahrnují nepřetržitou produkční podporu.

Kdo se počítá jako uživatel?

Počet licencí, které potřebujete, vypočítáte tak, že spočítáte počet uživatelů ve svém předplatném Office 365. Stejného uživatele v rámci více služeb Office 365 nemusíte počítat vícekrát (např. stejný uživatel Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro Microsoft Office 365 = jeden uživatel Veeam Backup pro Microsoft Office 365).

Zde jsou další podrobnosti o jednotlivých službách Office 365:

  • Exchange Online nebo Exchange onsite: Poštovní schránka uživatele může být osobní schránka, poštovní schránka v online archivu nebo obojí – pro daného uživatele potřebujete pouze jednu licenci. Upozorňujeme, že sdílené poštovní schránky a schránky prostředků nepotřebují licenci a je možné je zálohovat ZDARMA.
  • OneDrive pro firmy: Uživatelské licence OneDrive pro firmy jsou automaticky propojeny s příslušnými e-mailovými účty. To znamená, že nemůžete použít stejnou licenci k zálohování e-mailu jednoho uživatele a účtu OneDrive pro firmy jiného uživatele. OneDrive (bez slov „pro firmy“) je zvláštní služba úložiště, která není v rámci tohoto řešení podporována.
  • SharePoint Online nebo SharePoint onsite: Každý uživatel SharePoint v rámci předplatného Office 365 (nebo nasazení onsite), který získal přístup k umístěním SharePoint, která chcete chránit, potřebuje k zálohování a ochraně prostředí SharePoint v organizaci licenci. Pokud máte hybridní nasazení SharePoint (SharePoint onsite a SharePoint Online) a stejný uživatel má přístup k oběma službám, je pro něj potřeba pouze jedna licence Veeam. Externí uživatelé služby SharePoint nemusí mít licenci. Externí uživatel služby SharePoint je někdo mimo vaše předplatné Office 365, komu jste dali přístup k alespoň jednomu webu, souboru nebo složce. Externí ověření uživatelé mohou provádět pouze základní úlohy spolupráce a externí anonymní uživatelé mohou upravovat a zobrazovat konkrétní dokumenty, pokud získají oprávnění.
  • Microsoft Teams: Při ochraně týmu pomocí nástroje Veeam Backup for Microsoft Office 365 musíte mít licenci pro každého uživatele, který je aktivním členem týmu a který zaplatil licenci Teams ve službě Office 365.
Je k produktu Veeam Backup for Microsoft Office 365 k dispozici univerzální licence Veeam?
Ne, k řešením zálohování Office 365 společnosti Veeam není k dispozici univerzální licence Veeam. Jedná se o samostatnou nabídku dostupnou jako licence formou předplatného podle počtu uživatelů.
Lze přidávat uživatele ke stávajícímu předplatnému?
Ano, licence Veeam Backup for Microsoft Office 365 můžete přidávat a nakoupené licence můžete synchronizovat, aby odpovídaly příslušnému cyklu předplatného. Obnovování licencí je tak snadné a jednoduché.
Mohu ze zálohy odebrat uživatele a licenci použít pro jiného uživatele? 
Společnost Veeam započítává spravované uživatele s alespoň s jedním bodem obnovení vytvořeným v uplynulých 31 dnech. Po měsíci bez zálohování uživatele budete moci licenci použít u jiného uživatele a začít s jeho ochranou. Také máte možnost licenci zrušit bez čekání. To můžete provést prostřednictvím rozhraní PowerShell nebo RESTful API, ale před zrušením licence musíte odstranit všechna data uživatele ze všech úložišť.
Nabízí společnost Veeam u zálohování Office 365 speciální ceny pro veřejný sektor?
Ano, společnost Veeam nabízí zlevněné licence pro veřejný sektor i interní použití (pro partnery). Konkrétní slevy zjistíte u prodejce nebo týmu prodejního oddělení společnosti Veeam.

Další časté dotazy

Existuje bezplatná verze tohoto produktu?
Ano, Veeam Backup for Microsoft Office 365 Community Edition je zdarma až pro 10 uživatelů, 10 týmů a 1 TB dat SharePoint.
Má tento produkt nějaké funkce zabezpečení?
Ano, Veeam Backup for Microsoft Office 365 má díky vícefaktorovému ověřování lepší zabezpečení dat zálohovaných v rámci sady Office 365. Pro data sady Office 365, která se nachází v objektovém úložišti, je k dispozici také šifrování.
Splňuje tento produkt požadavky na dodržování norem?
Ano, díky řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365 můžete data ukládat podle zásad uchovávání informací v souladu s požadavky regulačních úřadů či předpisů.
Lze tento produkt škálovat?
Ano, s produktem Veeam Backup for Microsoft Office 365 můžete chránit větší nasazení sady Office 365 s jedinou instalací. Součástí je také automatické škálování úložiště za účelem odstranění problémů s omezením maximální velikosti souborů.
Lze pomocí tohoto produktu chránit hybridní prostředí Office 365?
Ano, s produktem Veeam Backup for Microsoft Office 365 můžete chránit hybridní nasazení e-mailu a SharePoint a migrovat data poštovních schránek mezi serverem Exchange onsite a prostředím Office 365.
Lze s tímto produktem provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí sady Office 365?
Ano, nástroj Veeam Backup for Microsoft Office 365 obsahuje podporu pro Office 365 US Government (ministerstvo obrany a další ministerstva), Office 365 Germany a Office 365 China.
Mohou tento produkt nabízet poskytovatelé služeb?
Ano, Veeam Backup for Microsoft Office 365 umožňuje poskytovatelům služeb nabízet služby zálohování sady Office 365.
Podporuje tento produkt rozhraní PowerShell a RESTful API?
Ano, s produktem Veeam Backup for Microsoft Office 365 můžete díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužnému obnovení pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizovat režijní výdaje, zkrátit dobu obnovení a snížit náklady.
Jak mohu svou organizaci přesvědčit, že je zálohování sady Office 365 nezbytné?

Pomocí tohoto podrobného průvodce můžete někoho přesvědčit – svého šéfa, kolegu nebo dokonce svůj tým – že zálohování sady Office 365 je důležité. Připravili jsme vám potřebné zdroje, abyste mohli argumentovat pro zálohování sady Office 365.

1. krok: Seznamte se s modelem sdílené odpovědnosti Office 365 a vysvětlete, proč je zálohování potřeba.

2. krok: Pomocí ukázek nebo testů zálohování předveďte, jak je řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365 kvalitní.

3. krok: Srovnejte řešení Veeam s ostatními na nezávislých hodnoticích platformách.

4. krok: Naplánujte rozpočet, cenové možnosti a úspory.