Veeam Backup for Microsoft 365 – časté otázky

Co je Veeam Backup for Microsoft 365?

Veeam Backup® for Microsoft 365 u dat Microsoft 365 snižuje riziko ztráty přístupu a kontroly – vaše data jsou tak vždy chráněná a dostupná. Dává vám možnost bezpečně zálohovat Microsoft 365 (dříve Office 365) a:

  • Chránit data sady Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací.
  • Rychle obnovovat jednotlivé položky sady Office 365 díky nejlepší flexibilitě obnovení v oboru.
  • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro položky záloh sady Office 365.
Co je nového ve verzi 6?

NOVINKA Veeam Backup for Microsoft 365 v6 nově obsahuje portál samoobslužné obnovy pro prostředí Microsoft 365, což administrátorům IT umožňuje bezpečně delegovat obnovu e-mailů, souborů a dalších položek z jednoho centralizovaného umístění. V6 také nově obsahuje kopírování záloh do Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive a Azure Archive.

ZOBRAZIT ÚPLNÉ INFORMACE O NOVINKÁCH VE VERZI 6

Lze řešení Veeam Backup for Microsoft 365 používat jako samostatný produkt, nebo je nutné ho kombinovat s jinými produkty Veeam?
Veeam Backup for Microsoft 365 je oddělený, samostatný produkt, který tvoří klíčovou součást platformy Veeam Platform.
Mohu nástrojem Veeam Backup for Microsoft 365 zálohovat data Microsoft Teams?
Ano, pomocí řešení Veeam můžete zálohovat a obnovovat data Microsoft Teams. Když jsou data uveřejněna a sdílena v rámci Microsoft Teams, jsou zapsána do různých umístění včetně SharePoint Online. Pomocí nástrojů Veeam Explorer™ můžete vyhledávat a obnovovat data aplikace Teams, včetně dokumentů a webů. Můžete také obnovovat data připojená ke kartám a kanálům Teams a poté je opětovně připojovat k odpovídajícímu umístění Teams.
Lze využívat řešení Veeam Backup for Microsoft 365 pro hybridní nasazení mezi onsite systémem Exchange nebo SharePoint a službou Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, Veeam Backup for Microsoft 365 poskytuje ochranu pro hybridní nasazení e-mailů a SharePoint i možnost migrovat data mezi Exchange onsite a Office 365.
Kam mohu ukládat své zálohy sady Microsoft 365 (Office 365)?
Zálohy sady Microsoft 365 (Office 365) můžete ukládat, kam chcete! Pokud máte k dispozici místní úložiště navíc, můžete ho využít k zálohování onsite. Pokud chcete používat cloud, máte řadu možností objektového úložiště – včetně AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi a poskytovatelů kompatibilních se službou S3. Můžete také vytvořit záložní kopii a uložit ji do levného dlouhodobého úložiště, například Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive a Azure Archive.
Jak mohu začít?

S produktem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete začít tak, že se rozhodnete, kde ho chcete nasadit. Produkt můžete nasadit jeho stažením z webu Veeam.com. Alternativně je možné nasazení v Azure Marketplace, AWS Marketplace nebo IBM Cloud.

Podívejte, jak snadné je nasazení na web Veeam.com nebo do cloudu.

Licence

Jak se produkt Veeam Backup for Microsoft 365 licencuje?

Produkt Veeam Backup for Microsoft 365 je licencován jako předplatné. K dispozici jsou jedno- až pětiletá předplatná a zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí zakoupit celé předplatné rovnou, nebo ho budou platit ročně. Na delší předplatné se poskytují větší slevy. Další informace o cenách naleznete zde nebo kontaktujte prodejce.

Všechny předplacené licence se prodávají podle počtu uživatelů (minimální požadovaný nákup 10 licencí) a zahrnují nepřetržitou produkční podporu.

Kdo se počítá jako uživatel?

Počet licencí, které potřebujete, vypočítáte tak, že spočítáte počet uživatelů ve svém předplatném Microsoft 365. Stejného uživatele v rámci více služeb Microsoft 365 nemusíte počítat vícekrát (např. stejný uživatel Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy = jeden uživatel Veeam Backup for Microsoft 365).

Zde jsou další informace o jednotlivých službách Microsoft 365:

  • Exchange Online nebo Exchange onsite: Poštovní schránka uživatele může být osobní schránka, poštovní schránka v online archivu nebo obojí – pro daného uživatele potřebujete pouze jednu licenci. Upozorňujeme, že sdílené poštovní schránky a schránky prostředků nepotřebují licenci a je možné je zálohovat ZDARMA.
  • OneDrive pro firmy: Uživatelské licence OneDrive pro firmy jsou automaticky propojeny s příslušnými e-mailovými účty. To znamená, že nemůžete použít stejnou licenci k zálohování e-mailu jednoho uživatele a účtu OneDrive pro firmy jiného uživatele. OneDrive (bez slov „pro firmy“) je zvláštní služba úložiště, která není v rámci tohoto řešení podporována.
  • SharePoint Online nebo SharePoint onsite: Každý uživatel SharePoint v rámci předplatného Microsoft 365 (nebo nasazení onsite), který získal přístup k umístěním SharePoint, která chcete chránit, potřebuje k zálohování a ochraně prostředí SharePoint v organizaci licenci. Pokud máte hybridní nasazení SharePoint (SharePoint onsite a SharePoint Online) a stejný uživatel má přístup k oběma službám, je pro něj potřeba pouze jedna licence Veeam. Externí uživatelé služby SharePoint nemusí mít licenci. Externí uživatel služby SharePoint je někdo mimo vaše předplatné Microsoft 365, komu jste dali přístup k alespoň jednomu webu, souboru nebo složce. Externí ověření uživatelé mohou provádět pouze základní úlohy spolupráce a externí anonymní uživatelé mohou upravovat a zobrazovat konkrétní dokumenty, pokud získají oprávnění.
  • Microsoft Teams: Při ochraně týmu pomocí nástroje Veeam Backup for Microsoft 365 musíte mít licenci pro každého uživatele, který je aktivním členem týmu a který zaplatil licenci Teams ve službě Microsoft 365.
Je produkt Veeam Backup for Microsoft 365 k dispozici prostřednictvím univerzální licence Veeam?
Ne, řešení zálohování Microsoft 365 není k dispozici prostřednictvím univerzální licence Veeam. Jedná se o samostatnou nabídku dostupnou jako licence formou předplatného podle počtu uživatelů. 
Lze přidávat uživatele ke stávajícímu předplatnému?
Ano, licence Veeam Backup for Microsoft 365 můžete přidávat a nakoupené licence můžete synchronizovat, aby odpovídaly příslušnému cyklu předplatného. Obnovování licencí je tak snadné a jednoduché.
Mohu ze zálohy odebrat uživatele a licenci použít pro jiného uživatele?
Společnost Veeam započítává spravované uživatele jako uživatele alespoň s jedním bodem obnovení vytvořeným v uplynulých 31 dnech. Po měsíci bez zálohování uživatele budete moci licenci použít u jiného uživatele a začít s jeho ochranou. Také máte možnost licenci zrušit bez čekání. To můžete provést prostřednictvím rozhraní PowerShell nebo RESTful API, ale před zrušením licence musíte odstranit všechna data uživatele ze všech úložišť.
Nabízí společnost Veeam u zálohování Microsoft 365 (Office 365) speciální ceny pro veřejný sektor?
Ano, společnost Veeam nabízí zlevněné licence pro veřejný sektor i interní použití (pro partnery). Konkrétní slevy zjistíte u prodejce nebo týmu prodejního oddělení společnosti Veeam.

Další časté dotazy

Existuje bezplatná verze tohoto produktu?
Ano, Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition je zdarma až pro 10 uživatelů, 10 týmů a 1 TB dat SharePoint.
Má tento produkt nějaké funkce zabezpečení?
Ano, Veeam Backup for Microsoft 365 díky vícefaktorovému ověřování zvyšuje zabezpečení dat záloh Microsoft 365 (Office 365). Pro data Microsoft 365 (Office 365), která se nacházejí v objektovém úložišti, je k dispozici také šifrování.
Splňuje tento produkt požadavky na dodržování norem?
Ano, díky řešení Veeam Backup for Microsoft 365 můžete data ukládat podle zásad uchovávání informací v souladu s požadavky zákonů či předpisů.
Lze tento produkt škálovat?
Ano, s nástrojem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete chránit větší nasazení Microsoft 365 (Office 365) jedinou instalací. Součástí je také automatické škálování úložiště za účelem odstranění problémů s omezením maximální velikosti souborů.
Dají se s tímto produktem chránit hybridní prostředí Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, s řešením Veeam Backup for Microsoft 365 můžete chránit hybridní nasazení e-mailu a SharePoint a migrovat data poštovních schránek mezi serverem Exchange onsite a prostředím Microsoft 365 (Office 365).
Je možné s tímto produktem provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí aplikace Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, nástroj Veeam Backup for Microsoft 365 obsahuje podporu pro Microsoft 365 (Office 365) US Government (ministerstvo obrany a další ministerstva), Microsoft 365 (Office 365) Germany a Microsoft 365 (Office 365) China.
Mohou tento produkt nabízet dodavatelé služeb?
Ano, Veeam Backup for Microsoft 365 umožňuje dodavatelům služeb poskytovat služby zálohování Microsoft 365 (Office 365).
Podporuje tento produkt rozhraní PowerShell a RESTful API?
Ano, s nástrojem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužné obnově pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizovat režijní výdaje, zkrátit dobu obnovy a snížit náklady.
Má tento produkt nějakou podporu samoobslužných funkcí?
Ano, Veeam Backup for Microsoft 365 má portál samoobslužné obnovy, který umožňuje správcům poskytovat oprávnění k obnově uživatelům Microsoft 365 (Office 365) i organizacím servisu/podpory. Poskytovatelé služeb mohou také svým zákazníkům nabídnout možnosti samoobslužné obnovy.
Jak mohu svou organizaci přesvědčit, že je zálohování sady Microsoft 365 (Office 365) nezbytné?

Pomocí tohoto podrobného průvodce můžete přesvědčit někoho jiného – svého šéfa, kolegu nebo dokonce svůj tým – že zálohování sady Microsoft 365 (Office 365) je důležité. Připravili jsme vám potřebné zdroje, abyste mohli argumentovat pro zálohování sady Office 365.

1. krok: Pochopte model sdílené odpovědnosti Microsoft 365 (Office 365) a vysvětlete, proč je zálohování potřeba.

2. krok: Pomocí ukázek nebo testů zálohování předveďte kvalitu řešení Veeam Backup for Microsoft 365.

3. krok: Srovnejte řešení Veeam s ostatními na nezávislých hodnoticích platformách.

4. krok: Naplánujte rozpočet, cenové možnosti a úspory.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Pokud máte účet, přihlaste se
Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.