Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v2

Nejlepší zálohování a obnovení pro Microsoft Office 365

Získejte úplný přístup, kontrolu a ochranu pro e-mailová data aplikace Office 365

Podívejte se na toto krátké ukázkové video a dozvíte se, jak lze pomocí řešení Veeam zálohovat a obnovovat data aplikace Office 365 Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy

S ochranou dat on-site nikdo problémy nemá. Proč ale tolik organizací zapomíná na ochranu dat v cloudu?

Společnost Microsoft v rámci aplikace Office 365 poskytuje širokou řadu výkonných funkcí – komplexní zálohování dat aplikace Office 365 však mezi ně nepatří.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 eliminuje riziko ztráty přístupu a kontroly u dat sady Office 365, včetně aplikací Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy – vaše data jsou tak vždy mimořádně dostupná a chráněná.

BLOG: Model sdílené odpovědnosti Office 365. Zjistěte, co společnost Microsoft chrání a proč.

Úplná kontrola nad daty aplikace Office 365

Sada Microsoft Office 365 umožňuje vašemu podniku fungovat kdekoli a kdykoli bez nutnosti hostovat vlastní infrastrukturu e-mailů, souborů a správy obsahu. I když společnost Microsoft hostuje infrastrukturu, neznamená to, že nemusíte dělat zálohy svých kritických dat aplikace Office 365. 

I se službou Office 365 jsou to vaše data – vy je ovládáte a vy odpovídáte za jejich ochranu.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 umožňuje bezpečně zálohovat aplikaci Office 365 a navíc:

 • Chránit data aplikace Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací.
 • Rychle obnovujte jednotlivé položky sady Office 365 díky nejlepší flexibilitě obnovení v oboru.
 • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro archivy záloh aplikace Office 365.
Zálohování Veeam poskytuje úplný přístup a kontrolu dat, která jsou součástí aplikace Office 365
Zálohování Veeam poskytuje úplný přístup a kontrolu dat, která jsou součástí aplikace Office 365

Zálohování sady Office 365 do libovolného umístění

Vytvářejte zálohy svých dat aplikací Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze sady Office 365
Vytvářejte zálohy svých dat aplikací Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze sady Office 365

Mimořádná dostupnost sady Office 365 vyžaduje zabezpečené zálohování dat aplikací SharePoint, OneDrive pro firmy a Exchange na jiném místě, abyste si mohli být jisti, že v případě potřeby budete schopni data svých uživatelů obnovit.

 • Získávejte data aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy z cloudové instance sady Office 365 a tato data každý týden, každý den, nebo i každých pět minut jedinečně zálohujte v nativním formátu společnosti Microsoft – archivní databázi založené na nástroji Extensible Storage Engine (ESE), která se také nazývá databáze Jet Blue.
 • Zálohujte aplikace Exchange a SharePoint na pracovišti pomocí stejných rozhraní API jako v případě sady Office 365, což umožní častější zálohování dat e-mailů vašich uživatelů.
 • Ukládat zálohy v umístění dle svého výběru – on-site, v hyperškálovaném veřejném cloudu (např. Microsoft Azure nebo Amazon Web Services) nebo u místního poskytovatele služeb.
 • Provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí aplikace Office 365 včetně podpory pro Vládu Spojených států (ministerstvo obrany a další ministerstva), Office 365 Germany a Office 365 China.

Obnovovat jednotlivé položky aplikace Office 365 s nejlepší flexibilitou obnovení v oboru

Nikdy se nespokojte s ničím horším, než je spolehlivé, granulární obnovení e-mailů sady Office 365, webů, dokumentů, knihoven a seznamů platformy SharePoint a účtů, souborů a složek aplikace OneDrive pro firmy několika kliknutími.

Integrovaný nástroj Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange, SharePoint a OneDrive pro firmy má tyto funkce:

 • Rychlé vyhledávání a granulární obnovení jednotlivých položek poštovní schránky umístěné v chráněné, archivované kopii dat aplikace Office 365.
 • Přímé obnovení položek poštovních schránek do poštovní schránky aplikace Office 365 nebo do on-site poštovní schránky Exchange, jejich ukládání jako přílohy nebo jejich exportování ve formátu PST.
Snadná obnova dat aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze zálohy Veeam
Snadná obnova dat aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze zálohy Veeam

Využívání výkonné služby eDiscovery u datových archivů aplikace
Office 365

Provádění úkonů eDiscovery v e-mailových archivech Office 365 ze záloh Veeam
Provádění úkonů eDiscovery v e-mailových archivech Office 365 ze záloh Veeam

Bez snadno dostupné kopie dat může být dohledávání e-mailů kvůli zákonným povinnostem nebo dodržování předpisů nákladné a časově náročné a může výrazně narušit běžné obchodní činnosti.

S produkty Veeam můžete k provádění úkonů eDiscovery v archivech aplikace Office 365 můžete využívat známé pokročilé funkce vyhledávání a flexibilní možnosti obnovení a exportu. Je to stejně snadné jako s on-site zálohami dat. 

Bezplatná 30denní licence

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365

Flexibilní možnosti obnovení, které plní vaše požadavky na dodržování předpisů

Nezanedbatelným důvodem pro zálohování dat aplikace Office 365 je dodržování předpisů. Se zálohováním aplikace Office 365 můžete:

 • Ukládat data na základě zásad dlouhodobého uchovávání informací pro regulační potřeby a potřeby dodržování předpisů.
 • Zajistit obnovení přesně toho, co potřebujete – ani více, ani méně – pomocí funkce pokročilého granulárního vyhledávání. 

Efektivní škálování a minimalizace režijních nákladů

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 poskytuje bezkonkurenční škálovatelnost s architekturou pro více úložišť, více klientů, která:

 • Umožňuje ochranu větších nasazení aplikace Office 365 v rámci jedné instalace.
 • Umožňuje poskytovatelům služeb nabízet služby zálohování aplikace Office 365.
 • Díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužného obnovení pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizuje režijní výdaje, zkracuje dobu obnovení a snižuje náklady.
Obnovte produktivitu pro své uživatele prostřednictvím zálohování dat Office 365 i onsite systému Exchange
Obnovte produktivitu pro své uživatele prostřednictvím zálohování dat Office 365 i onsite systému Exchange

Sjednocené zálohování na pracovišti a v sadě Office 365

Zajištění mimořádné dostupnosti dat e-mailu a obsahu vyžaduje řešení, které zvládá sadu Office 365 i všechny instance serveru Exchange a SharePoint, které máte na pracovišti.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 vám dává různé možnosti:

 • Chránit hybridní nasazení e-mailů a platformy SharePoint.
 • Migrovat data poštovních schránek mezi Exchange a Office 365 na pracovišti.
 • Podporovat zpracování s ohledem na aplikace serverů Veeam Backup pro Microsoft Office 365 pomocí nástroje Veeam Backup & Replication™.
 • Zajišťovat vytváření konzistentních záloh archivů aplikace Office 365 k efektivnímu provozu služby eDiscovery a obnovení poštovních schránek na úrovni položek.

Jak společnost Veeam uspokojuje potřeby velkých podniků
s mimořádnou dostupností

Produkt má nainstalováno 29 tisíc firem s 2,7 miliony poštovních schránek aplikace Office 365

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení