800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Availability pro AWS

Nejlepší zálohování a obnova pro AWS

 • Přehled

Zálohování a obnova úloh AWS s nativní podporou cloudu

Veeam® Availability pro AWS kombinuje zálohování s nativní podporou cloudu, obnovu DR pro AWS úlohy s možností konsolidace dat záloh v centrálním úložišti Veeam.

Možnost spolehlivého přechodu na multicloudové prostředí a jeho holistickou správu pro nevídanou úroveň inteligentní správy dat. 

Bezagentové zálohování a obnova pro AWS

Služba Amazon Web Services poskytuje robustní cloudovou platformu, na které můžete vytvářet a nasazovat firemní aplikace bez finančního zatížení a časových závazků souvisejících s budováním a údržbou vlastní infrastruktury. Na základě modelu sdílené odpovědnosti AWS však nesete odpovědnost za aplikace a data vy.

Veeam Availability pro AWS minimalizuje riziko ztráty přístupu k vašim cloudovým aplikacím a zajistí ochranu vašich dat v AWS před nechtěným vymazáním, bezpečnostními hrozbami na úrovni dat a výpadky. Nabízí také možnost konsolidace veškerých dat záloh Veeam (tj. virtuální počítače onsite, fyzické servery atd.) do centrálního úložiště.

Zálohování vytvořené speciálně pro AWS

Bezagentová ochrana dat s nativní podporou cloudu speciálně vytvořená pro AWS, s využitím AWS snapshotů přes virtuální zařízení Veeam-N2WS, dostupné v AWS Marketplace. To umožňuje rychlou obnovu čehokoli, od celého serveru nebo instance po konkrétní svazek nebo soubor.
backup-purpose-built.png
Vytvořte rychlou a spolehlivou zálohu AWS přímo ze snapshotu AWS

Získejte cloudovou mobilitu a ušetřete

enable-cloud-mobility.png
Odpojte zálohy instancí EC2 od infrastruktury AWS
Odpojte zálohy od infrastruktury AWS EC2 a uložte data v nízkonákladovém formátu v objektovém úložišti Amazon S3 nebo onsite. Uchovávejte zálohy odděleně od snapshotů Amazon EBS – snížíte tak náklady na ochranu dat, zlepšíte možnosti uchovávání informací a výrazně zjednodušíte mobilitu dat. 

Výkonná, spolehlivá obnova pro AWS

Využijte všechny možnosti výkonných a spolehlivých technologií obnovy Veeam, kterým věří už více než 343 tisíc zákazníků na celém světě. Dosáhněte nejlepších RTO v oboru díky těmto funkcím:

 • Okamžité obnovení instancí Amazon EC2 do původního AWS regionu, případně do jiného regionu nebo účtu.
 • Obnova bodu v čase pro databáze a DR mezi regiony nebo účty pro Amazon RDS, Redshift a DynamoDB.
 • Úlohy záložního kopírování Veeam a funkce přímé obnovy pro umožnění cloudové mobility.
 • Pokročilé funkce vyhledávání pro získání přesně toho, co potřebujete, bez nutnosti obnovy celé instance nebo připojení svazku.
aws-recovery.png
Okamžitá obnova instancí Amazon EC2 do AWS

Přístup k zálohování s nativní podporou cloudu

Mnoho dodavatelů pouze přebalí stávající technologii a nazve ji „cloudovou“, ale reverzním inženýrstvím řešení zálohy datového centra u AWS úloh dosáhneme špatných výsledků. Úlohy stvořené v cloudu jsou jedinečné, a proto vyžadují zásadně odlišný přístup k zálohování AWS. 

Veeam Availability pro AWS využívá přístup s nativní podporou cloudu, který byl systematicky navržený pro AWS. Díky tomu je možné:

 • Vytvářet přírůstkové zálohy na úrovni bloku pro instance Amazon EC2, svazky EBS a databáze RDS prostřednictvím rozšíření a zlepšení snapshotů Amazon. 
 • Plánovat spolehlivé zálohy pro krátké RPO a RTO kratší než 15 minut, vytvářet přizpůsobitelné doby uchovávání informací pro různé typy úloh a získat klid díky vestavěnému šifrování. 
 • Provádět aplikačně konzistentní zálohy produkčních aplikací založených na EC2 bez přechodu do offline režimu s podporou MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Exchange, Active Directory, SharePoint a dalších. 

Proč zálohovat AWS úlohy?

Hyperškálované veřejné cloudy jako Amazon přejímají odpovědnost za související infrastrukturu – hardware, který byste obvykle našli v onsite prostředí. Existuje však mnoho rizik, která lze zmírnit pouze se speciálně vytvořeným řešením pro cloudové zálohování AWS, jako například:

 • Lidská chyba: Nechtěné smazání a chyby na straně správce nebo vývojáře lze snadno zachránit pomocí zálohy.
 • Škodlivá činnost: Chraňte se před vnitřními i vnějšími hrozbami, které jsou čím dál častější.
 • Výpadky: Potíže s přístupem v určitém regionu nebo dokonce v určitém AWS účtu.

Další způsob, jak zmírnit riziko u cloudových úloh, je ukládat zálohy odděleně od cloudové infrastruktury. S Veeam můžete kromě ukládání dat do AWS S3 také provést mobilizaci cloudových dat pomocí úlohy záložního kopírování a jejich odeslání do onsite umístění nebo na jiné určené místo. AWS data pak můžete kdykoli rychle a snadno obnovit do AWS. 

Dvě komponenty, jedno řešení

Veeam Availability pro AWS se skládá ze dvou komponent:

 • Zálohování a obnovení N2WS pro nativní cloudové zálohování, obnovení a zotavení po havárii pracovních zatížení AWS.
 • Veeam Backup & Replication™ k obnovení záloh AWS pomocí externího úložiště VBR a konsolidaci záloh Amazon do úložiště VBR onsite pro více možností obnovení.

S tímto řešením můžete spravovat veškerá data bez ohledu na jejich umístění – onsite i v AWS. Tomu se říká inteligentní správa dat.