800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Systémové požadavky

Podporovaná prostředí pro Veeam Backup & Replication

Podrobný seznam systémových požadavků a konfigurací podpory naleznete v nejnovějších poznámkách k verzi nástroje Veeam Backup & Replication.

Virtualizovaná infrastruktura

Platformy VMware

 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.x

Virtuální počítače

 • Všechny operační systémy podporované technologií VMware1
 • Všechny aplikace
 • Všechny systémy souborů

Platformy Microsoft

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Virtuální počítače

 • Všechny operační systémy podporované prostředím Microsoft Hyper-V
 • Všechny aplikace
 • Všechny systémy souborů

Fyzická infrastruktura2

Platformy fyzického serveru a agentů pracovní stanice

 • Microsoft Windows
 • Linux

Cloudová infrastruktura3

Platformy IaaS

 • Služby Amazon Web Services
 • Instance EC2 a RDS a objektové úložiště S3

Podpora aplikací

Podnikové aplikace a databáze

Nástroj Veeam Backup & Replication poskytuje podporu zálohování a obnovy mnoha aplikací i s pokročilými funkcemi na následujících platformách:

1 Podporovány jsou pouze anglické verze infrastruktury VMware.

2 Využití funkce správy agentů vyžaduje instalaci distribuovatelného balíčku Veeam Agent pro Microsoft Windows v3 nebo novějšího nebo Veeam Agent pro Linux v3 nebo novějšího s aplikací Veeam Backup & Replication.

3 Ochrana úloh s nativní podporou cloudu vyžaduje instalaci nástroje Veeam Backup & Replication pro AWS nebo tyto úlohy musí chránit příslušný poskytovatel cloudu.