800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Systémové požadavky

Podporovaná prostředí pro Veeam Backup & Replication

Podrobný seznam systémových požadavků a konfigurací podpory naleznete v nejnovějších poznámkách k verzi nástroje Veeam® Backup & Replication™.

Virtualizovaná infrastruktura

Platformy VMware

 • vSphere 7.0
 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.5

Virtuální počítače

 • Všechny operační systémy podporované technologií VMware
 • Všechny aplikace
 • Všechny systémy souborů

Platformy Microsoft

 • Windows Server version 20H2
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Virtuální počítače

 • Všechny operační systémy podporované prostředím Microsoft Hyper-V
 • Všechny aplikace
 • Všechny systémy souborů
nutanix

Platformy Nutanix1

 • Verze Nutanix AHV od 5.5.x do 5.19.x CE 2019.11.22 nebo novější u edice Community Edition

Virtuální počítače

 • Všechny operační systémy podporované prostředím Nutanix
 • Všechny aplikace
 • Všechny systémy souborů

Fyzická infrastruktura2

Microsoft Windows2

 • Edice Client a Server
 • Podpora 64bitové i 32bitové verze
 • Podrobný seznam všech požadavků
  na systém
  Poznámky k verzi

Linux2

 • Jádro Linux 2.6.32 nebo novější
 • Podpora 64bitové i 32bitové verze
 • Podrobný seznam všech požadavků
  na systém
  Poznámky k verzi

MAC

 • 11.0 (Big Sur)
 • 10.15 (Catalina)
 • 10.14 (Mojave)
 • 10.13 (High Sierra)
 • Podrobný seznam všech požadavků na systém
  Poznámky k verzi

Oracle Solaris3

 • Oracle Solaris 10-11.4
 • Podrobný seznam všech požadavků
  na systém
  Poznámky k verzi

IBM AIX3

 • IBM AIX 6.1 Technology Level 5 (TL 5) nebo vyšší
 • Podrobný seznam všech požadavků
  na systém
  Poznámky k verzi

Cloudová infrastruktura4

azure

AWS

 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Relational Database Services (Amazon RDS)
 • Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)5
 • Amazon S3 Glacier5

Microsoft Azure

 • Azure VMs
 • Azure Blob (aktivní, neaktivní a archiv)5

Podpora aplikací

Podnikové aplikace a databáze

Nástroj Veeam Backup & Replication poskytuje podporu zálohování a obnovy mnoha aplikací i s pokročilými funkcemi na následujících platformách:
saphana  

1 Ochrana prostředí Nutanix AHV vyžaduje instalaci modulu plug-in Nutanix AHV Plug-In pro Veeam Backup & Replication.

2 Využití funkce správy agentů vyžaduje instalaci distribuovatelného balíčku Veeam Agent for Microsoft Windows v4 nebo novějšího nebo Veeam Agent for Linux v4 nebo novějšího s aplikací Veeam Backup & Replication.

3 Využití funkce správy licencí agentů a služeb platformy vyžaduje použití nástroje Veeam Agent for Oracle Solaris v2 nebo novějšího, případně Veeam Agent for IBM AIX v2 nebo novějšího.

4 Ochrana pracovních zatížení s nativní podporou cloudu vyžaduje nasazení příslušného zařízení (Veeam Backup for AWS nebo Veeam Backup for Microsoft Azure).

5 Podpora různých vrstev objektového úložiště se může u různých nabídek produktů lišit.