#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery
MOŽNOSTI PRODUKTU

Online a offline zálohy se zabezpečením

ZKUŠEBNÍ VERZE

Veeam Backup & Replication
Všechny funkce na 30 dní

Díky neměnným testovaným zálohám se ransomware nedostane dovnitř

Správa, ochrana a uchovávání hromady dat je monumentální úkol. Dosahování souladu s předpisy, minimalizace rizika auditu a ochrana před kybernetickými útoky dále zvyšují složitost. Ransomware a útočníci číhají za každým rohem, a tak je zabezpečení dat pro ochranu osobních údajů zákazníka a úspěch podnikání klíčové. Společnost Veeam vám pomáhá ukládat, zabezpečovat a obnovovat data záloh s jistotou v celém jejich životním cyklu.
Security safe from cyberthreats

Udržujte svá data v bezpečí před kybernetickými hrozbami

Ochrana před ransomwarem je klíčovým prvkem každé moderní strategie ochrany dat. Společnost Veeam vám pomáhá připravovat se na útoky, zjišťovat je a předcházet jim v rámci celého životního cyklu dat záloh.
Veeam disaster recovery orchestrator vdro vao automated testing

Testujte obnovitelnost

Jistotu obnovy můžete získat skutečně jen pomocí testování, ale pro mnoho firem to nemusí být vždy priorita. Nechte to na automatickém testování od společnosti Veeam, abyste měli zaručenou obnovitelnost.
Security avoid re infection

Předcházení (opakovanému) napadení 

Požadavky na dodržování norem bezprecedentně zvyšují množství dat, u kterých je nutné dlouhodobé uchovávání. Společnost Veeam pomáhá uchovávat tato data cenově výhodně, ale také zajišťuje, že se dovnitř nedostane ransomware.

Chytré, automatizované možnosti zabezpečení pro vaši strategii zálohování

Security immutability ransomware

Neměnné nativní zálohy

Hoďte ransomwaru klacky pod nohy, zajistěte si soulad záloh s předpisy a chraňte obnovitelnost pomocí neměnnosti záložních kopií. Automatizujte ochranu i následné zabezpečení záloh po celou dobu jejich životnosti, onsite i v cloudu.

 • Ochrana bez závislosti na výrobci s NOVÝM odolným úložištěm Linux, které ukládá zálohy na neměnné úložiště, čímž brání úpravám a šifrování
 • Cloudové zálohy jsou obnovitelné, offsite a 100% chráněné před ransomwarem díky režimu neměnnosti zámku objektu S3 Amazon 
 • Snižte rozdíl mezi primárním úložištěm a zálohami pomocí automatického kopírování záloh do objektového úložiště a dosáhnete pravidla 3-2-1-1-0 rychleji než kdy předtím

Přečtěte si hodnocení souladu s předpisy SEC 17a-4(f), FIRNA 4511(c) a CFTC 1.31(c)-(d) WORM1

Neměnné nativní zálohy
Technologies development test gear interaction movement motion settings arrow

Okamžité testování oprav zabezpečení

Nové hrozby malwaru se objevují každý den, a tak je velmi obtížné rychle testovat opravy pro nultý den a chránit se před nejnovějšími hrozbami. S řešením Veeam můžete zkrátit dobu reakce, zmírnit riziko infekce a mít důvěru, že je možné vaše data chránit před hrozbami ihned po jejich zjištění.

 • Provádějte okamžité testování oprav na aktuálních produkčních datech s nástrojem Veeam DataLabs On-Demand Sandbox
 • Dosahujte jistoty, když ji potřebujete, s testováním bez narušení – testujte častěji, plánovaně nebo na vyžádání, a získáte tak větší jistotu
 • Využívejte sílu rychlosti automatického testování jedním kliknutím v kombinaci s nástrojem Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Přímé obnovení pro cloudové testování
Security sure backup verify no infection

Otestováno a připraveno na obnovu s řešením SureBackup 

Dejte své organizaci jistotu a zlepšete činnosti související s obnovou automatickým ověřováním obnovitelnosti každé zálohy, repliky i snapshotu. Díky automatizaci, která prohledává zálohy na malware, se ransomware už nikdy nedostane dovnitř a vy budete mít u budoucích obnov jistotu.

 • Integrovaná automatizace zvyšuje frekvenci pravidelného testování, a tím zajišťuje obnovu ve všech scénářích
 • Izolované procesy testování nabízejí (nedestruktivní) prostředí bez narušení, díky kterému budou vaše produkční data v bezpečí
 • Automatické prohledávání poskytované prostřednictvím rozhraní, u kterého bylo zažádáno o patent a které se integruje s důvěryhodnými řešeními antiviru a antimalwaru 
SureBackup
Security secure restore nothing bad comes back

Obnovujte svá data bezpečně se zabezpečeným obnovením

Zvyšte zabezpečení dat a snižte počet přerušení, která jsou způsobena křížovou kontaminací dat během obnovy. Díky ověření, že jsou zálohy bez virů a malwaru, víte, že obnova dat bude bezpečná bez rizika nové nebo opakované infekce.

 • Předcházejte (opakované) infekci z dat záloh, ve kterých může být nezjištěný malware, který ještě nebyl aktivován
 • Automatické prohledávání poskytované prostřednictvím rozhraní, u kterého bylo zažádáno o patent a které se integruje s důvěryhodnými řešeními antiviru a antimalwaru
 • Pokud je zjištěn malware, dojde k zastavení nebo omezení obnovy, což zahrnuje také obnovu do izolovaného prostředí za účelem zachování integrity širší datové sady 
Zabezpečené obnovení

Časté dotazy

Proč je testování záloh důležité? 

Testování dat obnovy nebo testování, že opravdu dokážete provést obnovu ze záloh, když je to potřeba, je přirozeně náročný úkol. Průzkumy pravidelně ukazují, že organizace dosahují cílů obnovy dat a souladu s předpisy výrazně méně často, než by měly.  

Testování dat pro obecnou obnovu i zotavení po havárii začíná testováním dat záloh: 

 • Bylo všechno ochráněno bez chyb? 
 • Je záloha bez virů a malwaru? 
 • Je možné data z média obnovit? 

Správné řešení ochrany dat, jako je Veeam Backup & Replication, vám pomůže dělat právě tyto věci – a to automaticky, takže se můžete soustředit na další iniciativy IT a zároveň si zachovat jistotu, že jste stále připraveni na obnovu a havárii, pokud by k ní došlo. 

Co je neměnná záloha? 

Neměnnou zálohu nelze nijak změnit ani odstranit v průběhu celého jejího životního cyklu, když je v úložišti onsite a v cloudu. Vzhledem k tomu, že kybernetické hrozby jsou uváděny jako významná obava, společnosti hledají způsoby, jak udržet data v bezpečí.  

Díky využití integrovaných systémů neměnnosti, které jsou v systémech souborů Linux a úložišti S3, je záloha zaručeně bezpečná a připravená na obnovu, což je velmi výhodně pro dlouhodobé uchovávání informací a obecnou archivaci. 

Řešení zálohování, jako je Veeam Backup & Replication, vytvářejí pomocí automatizace nativně neměnné zálohy v úložišti Linux a Amazon S3, a vy se tak nemusíte spoléhat na odhady. Díky zajištění, že je neměnnost nastavena ve chvíli zálohování nebo vytvoření záložní kopie, jsou vaše data záloh v bezpečí před zašifrováním ransomwarem i všemi ostatními hrozbami, které chtějí narušit vaše data. 

Jak se můžete vyhnout opětovné infekci při obnově dat?

Někdy se jednoduše nemůžete vyhnout návratu k archivovanými zálohám, abyste obnovili data, která potřebujete. Jak můžete vzhledem k neustálé hrozbě od ransomwaru a dalších kybernetických hrozeb předcházet infekci ze starých dat? Je zaznamenáno mnoho případů, kdy se v zálohách nacházela infikovaná data a přišlo se na to až při obnově. 

Aplikace, které staví zabezpečení dat na první místo, jako je Veeam Backup & Replication, poskytují jednoduché, automatizované procesy, abyste byli chráněni před opětovnou infekcí při obnově starých dat. Řešení Veeam zahrnuje zabezpečenou obnovu, která provádí automatické prohledávání poskytované prostřednictvím integrace s důvěryhodnými řešeními antiviru a antimalwaru.  

1 Obsah a závěry tohoto hodnocení nejsou zamýšleny a nesmí být chápány jako právní doporučení. Příslušné zákony a předpisy se neustále vyvíjejí a právní doporučení jsou určena pro konkrétní okolnosti organizace. Nic, co je zde uvedeno, proto nelze chápat jako doporučení kompetentního právního poradce.

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.