#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Veeam Data Platform Essentials

Veeam Data Platform Essentials a jiné produkty

ZKUŠEBNÍ VERZE

Všechny funkce na 30 dní zdarma

Odlišující faktory

Výhody řešení Veeam

Více než deset let vedoucího postavení a inovací má za následek to, že společnost Veeam přináší nové funkce jako první v oboru, čímž eliminuje největší překážky při ochraně dat. Řešení Veeam se odlišuje od jiných výkonnými funkcemi zálohování a obnovení, které stojí na silné podpořemimořádných hodnoceních spokojenosti zákazníků.

Podívejte se na srovnání výkonného, snadno použitelného a cenově dostupného řešení Veeam s jinými řešeními zálohování pro malé podniky.

Veeam

Ostatní dodavatelé pro malé a střední firmy

Řešení jednotné platformy

Jedna platforma, která zálohuje, obnovuje a monitoruje VŠECHNY úlohy, jako jsou virtuální počítače, fyzické servery, pracovní stanice, cloudové instance, aplikace a další.

Několik produktů

Většina poskytovatelů nedokáže chránit všechny úlohy prostřednictvím jedné platformy, takže pak musíte nedostatky nahrazovat jinými a složitějšími řešeními.

Flexibilní licence

Univerzální licence Veeam (VUL) je flexibilní a přenosné řešení na ochranu několika různých úloh onsite i v cloudu. Když se změní vaše prostředí, můžete také změnit přiřazení licencí na zálohování!

Závislost na licenci

Někteří poskytovatelé váží licence na typ úlohy, takže je nelze upravovat, když se vaše prostředí změní. Několik poskytovatelů však nabízí kapacitu nebo licence na základě zařízení a poskytují určitou míru flexibility s ohledem na pozdější změny.

Výkonná ochrana před ransomwarem

Ve společnosti Veeam jsme vyvinuli postup nápravy po útoku ransomwaru. Na základní úrovni vám pomáháme provádět proces ve třech krocích, který umožňuje s jistotou obnovit data: ochrana, detekce, obnovení.

Omezené pokrytí ransomwaru

Většina dodavatelů nedokáže zajistit komplexní ochranu proti ransomwaru. Mohou vás ochránit jen před určitým ransomwarem, postrádají funkce detekce hrozeb a nemají možnost obnovení bez ransomwaru.

Robustní ekosystém podpory

Podpora Veeam má stovky techniků podpory s nepřetržitou dostupností na celém světě, rozsáhlou znalostní databázi, která vám pomůže zdokonalit vaše technické dovednosti pomocí videí s návody a podrobných uživatelských příruček, aktivní komunitu uživatelů a fóra, kde můžete získat pomoc od kolegů.

Minimální podpora

Ostatní poskytovatelé jednoduše nejsou schopni fungovat v tomto měřítku a nemají dostatek lidí a prostředků. Poskytují omezenou zákaznickou podporu kvůli omezenému personálu, který je dostupný pouze v určitých časových pásmech a oblastech. Budete potřebovat víc času na řešení problémů, opravy chyb a odstraňování problémů a většinou na to budete sami!

Srovnání funkcí

Funkce Veeam Data Platform Essentials Jiná řešení zálohování pro malé firmy Výhody řešení Veeam
Obnovení
Úplné obnovení počítače, disku a souborů OS hosta    

Veeam: Obnovení celého počítače, jednotlivých disků a souborů OS hosta z jedné zálohy.

Jiná řešení: Téměř všichni poskytovatelé dokáží obnovit celý počítač, disky a soubory OS hosta. 

Okamžité obnovení pro každou úlohu na různých platformách   Žádné nebo jen částečné Veeam: Díky rozšíření patentovaného okamžitého obnovení virtuálního počítače na ostatní úlohy můžete okamžitě obnovit libovolnou úlohu – virtuální počítače, fyzické servery, pracovní stanice, cloudové instance – do libovolné platformy – vSphere, AWS, Azure, Hyper-V – stačí ji spustit přímo ze zálohy.
Jiná řešení: Většina poskytovatelů dokáže okamžitě obnovit virtuální počítač. Jen málo poskytovatelů však dokáže okamžitě obnovit úlohy nad rámec systému VMware nebo Hyper-V. Řešení, která to dokáží, zvládají obvykle okamžitě obnovovat pouze fyzické servery (nezvládají okamžitě obnovovat jiné úlohy, jako jsou pracovní stanice nebo cloudové instance).
Obnovení položek aplikací bez nasazení agenta   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Obnovení jednotlivých položek ze záloh aplikací, jako je Microsoft Exchange, SharePoint, SQL, Active Directory, Oracle a další, bez nasazení agenta.

Jiná řešení: Polovina poskytovatelů nedokáže granulárně obnovovat položky aplikace. Ti, kteří to umí, k obnovení položek aplikací obvykle vyžadují agenty a nabízejí omezené možnosti obnovení (tzn. pouze stažení položek na zálohovací server).

Obnovení do veřejného cloudu a objektového úložiště   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Obnovení dat přímo do veřejných cloudů, jako je AWS, Microsoft Azure a Azure Stack.

Jiná řešení: Více než polovina poskytovatelů nedokáže obnovovat data do veřejných cloudů. Ti, kteří to umí, obvykle vyžadují více ručních kroků než řešení Veeam nebo podporují pouze jednu cloudovou platformu.

Zálohování
Zálohování na základě bitových kopií a s ohledem na aplikace bez nasazení agenta   Částečné

Veeam: Vytváření aplikačně konzistentních záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií se zpracováním s ohledem na aplikace bez použití agenta.

Jiná řešení: Většina poskytovatelů vytváří aplikačně konzistentní zálohy virtuálních počítačů bez agentů, ale žádný nepodporuje všechny aplikace tak jako řešení Veeam. Několik poskytovatelů vyžaduje agenty ke zpracování protokolů nebo k získání přehledu o aplikacích, což je potřeba ke granulárnímu obnovení položek aplikací.

Kopírování záloh    

Veeam: Kopírování stávajících dat záloh na jiný diskový systém jako sekundární záložní kopie. Odesílání dat záloh do umístění offsite, které využívá jiný hardware.

Jiná řešení: Všichni dodavatelé dokáží kopírovat stávající data záloh do jiného úložiště.

Zálohování a obnovení ze snapshotů úložiště    

Veeam: Vytváření záloh ze snapshotů úložiště tak často, jak je třeba, s minimálním dopadem na produkční prostředí a obnovení jednotlivých virtuálních počítačů, fyzických serverů Windows, souborů hosta a položek aplikací ze snapshotů úložiště.

Jiná řešení: Téměř žádný poskytovatel nedokáže vytvářet zálohy ze snapshotů úložiště a obnovovat z nich data a těch málo poskytovatelů, kteří to dokáží, obvykle podporuje jen málo polí a nabízí omezené možnosti obnovení (tzn. žádné granulární obnovení položek aplikací).

Kopírování záloh do cloudového a objektového úložiště   Částečně nebo podporováno

Veeam: Okamžitá duplikace nově vytvořených záloh do objektového úložiště s řízením kopírování založeným na zásadách.

Jiná řešení: Většina poskytovatelů dokáže kopírovat zálohy do cloudového objektového úložiště, ale často podporuje pouze omezenou sadu cloudových platforem, chybí jim pokročilá nastavení záložního kopírování nebo mají omezené možnosti obnovení dat ze záloh uložených v cloudu. Více než polovina poskytovatelů nedokáže obnovovat data do veřejných cloudů. Ti, kteří to umí, obvykle vyžadují více ručních kroků než řešení Veeam nebo podporují pouze jednu cloudovou platformu. 

Automatické testování záloh a ověřování obnovení   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Automatické testování obnovitelnosti chráněných virtuálních počítačů spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy nebo repliky v izolovaném prostředí díky patentovaným funkcím SureBackup a SureReplica společnosti Veeam. Řešení Veeam podporuje také integrované skripty k ověřování aplikací.

Jiná řešení: Polovina poskytovatelů nedokáže ověřovat obnovitelnost virtuálních počítačů. Ti, kteří to umí, obvykle nabízí základní izolaci testování obnovení, neprovádějí pokročilé testy ověření nebo jim chybí automatické či flexibilní plánování ověřování.

Škálovatelné zálohování a obnovení NAS nezávislé na úložišti   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Modernizace ochrany úložiště NAS a obnovení kamkoli díky široké podpoře souborů a sdílených adresářů SMB, NFS, Microsoft Windows a Linux bez potřeby speciálních rozhraní API nebo NDMP. Řešení Veeam obsahuje také nativní mechanismus sledování změněných souborů pro lepší RPO.

Jiná řešení: Někteří poskytovatelé nedokáží chránit data v úložišti NAS. Ti, kteří to dokáží, obvykle chrání pouze konkrétní typy úložiště NAS, protože využívají protokol NDMP, nebo jsou neefektivní, protože jim chybí funkce, jako je sledování změněných bloků.

Neměnnost pro ochranu před ransomwarem   Někteří poskytovatelé podporují

Veeam: Vytváření neměnných záložních kopií využíváním funkcí pokročilého objektového úložiště v úložišti Amazon S3 a podporovaném objektovém úložišti onsite kompatibilním se službou S3.

Jiná řešení: Polovina poskytovatelů dokáže vytvářet neměnné kopie záloh.

Další funkce
Pokročilé monitorování a reportování    

Veeam: Služba Veeam ONE poskytuje výkonné monitorování a analýzu pro celé prostředí IT s komplexními náhledy a více než stovkou předdefinovaných a upravitelných reportů včetně inteligentní diagnostiky a automatické nápravy k automatickému řešení potíží a opravě problémů.

Jiná řešení: Nabízí pouze základní monitorování, obvykle omezené na statistiky úloh zálohování a obnovení.

Replikace na základě bitových kopií   Částečná

Veeam: Replikace virtuálních počítačů onsite nebo offsite pro účely zotavení po havárii. Zakládání virtuálních počítačů repliky ze stávajících záloh.

Jiná řešení: Většina poskytovatelů služeb integruje replikaci virtuálního počítače do základního produktu zálohování, ale obvykle má omezení, jako jsou zvýšené náklady, podpora pouze pro VMware nebo replikace pouze ze záloh (nikoli z produkčního virtuálního počítače).

Nativní podpora páskových zařízení   Částečná

Veeam: Ukládání záloh na samostatné páskové jednotky, do páskových knihoven a virtuálních páskových knihoven.

Jiná řešení: Většina poskytovatelů dokáže ukládat zálohy na pásku, ale obvykle s určitými omezeními, jako jsou omezené funkce správy pásky, omezené možnosti obnovení z pásky nebo potřeba zvláštního produktu.

Potažením zobrazíte celou tabulku
Payment

Chcete spočítat, kolik potřebujete licencí?

Zdroje

Data protection trends report 2023

Trendy v ochraně dat v roce 2023

Největší zpráva o ochraně dat v oboru od více než 4000 lídrů IT.

Další informace
Retail wp
10 osvědčených postupů zálohování VMware

10 nejlepších osvědčených postupů zálohování VMware.

Další informace
Ransomware protection

Malá firma versus ransomware

Přečtěte si, proč je zálohování vaší poslední linií obrany před ransomwarem.

Přehrát
Board replay icon

Webinář cloudového zálohování pro malé firmy

Podívejte se na osvědčené postupy zálohování.

Přehrát
* Hodnocení a recenze 4,6/5 na základě 1428 recenzí k 6. říjnu 2022 v oblasti podnikových řešeních softwaru pro zálohování a obnovení. GARTNER je registrovaná ochranná a servisní známka a PEER INSIGHTS je obchodní a servisní známka společnosti Gartner, Inc. či jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a v tomto dokumentu jsou použity se svolením. Všechna práva vyhrazena. Obsah platformy Gartner Peer Insights obsahuje názory jednotlivých koncových uživatelů, které vycházejí z jejich vlastních zkušeností s dodavateli uvedenými na této platformě a nelze je považovat za faktická tvrzení. Tento obsah dále nijak nepředstavuje názor společnosti Gartner či jejích dceřiných společností. Společnost Gartner nepropaguje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedenou v daném obsahu, ani žádným způsobem neposkytuje výslovné ani implikované záruky ve vztahu k tomuto obsahu týkající se toho, že je přesný či úplný. Stejně tak neposkytuje žádné záruky obchodovatelnosti či způsobilosti pro konkrétní účel.

Začněte s řešením Veeam!

Udělejte další krok k modernizaci a ochraně svých dat
ještě dnes.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.

Kontaktujte nás

Nezapomeňte uvést popis svého prostředí – kolik máte serverů nebo virtuálních počítačů, zvolený hypervizor atd. Pomůže nám to rychleji zpracovat vaši žádost.
Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a platí na něm zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služeb společnosti Google.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.

Žádost o vlastní ukázku

Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.