Veeam Backup Essentials vs. ostatní

ZKUŠEBNÍ VERZE

Veeam Backup Essentials
Všechny funkce na 30 dní

Srovnání funkcí pro malé podniky

Více než deset let vedoucího postavení a inovací znamená, že společnost Veeam® poskytuje nové funkce jako první v oboru, a tím eliminuje největší překážky při ochraně dat. Společnost Veeam se odlišuje od ostatních díky výkonným funkcím zálohování a obnovy, které stojí na silné podpoře, a mimořádných hodnoceních spokojenosti zákazníků.

Podívejte se na srovnání výkonného, snadno použitelného a cenově dostupného řešení Veeam s ostatními řešeními zálohování pro malé podniky.

Funkce Veeam Backup Essentials Jiná řešení zálohování pro malé podniky Výhody společnosti Veeam
Úplné řešení 
Jednotná platforma pro virtuální, fyzická i cloudová prostředí   Částečné

Veeam: Veeam chrání VŠECHNA prostředí, jako jsou virtuální počítače, fyzické servery, pracovní stanice, cloudové instance, aplikace a další.

Ostatní: Většina poskytovatelů nedokáže chránit všechna prostředí, takže musíte nedostatky zaplňovat dalšími řešeními zálohování.

Přenositelnost licence   Někteří poskytovatelé podporují

Veeam: Univerzální licence Veeam (VUL) je flexibilní a přenosné řešení na ochranu více různých úloh onsite i v cloudu. Když se změní vaše prostředí, můžete také změnit přiřazení licencí zálohování!

Ostatní: Někteří poskytovatelé spojují licence s typem úlohy, takže se nedají upravovat, když se mění vaše prostředí, ale několik poskytovatelů nabízí licence vázané na kapacitu nebo zařízení a poskytují určitou flexibilitu pro pozdější změny.

Obnova
Úplná obnova počítače, disku a souborů OS hosta    

Veeam: Obnova celého počítače, jednotlivých disků a souborů OS hosta z jedné zálohy.

Ostatní: Téměř všichni dodavatelé dokážou obnovovat celý počítač, disky a soubory OS hosta. 

Okamžité obnovení mezi platformami z libovolného prostředí   Žádné nebo jen částečné Veeam: Díky rozšíření patentovaného okamžitého obnovení VM® na ostatní úlohy můžete okamžitě obnovovat libovolnou úlohu – virtuální počítače, fyzické servery, pracovní stanice, cloudové instance – do libovolné platformy – vSphere, AWS, Azure, Hyper-V – tím, že ji spustíte přímo ze zálohy.
Ostatní: Většina poskytovatelů dokáže okamžitě obnovit virtuální počítač. Jen málo poskytovatelů však dokáže okamžitě obnovit úlohy nad rámec VMware nebo Hyper-V. Ti, kteří to dokážou, zvládají obvykle okamžitě obnovovat pouze fyzické servery (nezvládají okamžitě obnovovat jiné úlohy, jako jsou pracovní stanice nebo cloudové instance).
Obnova položek aplikací bez nasazení agenta   Žádná nebo jen částečná

Veeam: Obnova jednotlivých položek ze záloh aplikací, jako je Microsoft Exchange, SharePoint, SQL, Active Directory, Oracle a další, bez nasazení agenta.

Ostatní: Polovina poskytovatelů nedokáže granulárně obnovovat položky aplikace. Ti, kteří ano, k obnově položek aplikací obvykle vyžadují agenty a nabízejí omezené možnosti obnovy (tj. pouze stažení položek na zálohovací server).

Obnova do veřejného cloudu a objektového úložiště   Žádná nebo jen částečná

Veeam: Obnova dat přímo do veřejných cloudů, jako je AWS, Microsoft Azure a Azure Stack.

Ostatní: Více než polovina poskytovatelů nedokáže obnovovat data do veřejných cloudů. Ti, kteří ano, obvykle vyžadují více ručních kroků než Veeam nebo podporují pouze jednu cloudovou platformu.

Záloha
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikace bez nasazení agenta   Částečné

Veeam: Vytváření aplikačně konzistentních záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií se zpracováním s ohledem na aplikace bez použití agenta.

Ostatní: Většina poskytovatelů vytvářejí aplikačně konzistentní zálohy virtuálních počítačů bez agentů, ale nikdy nepodporují všechny aplikace, které podporuje řešení Veeam. Několik poskytovatelů vyžaduje agenty ke zpracování protokolů nebo k dosažení přehledu o aplikacích, což je potřeba ke granulární obnově položek aplikací.

Kopie zálohy    

Veeam: Kopírování stávající dat záloh na jiný diskový systém jako sekundární záložní kopii. Odesílání dat záloh do umístění offsite, které využívá jiný hardware.

Ostatní: Všichni dodavatelé dokážou kopírovat stávající data záloh do jiného úložiště.

Zálohování a obnova ze snapshotů úložiště    

Veeam: Vytváření záloh ze snapshotů úložiště tak často, jak je třeba, s minimálním dopadem na produkční prostředí a obnova jednotlivých virtuálních počítačů, fyzických serverů Windows, souborů hosta a položek aplikací ze snapshotů úložiště.

Ostatní: Téměř žádný poskytovatel nedokáže vytvářet zálohy ze snapshotů úložiště a obnovovat z nich data a těch málo poskytovatelů, kteří obnovovat data ze snapshotů úložiště dokážou, obvykle podporuje jen málo polí a nabízí omezené možnosti obnovy (tj. žádnou granulární obnovu položek aplikací).

Kopírování záloh do cloudového a objektového úložiště   Částečně nebo podporováno

Veeam: Okamžitá duplikace nově vytvořených záloh do objektového úložiště s řízením kopírování založeným na zásadách.

Ostatní: Většina poskytovatelů dokáže kopírovat zálohy do cloudového objektového úložiště, ale často podporují pouze omezenou sadu cloudových platforem, chybí jim pokročilá nastavení záložního kopírování nebo mají omezené možnosti obnovy dat ze záloh uložených v cloudu. Více než polovina poskytovatelů nedokáže obnovovat data do veřejných cloudů. Ti, kteří ano, obvykle vyžadují více ručních kroků než Veeam nebo podporují pouze jednu cloudovou platformu. 

Automatické testování záloh a ověřování obnovy   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Automatické testování chráněných virtuálních počítačů na obnovitelnost spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy nebo repliky v izolovaném prostředí díky patentovaným funkcím SureBackup® a SureReplica společnosti Veeam. Veeam podporuje také integrované skripty k ověřování aplikací.

Ostatní: Polovina poskytovatelů nedokáže ověřovat virtuální počítače na obnovitelnost. Ti, kteří ano, obvykle nabízejí základní izolaci testovací obnovy, neprovádějí pokročilé testy ověření nebo jim chybí automatické nebo flexibilní plánování ověřování.

Škálovatelné zálohování a obnova NAS nezávislé na úložišti   Žádné nebo jen částečné

Veeam: Modernizace ochrany NAS a obnova kamkoli díky široké podpoře souborů a sdílených adresářů SMB, NFS, Microsoft Windows a Linux bez potřeby speciálních rozhraní API nebo NDMP. Řešení Veeam obsahuje také nativní mechanismus sledování změněných souborů pro lepší RPO.

Ostatní: Někteří poskytovatelé nedokážou chránit data NAS. Ti, kteří ano, obvykle chrání pouze konkrétní typy zařízení NAS, protože využívají NDMP, nebo jsou neefektivní, protože jim chybí funkce, jako je sledování změněných bloků.

Neměnnost pro ochranu před ransomwarem   Někteří poskytovatelé podporují

Veeam: Vytváření neměnných záložních kopií využíváním funkcí pokročilého objektového úložiště v úložišti Amazon S3 a podporovaném objektovém úložišti onsite kompatibilním se službou S3.

Ostatní: Polovina poskytovatelů dokáže vytvářet neměnné záložní kopie.

Další funkce
Pokročilé monitorování a reportování    

Veeam: Nástroj Veeam ONE™ poskytuje výkonné monitorování a analýzu pro celé prostředí IT s komplexními náhledy a více než stovkou předdefinovaných a upravitelných reportů, včetně inteligentní diagnostiky a automatické nápravy k automatickému řešení potíží a opravě problémů.

Ostatní: Nabízejí pouze základní monitorování, obvykle omezené na statistiky úloh zálohování a obnovy.

Replikace na základě bitových kopií   Částečné

Veeam: Replikace virtuálních počítačů onsite nebo offsite pro účely zotavení po havárii (DR). Zakládání virtuálních počítačů repliky ze stávajících záloh.

Ostatní: Většina poskytovatelů služeb integruje replikaci virtuálního počítače do základního produktu zálohování, ale obvykle mají omezení, jako jsou náklady navíc, podpora pouze pro VMware nebo replikace pouze ze záloh (nikoli z produkčního virtuálního počítače).

Nativní podpora páskových úložišť   Částečné

Veeam: Ukládání záloh na samostatné páskové jednotky, do páskových knihoven a virtuálních páskových knihoven.

Ostatní: Většina poskytovatelů dokáže ukládat zálohy na pásku, ale obvykle mají nějaká omezení, jako jsou omezené funkce správy pásky, omezené možnosti obnovy z pásky nebo potřebu zvláštního produktu.

Výhody společnosti Veeam

Více než 4400 odborníků a stovky techniků podpory dostupných 24.7.365 po celém světě jsou tu, aby vám pomáhali. Můžete si navíc zlepšovat znalosti díky nejlepším vzdělávacím zdrojům v oboru, jako jsou videonávody, podrobné uživatelské příručky, velmi aktivní uživatelská fóra a inteligentní diagnostika. Mějte jistotu, že vás zálohy ochrání.

Ostatní poskytovatelé zálohování pro SMB jednoduše nedokážou fungovat v tomto měřítku a nemají dost lidí a prostředků. Poskytují omezenou zákaznickou podporu kvůli malému množství pracovníků, kteří jsou dostupní pouze v určitých časových zónách a regionech. Kvůli menšímu množství nástrojů, průvodců a prostředků strávíte více času nápravou problémů, opravou chyb a řešením potíží s jejich produkty. 

Další zdroje

Přečtěte si recenze nástroje Veeam Backup & Replication na stránkách s recenzemi třetích stran: TrustRadius | G2 

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Pokud máte účet, přihlaste se
Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.

Žádost o vlastní ukázku

Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.