Všechny produkty Veeam
 > 
Veeam Availability Suite
 >  Veeam Backup & Replication

Novinka Veeam Backup & Replication v9

Součást sady Veeam Availability Suite

Patice nebo patice CPU

Patice nebo patice CPU představuje fyzické rozhraní neboli konektor, který zajišťuje mechanické a elektrické spojení mezi zařízením (obvykle mikroprocesor) a deskou plošných spojů (PCB) v počítači či fyzickém serveru vlastněném nebo používaném koncovým uživatelem, bez ohledu na výrobce, velikost a kapacitu.', 'fast_reliable_backup' => 'Rychlé a spolehlivé zálohování

Maloobchodní cena

Všechny výrobcem doporučované maloobchodní ceny jsou uvedeny bez příslušných daní, DPH, celních poplatků a jiných odvodů, které mohou být připočítány orgány místní správy. Požádejte o cenovou nabídku místního upřednostňovaného partnera Veeam ProPartner.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Funkce Veeam Backup & ReplicationEdice StandardEdice EnterpriseEdice Enterprise PlusPoznámky
Veeam Backup & Replication
maloobchodní cena za CPU soket pro váš region
$780$1,450$2,300zahrnuje 1. rok údržby a podpory
(cena nejméně 20 %)
Vysokorychlostní obnovení
Obnova celého virtuálního počítače
Úplná obnova virtuálního počítačeObnova celého virtuálního počítače na původním nebo jiném hostiteli. Včetně funkce rychlého vrácení akce zpět pro obnovení pouze změněných bloků.
Instant VM Recovery™Rychlé obnovení služby pro uživatele spuštěním virtuálního počítače přímo ze záložního souboru v běžném úložišti záloh.
Obnova souborů a virtuálních disků VMObnova jednotlivých souborů VM (například VMX) a virtuálních disků.
Obnova na úrovni souboru
Okamžité obnovení na úrovni souborůObnova souborů ze 19 běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix.3
Obnovení na úrovni položky
Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště (EMC, HPE a NetApp)1Obnova jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikací ze snapshotů EMC, VNX a VNXe, HPE 3PAR StoreServ, StoreVirtual a StoreVirtual VSA, ale také z úložiště NetApp Data na bázi ONTAP, včetně snapshotů FAS, FlexArray (řady V), Data ONTAP Edge a IBM řady N.
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directoryomezeně

Vyhledávání a obnovy všech typů objektů služby Active Directory, například uživatelů, skupin a počítačových účtů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel.

Veeam Explorer pro Microsoft Exchangeomezeně

Okamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange 2010 a 2013 pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech.

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Serveromezeně

Obnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo nutnosti hledání souborů databází a protokolů transakcí.

Veeam Explorer pro Microsoft SharePointomezeně

Rychlé zjišťování podrobností o zálohách prostředí SharePoint a používání pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek prostředí SharePoint, celých webů a kolekcí webů.

Veeam Explorer pro Oracle

Obnovení jednotlivých databází Oracle bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí systému Oracle nebo nutnosti hledání souborů databází a protokolů transakcí.

Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování protokolu transakcí bez nasazení agenta, správu archivovaných protokolů a obnovu databází na úrovni transakce na původní server Oracle nebo na nový.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)Obnova jednotlivých objektů pro LIBOVOLNOU aplikaci včetně databází PostgreSQL a MySQL díky spouštění virtuálních počítačů přímo ze záložního souboru v izolovaném prostředí a přístupu k aplikaci pomocí nativních nástrojů pro správu.
Uživatelské akce
Portál pro obnovu souborů a virtuálních počítačů jedním kliknutím pro pracovníky technické podporyObnova souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu položek systému Microsoft Exchange pro pracovníky technické podporyObnova chybějících položek poštovních schránek zpět do původní poštovní schránky jediným kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu databází systému Microsoft SQLObnova jednotlivých databází zpět na původní server nebo na nový SQL server jediným kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu souborů samotnými vlastníky aplikacíPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí virtuálních počítačů a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách pro správu.
Delegování obnoveníAktivace plné samoobsluhy pro všechny funkce obnovy uživatelského rozhraní prostřednictvím delegování obnovy pro jednotlivé virtuální počítače a skupiny virtuálních počítačů konkrétním uživatelům nebo skupinám, jako jsou například místní pracovníci IT, majitelé aplikací, členové oddělení atd.
Prevence ztráty dat
Zálohování
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikaceVytváření záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií konzistentních v aplikacích se zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
VeeamZIP™Zjednodušené zálohování spuštěných virtuálních počítačů ad hoc pro účely archivace.
Rychlé zálohováníRychlé přírůstkové zálohování jednotlivých virtuálních počítačů s existující úlohou zálohování.
Proxy server pro interakci hostů ROBOSnížení zátěže záložních serverů ústředí a zjednodušení škálovatelnosti u velkých podniků s velkým počtem nasazených vzdálených systémů a poboček (ROBO) při realizaci zpracování s ohledem na aplikaci a indexování souborového systému hosta.
Vstupně-výstupní ovládání zálohováníomezeněMožnost nastavit maximální přijatelnou úroveň latence na vstupu a výstupu pro produkční datová úložiště, aby aktivity zálohování a replikace neměly vliv na dostupnost úložiště pro produkční prostředí.
Zálohování ze snapshotů úložiště (EMC, HPE a NetApp)2Vytváření záloh a replik na úrovni bitové kopie ze snapshotů EMC, VNX a VNXe, HPE 3PAR StoreServ, StoreVirtual a StoreVirtual VSA, ale také z úložiště NetApp Data na bázi ONTAP, včetně snapshotů FAS, FlexArray (řady V), Data ONTAP Edge a IBM řady N, a to tak často, jak je potřeba, s nízkým nebo nulovým vlivem na produkční prostředí.
Záloha z nástrojů NetApp SnapMirror a SnapVault1Odstranění dopadu aktivit zálohování na produkční úložiště tím, že VM data nebudete načítat z primárního úložného systému, ale ze sekundárních úložných systémů SnapMirror nebo SnapVault.
Sekundární zálohování do úložiště NetAppSnapShotSnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
Vytváření druhé zálohy ze snapshotu úložiště s ohledem na aplikace v úložišti NetApp Data ONTAP včetně snapshotů FAS, FlexArray (řady V), Data ONTAP Edge VSA a IBM řady N.
Uchovávání záloh
Úplné zálohování syntetického typuDíky trvalému přírůstkovému zálohování, které šetří čas a kapacitu úložiště, není nutné pravidelně provádět úplné zálohování.
Integrovaná deduplikace, komprimace a eliminace výměnDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související síťový provoz. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště s ohledem na výkon a zatížení mezilehlých zálohovacích komponent. Eliminace výměn snižuje velikost záloh a zvyšuje výkon.
BitLookerAnalýza tabulky NTFS MFT (Master File Table) za účelem identifikace bloků patřících smazaným souborům a přeskakování těchto bloků při zpracovávání na úrovni bitové kopie v zájmu snížení velikosti souborů záloh a spotřeby šířky pásma replikací.
Úlohy záložních kopiíSoučástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh virtuálních počítačů do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií.
Zálohování Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb.
Komplexní šifrováníomezeně

Zabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na integrované funkce komprimace a akcelerace sítě WAN či snížení kompresního poměru.

Nativní podpora páskových úložišťomezeně

Zálohování a archivace souborů a záloh virtuálních počítačů na samostatné pásky, páskové knihovny a virtuálních páskové knihovny připojené k libovolnému serveru Microsoft Windows ve vašem prostředí.

Integrace deduplikace úložišťVyšší výkon zálohování díky využití integrované deduplikace úložišť (EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst a ExaGrid Accelerated Data Mover).
Záložní soubory pro jednotlivé virtuální počítače pro deduplikaci úložištěUchovávání každého virtuálního počítače v samostatném záložním souboru. Zvýšený výkon zálohování při využití úložiště s deduplikací díky využití paralelního zpracování virtuálních počítačů v zájmu umožnění více souběžných streamů zápisu.
Zpracování na úrovni bitových kopií s výběrem souborůVyloučení jednotlivých souborů a složek při zálohování a replikaci za účelem dalšího snižování objemu přenášených a ukládaných dat.
Integrovaná WAN akceleraceomezeně

Až 50krát rychlejší přenos záloh offsite a nižší využití šířky pásma díky úlohám kopírování záloh bez využití agenta.

Scale-out Backup Repository™Maximálně 3 rozšířeníNeomezený počet rozšířeníAbstraktní vrstva nad jednotlivými úložnými zařízeními, která tvoří jedinou virtuální množinu úložišť pro zálohy.
Replikace
Replikace na základě bitových kopiíReplikace virtuálních počítačů onsite z důvodu zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
Veeam Cloud Connect ReplicationDostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii prostřednictvím poskytovatele zotavení po havárii jako služby (DRaaS) dle vašeho výběru.
Asistované převzetí a navrácení služeb při selháníVracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání.
Replikace ze zálohyVytváření replik přímo ze záložních souborů virtuálního počítače bez dopadu na provoz.
Plánované převzetí služeb při selháníZajištění migrace datového centra s nulovou ztrátou dat.
Orchestrace převzetí služeb při selhání jedním kliknutímIntegrovaná orchestrace umožňující jednoduše jedním kliknutím převzít služby při selhání a minimalizovat tak neplánované prostoje.
Integrovaná WAN akceleraceomezeně

Přesun replik offsite až 50krát rychleji a nižší spotřeba šířky pásma.

Ověřená obnovitelnost
SureBackup®Automatické testování a ověření každého zálohovaného virtuálního počítače (VM) a jeho obnovitelnosti spuštěním přímo ze souboru zálohy (není nutné úplné obnovení VM); včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
SureReplica1Automatické testování a ověření každé repliky VM z hlediska obnovitelnosti; včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
Využití dat
On-Demand Sandbox™Spouštění jednoho či více virtuálních počítačů přímo ze zálohy v izolovaném prostředí a řešení potíží, testování a školení s využitím pracovní kopie produkčního prostředí bez dopadu na provoz podniku.
On-Demand Sandbox for snapshoty úložiště1Využití snapshotů úložiště k vytvoření zcela izolovaných kopií provozního prostředí pro rychlé a snadné testování a odstraňování problémů.
Úplná viditelnost
Podpora pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-VPodpora prostředí VMware vSphere 4.1 a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervizorů v jedné konzole.
Zásuvný modul webového klienta vSphere1Provádění archivace VeeamZIP a rychlého zálohování; monitorování záloh, snadná identifikace nechráněných VM a jednodušší plánování kapacit – vše přímo z webového klienta vSphere.
Samostatná konzolaInstalace konzoly odděleně od serveru záloh pro instalaci na stolních počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
Webové rozhraní pro centralizovanou správu (Veeam Enterprise Manager)Konsolidované webové zobrazení různě nasazených nástrojů z jediného panelu bez potřeby se přihlašovat k jednotlivým záložním serverům; včetně federace několika serverů záloh, centralizovaného vytváření reportů a konsolidovaných výstrah. Všechny edice zahrnují monitoring a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy. Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu.
Indexování souborového systému hosta

Katalog souborů hosta umožňuje bezproblémové hledání jednotlivých souborů, vyhledání a obnovení souboru bez znalosti přesného umístění souborů či doby jeho odstranění.

Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.

Podpora služby vCloud Director1

Zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů a obnova aplikací vApp a virtuálních počítačů přímo do služby vCloud s plnou podporou rychle zajišťovaných virtuálních počítačů.

Všechny edice nabízejí integrovanou viditelnost infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc podporují plánované přírůstkové zálohování virtuálních počítačů vCloud.

Další možnosti
Možnosti přístupu k více úložištímZálohování a replikace přímo ze sítě SAN, přímo z úložiště NFS , prostřednictvím sady ovladačů vstupu a výstupu hypervizoru, případně přes LAN.
Sledování změněných blokůMinimalizace doby zálohování a možnost častějšího zálohování a replikace. Podpora v prostředí VMware i Hyper-V.
Správce souborůIntegrace správy souborů (Veeam FastSCP™) do konzoly operátora.
Rychlá migrace1Migrace virtuálních počítačů VMware mezi hostiteli nebo úložišti dat pomocí řešení VMware vMotion, Storage vMotion nebo migrační technologie od společnosti Veeam.
Automatizace úlohomezeněomezeněVšechny edice podporují PowerShell. Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful.

1 Pouze VMware
2 Pouze VMware, ale s nativní podporou pro Hyper-V
3 Některé souborové systémy podporovány pouze pro VMware

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení