Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Backup & Replication 9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Srovnání edic

Funkce Veeam Backup & Replication
Edice Standard
Edice Enterprise
Edice Enterprise Plus
Poznámky
Vysokorychlostní obnovení
Obnova celého virtuálního počítače
Úplná obnova virtuálního počítače       Obnovujte celé virtuální počítače do původního nebo jiného hostitele. Zahrnuje funkci rychlého vrácení akce zpět pro obnovení pouze změněných bloků.
Instant VM Recovery®       Rychle obnovujte služby poskytované uživatelům spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy v rámci běžného zálohovacího úložiště.
Obnovení souborů a virtuálních disků VM       Obnovení jednotlivých souborů VM (například VMX) a virtuálních disků.
Veeam Restore to Microsoft Azure       Obnova nebo migrace onsite virtuálních počítačů se systémem Windows nebo Linux, fyzických serverů a koncových bodů přímo do prostředí Microsoft Azure.
Obnova na úrovni souborů
Okamžité obnovení na úrovni souborů       Obnova souborů z 19 běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix.3
Obnovení na úrovni položky
Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště1      

Obnovení jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikace ze snapshotů úložiště (viz úplný seznam partnerů poskytujících úložiště)

Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory omezeně Všechny edice podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do služby Active Directory i možnost obnovy hesel. Edice Enterprise a Enterprise Plus umožňují obnovu hromadného výběru, kontejnerů, objektů skupinových politik (GPO), záznamů DNS integrovaných ve službě Active Directory a objektů oddílů konfigurace.
    Vyhledávání a obnovy všech typů objektů služby Active Directory (AD), například uživatelů, skupin, počítačových účtů a kontaktů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel. Všechny edice podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do AD i možnost obnovy hesel. Edice Enterprise a Enterprise Plus umožňují obnovu hromadného výběru, kontejnerů, objektů skupinových politik (GPO), záznamů DNS integrovaných v AD a objektů oddílů konfigurace.
Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server omezeně Všechny edice podporují obnovu položek poštovních schránek Exchange prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů ve formátu PST. Edice Enterprise a Enterprise Plus podporují obnovu do původní poštovní schránky.
   

Obnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí.

Všechny edice podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování a přehrávání protokolu transakcí bez nasazení agenta, obnovu databází a objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní server SQL nebo na nový.

Veeam Explorer pro Microsoft Exchange omezeně Všechny edice podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování a přehrávání protokolu transakcí bez nasazení agenta, obnovu databází a objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní server SQL nebo na nový.
   

Okamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange 2010, 2013 a 2016 pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech.

Všechny edice podporují obnovu položek poštovních schránek Exchange prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů ve formátu PST. Edice Enterprise a Enterprise Plus podporují obnovu do původní poštovní schránky.

Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint omezeně Všechny edice podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů. Edice Enterprise a Enterprise Plus také podporují obnovu celých webů a kolekcí webů i obnovu do původního umístění.
   

Okamžitá viditelnost záloh prostředí SharePoint a pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek SharePoint a celých webů.

Všechny edice podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů. Edice Enterprise a Enterprise Plus také podporují obnovu celých webů i obnovu do původního umístění.

Veeam Explorer pro Oracle      

Obnovení jednotlivých databází Oracle bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka Oracle nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí.

Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování protokolu transakcí bez nasazení agenta, správu archivovaných protokolů a obnovu databází na úrovni transakce na původní server Oracle nebo na nový.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)       Obnova jednotlivých objektů pro LIBOVOLNOU virtualizovanou aplikaci včetně databází PostgreSQL a MySQL díky spouštění virtuálních počítačů přímo ze záložního souboru v izolovaném prostředí a přístupu k aplikaci pomocí nativních nástrojů pro správu.
Samoobslužné funkce
Portál pro obnovu souborů a virtuálních počítačů jedním kliknutím pro pracovníky technické podpory       Obnova souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu položek systému Microsoft Exchange pro pracovníky technické podpory       Obnova chybějících položek poštovních schránek zpět do původní poštovní schránky jediným kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu databází systému Microsoft SQL       Obnova jednotlivých databází zpět na původní server nebo na nový SQL server jediným kliknutím z webového rozhraní.
Portál pro obnovu souborů samotnými vlastníky aplikací       Portál pro obnovu souborů s automatickou detekcí virtuálních počítačů a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách pro správu.
Delegování obnovení       Aktivace plné samoobsluhy pro všechny funkce obnovy uživatelského rozhraní prostřednictvím delegování obnovy pro jednotlivé virtuální počítače a skupiny virtuálních počítačů konkrétním uživatelům nebo skupinám, jako jsou například místní pracovníci IT, majitelé aplikací, členové oddělení atd.
Ochrana před ztrátou dat
Zálohování
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikace       Vytváření záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií konzistentních v aplikacích se zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
VeeamZIP™       Zjednodušené zálohování spuštěných virtuálních počítačů ad hoc pro účely archivace.
Rychlé zálohování       Rychlé přírůstkové zálohování jednotlivých virtuálních počítačů s existující úlohou zálohování.
Proxy server pro interakce s hostitelem ROBO       Možnost nastavit maximální přijatelnou úroveň latence na vstupu a výstupu pro produkční datová úložiště, aby aktivity zálohování a replikace neměly vliv na dostupnost úložiště pro produkční prostředí. Edice Enterprise obsahuje globální nastavení latence a edice Enterprise Plus umožňuje úpravu nastavení pro jednotlivá datová úložiště.
Vstupně-výstupní ovládání zálohování   omezeně Edice Enterprise obsahuje globální nastavení latence a edice Enterprise Plus umožňuje úpravu nastavení pro jednotlivá datová úložiště.
  Možnost nastavit maximální přijatelnou úroveň latence na vstupu a výstupu pro produkční datová úložiště, aby aktivity zálohování a replikace neměly vliv na dostupnost úložiště pro produkční prostředí. Edice Enterprise obsahuje globální nastavení latence a edice Enterprise Plus umožňuje úpravu nastavení pro jednotlivá datová úložiště.
Zálohování ze snapshotů úložiště (zobrazit partnery poskytujících úložiště)2      

Vytváření záloh a replik na základě bitových kopií tak často, jak je třeba, s minimálním nebo žádným dopadem na produkci, od předních světových poskytovatelů úložišť.

Zálohování ze systémů NetApp SnapMirror a SnapVault1 a Nimble Replicated Copies1       Odstranění dalšího vlivu zálohovacích činností na produkční úložiště tím, že VM data nebudete načítat z primárního úložného systému, ale ze sekundárních úložných systémů NetApp SnapMirror nebo SnapVault a systémů sekundárního úložiště Nimble Replicated Copies.
Sekundární zálohování do úložiště NetApp nebo Nimble1 SnapShot SnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
replikovaná kopie
Vytváření druhých záloh s ohledem na aplikace ze snapshotů úložišť na systému NetApp Data ONTAP, včetně FAS, FlexArray (řady V), Data ONTAP Edge VSA a IBM řady N nebo polí Nimble řady CS a AF.
Ukládání záloh
Syntetické plné zálohování       Eliminujte potřebu pravidelného úplného zálohování tím, že vytvoříte trvale přírůstkové zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
Integrovaná deduplikace, komprese a eliminace stránkovacích souborů       Díky integrované deduplikaci se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související síťový provoz. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště s ohledem na výkon a zatížení mezilehlých zálohovacích komponent. Eliminace swap souboru snižuje velikost záloh a zvyšuje výkon.
BitLooker™
      Analýza tabulky NTFS MFT (Master File Table) za účelem identifikace bloků patřících smazaným souborům a přeskakování těchto bloků při zpracovávání na úrovni bitové kopie v zájmu snížení velikosti souborů záloh a využití šířky pásma replikací.
Ukládání záložních kopií       Součástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh virtuálních počítačů do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií.
Zálohování Veeam Cloud Connect       Přesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb.
Komplexní šifrování omezeně Zabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na integrované funkce komprimace a akcelerace sítě WAN či snížení kompresního poměru. Všechny edice obsahují šifrování u zdroje (během zálohování), při zpracování (síťový provoz) a v nečinném stavu (páska). Edice Enterprise a Enterprise Plus také zahrnují ochranu proti ztrátě hesla.
    Zabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na integrované funkce komprimace a akcelerace sítě WAN či snížení kompresního poměru.
Nativní podpora páskových úložišť omezeně Všechny edice podporují kopírování souborů Windows, Linux a záloh virtuálních počítačů na pásku. Edice Enterprise a Enterprise Plus jsou doplněny o úzkou integraci s úlohami zálohování a podporují úplné sledování virtuálních počítačů a bodů obnovení na pásce i v trezorech médií. Tyto edice rovněž obsahují podporu pro globální fondy médií (zahrnující více páskových knihoven) a speciální typ fondu médií pro zjednodušení uchovávání typu GFS (Grandfather-Father-Son).
   

Zálohování a archivace souborů a záloh virtuálních počítačů na samostatné pásky, páskové knihovny a virtuálních páskové knihovny připojené k libovolnému serveru Microsoft Windows ve vašem prostředí.

Všechny edice podporují kopírování souborů Windows, Linux a záloh virtuálních počítačů na pásku. Edice Enterprise a Enterprise Plus jsou doplněny o úzkou integraci s úlohami zálohování a podporují úplné sledování virtuálních počítačů a bodů obnovení na pásce i v trezorech médií. Tyto edice rovněž obsahují podporu pro globální skupiny médií (zahrnujících více páskových knihoven) a speciální typ skupiny médií pro zjednodušení uchovávání typu GFS (Grandfather-Father-Son).

Afinita proxy serverů       Zjednodušené vytváření úloh a přiřazování přímých spojení mezi proxy servery a úložišti záloh
Deduplikace integrovaných úložišť       Vyšší výkon zálohování díky využití integrované deduplikace úložišť (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst a ExaGrid Accelerated Data Mover).
Záložní soubory pro jednotlivé virtuální počítače pro deduplikaci úložiště       Ukládání každého virtuálního počítače v samostatném souboru zálohy zvyšuje výkon zálohování do úložiště s deduplikací. Toho je dosaženo díky využití paralelního zpracování virtuálních počítačů v zájmu umožnění více souběžných streamů zápisu.
Zpracování na úrovni bitových kopií s výběrem souborů       Vyloučení jednotlivých souborů a složek při zálohování a replikaci umožňuje snížit objem přenášených a ukládaných dat.
Integrovaná WAN akcelerace   omezeně Edice Enterprise podporuje integrovanou WAN akceleraci pouze pro cíle služby Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou WAN akceleraci pro libovolný cíl.
  Až 50krát rychlejší přenos záloh offsite a nižší využití šířky pásma díky úlohám kopírování záloh bez využití agenta
Úložiště Scale-out Backup Repository™   omezeně
  Abstraktní vrstva nad jednotlivými úložnými zařízeními, která vytváří jediný virtuální fond úložišť záloh. Upozornění: S nákupem edice Enterprise mohou uživatelé vytvořit jedno úložiště Scale-out Backup Repository se třemi aktivními instancemi a jednou neaktivní instancí (která je v režimu údržby). Edice Enterprise Plus nemá žádné omezení počtu úložišť ani instancí.
Replikace
Replikace na základě bitových kopií       Replikace virtuálních počítačů onsite v zájmu zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
Veeam Cloud Connect Replication       Zajišťuje dostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii prostřednictvím poskytovatele DRaaS (zotavení po havárii jako služba) dle vašeho výběru.
Asistovaný failover a failback       Vracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání
Replikace ze zálohy       Vytváření replik přímo ze souborů záloh virtuálních počítačů bez vlivu na provoz.
Plánovaný failover       Usnadnění migrace datových center s nulovou ztrátou dat.
Failover jedním kliknutím       Integrovaná orchestrace umožňující jednoduchý failover jedním kliknutím a minimalizaci neplánovaných odstávek.
Integrovaná WAN akcelerace   omezeně Edice Enterprise podporuje integrovanou WAN akceleraci pouze pro cíle služby Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou WAN akceleraci pro libovolný cíl.
 

Přesun replik offsite až 50krát rychleji a nižší spotřeba šířky pásma.

Edice Enterprise podporuje integrovanou WAN akceleraci pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou WAN akceleraci pro libovolný cíl.

Ověřená obnovitelnost
SureBackup®       Automatické testování a ověření každého zálohovaného virtuálního počítače (VM) a jeho obnovitelnosti spuštěním přímo ze souboru zálohy (není nutné úplné obnovení VM); včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
SureReplica1       Automatické testování a ověření každé repliky VM z hlediska obnovitelnosti; včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
Využití dat
On-Demand Sandbox™       Spouštění jednoho či více virtuálních počítačů přímo ze zálohy v izolovaném prostředí a řešení potíží, testování a školení s využitím pracovní kopie produkčního prostředí bez dopadu na provoz.
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots1       Využití snapshotů úložiště k vytvoření zcela izolovaných kopií provozního prostředí pro rychlé a snadné testování a odstraňování problémů.
Úplná viditelnost
Podpora pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V       Podpora prostředí VMware vSphere 4.1 a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervizorů v jedné konzoli.
Integrovaná správa nástrojů Veeam Agent NOVINKA
      Licence na agenty pro produkty Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent pro Microsoft Windows se prodávají zvlášť. Jediná obrazovka obsahuje centralizované nasazení a správu a jsou na ní zobrazeny všechny zálohy a obnovení a podpora clusteru s převzetím služeb při selhání Microsoft Windows.
Modul plug-in webového klienta vSphere1       Provádění archivace VeeamZIP a rychlého zálohování; monitorování záloh, snadná identifikace nechráněných VM a jednodušší plánování kapacit – vše přímo z webového klienta vSphere.
Samostatná konzole       Instalace konzole odděleně od serveru záloh pro instalaci na počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
Webové rozhraní pro centralizovanou správu (Veeam Enterprise Manager) omezeně Všechny edice zahrnují monitoring a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy. Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu.
   

Konsolidované webové zobrazení různě nasazených nástrojů z jediného panelu bez potřeby se přihlašovat k jednotlivým záložním serverům; včetně federace několika serverů záloh, centralizovaného vytváření reportů a konsolidovaných výstrah.

Všechny edice zahrnují monitoring a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy.

Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu.

Indexování souborového systému hosta omezeně Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.
   

Katalog souborů hosta umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání.

Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.

Podpora služby vCloud Director1 omezeně Všechny edice nabízejí integrovanou viditelnost infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc podporují plánované přírůstkové zálohování virtuálních počítačů vCloud.
omezeně Všechny edice nabízejí integrovanou viditelnost infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc podporují plánované přírůstkové zálohování virtuálních počítačů vCloud.
 

Zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů a obnova aplikací vApp a virtuálních počítačů přímo do služby vCloud s plnou podporou rychle zajišťovaných virtuálních počítačů.

Všechny edice nabízejí integrovanou viditelnost infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise podporuje plánované úlohy přírůstkového zálohování pro virtuální počítače vCloud i integraci zákaznického portálu přes rozhraní API RESTful. Edice Enterprise Plus podporuje samoobslužné funkce, klientsky spravované zálohování a obnovu pomocí nástroje Enterprise Manager, a také nativní autentizaci vCloud Director.

Další funkce
Možnosti přístupu k více úložištím       Zálohování a replikace přímo ze sítě SAN a z úložiště NFS, prostřednictvím sady ovladačů vstupu a výstupu hypervizoru, případně přes LAN.
Sledování změněných bloků       Minimalizace doby zálohování a možnost častějšího zálohování a replikace. Podpora v prostředí VMware i Hyper-V.
Správce souborů       Integrace správy souborů (Veeam FastSCP™) do konzole operátora.
Rychlá migrace1       Migrace virtuálních počítačů VMware mezi hostiteli nebo úložišti dat pomocí řešení VMware vMotion, Storage vMotion nebo migrační technologie od společnosti Veeam.
Automatizace úloh omezeně Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful.
omezeně Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful.
  Všechny edice podporují PowerShell. Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful.
1 Pouze VMware
2 Pouze VMware, ale s nativní podporou pro Hyper-V
3 Některé souborové systémy podporovány pouze pro VMware
Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení