Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky
better_together_cisco.svg

Mimořádná dostupnost
Veeam pro Cisco

Řešení mimořádné dostupnosti pro datová centra nové generace

Cynthia Johnsonová, viceprezidentka, Global Data Center, hovoří o tom, proč je spojení společností Cisco a Veeam výhodné

Cisco a Veeam® vám pomáhají na cestě k mimořádné dostupnosti tím, že poskytují řešení k zabezpečení, zálohování a obnovení dat, ať už se nacházejí kdekoli. Spojení produktů Cisco Data Center a řešení Veeam pomáhá zákazníkům eliminovat ztráty a pomalé obnovování dat, což vede k minimalizaci rizika, zkracování prostojů a snadnému přizpůsobení se obchodním změnám a plnění nejpřísnějších cílů doby a bodů obnovení (RTPO™).

Řešení Veeam společně se servery úložiště Cisco UCS a Cisco HyperFlex LFF nabízí dokonalou platformu mimořádné dostupnosti™ Veeam a zároveň bezchybně spolupracují s hyperkonvergovanou infrastrukturou Cisco HyperFlex, která naplňuje očekávání kladená na moderní agilní vícecloudová datová centra.

Kontaktovat

Děkujeme.
Brzy vás bude kontaktovat poradce pro dostupnost společnosti Veeam.

NOVINKA Síla hyperkonvergované infastruktury v inteligentní správě dat

Společnosti Veeam a Cisco společně vyvinuly vysoce dostupné řešení a bezproblémově škálovatelné řešení podnikové třídy – Veeam Availability na Cisco HyperFlex. Toto řešení umožňuje, aby všechny služby Veeam včetně úložiště běžely na hyperkonvergované infrastruktuře Cisco. Produkt Veeam Availability na Cisco HyperFlex zvyšuje odolnost v podobě clusteringu, převzetí služeb při selhání a automatických oprav. Toto předem ověřené a optimalizované řešení nabízí:

 • Vysokou dostupnost: Splňuje a překonává požadavky na výkon a dobu obnovení v kritických aplikacích a disponuje pokročilou odolností platformy.
 • Bezproblémovou škálovatelnost: Dosáhněte agilního škálování a zvyšte kapacitu nebo propustnost při zachování výkonu.
 • Spolehlivost: Nejlepší integrované technologie v předem ověřeném řešení zajistí předvídatelné výsledky.
 • Řízení rizika: Ochrana podnikových data a soulad s předpisy na základě zásad.
 • Zjednodušení a optimalizaci: Snižuje celkovou složitost a úsilí potřebné k nasazení, spuštění a zabezpečení.
 • Jednotnou podporu: Jedno místo podpory pro řešení společnosti Cisco.

Jejich spolupráce zajišťuje mimořádnou dostupnost pracovních zatížení

Společnosti Veeam a Cisco umožňují vytvoření mimořádně dostupného velkého podniku
 • UCS
 • HyperFlex
kr44994-small.jpeg

Zajištění mimořádné dostupnosti díky platformě Cisco UCS

Řešení Veeam a Cisco UCS spojují vysokou dostupnost a spolehlivou ochranu dat za účelem modernizace ochrany dat. Tato vysoce škálovatelná kombinace je navržena tak, aby splňovala stále rostoucí nároky kladené na dnešní podniky a zaměstnance. Produkt Cisco UCS nabízí vysoký výkon a hustotu disku, což doplňuje řešení mimořádné dostupnosti Veeam poskytující:

 • Předem ověřené otestované konfigurace správné velikosti.
 • Snadné nasazení a škálování.
 • Rychlé obnovení kritických aplikací.
 • Ověřenou ochranu.
 • Přípravu na cloud.

Cena a výkon

Server úložiště Cisco UCS S3260 je modulární serverové úložiště s vysokou hustotou a vysokou dostupností představující nákladově efektivní úložiště, které řeší stále rostoucí požadavky na ukládání dat. Je navržen pro novou třídu datově náročných pracovních zatížení, snadno se nasazuje a výborně se hodí pro velká data, ochranu dat, prostředí softwarově definovaných úložišť, škálovatelná úložiště s nestrukturovanými daty, streamování médií či distribuci obsahu.

Sada Veeam Availability Suite™ s produktem Cisco UCS nabízí předem ověřené a snadno nasaditelné řešení, které kombinuje řešení Veeam a serverové úložiště Cisco UCS. Toto řešení má špičkový poměr cena/výkon a ideálně se hodí k použití jako zálohovací server a úložiště Veeam.

Transformujte datové centrum pomocí produktu Cisco HyperFlex a řešení mimořádné dostupnosti Veeam

Mimořádná dostupnost, obchodní agilita a efektivita provozu

Serverové úložiště Veeam a Cisco UCS umožňuje vašemu mimořádně dostupnému velkému podniku využívat nejmodernější špičkové technologie. Kombinace sady Veeam Availability Suite a Cisco UCS umožňuje uživatelům plnit nejpřísnější požadavky RTPO pro aplikace 1. úrovně – což je u většiny úloh méně než 15 minut.

 • Zajistěte si nepřetržitou ochranu a rychlý přístup ke kritickým datům a aplikacím, spolehlivé zálohování a ověřenou obnovitelnost.
 • Získejte flexibilitu potřebnou k plnění stávajících i budoucích obchodních požadavků pomocí snadno škálovatelného řešení připraveného na cloud.
 • Chraňte, otevírejte a spravujte data v různých prostředích bez omezení.
 • Zjednodušte si správu a provozní procesy, což vám ušetří čas a sníží riziko.
cisco_hyperflex.jpeg

Zajištění mimořádné dostupnosti díky platformě Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex poskytuje úplnou hyperkonvergenci. Kombinuje softwarově definované nastavení sítě a výpočetní sílu Cisco UCS s datovou platformou Cisco HyperFlex HX. HyperFlex je při provozu efektivnější a dokáže se přizpůsobit více pracovním zatížením v datovém centru.

Řešení Veeam doplňuje platformu Cisco HyperFlex a společně zajišťují ochranu dostupnosti dat a zotavení po havárii (DR). Díky jedinečné, nativní integraci snapshotu nabízí sada Veeam Availability Suite™ efektivní zálohování a replikaci, čímž dramaticky zlepšuje plnění cílů doby obnovení (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) za méně než 15 minut pro VŠECHNY aplikace i data.

Transformace fungování IT s úplnou hyperkonvergencí

Produkty Cisco HyperFlex a Veeam zákazníkům poskytují tyto výhody:

 • Zálohování a replikace primárního clusteru HyperFlex na jednom místě.
 • Vzdálená replikace vzdálené kanceláře/pobočky (ROBO).
 • Zálohování a replikace na více místech.
 • Cloudové zálohování a replikace.
Modernizujte ochranu dat s řešením Veeam a Cisco UCS
Řešení Veeam nabízí efektivní zálohování a replikaci virtuálního počítače, čímž dramaticky zlepšuje RPO pro VŠECHNY aplikace i data. Řešení Veeam nabízí jedinečnou nativní integraci snapshotů s platformou HyperFlex, což snižuje dopad na produkční systémy a umožňuje častější pořizování snapshotů a kratší RPO. Nativní integrace snapshotů systémů HyperFlex dramaticky zvyšuje rychlost zálohování. Replikace Veeam mezi lokálními i distribuovanými clustery HyperFlex poskytuje zotavení po havárii na úrovni pracoviště. Řešení Veeam dále poskytuje zálohování a obnovení na úrovni virtuálních počítačů a položek, čímž zajišťuje okamžité obnovení. Díky zálohám spravovaným řešením Veeam uloženým v sekundárním úložišti, v cloudu nebo na pásce mohou organizace plnit požadavky na interní i externí ochranu dat a obnovení.
Modernizujte ochranu dat pomocí řešení Veeam a Cisco UCS

Společnost Veeam nabízí BEZPLATNÝ 30denní přístup ke všem funkcím pro odborníky IT

Začněte používat zkušební verzi a podívejte se, jak řešení Veeam funguje