800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Jednička v správě cloudových dat Cisco UCS a HyperFlex

Dostupnost pro všechny aplikace, data a jakýkoli cloud pro novou generaci datových center

Cynthia Johnsonová, viceprezidentka, Global Data Center, hovoří o tom, proč je spojení společností Cisco a Veeam výhodné

Společnosti Veeam® a Cisco poskytují řešení k zabezpečení, zálohování a obnovení dat, ať už se nacházejí kdekoli. Spojení produktů Cisco Data Center a řešení Veeam pomáhá zákazníkům eliminovat ztráty a pomalé obnovování dat, což vede k minimalizaci rizika, zkracování prostojů a snadnému přizpůsobení se obchodním změnám a plnění nejpřísnějších cílů doby a bodů obnovení.

Řešení Veeam společně se servery úložiště Cisco UCS a Cisco HyperFlex LFF nabízí dokonalou platformu Veeam Availability Platform a zároveň bezchybně spolupracují s hyperkonvergovanou infrastrukturou Cisco HyperFlex, která naplňuje očekávání kladená na moderní agilní vícecloudová datová centra.

Kontaktovat
Odeslané osobní údaje podléhají Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Veeam.

Děkujeme.
Brzy vás bude kontaktovat poradce pro dostupnost společnosti Veeam.

Síla hyperkonvergované infrastruktury ve správě dat v cloudu

Společnosti Veeam a Cisco společně vyvinuly vysoce dostupné řešení a bezproblémově škálovatelné řešení podnikové třídy – Veeam Availability na Cisco HyperFlex. Toto řešení umožňuje, aby všechny služby Veeam včetně úložiště běžely na hyperkonvergované infrastruktuře Cisco. Produkt Veeam Availability na Cisco HyperFlex zvyšuje odolnost v podobě clusteringu, převzetí služeb při selhání a automatických oprav. Toto předem ověřené a optimalizované řešení nabízí:

 • Vysokou dostupnost: Splňuje a překonává požadavky na výkon a dobu obnovení v kritických aplikacích a disponuje pokročilou odolností platformy.
 • Bezproblémovou škálovatelnost: Dosáhněte agilního škálování a zvyšte kapacitu nebo propustnost při zachování výkonu.
 • Spolehlivost: Nejlepší integrované technologie v předem ověřeném řešení zajistí předvídatelné výsledky.
 • Řízení rizika: Ochrana podnikových data a soulad s předpisy na základě zásad.
 • Zjednodušení a optimalizaci: Snižuje celkovou složitost a úsilí potřebné k nasazení, spuštění a zabezpečení.
 • Jednotnou podporu: Jedno místo podpory pro řešení společnosti Cisco.

Spolupracujeme na zajištění dostupnosti úloh

Společnosti Veeam a Cisco umožňují vytvoření nepřetržitě dostupného velkého podniku
 • UCS
 • HyperFlex

Zajištění dostupnosti díky platformě Cisco UCS

Řešení Veeam a Cisco UCS spojují vysokou dostupnost a spolehlivou ochranu dat za účelem modernizace ochrany dat. Tato vysoce škálovatelná kombinace je navržena tak, aby splňovala stále rostoucí nároky kladené na dnešní podniky a zaměstnance. Produkt Cisco UCS nabízí vysoký výkon a hustotu disku, což doplňuje řešení dostupnosti Veeam jako například:

 • Předem ověřené otestované konfigurace správné velikosti.
 • Snadné nasazení a škálování.
 • Rychlé obnovení kritických aplikací.
 • Ověřenou ochranu.
 • Přípravu na cloud.

Cena a výkon

Server úložiště Cisco UCS S3260 je modulární serverové úložiště s vysokou hustotou a vysokou dostupností představující nákladově efektivní úložiště, které řeší stále rostoucí požadavky na ukládání dat. Je navržen pro novou třídu datově náročných pracovních zatížení, snadno se nasazuje a výborně se hodí pro velká data, ochranu dat, prostředí softwarově definovaných úložišť, škálovatelná úložiště s nestrukturovanými daty, streamování médií či distribuci obsahu.

Sada Veeam Availability Suite™ s produktem Cisco UCS nabízí předem ověřené a snadno nasaditelné řešení, které kombinuje řešení Veeam a serverové úložiště Cisco UCS. Toto řešení má špičkový poměr cena/výkon a ideálně se hodí k použití jako zálohovací server a úložiště Veeam.

Transformace datového centra pomocí produktu Cisco HyperFlex a řešení dostupnosti Veeam

Nepřetržitá dostupnost, obchodní agilita a efektivita provozu

Serverové úložiště Veeam a Cisco UCS umožňuje vytvoření velkého podniku s nepřetržitou dostupností s využitím nejnovějších technologií pro současné moderní velké podniky. Kombinace sady Veeam Availability Suite a řešení Cisco UCS umožňuje uživatelům plnit i ty nejpřísnější doby obnovení potřebné pro aplikace úrovně 1 – což je u většiny úloh do 15 minut.

 • Zajistěte si nepřetržitou ochranu a rychlý přístup ke kritickým datům a aplikacím, spolehlivé zálohování a ověřenou obnovitelnost.
 • Získejte flexibilitu potřebnou k plnění stávajících i budoucích obchodních požadavků pomocí snadno škálovatelného řešení připraveného na cloud.
 • Chraňte, otevírejte a spravujte data v různých prostředích bez omezení.
 • Zjednodušte si správu a provozní procesy, což vám ušetří čas a sníží riziko.

Zajištění nepřetržité dostupnosti díky platformě Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex poskytuje úplnou hyperkonvergenci. Kombinuje softwarově definované nastavení sítě a výpočetní sílu Cisco UCS s datovou platformou Cisco HyperFlex HX. HyperFlex je při provozu efektivnější a dokáže se přizpůsobit více pracovním zatížením v datovém centru.

Řešení Veeam doplňuje platformu Cisco HyperFlex a společně zajišťují ochranu dostupnosti dat a zotavení po havárii (DR). Díky jedinečné, nativní integraci snapshotu nabízí sada Veeam Availability Suite™ efektivní zálohování a replikaci, čímž dramaticky zlepšuje plnění cílů doby obnovení (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) za méně než 15 minut pro VŠECHNY aplikace i data.

Transformace fungování IT s úplnou hyperkonvergencí

Produkty Cisco HyperFlex a Veeam zákazníkům poskytují tyto výhody:

 • Zálohování a replikace primárního clusteru HyperFlex na jednom místě.
 • Vzdálená replikace vzdálené kanceláře/pobočky (ROBO).
 • Zálohování a replikace na více místech.
 • Cloudové zálohování a replikace.
Modernizujte ochranu dat s řešením Veeam a Cisco UCS
Řešení Veeam nabízí efektivní zálohování a replikaci virtuálního počítače, čímž dramaticky zlepšuje RPO pro VŠECHNY aplikace i data. Řešení Veeam nabízí jedinečnou nativní integraci snapshotů s platformou HyperFlex, což snižuje dopad na produkční systémy a umožňuje častější pořizování snapshotů a kratší RPO. Nativní integrace snapshotů systémů HyperFlex dramaticky zvyšuje rychlost zálohování. Replikace Veeam mezi lokálními i distribuovanými clustery HyperFlex poskytuje zotavení po havárii na úrovni pracoviště. Řešení Veeam dále poskytuje zálohování a obnovení na úrovni virtuálních počítačů a položek, čímž zajišťuje okamžité obnovení. Díky zálohám spravovaným řešením Veeam uloženým v sekundárním úložišti, v cloudu nebo na pásce mohou organizace plnit požadavky na interní i externí ochranu dat a obnovení.
Modernizujte ochranu dat pomocí řešení Veeam a Cisco UCS

Společnost Veeam nabízí BEZPLATNÝ 30denní přístup ke všem funkcím pro odborníky IT

Začněte používat zkušební verzi a podívejte se, jak řešení Veeam funguje