#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery
MOŽNOSTI PRODUKTU

Zkraťte si cestu ke cloudu

ZKUŠEBNÍ VERZE

Veeam Backup & Replication
Všechny funkce na 30 dní

Zálohování a zotavení po havárii pro cloud

Ať stojíte teprve na začátku, nebo už jste na cestě ke cloudu daleko, je pravděpodobné, že stojíte před prvními povinnostmi upřednostňování cloudu v rámci iniciativ digitální transformace. Ať jde o přesun produkčních prostředí do cloudu, nebo využívání cíle cloudu offsite pro dlouhodobé uchovávání informací nebo připravenost na havárie – zálohování a obnova by měly být na prvním místě vaší strategie zavádění cloudu. 
Možnosti cloudu
Cloud accelerate cloud adoption

Urychlete zavádění cloudu
 

Dostaňte se do cloudu ještě rychleji s jednoduchými nástroji pro inteligentní zálohování, obnovu a migraci dat tam, kde mohou být přirozeně chráněna a udržována v bezpečí před útokem.
Cloud actualize savings in the cloud

Realizujte úspory v cloudu
 

Proaktivně plánujte a spravujte spotřebu, abyste předešli příliš vysokým poplatkům za cloud a zajistili, že k úsporám dojde ve všech rozpočtech, a to vše bez obětování cílů obnovy a souladu s předpisy.
Cloud achieve dr and compliance goals

Dosahujte cílů zotavení po havárii a souladu s předpisy

Plňte kritické potřeby ve své strategii záložního kopírování / zotavení po havárii tím, že budete bezpečně zálohovat a replikovat do cloudu za účelem dlouhodobého uchovávání informací a připravenosti na zotavení po havárii.

Cloudové funkce pro výkonnou a cenově dostupnou ochranu

Chraňte a spravujte svá data záloh do cloudu, z cloudu a v rámci cloudu
Cloud aws backup
Zálohování AWS

Sjednoťte svou strategii ochrany dat se zálohováním a zotavením po havárii s nativní podporou AWS, které je plně automatizované, nákladově efektivní a zabezpečené.

Cloud azure backup
Zálohování Azure

Centrálně spravujte a chraňte všechna svá data Azure pomocí nativního zálohování a obnovení připraveného pro podniky, a předejděte tak ztrátě dat a nadměrným nákladům v cloudu.

Products only for illustrating products vb for google cloud platform veeam backup for gcp
Zálohování Google Cloud

Zálohování a obnovení s nativní podporou Google využívající automatizaci založenou na zásadách k eliminaci rizika jakékoli ztráty dat

Cloud compliant archive
Archivace v souladu s předpisy

Vyřešte soulad s předpisy pomocí automatizace, která podle stáří inteligentně přesouvá data záloh z kapacitního do archivního úložiště.

Cloud ransomware stays out
Ransomware se nedostane dovnitř

Překonejte hrozby ransomwaru a zabezpečení pomocí zajištěné čisté obnovy z šifrovaných, fyzicky odpojených a neměnných záloh.

Cloud d raa s for resiliency
DRaaS pro odolnost

Dosáhněte nemožného s replikací a převzetím služeb při selhání do cloudu prostřednictvím jednoho z našich partnerů pro zotavení po havárii jako službu (DRaaS).

Cloud baa s for the data center
BaaS pro datové centrum

Vyhněte se složitosti zálohování offsite pomocí integrovaných nabídek vytvořených odborníky od našich partnerů pro zálohování jako službu (BaaS).

Cloud baa s for endpoints
BaaS pro koncové body

Odesílejte zálohy serverů a pracovních stanic přímo do cloudu, a dosáhněte tak cenově optimalizovaného, spravovaného BaaS.

Cloud object storage
Objektové úložiště

S jistotou zaveďte dlouhodobé uchovávání informací ve třech inteligentních vrstvách vyladěných na výkon, cloudové funkce a archivaci.

Flexibilní volba, pokud jde o strategii, model a poskytovatele cloudu

Zdroje

Časté dotazy

Potřebují úlohy ve veřejném cloudu zálohovat? 

Rozhodně! Úlohy spuštěné ve veřejném cloudu, a to i nativně, stále vyžadují stejnou úroveň ochrany dat, kterou byste využívali u každého jiného kritického prostředku. Veřejně cloudy tradičně poskytují dostupnost prostřednictvím obnovy, takže zajišťují, že jsou vaše data vždy dostupná, což komplikuje situaci, když musíte plnit cíle bodů obnovy (RPO) se stářím větším než několik týdnů. Mnoho firem si to bohužel neuvědomí, dokud nenastane čas na obnovu nějakých „ne moc starých dat“, která nelze načíst. Musíte si uvědomovat, že i v případě cloudu platí, že co je ztraceno, je obtížné a někdy nemožné získat zpět – a za svá data v konečném důsledku nesete odpovědnost vy. 

Firmy, které se specializují na ochranu a obnovu dat, jako je Veeam, všechno usnadňují pomocí klíčových funkcí, abyste mohli provést rychlou migraci do cloudu a začít chránit své úlohy a data nativně v prostředí AWS, Azure a Google Cloud. 

Jak firmy využívají cloud k archivaci? 

Jak se stále více společností zaměřuje na přechod z modelu kapitálových výdajů na model provozních výdajů, přecházejí při dlouhodobé archivaci dat z offline fyzických pásek na neaktivní úložiště – primárně z důvodů souladu s předpisy nebo zotavení po havárii v nejhorším případě. Významný faktor této tržní dynamiky je, že u pásek a dalších fyzických médií existují další rizika a náklady spojené s používáním média, manipulací s ním a jeho skladováním.

Vzhledem k tomu, že většina těchto archivovaných dat se má „jednou zapsat, nikdy nečíst“, je nejlepší je mít uložená na levném úložišti. Mnoho firem se nyní obrací na řešení „neaktivního“ cloudového úložiště, protože neaktivní úložiště obvykle stojí pár korun za gigabajt.

Řešení Veeam Backup & Replication vám pomáhá nejen na každém kroku cesty tyto věci přijímat, ale také vám pomáhá s přechodem na neaktivní cloudové úložiště pro dlouhodobou archivaci s automatizací provádějící správu dat záloh po celou dobu jejich životního cyklu od vytvoření po odstranění.

Nabízí společnost Veeam zálohování jako službu (BaaS)? 

Ano! Společnost Veeam je partnerem sítě poskytovatelů cloudových a spravovaných služeb ve více než 180 zemích, kteří zákazníkům poskytují možnosti integrovaného zálohování a zotavení po havárii offsite.

Zálohování je činnost, kterou musí provádět každé oddělení IT. Ale bez kritických požadavků konkrétního podniku od ostatních oddělení se mnoho oddělení IT snaží o přenechání některých povinností ochrany dat poskytovateli služby. Mezi ně patří:

  • BaaS pro datové centrum: odesílání zálohování offsite za účelem uchovávání informací, zabezpečení a obnovy. 
  • BaaS pro koncové body: pro přímé zálohování do cloudu s minimálními náklady. 
  • Zotavení po havárii jako služba (DRaaS): replikace do cloudu jako sekundárního umístění připraveného na zotavení po havárii. 

Aby mohla společnost Veeam poskytovat tyto nabídky „jako službu“ při současném plnění potřeb souladu s předpisy a plné kontroly, je partnerem sítě poskytovatelů cloudových a spravovaných služeb. Tito partneři často nabízejí podmínky placení na základě spotřeby a odbornost k vybudování efektivní strategie hybridního cloudu využívající to nejlepší, co může společnost Veeam nabídnout. 

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.