Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Cloud Connect Backup pro poskytovatele služeb

Rychlé a zabezpečené cloudové zálohování

Přehrajte si 3minutové video.

Produkt Veeam® Cloud Connect zákazníkům společnosti Veeam umožňuje rozšířit jejich záložní infrastrukturu do cloudu. Veeam Cloud Connect také usnadňuje dodavatelům nabízení hostovaných záložních úložišť a poskytování komplexních služeb zálohování s produkty Veeam.

POZNÁMKA: Poskytovatelé služeb mají v rámci programu VCSP (Veeam Cloud & Service Provider) k dispozici bezplatnou zkušební dobu. Před stažením se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů programu VCSP. Nejste účastníkem programu VCSP? Připojte se ihned – je to zdarma, bez závazku nákupu a můžete podat žádost online.

Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Rozšíření zálohování do cloudu

Každý potřebuje mít kam ukládat zálohy offsite. Mnoho organizací však druhé pracoviště nemá a převážení pásek nebo výměnných médií tam a zpět je těžkopádné. Zákazníci se stále více obracejí ke cloudu, který nabízí lepší alternativu.

To vytváří obrovskou příležitost pro poskytovatele služeb. Veeam Cloud Connect vám pomůže využít tuto příležitost – získejte nové zákazníky, vytvořte si pravidelné ziskyvstupte na rychle rostoucí trh cloudových služeb.

Jak to funguje

find_sp.png
Zákazníci mohou přímo v konzoli pro zálohování společnosti Veeam vyhledávat poskytovatele, kteří nabízí cloudová úložiště a připojit se k nim.

rogram Veeam Cloud Connect integruje hostované úložiště záloh (tzv. cloudové úložiště) přímo do konzole pro zálohování Veeam:

  • Vaši zákazníci jednoduše kliknou na volbu „Přidat poskytovatele služeb“ a zadají přihlašovací údaje, které jim poskytnete.
  • Jejich cloudová úložiště se zobrazí v jejich infrastruktuře pro zálohování.

A je to! Není požadována síť VPN ani samostatná konzole. Cloudová úložiště fungují stejně jako jiná úložiště záloh, ale jsou dostupná i v případě, že dojde ke ztrátě primární zálohy nebo datového centra.

Nastaveno do 10 minut

Veeam Cloud Connect bude pro zálohování Veeam snadným cílem – ať už jako samostatná nabídka, nebo jako součást služby zálohování pomocí řešení Veeam. Konfiguraci cloudové infrastruktury pro Veeam zvládnete i s jedním serverem a za pouhých 10 minut.

Taková infrastruktura obsahuje i cloudovou bránu, která:

  • virtualizuje síťový provoz mezi vám a vašimi zákazníky,
  • přenáší data bezpečně přes spojení SSL/TLS pomocí jediného portu pro jednodušší konfiguraci brány firewall a eliminaci potřeby připojení k síti VPN.

Dokonce je možné nasadit několik cloudových bran umožňujících vyšší dostupnost a automatické vyvážení zatížení.

Víceklientská architektura

Program Veeam Cloud Connect byl od základu navržen pro vaše prostředí s víceklientskou architekturou:

  • Proveďte segmentaci jednotlivých úložišť záloh do jednoho či více cloudových úložišť a určete vlastního nájemce pro každé z nich.
  • Spravujte přidělování prostředků a data vypršení platnosti pro jednotlivé klienty.

Cloudová úložiště jsou od sebe zcela izolována. Zákazníci mohou své zálohy navíc šifrovat – šifrování se provádí u zdroje, dříve než data opustí síť zákazníka a aniž by došlo k nadbytečné spotřebě šířky pásma. Důvodem je fakt, že na rozdíl od všeobecné akcelerace WAN zachovává integrovaná WAN akcelerace společnosti Veeam poměr redukce dat i u šifrovaných datových proudů.

Veeam-Cloud-Connect-diagram-800x480.png
Program Veeam Cloud Connect víceklientskou architekturu, omezuje potřebu připojení k síti VPN a usnadňuje konfiguraci brány firewall.

Nezmeškejte

Rostoucí obliba hostovaných řešení, potřeba nepřetržitého přístupu k aplikacím a obnovení zájmu oboru IT o činnosti, které generují příjem (a následnou poptávku po spravovaném zálohování a dalších službách), vytvářejí vyšší poptávku po cloudovém zálohování.

Společnost Veeam vám poskytuje ideální příležitost, jak se můžete zapojit a stát se úspěšnými na tomto rychle rostoucím trhu:

Nejlepší program poskytovatele služeb v oboru s flexibilními možnostmi nasazení a měsíčním pronájmem typu „sazba podle vašeho růstu“. Další informace

320,000 zákazníci: Mnoho z nich má zájem o místo pro ukládání záloh offsite.

59,000 partneři: Mnoho z nich má zájem o službu Cloud Connect, kterou by mohli doporučit nebo prodat svým zákazníkům Veeam.

Nulová konkurence ze strany společnosti Veeam: Neposkytujeme vlastní cloud ani vlastní služby zálohování – umožňujeme to partnerům!

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení