Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Cloud Connect pro velké podniky

Pro distribuovaná podniková a ROBO prostředí

Ceny a balení

Veeam® Cloud Connect for the Enterprise je služba předplatného doplňku určená pro velká nasazení produktů:

  • Veeam Availability Suite™
  • Veeam Backup & Replication™
  • Veeam Agent pro Microsoft Windows

Aby bylo možné vytvářet virtuální zálohy a repliky a odesílat je do cloudu nebo centrálního datového centra, je třeba mít produkt Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup & Replication. Aby bylo možné vytvářet zálohy fyzických serverů a pracovních stanic a odesílat je do cloudu nebo centrálního datového centra, je třeba mít produkt Veeam Agent pro Microsoft Windows. Replikace do veřejného cloudu ani replikace fyzických serverů a pracovních stanic není k dispozici.

Tento nákup vyžaduje, aby měl zákazník uzavřenou smlouvu Enterprise Agreement (EA) se společností nebo Enterprise License Agreement (ELA) se společností VMware. Pro získání nároku musejí zákazníci poskytnout platné číslo smlouvy EA se společností Microsoft nebo ELA se společností VMware.

Zákazníci, kteří nedokážou splnit žádný z výše uvedených požadavků, mohou službu Veeam Cloud Connect využívat prostřednictvím partnerů Cloud & Service Provider (VCSP).

PŘEDPLACENÁ LICENCE Produkt Veeam Cloud Connect for the Enterprise je licencován jako předplatné na virtuální počítač nebo na pracovní stanici. Licence zahrnují nepřetržitou produkční podporu. K dispozici jsou jednoleté až pětileté předplacené licence a můžete se rozhodnout zaplatit licenci předem, a využít tak úspory až 25 % závazkem delšího předplatného, nebo kupovat licence každoročně a využít úspor až 20 %. (PLACENÁ KAŽDOROČNĚ)
Tříleté předplatné – ušetřete 15%
pro zálohování virtuálního počítače

$42.50 USD za rok

Celkem
$127.50 USD

pro zálohování fyzického serveru

$63.75 USD za rok

Celkem
$191.25 USD 

pro zálohování pracovní stanice

$21.25 USD za rok

Celkem
$63.75 USD

pro replikaci virtuálního počítače

$85 USD za rok

Celkem
$255 USD

Další možnosti předplatného vám poskytne prodejní tým

LICENCE PRODUKTU VEEAM CLOUD CONNECT PRO VELKÉ PODNIKY pro zálohování virtuálního počítače
Pro zálohování fyzického serveru
pro zálohování pracovní stanice
pro replikaci virtuálního počítače

CÍLOVÁ UMÍSTĚNÍ

Do primárního datového centra nebo veřejný cloud
Do primárního datového centra nebo veřejný cloud
Do primárního datového centra nebo veřejný cloud
POUZE do hlavního datového centra
PŘEDPLACENÁ LICENCE Produkt Veeam Cloud Connect for the Enterprise je licencován jako předplatné na virtuální počítač nebo na pracovní stanici. Licence zahrnují nepřetržitou produkční podporu. K dispozici jsou jednoleté až pětileté předplacené licence a můžete se rozhodnout zaplatit licenci předem, a využít tak úspory až 25 % závazkem delšího předplatného, nebo kupovat licence každoročně a využít úspor až 20 %. (PLACENÁ KAŽDOROČNĚ)
Tříleté předplatné –  ušetřete 15%

$42.50 USD za rok

Celkem
$127.50 USD

$63.75 USD za rok

Celkem
$191.25 USD 

$21.25 USD za rok

Celkem
$63.75 USD

$85 USD za rok

Celkem
$255 USD

Další možnosti předplatného vám poskytne prodejní tým

Obnovování licencí

Řešení Veeam Cloud Connect pro velké podniky je licencováno na základě celkového počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic, které budou zálohovány, nebo na základě celkového počtu virtuálních počítačů replikovaných prostřednictvím této cloudové technologie. Máte možnost si zakoupit produkt Veeam Cloud Connect for the Enterprise pro celé prostředí nebo jen jeho část. Virtuální počítače, fyzické servery a pracovní stanice spravované v sadě Veeam Availability Suite, nástroji Veeam Backup & Replication nebo Veeam Agent for Microsoft Windows, které nejsou přesouvány mimo pracoviště prostřednictvím nástroje Veeam Cloud Connect pro velké podniky, nemusí být licencovány.

Všechny licence předplatného obsahují nepřetržitou produkční podporu. Po skončení licenčního období skončí možnost používat produkt i podporu. Obnovit předplacenou licenci je možné jednoduše zakoupením další předplacené licence za aktuální sazbu.