Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Nová funkce Veeam Cloud Connect Replication pro poskytovatele služeb

Vaše příležitost v segmentu DRaaS čeká!

Podívejte se na webový seminář nebo si stáhněte prezentaci

Zotavení po havárii jako služba (DRaaS) je vaší nejlepší příležitostí k prodeji cloudových služeb novým i stávajícím zákazníkům. Poptávka je vysoká a cloud eliminoval potřebu pro tradiční umístění pro zotavení po havárii. Díky službě Veeam® Cloud Connect Replication pro poskytovatele služeb je DRaaS snadné, ziskové praktické pro prostředí každého zákazníka.

POZNÁMKA: Služba Veeam Cloud Connect je k dispozici poskytovatelům služeb v programu VCSP (Veeam Cloud & Service Provider). Připojte se do programu VCSP ještě dnes. Je to zdarma, bez závazku nákupu a můžete podat žádost online.

STÁHNOUT NA ZKOUŠKU ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Cloudové zotavení po havárii

Rozšiřte své podnikání v segmentu DRaaS díky rostoucímu zastoupení řešení Veeam na trhu a specializované technologii pro poskytovatele služeb. Služba Veeam Cloud Connect umožňuje snadno nastavit a udržovat zabezpečené prostředí s více klienty k hostování virtuálních počítačů v pohotovostním režimu.

A díky řešení Veeam můžete nabídnou zákazníkům to nejlepší, co může DRaaS nabídnout, například tyto funkce:

  • Rychlý a flexibilní failover konkrétních virtuálních počítačů nebo celého umístění
  • Zjednodušený failback s nulovou ztrátou dat, minimálně rušivý pro uživatele
  • Zajištění obnovy včetně podpory pro testování replik a failoverů a střídání produkce mezi umístěními.
  • Bezproblémová integrace s uživatelskými rozhraními, pracovními postupy a sběrem dat v rámci řešení Veeam
Společnost Forrester vyhlásila firmu iland lídrem v segmentu Disaster Recovery as a Service.*
Společnost Gartner vyhlásila firmu iland leaderem v segmentu Disaster Recovery as a Service.**

Jak to funguje

multi-tenant-support.png
Služba Veeam Cloud Connect nabízí podporu více klientů, vyžaduje pouze jeden port a bzpečně přenáší data přes SSL/TLS (není potřeba VPN).

Služba Veeam Cloud Connect nabízí zákazníkům s hostitelem v cloudu následující možnosti replikace virtuálních počítačů:

  • Vaši zákazníci jednoduše kliknou v konzoli Veeam na možnost „Přidat poskytovatele služeb“ a zadají přihlašovací údaje, které jim poskytnete.
  • Jejich hostitel v cloudu se zobrazí v jejich infrastruktuře Veeam.

A je to! Není potřeba VPN ani samostatná konzole a hostitel v cloudu funguje jako ostatní cíle replikace – až na to, že zákazník je může zajistit podle potřeby bez nutnosti udržovat druhé umístění.

V čem je to lepší

Bez závislosti na softwaru třetích stran

Nutný je pouze samotný hypervisor. Není nutné kupovat, učit se ani udržovat další technologii (ke koordinaci, rozšiřování sítě, WAN akceleraci atd.), protože všechno je k dispozici už ve výchozím stavu. Víceklientská architektura je dokonce integrovaná, takže můžete bezpečně hostovat více zákazníků na stejném hardwaru s kompletní izolací klientů.

Rychlé nasazení

Nutný je pouze jediný port. Služba Veeam Cloud Connect zapouzdří a zašifruje veškerý síťový provoz – pro správu, replikaci i komunikaci mezi virtuálními počítači – v zájmu zabezpečeného přenosu dat přes jediný port pomocí SSL/TLS. Není nutné nastavovat a udržovat připojení přes VPN ani otevírat více portů.

Automatická rekonfigurace sítě

Eliminuje vysoké náklady a problémy s rekonfigurací pro testy zotavení po havárii a úplný i částečný failover. Zařízení pro rozšíření sítě Veeam zachovávají komunikaci s virtuálními stroji i mezi nimi navzájem, bez ohledu na jejich umístění.

Funkce šetřící šířku pásma

Synchronizace, integrovaná WAN akcelerace a další funkce vám umožní poskytovat DRaaS zákazníkům s pomalým či nespolehlivým připojením WAN nebo velkým počtem virtuálních počítačů. Zákazníci dokonce mohou replikovat ze záloh v cloudových úložištích, které pro ně hostujete pomocí produktu Veeam Cloud Connect Backup, čímž dochází k dalšímu snížení objemu dat, které je nutné odesílat přes síť WAN.

Široké pokrytí

Vzhledem k tomu, že řešení Veeam provádí replikaci na úrovni hypervisoru, můžete nabízet DRaaS každému zákazníkovi na cílovém trhu bez ohledu na to, jaké používá úložiště, aplikace a operační systémy – nyní i do budoucna. Podpora prostředí VMware vSphere i Microsoft Hyper-V dále rozšiřuje trh, na kterém můžete oslovovat zákazníky.
hardware-plan_t.png
Přiřazením „hardwarového tarifu“ klientovi určíte dostupné zdroje procesoru, paměti, úložiště a sítě.

Nezmeškejte

Poptávka po DRaaS stoupá díky rostoucímu využívání hostovaných řešení a potřebě nepřetržitého přístupu k aplikacím a datům.

Společnost Veeam vám poskytuje ideální příležitost, jak se můžete zapojit a stát se úspěšnými na tomto rychle rostoucím trhu:

  • Jednoduché licencování včetně měsíčního pronájmu podle počtu virtuálních počítačů bez požadavku na jejich minimální počet
  • Připravený trh a distribuce čítající 320,000 stávajících zákazníků Veeam, 3500 nových zákazníků Veeam každý měsíc a 59,000 distribučních partnerů
  • Nulová konkurence ze strany společnosti Veeam: Neposkytujeme vlastní cloud ani vlastní služby zotavení po havárii – umožňujeme to partnerům!

*Forrester, The Forrester Wave™: Disaster-Recovery-As-A-Service Providers, Q1 2014, Rachel A. Dines, Stephanie Balaouras, Heather Belanger, 17. ledna 2014. Aktualizováno 4. února 2014.

**Gartner, Inc. Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service, John Morency, Christine Tenneson, Ron Blair, 16. června 2016.

Sledovat nyní

Získejte rychlý přehled o Cloud Connect

Začněte

Přidejte se do VCSP programu a buďte přípraveni na Cloud Connect Replication

Dozvědět se víc

Check out the Veeam blog for more information about Cloud Connect Replication