Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Recovery to Microsoft Azure

Veeam Restore to Microsoft Azure + Veeam PN

Zálohujte cokoli kdekoli a obnovujte do Microsoft Azure

Ať jste již zkušený uživatel služby Azure, nebo s cloudem nemáte žádné zkušenosti, řešení Veeam a Microsoft Azure vám pomůže zachovat kontinuitu podnikání a mimořádnou dostupnost aplikací a dat díky obnovení v cloudu nové generace.
Začněte s produktem Veeam Backup & Replication.
Už jste naším zákazníkem? Nebo chcete samostatné síťové řešení?
veeam_recovery_to_azure.jpg
Využívejte Microsoft Azure jako pracoviště obnovy na vyžádání

Tři snadné kroky pro obnovení do Azure!

1.svg
Založte si účet Azure a předkonfigurujte
si nástroj Veeam Backup & Replication
2.svg
Navažte připojení k síti
pomocí sítě Veeam PN (Powered Network)
3.svg
Obnovujte data přímo do
prostředí Microsoft Azure!
Produkt Veeam Recovery to Microsoft Azure vám umožní využívat veřejný cloud jako místo obnovení na vyžádání, díky čemuž je pokročilé obnovení na úrovni podniku cenově přijatelné pro firmy všech velikostí, aniž by musely budovat či udržovat nákladné místo obnovení. Toto kompletní řešení na klíč poskytuje cloudové obnovení záloh Veeam jako součást řešení Veeam Backup & Replication a je vylepšeno o síť Veeam PN – snadno použitelné, nenáročné, softwarově definované síťové řešení eliminující složitou instalaci sítě VPN a zjednodušující konfiguraci sítě pro vytvoření dokonalého místa obnovení v rámci platformy Microsoft Azure.
veeam_recovery_to_azure.jpg
Leverage Microsoft Azure as an on-demand recovery site

Řešení se skládá ze dvou primárních složek:

 • Veeam Restore to Microsoft Azure
 • Veeam PN pro Microsoft Azure

Zálohujte cokoli kdekoli a obnovujte do Azure
Veeam Restore to Microsoft Azure

direct_restore_to_microsoft_azure_cz.png
Obnovení virtuálních počítačů se systémy Microsoft Windows a Linux, fyzických serverů nebo koncových bodů pomocí nástroje Restore to Microsoft Azure.

Veeam Restore to Microsoft Azure, obsažené v řešení Veeam Backup & Replication, zajišťuje cloudové obnovení pro zálohy Veeam pro účely optimalizace přidělování zdrojů a získávání nových možností zotavení po havárii.

Toto BEZPLATNÉ řešení vám umožní vzít virtuální počítače (VM), fyzické servery a koncová zařízení se systémem Windows na vašem pracovišti a provést jejich obnovu nebo migraci do cloudu. Lze ho použít s Veeam PN, která rozšiřuje síť onsite do sítě Azure, k získávání obnovených dat a poskytování vzdáleným zaměstnancům přístup k obnovenému systému.

Veeam Restore to Microsoft Azure je k dispozici jako integrovaná funkce řešení Veeam Backup & Replication nebo jej lze nasadit v rámci Microsoft Azure Marketplace.

Obnovení dat v Azure

Dnešní moderní datová centra již nejsou omezena fyzickým umístěním datového centra. IT organizace mohou s využitím cloudu Microsoft Azure optimalizovat přidělování zdrojů a vylepšit škálování a efektivitu provozu. Nástroj Veeam Direct Restore to Microsoft Azure umožňuje administrátorům obnovu či migraci fyzických (P2V) nebo virtuálních (V2V) pracovních prostředí do služby Azure bez komplexních konfigurací nebo investic do dalšího hardwaru a minimalizuje tím provozní náklady.

Služba Azure může sloužit jako další možnost obnovy, kterou lze využívat a škálovat podle potřeby.

Rychlá obnova prostředí do Azure

Dosáhněte rychlého a efektivního obnovení Azure prostřednictvím libovolného typu souboru zálohování Veeam. S touto technologií nebí potřeba předem nasazovat nástroj a můžete obnovovat do služby Azure přímo z uživatelského rozhraní Veeam Backup & Replication. Agent virtuálního počítače Azure se instaluje automaticky (pouze na virtuálních počítačích s Windows) a k dispozici jsou možnosti sekvenčního a paralelního obnovení disku i virtuálního počítače.

screenshot_3.png
Obnova záloh Veeam do cloudu Azure.

Naplánovaná migrace prostředí

Plánujete převést některé své virtuální hostitele, případně starší fyzické servery do veřejného cloudu Microsoft Azure? Nyní můžete snadno provést plánovanou migraci pracovních prostředí s virtuálními počítači VMware a Hyper-V nebo zbývajících starších fyzických serverů do cloudu.

screenshot_2.png
Převeďte virtuální hostitele, staré servery či koncová zařízení do Microsoft Azure.

Vytváření testovacích prostředí v Azure

Azure může být velmi užitečné testovací prostředí.

Protože se vytváří z vašich záloh, zrcadlí produkční prostředí a umožňuje bezpečné testování oprav a kritických aktualizací před aplikací v produkčním prostředí.

screenshot_1.png
Využití Azure jako izolovaného prostředí pro testování a vývoj.
Možnost obnovit zálohy přímo do Microsoft Azure znamená, že můžete využívat Azure podle potřeby jako cloudové datové centrum pro obnovu a získat tak všechny výhody pružných a škálovatelných cloudových zdrojů platformy Azure.
Systémové požadavky

Veeam PN pro Microsoft Azure

Veeam PN pro Microsoft Azure – lze nasadit z obchodu Azure Marketplace

 • Ke stažení je třeba aktivní předplatné pro Azure
 • Podporován je pouze model Resource Manager

Veeam PN pro Microsoft Azure – staženo z webu Veeam.com

Formát OVA lze nainstalovat na všechny hlavní virtualizační platformy a instalace Veeam PN pro Microsoft Azure je plně podporována u následujícího:

 • VMware ESX
 • VMware Player
 • VMware Workstation
 • VMware vCloud Director

Požadavky na zálohování virtuálního počítače

 • 1 vCPU
 • 1 GB vRAM
 • 16 GB místa na pevném disku
 • Externí síťové připojení

Veeam Restore to Microsoft Azure

Nástroj Restore to Microsoft Azure vyžaduje aktivní předplatné služby Azure.

Tato technologie podporuje obnovování záloh vytvořených v produktech:

 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Free Edition
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows 1.1 nebo novější
 • Veeam Agent pro Linux

Součástí produktu Veeam Backup & Replication je od verze 9.5 nástroj Restore to Microsoft Azure. Společnost Veeam v zájmu vyššího výkonu doporučuje (volitelnou) instalaci virtuálního počítače proxy ve virtuálním počítači Azure.

Nástroj Restore to Microsoft Azure je určen pro pracovní prostředí Windows a Linux a dokáže obnovit virtuální počítače VMware a Hyper-V. Podporovány jsou oba modely nasazení – Classic i Resource Manager.

Obnovení v cloudu na vyžádání
Veeam PN pro Microsoft Azure

Veeam PN pro Microsoft Azure je BEZPLATNÉ řešení pro zjednodušení a automatizaci nastavení pracoviště obnovy ve službě Microsoft Azure pomocí jednoduchého softwarově definovaného nastavení sítě (SDN). Pomáhá udržet kontinuitu podnikání a dostupnost pomocí zjednodušení nasazení VPN. Je určeno pro firmy VŠECH velikostí, včetně poskytovatelů služeb. Veeam PN:

 • Spolupracuje s řešením Veeam Restore to Microsoft Azure při poskytování obnovy na vyžádání v cloudu nové generace bez složitého nasazování sítě VPN, takže zajišťuje nepřetržitý provoz a dostupnost.
 • Zajišťuje bezproblémovou a bezpečnou síťovou komunikaci mezi místními IT zdroji a zdroji v prostředí Azure
 • Zajišťuje snadno ovladatelné a plně automatizované síťové připojení mezi kterýmikoli pracovišti

Pro nasazení on-site a v cloudu – Stáhnout

Pro nasazení v prostředí Azure – Stáhnout

veeam_pn_for_microsoft_azure_cz.png
Síť Veeam PN pro Microsoft Azure vytváří snadné spojení jednotlivých bodů mezi vzdálenými klienty a hlavní kanceláří. (VPN = virtuální privátní síť, Veeam PN = síť využívající technologii Veeam).
Nemáte správce sítě? To není žádný problém! Nasazení produktu Veeam PN pro Microsoft Azure je snadné. Nevyžaduje ruční připojování sítě ani komplikované postupy instalace sítě VPN, poskytuje obnovu v cloudu, a udržuje tak nepřetržitý provoz, když je to nejvíce potřeba. Hodí se i v případě, že potřebujete rychle obnovit server, virtuální počítač nebo několik fyzických serverů a notebooků. Vůbec nemusíte mít ve službě Azure účet ani ji platit, dokud nebude nutné provést obnovení.

Bezproblémové a bezpečné hybridní síťové připojení

Uživatelé už se teď vůbec nemusejí obávat o párování pracovišť. Řešení Veeam PN pro Microsoft Azure provádí klíčové úlohy a ve většině případů je možné ho nastavit do pěti minut! Vzdálená zařízení, fungující v rámci hvězdicové architektury, mohou rychle vytvořit připojení. K navázání bezpečné komunikace s hlavním zařízením jsou přitom zapotřebí pouze základní, připravené a samostatné konfigurační soubory.

Snadno ovladatelné a plně automatizované hybridní síťové připojení mezi pracovišti

Síť Veeam PN pro Microsoft Azure lze použít k vytvoření hybridního síťového připojení mezi JAKÝMIKOLI pracovišti – bez ohledu na umístění, včetně místního pracoviště, vzdálené kanceláře/pobočky (ROBO), domácích kanceláří a zaměstnanců na pracovních cestách, prostřednictvím poskytovatelů služeb a veřejného cloudu. Mohou ji využít dokonce i poskytovatelé služeb k vytvoření zabezpečeného připojení SDN mezi pracovištěm zákazníka a datovým centrem poskytovatele služeb.

Systémové požadavky

Veeam PN pro Microsoft Azure

Veeam PN pro Microsoft Azure – lze nasadit z obchodu Azure Marketplace

 • Ke stažení je třeba aktivní předplatné pro Azure.
 • Podporován je pouze model Resource Manager.

Veeam PN pro Microsoft Azure – staženo z webu Veeam.com

Formát OVA lze nainstalovat na všechny hlavní virtualizační platformy a instalace Veeam PN pro Microsoft Azure je plně podporována u následujícího:

 • VMware ESX(i)
 • VMware Player
 • VMware Workstation
 • VMware vCloud Director

Požadavky na zálohování virtuálního počítače

 • 1 vCPU
 • 1 GB vRAM
 • 16 GB místa na pevném disku
 • Externí síťové připojení

Veeam Restore to Microsoft Azure

Nástroj Restore to Microsoft Azure vyžaduje aktivní předplatné služby Azure.

Tato technologie podporuje obnovování záloh vytvořených v produktech:

 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Free Edition
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows 1.1 nebo novější
 • Veeam Agent pro Linux


Součástí produktu Veeam Backup & Replication je od verze 9.5 nástroj Restore to Microsoft Azure.

Společnost Veeam v zájmu vyššího výkonu doporučuje (volitelnou) instalaci virtuálního počítače proxy ve virtuálním počítači Azure.

Stáhněte si náš dokument white paper

Recovery to Microsoft Azure: čtyři důvody, proč je to s Veeam PN snadné!

Stáhněte si náš dokument white paper, ve kterém se dozvíte, proč je právě NYNÍ nejvhodnější doba rozšířit možnosti zotavení po havárii o službu Azure

Podívejte se na ukázku produktu

Nahraná prezentace se systémovým inženýrem Veeam

Stáhněte si hned nástroj

Restore to Microsoft Azure

Získat další bezplatné produkty

Nástroje pro monitoring a reportování zdarma