Veeam Recovery to Microsoft Azure

Kombinuje Direct Restore to Microsoft Azure a Veeam PN for Microsoft Azure

Zálohujte cokoli kdekoli a obnovujte do služby Microsoft Azure

Veeam Disaster Recovery in Microsoft Azure kombinuje Veeam PN for Microsoft Azure (Veeam Powered Network) a Direct Restore to Microsoft Azure k zajištění univerzálního „zotavení po havárii“ v cloudu. (Veeam PN = Veeam Powered Network; VPN = virtuální privátní síť)
Využívejte prostředí Microsoft Azure jako místo pro obnovení na vyžádání

Tři snadné kroky pro obnovení do Azure
 1. Založte si účet Azure a předkonfigurujte s zálohování a replikaci.
 2. Navažte připojení k síti – Veeam PN.
 3. Obnovujte přímo do Azure.

Ať jste již zkušený uživatel služby Azure nebo s cloudem nemáte žádné zkušenosti, řešení Veeam a Microsoft Azure vám pomůže zachovat kontinuitu činností a dostupnost aplikací a dat díky obnovení v cloudu nové generace.

Produkt Veeam Recovery to Microsoft Azure vám umožní využívat veřejný cloud jako místo obnovení na vyžádání, díky čemuž je pokročilé obnovení na úrovni podniku cenově přijatelné pro firmy všech velikostí, aniž by musely budovat či udržovat nákladné místo obnovení. Toto kompletní řešení na klíč poskytuje cloudové obnovení záloh Veeam a je vylepšeno o síť Veeam PN – snadno použitelné, nenáročné, softwarově definované síťové řešení eliminující složitou instalaci sítě VPN a zjednodušující konfiguraci sítě pro vytvoření dokonalého místa obnovení v rámci platformy Microsoft Azure.

Přehledné informace o produktu Přehled řešení User Guide
Veeam PN pro Microsoft Azure
Stáhnout ZDARMA

Bezplatný produkt – bez jakýchkoli omezení

Restore to Microsoft Azure
Stáhnout ZDARMA

Je součástí bezplatné zkušební verze sady Veeam Availability Suite bez jakýchkoli omezení na 30 dní

Veeam PN pro Microsoft Azure
Stáhnout ZDARMA

Bezplatný produkt – bez jakýchkoli omezení

Restore to Microsoft Azure
Stáhnout ZDARMA

Je součástí bezplatné zkušební verze sady Veeam Availability Suite bez jakýchkoli omezení na 30 dní

 • Veeam Restore to Microsoft Azure
 • Veeam PN for Microsoft Azure

Obnovte COKOLI do Azure
Restore to Microsoft Azure

Obnovení virtuálních počítačů se systémy Microsoft Windows a Linux, fyzických serverů nebo koncových zařízení pomocí nástroje Direct Restore do Microsoft Azure.
Obnovení virtuálních počítačů se systémy Microsoft Windows a Linux, fyzických serverů nebo koncových zařízení pomocí nástroje Restore do Microsoft Azure.

Restore do Microsoft Azure, obsažená v NOVINCE Veeam Availability Suite 9.5, zajišťuje cloudové obnovení pro zálohy Veeam pro účely optimalizace přidělování zdrojů a získávání nových možností zotavení.

Toto BEZPLATNÉ řešení vám umožní vzít virtuální počítače (VM), fyzické servery a koncová zařízení se systémem Windows na vašem pracovišti a provést jejich obnovu nebo migraci do cloudu. Je k dispozici jako:

Dnešní moderní datová centra již nejsou omezena fyzickým umístěním datového centra. IT organizace mohou s využitím cloudu Microsoft Azure optimalizovat přidělování zdrojů a vylepšit škálování a efektivitu provozu. Veeam nabízí funkci Restore do Microsoft Azure, která umožňuje administrátorům obnovu či migraci fyzických (P2V) nebo virtuálních (V2V) pracovních prostředí do služby Azure bez komplexních konfigurací nebo investic do dalšího hardwaru a minimalizuje tím provozní náklady.

Služba Azure může sloužit jako další možnost pro zotavení po havárii, kterou lze využívat a škálovat podle potřeby.

Rychlá obnova prostředí do Azure

Dosáhněte rychlého a efektivního obnovení Azure prostřednictvím libovolného typu souboru zálohování Veeam. S touto technologií nebí potřeba předem nasazovat nástroj a můžete obnovovat do služby Azure přímo z uživatelského rozhraní Veeam Backup & Replication. Agent virtuálního počítače Azure se instaluje automaticky (pouze na virtuálních počítačích s Windows) a k dispozici jsou možnosti sekvenčního a paralelního obnovení disku i virtuálního počítače.

Obnova záloh Veeam do cloudu Azure.
Obnova záloh Veeam do cloudu Azure.

Naplánovaná migrace prostředí

Plánujete převést některé své virtuální hostitele, případně starší fyzické servery do veřejného cloudu Microsoft Azure? Nyní můžete snadno provést plánovanou migraci pracovních prostředí s virtuálními počítači VMware a Hyper-V nebo zbývajících starších fyzických serverů do cloudu.

Převeďte virtuální hostitele, staré servery či koncová zařízení do Microsoft Azure.
Převeďte virtuální hostitele, staré servery či koncová zařízení do Microsoft Azure.

Vytváření testovacích prostředí v Azure

Azure může být velmi užitečné testovací prostředí.

Protože se vytváří z vašich záloh, zrcadlí produkční prostředí a umožňuje bezpečné testování oprav a kritických aktualizací před aplikací v produkčním prostředí.

Využití Azure jako izolovaného prostředí pro testování a vývoj.
Využití Azure jako izolovaného prostředí pro testování a vývoj.
Obnova záloh Veeam do cloudu Azure.
Obnova záloh Veeam do cloudu Azure.
Převeďte virtuální hostitele, staré servery či koncová zařízení do Microsoft Azure.
Převeďte virtuální hostitele, staré servery či koncová zařízení do Microsoft Azure.
Využití Azure jako izolovaného prostředí pro testování a vývoj.
Využití Azure jako izolovaného prostředí pro testování a vývoj.

Možnost obnovit zálohy přímo do Microsoft Azure znamená, že můžete využívat Azure podle potřeby jako cloudové datové centrum pro zotavení po havárii a získat tak všechny výhody pružných a škálovatelných cloudových zdrojů platformy Azure.

Přečtěte si článek „3 Use Cases for Leveraging Veeam Backups in Azure“

Zotavení po havárii v cloudu na vyžádání
Veeam PN pro Microsoft Azure

Veeam PN pro Microsoft Azure je BEZPLATNÉ řešení pro zjednodušení a automatizaci nastavení pracoviště pro zotavení po havárii v Microsoft Azure pomocí jednoduchého softwarově definovaného nastavení sítě (SDN). Pomáhá udržet kontinuitu podnikání a dostupnost pomocí zjednodušení nasazení VPN. Je určeno pro firmy VŠECH velikostí, včetně poskytovatelů služeb. Veeam PN

 • Ve spolupráci s nástrojem Veeam Direct Restore to Microsoft Azure představuje řešení nové generace pro „zotavení po havárii na vyžádání“ v cloudu bez potřeby nasazení složitých VPN, čímž zajišťuje kontinuitu podnikání a dostupnost.
 • Zajišťuje bezproblémovou a bezpečnou síťovou komunikaci mezi místními IT zdroji a zdroji v prostředí Azure
 • Zajišťuje snadno ovladatelné a plně automatizované síťové připojení mezi kterýmikoli pracovišti
Nasadit verzi Release Candidate produktu Veeam PN pro Microsoft Azure
V síti Veeam PN pro Microsoft Azure je vytváření spojení „bod k bodu“ mezi vzdálenými klienty a hlavní pobočkou snadné. (VPN = virtuální privátní síť, Veeam PN = síť využívající technologii Veeam).
V síti Veeam PN pro Microsoft Azure je vytváření spojení „bod k bodu“ mezi vzdálenými klienty a hlavní pobočkou snadné. (VPN = virtuální privátní síť, Veeam PN = síť využívající technologii Veeam).

Veeam PN pro Microsoft Azure Přehled

Správce sítě To není žádný problém! Nasazení produktu Veeam PN pro Microsoft Azure je snadné. Eliminuje procedury manuálního síťového připojení a složité instalace VPN díky řešení „zotavení po havárii na vyžádání“ v cloudu. Zajistí tak kontinuitu podnikání, když je to nejvíce potřeba. Hodí se i v případě, že potřebujete rychle obnovit server, virtuální počítač nebo několik fyzických serverů a notebooků. Vůbec nemusíte mít ve službě Azure účet ani ji platit, dokud nebude nutné provést obnovení.

Bezproblémové a bezpečné hybridní síťové připojení

Uživatelé už se teď vůbec nemusejí obávat o párování pracovišť. Veeam PN pro Microsoft Azure vyřeší zásadní úlohy. A ve většině případů lze nastavit za méně než pět minut! Vzdálená zařízení, pracující v rámci hvězdicové architektury, mohou rychle vytvořit připojení. K navázání bezpečné komunikace a hlavním zařízením jsou přitom zapotřebí pouze základní, připravené a samostatné konfigurační soubory.

Snadno ovladatelné a plně automatizované hybridní síťové připojení mezi pracovišti

Síť Veeam PN pro Microsoft Azure lze použít k vytvoření hybridního síťového připojení mezi JAKÝMIKOLI pracovišti – bez ohledu na umístění, včetně místního pracoviště, vzdálené kanceláře/pobočky (ROBO), domácích kanceláří a zaměstnanců na pracovních cestách, prostřednictvím poskytovatelů služeb a veřejného cloudu. Mohou ji využít dokonce i poskytovatelé služeb k vytvoření zabezpečeného připojení SDN mezi pracovištěm zákazníka a datovým centrem poskytovatele služeb.

Systémové požadavky

Veeam PN for Microsoft Azure

Veeam PN for Microsoft Azure – staženo z obchodu Azure Marketplace

 • Ke stažení je třeba aktivní předplatné pro Azure.
 • Podporován je pouze model nasazení správce zdrojů.

Veeam PN for Microsoft Azure – staženo z webu Veeam.com

Formát OVA lze nainstalovat na všechny hlavní virtualizační platformy a instalace Veeam PN for Microsoft Azure je plně podporována u následujícího:

 • VMware ESX
 • VMware Player
 • VMware Workstation
 • VMware vCloud Director

Požadavky na zálohování virtuálního počítače

 • 1 vCPU
 • 1 GB vRAM
 • 16 GB místa na pevném disku
 • Externí síťové připojení

Restore to Microsoft Azure

Restore to Microsoft Azure vyžaduje aktivní předplatné služby Azure.

Tato technologie podporuje obnovování záloh vytvořených v produktech:

 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Free Edition
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows 1.1 nebo novější
 • Veeam Agent pro Linux

Součástí produktu Veeam Backup & Replication 9.5 a novějších je funkce Restore to Microsoft Azure. Společnost Veeam v zájmu vyššího výkonu doporučuje (volitelnou) instalaci virtuálního počítače proxy ve virtuálním počítači Azure.

Funkce Restore to Microsoft Azure je určena pro pracovní prostředí Windows a Linux a dokáže obnovit virtuální počítače VMware a Hyper-V. Podporovány jsou oba modely nasazení – Classic i Resource Manager.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Stáhnout

Restore to Microsoft Azure

Získejte více produktů zdarma

Nástroje pro monitoring a reporting zdarma