O Veeam Software

Společnost Veeam® si je vědoma nových výzev, kterým čelí jednotlivé společnosti po celém světě ve snaze zajistit si řešení dostupnosti pro velké podniky poskytující nepřetržitý provoz 24.7.365. Je průkopníkem na novém trhu řešení dostupnosti pro velké podniky a pomáhá organizacím plnit cíle doby a bodu obnovení (RTPO™) za méně než 15 minut pro všechny aplikace a data. Využívá k tomu zcela nový druh řešení, které zajišťuje vysokorychlostní obnovení, prevenci ztráty dat, ověřenou obnovitelnost, využitá data a celkový přehled. Sada Veeam Availability Suite™ obsahuje produkt Veeam Backup & Replication™ a využívá technologie pro virtualizaci, úložiště a cloud. Díky nim umožňuje fungování moderního datového centra, které organizacím šetří čas, minimalizuje rizika, výrazně snižuje kapitálové a provozní náklady a vždy podporuje aktuální i budoucí obchodní cíle zákazníků společnosti Veeam.

Společnost Veeam byla založena v roce 2006. V současnosti její databáze partnerů ProPartner čítá 47 tisíc členů a její portfolio více než 242 tisíc zákazníků na celém světě. Celosvětové sídlo společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku a její pobočky působí v mnoha zemích světa. Další informace získáte na stránkách https://www.veeam.com.