Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA
Veeam Availability Suite
9.5

Obnovení firemních dat pro všechny služby IT, aplikace a data

Kompletní viditelnost

Veeam® poskytuje nástroje, které vám pomáhají sledovat stav, řešit výkon, plánovat infrastrukturu zálohování a spravovat požadavky na soulad s předpisy a pravidly. Kromě toho umožňuje software Veeam hloubkovou analýzu a monitorování virtualizovaných infrastruktur VMware vSphere a Microsoft Hyper-V i fyzických a cloudových prostředí a identifikaci potenciálních potíží, které mohou mít dopad na výkon vašich záloh a provozních aplikací.
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Sledování, reportování a plánování kapacity

Kompletní viditelnost zálohování a virtuálních infrastruktur

Veeam ONE™ poskytuje úplný přehled o celém IT prostředí, včetně virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení. Díky podpoře VMware vSphere a Microsoft Hyper-V Veeam ONE poskytuje preventivní monitorování a upozorňování prostřednictvím interaktivních nástrojů, takže se o potenciálních problémech dozvíte dříve, než mají dopad. Veeam ONE pomáhá zajistit řešení dostupnosti pro velké podniky™ těmito prostředky:

  • Nepřetržité monitorování, vytváření zpráv a upozorňování v reálném čase pro virtuální a fyzická prostředí: Upozorňování uživatelů na problémy s výkonem v oblasti dostupností pro předcházení výpadkům, dodržování smluv SLA a souladu s požadavky.
  • Optimalizace zdrojů a sledování konfigurací: Hodnocení výkonu infrastruktury a zajišťování doporučených postupů pro stávající konfigurace
  • Plánování kapacity a prognózy: Vytváření prognóz využívání zdrojů a předpokladů vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využití prostředků u infrastruktur zálohování a virtuálních počítačů.
  • Rozúčtování nákladů a fakturaceNOVINKA: Úplný přehled o nákladech na zdroje výpočetního výkonu, úložiště a úložiště záloh

Jak využít řešení Veeam ONE v zálohovací infrastruktuře

VÍCE INFORMACÍ O NÁSTROJI VEEAM ONE

Samostatná konzola

Veeam Backup & Replication™ je k dispozici jako samostatná konzole, která pomáhá všem uživatelům získat úplný přehled o zálohování a virtuálních prostředích přímo z pohodlí počítače či notebooku.

Další informace o vylepšeních řešení Veeam pro vzdálené kanceláře a pobočky (ROBO).

Správa pro velké podniky

Webový portál pro správu záloh a delegování obnovení

Pomocí webového klienta Veeam Enterprise Manager, který je součástí řešení Veeam Backup & Replication, můžete spojit několik zálohovacích serverů z různých umístění do jediného řídicího centra bez nutnosti přihlašování k podnikové síti. Můžete spouštět, zastavovat, opakovat, klonovat a upravovat úlohy a také procházet a vyhledávat soubory v rámci zálohy. Můžete rovněž rychle a snadno obnovovat soubory a virtuální počítače. Nebo u větších organizací je k dispozici možnost delegovat možnosti obnovení, která umožňuje vybraným uživatelům obnovovat vlastní soubory a virtuální počítače.

Součástí jsou rovněž rozšíření PowerShell. Téměř vše, co můžete provádět v rozhraní, můžete provést i v prostředí PowerShell. A požadujete-li vyšší flexibilitu při integraci stávajících webových portálů, využijte výhod rozhraní RESTful API.

DALŠÍ INFORMACE O NÁSTROJI POWERSHELL Enterprise management

Podpora VMware vCloud DirectorVYLEPŠENÉ

Ucelená integrace pro vCD

Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje plnou podporu pro objekty infrastruktury vCD (VMware vCloud Director) v zálohovací konzole. Můžete nastavit úlohy pro virtuální aplikace a organizace vCD. Při zálohování software Veeam Backup & Replication zároveň chrání metadata a atributy přiřazené virtuálním aplikacím a počítačům a umožňuje tyto položky a rychle zajišťované virtuální počítače obnovit zpět do prostředí vCD.

Vylepšená podpora pro VMware vCloud Director zjednodušuje správu a zvyšuje efektivitu díky samoobslužným funkcím zálohování a obnovy pro klienty systémuNOVINKA.

Technický dokument: Úkoly zálohování a obnovy s aplikací vCloud Director

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Integrované funkce pro vaše IT prostředí

Se softwarem Veeam rovněž získáváte přehled o zálohovací infrastruktuře v prostředích VMware vSphere, Kaseya VSA, LabTech RMM a Microsoft System Center.

Zásuvný modul webového klienta vSphere

Kompletní viditelnost v prostředí vSphere
Řešení Veeam Backup & Replication vám umožňuje monitorovat zálohovací infrastrukturu přímo z webového klienta vSphere, rozhraní pro správu vSphere příští generace od společnosti VMware. Tento zásuvný modul nabízí okamžitý a podrobný pohled na stavy úloh a zálohovacích zdrojů a zjednodušuje plánování kapacity i identifikaci nechráněných virtuálních počítačů.

Doplněk Veeam Backup & Replication pro Kaseya VSA

Celé prostředí IT – včetně záloh Veeam – můžete spravovat z jediného místa, což zvyšuje efektivitu a zajišťuje nepřetržitou dostupnost řešení Always-On Business™.

DALŠÍ INFORMACE

Veeam a LabTech

Se zásuvným modulem Veeam Backup & Replication pro LabTech a Veeam Endpoint Backup™ pro LabTechNEW mohou poskytovatelé služeb využít řešení dostupnosti Veeam u zálohování a obnovení virtuálních počítačů VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, koncových bodů založených na Windows – dokonce i u některých fyzických serverů se systémem Windows. To umožňuje poskytovatelům služeb nabízet zákazníkům komplexní a centrálně spravovaná řešení zálohování a obnovení.

DALŠÍ INFORMACE

Používáte jako prostředí pro správu Microsoft System Center?

Získejte viditelnost od aplikací po hardware s nástrojem Veeam Management Pack™ pro System Center.

DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU VEEAM MP (MANAGEMENT PACK) PRO SYSTEM CENTER

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení