https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovY29tcGxldGUtYmFja3VwLXZpc2liaWxpdHkuaHRtbCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Kompletní viditelnost

Veeam® poskytuje inteligentní automatizaci a řízení, které potřebujete k monitorování stavu, řešení potíží s výkonem, plánování zálohovací infrastruktury a správě dodržování předpisů ohledně dat pro celkový přehled. Díky hloubkové analýze a monitorování celého prostředí IT, včetně virtualizovaných infrastruktur VMware vSphere a Microsoft Hyper-V i fyzických a cloudových úloh chráněných řešením Veeam, můžete snáze identifikovat potenciální potíže, které mohou mít dopad na výkon záloh a produkčních aplikací.
STÁHNOUT BEZPLATNOU ZKUŠEBNÍ VERZI

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Sledování, reportování a plánování kapacity

Celkový přehled a inteligentní automatizace zálohovacích a virtuálních infrastruktur

Veeam ONE™ poskytuje úplný přehled o celém IT prostředí, včetně virtuálních úloh a fyzických a cloudových úloh chráněných řešením Veeam. Díky podpoře nástrojů Veeam Backup & Replication™, Veeam Agent i VMware vSphere a Microsoft Hyper-V poskytuje nástroj Veeam ONE hloubkové, inteligentní monitorování, reportování a automatizaci prostřednictvím interaktivních nástrojů, takže se o potenciálních problémech dozvíte a můžete je řešit dříve, než ovlivní provoz. Mezi funkce produktu Veeam ONE patří:

  • Nepřetržité monitorování, vytváření zpráv, upozorňování a správa v reálném čase pro zálohovací a virtuální prostředí: Upozorňování uživatelů na problémy s dostupností a výkonem v záložních a virtuálních infrastrukturách pro předcházení výpadkům, dodržování smluv SLA a souladu s předpisy.
  • Správa zdrojů a sledování konfigurací: Hodnocení výkonu zálohovací infrastruktury a zajišťování doporučených postupů pro stávající konfigurace
  • Plánování kapacity a prognózy: Vytváření prognóz využívání zdrojů a předpokladů vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využití prostředků u infrastruktur zálohování a virtuálních počítačů.
  • Rozúčtování nákladů a fakturace: Úplný přehled o nákladech na zdroje výpočetního výkonu, úložiště a úložiště záloh
  • Obchodní kategorieNOVINKA: Sledování, monitorování a přiřazování výstrah ke kritickým aplikacím spuštěným ve virtuálních počítačích bez ohledu na umístění, díky čemuž můžete dodržovat smlouvy SLA a zajistit soulad s předpisy.
  • Inteligentní diagnostikaNOVINKA: Snížení nákladů na správu prostřednictvím preventivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně, takže uživatelé mohou sami problémy řešit prostřednictvím oprav hotfix a opakovaných konfigurací.
  • Nápravné činnostiNOVINKA: Zkrácení reakční doby prostřednictvím předdefinovaného a automatizovaného řešení běžných problémů se zálohováním a virtuální infrastrukturou pomocí samoopravných nápravných činností, a tím snížení nákladů na správu IT.

Jak využít řešení Veeam ONE v zálohovací infrastruktuře

VÍCE INFORMACÍ O NÁSTROJI VEEAM ONE

Samostatná konzola

Veeam Backup & Replication™ je k dispozici jako samostatná konzole, která pomáhá všem uživatelům získat celkový přehled o zálohování a virtuálních prostředí přímo z pohodlí stolních či přenosných počítačů.

Další informace o vylepšeních řešení Veeam pro vzdálené kanceláře a pobočky (ROBO).

Správa pro velké podniky

Webový portál pro správu záloh a delegování obnovení

Pomocí webového klienta Veeam Enterprise Manager, který je součástí řešení Veeam Backup & Replication, můžete spojit několik zálohovacích serverů z různých umístění do jediného řídicího centra bez nutnosti přihlašování k podnikové síti. Můžete spouštět, zastavovat, opakovat, klonovat a upravovat úlohy a také procházet a vyhledávat soubory v rámci zálohy. Můžete rovněž rychle a snadno obnovovat soubory a virtuální počítače. Nebo u větších organizací je k dispozici možnost delegovat možnosti obnovení, která umožňuje vybraným uživatelům obnovovat vlastní soubory a virtuální počítače.

Součástí jsou rovněž rozšíření PowerShell. Téměř vše, co můžete provádět v rozhraní, můžete provést i v prostředí PowerShell. A požadujete-li vyšší flexibilitu při integraci stávajících webových portálů, využijte výhod rozhraní RESTful API.

DALŠÍ INFORMACE O NÁSTROJI POWERSHELL Enterprise management

NOVINKA Portál s řízením přístupu podle rolí pro produkt VMware vSphere

Samoobslužné zálohování s celkovým přehledem
Snižte celkové náklady na vlastnictví a zlepšete dobu obnovení zavedením interních funkcí samoobslužného zálohování a obnovy poskytovaných řízením přístupu podle rolí (RBAC) pro vSphere. Delegujte role a oprávnění pro vytváření, obnovování a monitorování zálohovacích úloh, a snižte tak náklady na práci při zachování plné kontroly a přehledu.

Podpora VMware vCloud DirectorVYLEPŠENÉ

Úplná integrace pro řešení vCloud Director

Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje plnou podporu pro objekty infrastruktury vCD (VMware vCloud Director) v zálohovací konzole. Můžete nastavit úlohy pro virtuální aplikace a organizace vCD. Při zálohování software Veeam Backup & Replication zároveň chrání metadata a atributy přiřazené virtuálním aplikacím a počítačům a umožňuje tyto položky a rychle zajišťované virtuální počítače obnovit zpět do prostředí vCD.

Vylepšená podpora pro VMware vCloud Director zjednodušuje správu a zvyšuje efektivitu díky samoobslužným funkcím zálohování a obnovy pro klienty systému. Další integrace mezi řešením Veeam a vCloud Director je k dispozici prostřednictvím funkce Veeam Cloud Connect pro poskytovatele služeb.

Technický dokument: Úkoly zálohování a obnovy s aplikací vCloud Director

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Integrované funkce pro vaše IT prostředí

Se softwarem Veeam rovněž získáváte přehled o zálohovací infrastruktuře v prostředích VMware vSphere a Microsoft System Center.

Zásuvný modul webového klienta vSphere

Celkový přehled v prostředí vSphere
Řešení Veeam Backup & Replication vám umožňuje monitorovat zálohovací infrastrukturu přímo z webového klienta vSphere, rozhraní pro správu vSphere příští generace od společnosti VMware. Tento modul plug-in nabízí přehledy vlastností a podrobný pohled na stavy úloh a zálohovacích prostředků. Také zjednodušuje plánování kapacity i identifikaci nechráněných virtuálních počítačů.

Používáte jako prostředí pro správu Microsoft System Center?

Získejte viditelnost od aplikací po hardware s nástrojem Veeam Management Pack™ pro System Center.

DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU VEEAM MP (MANAGEMENT PACK) PRO SYSTEM CENTER

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení