Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA
Veeam Availability Suite
9.5

Obnovení firemních dat pro všechny služby IT, aplikace a data

Ochrana před ztrátou dat

Rychlé dosažení cílů RPO a integrované, bezproblémové zotavení po havárii
Řešení Veeam® Backup & Replication™ poskytuje několik možností zálohování určených pro splnění vašich potřeb a zajištění co nejrychlejšího a nejefektivnějšího zálohování pro virtuální, fyzická i cloudová pracovní zatížení. S řešením 2-in-1: backup and replication™ můžete rovněž provádět replikaci na místě s vysokou dostupností nebo externě pro zotavení po havárii. Společným využitím těchto a dalších funkcí lze zabránit ztrátě dat a udržet dostupnost umožněním nízkých cílů bodů obnovení (RPO) a integrované, bezproblémové zotavení po havárii.
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Zálohování na základě bitových kopií a s ohledem na aplikace

Zajištění úplných a konzistentních záloh
Řešení Veeam Backup & Replication používá zpracování bitových kopií disků s ohledem na aplikace na základě služby Microsoft VSS k vytváření záloh na úrovni bitových kopií pro virtuální počítače (VM) využívající aplikace na základě VSS (např. Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange a SharePoint) bez nutnosti jejich vypnutí. To znamená, že během operací kopírování dat nedochází k žádným nedokončeným databázovým transakcím ani neúplným souborům aplikací a jsou zajištěny transakčně konzistentní zálohy. Vlastní technologie společnosti Veeam zajišťuje úspěšné obnovení virtuálních počítačů a řádné obnovení všech aplikací na nich nainstalovaných, a to bez ztráty dat. Po úspěšném provedení zálohy provádí aplikačně specifické kroky, jako například zkrácení protokolu transakcí.

Automatické inteligentní vyvažování zatížení

Maximalizace výkonu zálohování

Jednou instalaci řešení Veeam Backup & Replication můžete škálovat podle potřeby na ochranu tisíců serverů a petabajtů dat bez narůstající složitosti nebo kompromisů s výkonem zálohovacích úloh. Automatické inteligentní vyvažování zatížení zajišťuje vysoce výkonné zálohování v distribuované architektuře Veeam Backup & Replication a kontrola I/O zálohování zajišťuje, že provozní pracovní zátěže nejsou negativně ovlivněny zálohovacími úlohami.

DALŠÍ INFORMACE

Vyspělá replikace

Lepší externí zálohování a obnovení

Externí zálohování a obnovení je zásadní součástí jakéhokoli plánu zotavení po havárii (DR). Vylepšete svůj plán DR a zabraňte ztrátě dat s našimi výkonnými funkcemi replikace, která jsou dostupná v edicích Enterprise Plus řešení Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials™. Funkce replikace zajišťují:

 • rychlé a bezpečné zotavení po havárii jako službu (DRaaS) z cloudu,
 • replikaci ze záložních souborů bez dopadu na produkční prostředí,
 • plány převzetí služeb při selhání – integrovaná orchestrace umožňuje převzetí služeb při selhání jediným kliknutím,
 • plánované převzetí služeb při selhání, které zajistí migraci datového centra s nulovou ztrátou dat.

DALŠÍ INFORMACE O VYSPĚLÉ REPLIKACI

Připravte své podnikání s pokročilou, integrovanou technologií replikace

Zálohování ze snapshotů úložiště

Využijte sílu snapshotů úložiště odpředních světových poskytovatelů úložišť

Vytvářejte zálohy a repliky na bázi bitové kopie ze snapshotů úložiště tak často, jak budete chtít – dokonce i během pracovní doby – s minimálním nebo nulovým dopadem na vaše provozní prostředí. Řešení Veeam kombinuje to nejlepší z obou světů a poskytuje vám snapshoty VMware vSphere pro zálohy konzistentní s aplikacemi a snapshoty úložiště s krátkou dobou RPO.

Zálohování ze snapshotů úložiště nabízí:

 • Rychlé zálohování – Zálohujte virtuální počítače prostředí vSphere VM ze snapshotů úložiště od předních poskytovatelů úložišť až 50x rychleji.
 • Kvalitnější zotavení po havárii – vylepšení zotavení po havárii vytvářením okamžitých sekundárních záloh ze snapshotů úložišť,
 • Podpora platformy – podporuje různé platformy. Kliknutím zobrazíte úplný seznam.

DALŠÍ INFORMACE O ZÁLOHOVÁNÍ ZE SNAPSHOTŮ ÚLOŽIŠTĚ

Video: Zálohování ze snapshotů úložiště

Integrovaná akcelerace sítě WAN

Rychlejší externí zálohování

Zvyšte spolehlivost své strategie zotavení po havárii kopírováním záloh do externího úložiště mimo pracoviště. Využitím ukládání do mezipaměti, otisků bloků dat s proměnlivou délkou a optimalizace protokolu TCP/IP urychluje integrovaná akcelerace sítě WAN přenos dat v síti WAN až 50krát. Integrovanou akceleraci sítě WAN společnosti Veeam lze používat bez agentů či zvláštních požadavků na nastavení sítě a také bez nutnosti rozšíření šířky pásma.

DALŠÍ INFORMACE O INTEGROVANÉ AKCELERACI SÍTĚ WAN

Řešte výzvy šířky pásma WAN s integrovanou akcelerací sítě WAN od společnosti Veeam

Veeam Cloud Connect

Rychlé a bezpečné zálohování a replikace do cloudu

Přeneste zálohy a repliky do vzdáleného úložiště bez nákladů a komplexnosti budování a údržby infrastruktury mimo pracoviště. Veeam Cloud Connect poskytuje plně integrovaný, rychlý a bezpečný způsob umožňující provádět zálohování, replikace a obnovení pomocí cloudu.

Stačí vybrat dodavatele a nasměrovat úlohy zálohování a replikací v prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V do cloudu. Zotavení po havárii s využitím cloudu a zálohování mimo pracoviště je jednodušší než dřív.

JSTE DODAVATEL SLUŽEB? VÍCE SE DOZVÍTE ZDE.

JSTE KONCOVÝ UŽIVATEL? VÍCE SE DOZVÍTE ZDE.

VELKÝ PODNIK? VÍCE SE DOZVÍTE ZDE.

Používání Veeam Cloud Connect Replication pro rychlé, bezpečné zotavení po havárii pomocí cloudu
Snil jsem o tom, že společnost Veeam uvede na trh takovýto produkt, a nyní je zde… SKVĚLÉ!
Rasmus Haslund
systémový inženýr
Arrow Enterprise Computing Solutions

Škálované úložiště záloh

Nyní můžete zjednodušit správu úloh zálohování a trávit méně času prací s úložištěm díky funkci Scale-out Backup Repository™. Funkce škálovaného úložiště záloh společnosti Veeam poskytuje abstraktní vrstvu nad jednotlivými úložnými zařízeními, která tvoří jedinou virtuální množinu úložišť s přiřazenými zálohami. Dále nabízí možnost snadného rozšíření kapacity podle potřeby pouhým přidáním dalších úložných zařízení do sady.

Tato nová funkce nabízí následující výhody:

 • Další využití investice do úložiště – Do jediného škálovaného úložiště záloh lze přidat všechna nevyužitá úložiště v libovolných zařízeních, včetně serverů s lokálními úložištěm nebo úložišti DAS, NAS či deduplikační zařízení. Ušetříte tím náklady na pořizování a údržbu dalších úložných zařízení.
 • Jednodušší správa úloh zálohování – Soubory záloh lze transparentně přesunout do různých úložných zařízení škálovaného úložiště, není proto nutné jednotlivě přiřazovat každou úlohu konkrétnímu úložišti a podle toho jednotlivě nastavovat každou úlohu. Tímto způsobem se výrazně zjednoduší správa kapacity úložiště, včetně významného snížení počtu úloh potřebných k provedení zálohy celého prostředí.
 • Lepší výkonnost zálohování – Soubory úplných či přírůstkových záloh lze přiřadit do samostatných úložných zařízení za účelem lepšího výkonu při vytváření syntetických, úplných záloh a převodů pomocí zásad umisťování souborů záloh. Navíc je možné přiřazovat různým typům úložných zařízení různé typy souborů záloh, a to s ohledem na náklady a potřebný výkon.

PŘEČÍST PŘÍSPĚVEK BLOGU

Zde najdete další informace! Přehrajte si video o funkcích škálovaného úložiště záloh

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Přímý přístup do úložiště

Provádějte zálohy VMware rychleji a s menším dopadem na virtuální prostředí zálohováním přímo z primárního úložiště namísto načítání dat virtuálních počítačů z hostitelů. Přímý přístup do úložiště je nabízen ve dvou variantách: přímý přístup do sítě SAN pro FC (Fibre Channel) a iSCSI SAN a přímý přístup k NFS pro úložiště na bázi souborů.

 • Přímý přístup do sítě SAN – Data virtuálních počítačů jsou přenášena přímo z úložiště FC a iSCSI přes síť SAN pro zpracování mimo síť LAN. Řešení Veeam Backup & Replication využívá funkci VMware VADP k načtení dat ze sítě SAN, což umožňuje obejít virtuální prostředí, a dosáhnout tak rychlejšího přenosu dat bez zatížení produkční sítě a hostitelů.
 • Přímý přístup k NFS VYLEPŠENO – Načtení dat virtuálních počítačů přímo z úložiště NFS na bázi souborů pomocí Veeam NFS klientu zajišťuje rychlejší zálohování bez dopadu na hostitele. Podporována jsou jak úložiště NFS v3, tak NFS v4.1.
catalyst.png
Provádějte zálohování přímo z primárního úložiště

Nativní podpora páskových úložišť

Snadné řešení dlouhodobého uchovávání

Dodržujte požadavky na shodu a rozsáhlé zásady pro archivaci pomocí nativní podpory páskových úložišť. Archivujte několik souborů záloh na pásku současně, a výrazně tak zvyšte výkonnost pásek i jejich uchovávání při současné úspoře spotřeby pásek pomocí integrovaného uchovávání GFS. Na pásková média můžete archivovat celé zálohy virtuálních počítačů nebo pravidelné zálohy jednotlivých souborů a obnovovat data z pásek kdykoli podle potřeby. Řešení zálohování a replikace Veeam poskytuje podporu virtuálních páskových knihoven (VTL), páskových knihoven a samostatných jednotek a stop páskových souborů, virtuálních počítačů a bodů obnovení a dokonce podporuje pásková zařízení bez nativních měničů médií systému Windows.

DALŠÍ INFORMACE O NATIVNÍ PODPOŘE PÁSKOVÝCH ÚLOŽIŠŤ

Jak nativní podpora páskových úložišť pomáhá předcházet ztrátám dat a dostupnosti

BitLooker

Technologie BitLooker™ společnosti Veeam snižuje velikost souborů se zálohami a využití šířky pásma při replikaci až o 20 a více procent, takže šetří náklady na úložiště záloh i šířku pásma.

Jedinečný a pokročilý soubor technologií BitLooker odstraňuje nepotřebné úseky dat, které by jinak zbytečně zabíraly úložné místo a síťové zdroje. Jedná se o:

 • bloky se smazanými soubory
 • stránkovací a hibernační soubory
 • uživatelem určené soubory a složky

Podpora pro vzdálené systémy / firemní pobočky (Remote Office/Branch Office – ROBO)

Dostupnost pro velké organizace

Společnost Veeam nabízí výkonné funkce, které byly vytvořeny, aby uspokojovaly nároky rostoucích podnikových prostředí bez komplikací a zajišťovaly rychlejší obnovení, vyšší flexibilitu a škálovatelnost.

Produkt Veeam Backup & Replication je dostupný jako samostatná konzola, kterou si uživatelé mohou pro větší pohodlí a snazší používání nainstalovat na pracovní stanice, a eliminovat tak relace RDP na backup server. Vylepšení pro prostředí vzdálených systémů / firemních poboček (tzv. ROBO) pomáhají rostoucím organizacím zlepšovat doby zálohování a obnovení a současně snižují nároky na šířku pásma WAN, a to díky přesunutí činností zálohování a obnovení na vzdálená pracoviště.

DALŠÍ INFORMACE

Záloha z nástrojů NetApp SnapMirror a SnapVault

Záloha z nástrojů NetApp SnapMirror a SnapVault eliminuje další dopad činností zálohování na produkční úložiště načtením dat virtuálních počítačů ze sekundárních systémů úložišť SnapMirror nebo SnapVault namísto z primárního úložiště.

Komplexní šifrování

Flexibilní zabezpečení záloh

Zabezpečte svá záložní data pomocí komplexního šifrování AES 256 ve zdroji (při zálohování), za přenosu a v nečinném stavu. To vše bez nepříznivého vlivu na integrované funkce komprimace a akcelerace sítě WAN. Data můžete obnovit ze zašifrovaných záložních souborů i v případě ztráty hesla a bez ohrožení zabezpečení.

Dále si můžete vybrat, kdy a kde má být šifrování provedeno. Například můžete ponechat místní zálohy nezašifrované, aby operace zálohování a obnovení fungovaly rychleji, a zároveň můžete zašifrovat zálohy kopírované do externího úložiště nebo na pásku. Jednotlivé zálohy je možné chránit různými hesly. Z důvodu vyššího zabezpečení se jednotlivé šifrovací klíče v každé relaci generují náhodným způsobem.

DALŠÍ INFORMACE O ÚPLNÉM ŠIFROVÁNÍ

Používání komplexního šifrování od společnosti Veeam k ochraně dat bez ohledu na umístění

Podpora řešení Dell EMC Data Domain Boost

Připravte se na rychlejší zálohování!

Díky řešení Dell EMC Data Domain Boost™ získáte možnost deduplikace dat na straně zdroje, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu zálohování s nižšími RPO a k minimálnímu riziku ztráty dat. Výhody kombinace řešení Veeam Backup & Replication a Dell EMC Data Domain Boost jsou následující:

 • až o 50 % rychlejší zálohování,
 • šifrování dat za přenosu po síti WAN,
 • 10x rychlejší vytvoření úplného, sloučeného záložního souboru a transformace pro ještě kratší dobu zálohování,
 • konektivita Fibre Channel umožňující zálohování do diskového pole Data Domain bez použití sítě LAN.

DALŠÍ INFORMACE O PODPOŘE ŘEŠENÍ DELL EMC DATA DOMAIN BOOST

Zjistěte, proč jsou společnosti Dell EMC a Veeam společně lepší

HPE StoreOnce Catalyst

S nástrojem HPE StoreOnce Catalyst získáte vyšší výkonnost při zálohování, snížíte náklady na zálohování a zjednodušíte záložní prostředí. Produkty Veeam a HPE StoreOnce Catalyst spojují ty největší výhody pomocí následujících vlastností:

 • Deduplikace u zdroje – Namísto přesunu všech dat ze záložního serveru po síti do deduplikačního zařízení lze data pomocí nástroje HPE Catalyst deduplikovat na samotném záložním proxy Veeam a teprve pak data převést. Tímto způsobem dojde ke snížení množství přenášených dat po síti a zvýšení výkonu zálohování v pomalých sítích.
 • Rychlejší vytváření syntetických úplných záloh – V nástroji HPE StoreOnce lze syntetizovat úplné soubory záloh bez fyzického přesouvání dat. Stačí aktualizovat ukazatele na existující data, a tím až desetkrát zrychlit operace vytváření syntetických úplných záloh a převodů v úlohách zálohování a záložního kopírování.

A konečně díky této integraci můžete očekávat obecné zlepšení výkonnosti obnovení ve všech možných scénářích DR.

nfs_mode.png
Snižte náklady na zálohování a zjednodušte prostředí zálohování s produktem HPE StoreOnce Catalyst

Integrovaná komprese a deduplikace

Úspora nákladů bez snížení výkonu

S cílem snížit síťový provoz i místo na disku nutné k uložení záložních souborů poskytuje řešení Veeam Backup & Replication funkce deduplikace a komprese bez dalších poplatků. Deduplikace pouze přenáší potřebná data po síti. Produkty Veeam vám umožňují zvolit různé možnosti, a to na základě velikosti a typu virtuálního počítače a typu cíle záloh, a optimalizovat tak velikost záloh a výkonnost zálohování. Společnost Veeam rovněž nabízí pět úrovní komprese, které vám umožňují nalezení správné rovnováhy mezi využitím úložiště, dobou trvání úlohy a zatížením zálohovacího proxy serveru, včetně komprese optimalizované pro deduplikaci určené pro úložná zařízení s integrovanou deduplikací.

DALŠÍ INFORMACE O INTEGROVANÉ KOMPRESI A DEDUPLIKACI

Lepší výkonnost při deduplikaci úložiště

Kromě vylepšení pro deduplikační zařízení Dell EMC a HPE nyní produkt Veeam Backup & Replication nabízí možnosti vedoucí k vylepšení výkonnosti LIBOVOLNÉHO deduplikačního úložiště:

 • Řetězce záloh per-VM využívají paralelní zpracování VM, a umožňují tak aktivovat zápis několika toků dat do deduplikačního zařízení namísto řetězce podle jednotlivých VM. Zálohování se tím zrychlí až desetinásobně.
 • Aktivní úplné zálohování s úlohami záložního kopírování snižuje opakované spouštění deduplikačních zařízení, zvyšuje výkonnost při lokálním záložním kopírování a snižuje zatížení vlastního deduplikačního zařízení.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení