https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovZGF0YS1sb3NzLWF2b2lkYW5jZS5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Ochrana před ztrátou dat

Rychlé dosažení cílů RPO a integrované, bezproblémové zotavení po havárii
Řešení Veeam® Backup & Replication™ poskytuje několik možností zálohování určených ke splnění vašich potřeb a zajištění co nejrychlejšího a nejefektivnějšího zálohování pro virtuální, fyzické i cloudové úlohy. S řešením 2 v 1: zálohování a replikace™ můžete rovněž provádět replikaci na místě s vysokou dostupností nebo externě pro zotavení po havárii. Společným využitím těchto a dalších funkcí lze zabránit ztrátě dat a udržet dostupnost umožněním nízkých cílů bodů obnovení (RPO) a integrované, bezproblémové zotavení po havárii.
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

NOVINKA Veeam Cloud Tier

Vyřešte mimořádný růst dat škálovatelnými řešeními úložiště s nižšími náklady

Nástroj Veeam Cloud Tier poskytuje neomezenou kapacitu pro dlouhodobé uchovávání informací využitím nativních, nákladově efektivních integrací objektových úložišť u dodavatelů služeb kompatibilních s prostředím Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage i služeb kompatibilních s prostředím S3 a řešeními úložiště onsite. Uživatelé mají tyto možnosti:

 • využívat nižších nákladů, jednoduchosti a pružnosti objektového úložiště,
 • ukládat data do cloudu bez dvojích poplatků (na rozdíl od ostatních poskytovatelů zálohování),
 • vyhnout se závislosti na dodavateli spojenou se sekundárními zařízeními úložiště.

Škálované úložiště záloh

Scale-Out Backup Repository™ pomáhá uživatelům využívat VŠECHNY investice do úložiště, zjednodušit správu úloh zálohování a zlepšit výkon tím, že poskytuje vrstvu abstrakce nad jednotlivými zařízeními úložiště, která tvoří jediné virtuální úložiště s přiřazenými zálohami. Scale-Out Backup Repository obsahuje podporu pro zařízení úložišť objektů, jako jsou sady úložišť objektů onsite a cloudová řešení – včetně diskového a páskového úložiště objektů na nižší vrstvě ve veřejném cloudu. Dále nabízí možnost snadného rozšíření kapacity podle potřeby pouhým přidáním dalších zařízení úložišť do sady bez ohledu na to, zda jsou onsite, nebo v cloudu. Scale-out Backup Repository nabízí řadu výhod:

 • Využití VŠECH investic do úložišťVYLEPŠENO – do jediného úložiště Scale-Out Backup Repository lze přidat všechna nevyužitá úložiště v libovolných zařízeních, například jednotných systémech úložišť objektů onsite, cloudových řešeních nebo serverech s místními úložišti, přímo připojenými úložišti (DAS), úložišti připojenými k síti (NAS) nebo deduplikačními zařízeními. Tím ušetříte náklady na nákup a údržbu nových zařízení úložišť, budete moci lépe využívat cenově dostupná řešení úložiště a maximalizujete využití úložiště, které již vlastníte.
 • Jednodušší správa úloh zálohování, soulad s předpisy a rozšíření kapacity – soubory záloh lze přesunout do různých zařízení úložiště Scale-out Backup Repository, není proto nutné přiřazovat každou úlohu konkrétnímu úložišti a podle toho každé úloze nastavovat velikost. To zjednodušuje správu kapacit úložiště, což vám umožní snížit počet úloh potřebných k zálohování celého prostředí, přičemž plně využijete pružnost úložiště objektů ke zjednodušení dlouhodobého uchovávání dat, uvolnění místa na drahých zařízeních úložiště a zjednodušení požadavků na dodržování norem.
 • Lepší výkonnost zálohování – Soubory úplných či přírůstkových záloh lze přiřadit do samostatných úložných zařízení za účelem lepšího výkonu při vytváření syntetických, úplných záloh a převodů pomocí zásad umisťování souborů záloh. Navíc je možné přiřazovat různým typům úložných zařízení různé typy souborů záloh, a to s ohledem na náklady a potřebný výkon.
Zde najdete další informace! Přehrajte si video o funkcích škálovaného úložiště záloh

NOVINKA Moduly plug-in Veeam pro SAP HANAOracle RMAN

Využívejte při správě záloh a obnov Veeam nativní nástroje

Dosáhněte lepší škálovatelnosti a provozní efektivity při správě velkých podnikových prostředí pomocí snadno nasaditelných modulů plug-in Veeam pro SAP HANA a Oracle RMAN.

 • Modul plug-in Veeam pro SAP HANA: Správci SAP HANA denně spravují kritické obchodní služby a dávají při tom přednost nativním funkcím systému SAP. Modul plug-in Veeam pro systém SAP HANA BACKINT pomáhá správcům bezproblémově odesílat zálohy SAP do úložišť Veeam, využívat vylepšené možnosti a případy použití u existujících skriptů a metod plánování a šetřit čas spravováním zálohování na více cílů současně pomocí průvodce konfigurací se snadným nasazením.
 • Modul plug-in Veeam pro Oracle RMAN: Díky modulu plug-in Veeam pro systém pro Oracle RMAN mohou správci Oracle využívat nativní nástroje Oracle k bezproblémovému odesílání záloh RMAN do úložišť Veeam s podporou clusterů Oracle RAC, fyzických ASM a databází kontejnerů Oracle. Mohou také ušetřit čas udržováním současných záložních kopií RMAN na více cílů zálohování pomocí průvodce konfigurací se snadným nasazením a využitím aplikace Veeam Explorer pro Oracle k rychlému a efektivnímu obnovení v případech, kdy nativní obnovení není možné. 

Nativní podpora páskových úložišť

Snadné řešení dlouhodobého uchovávání a souladu s předpisy
Dodržujte požadavky na shodu a rozsáhlé zásady pro archivaci pomocí nativní podpory páskových úložišť. Archivujte několik souborů záloh na pásku současně, a zvyšte tak výkonnost pásek i jejich uchovávání při současné úspoře spotřeby pásek pomocí integrovaného uchovávání grandfather-father-son (GFS), včetně vylepšeného paralelního zpracování u fondů medií GFS, takže zařízení bude moci zálohy přijímat, i když je cílová knihovna offline nebo v ní není médium. Na pásková média můžete archivovat celé zálohy virtuálních počítačů nebo pravidelné zálohy jednotlivých souborů a obnovovat data z pásek kdykoli podle potřeby. S řešením Veeam Backup & Replication můžete také zálohovat a obnovovat celé svazky do protokolu NDMP v4, zapisovat ve formátu WORM do fondu médií a zajišťovat podporu virtuálních páskových knihoven (VTL), páskových knihoven a samostatných jednotek a stop páskových souborů, virtuálních počítačů a bodů obnovení, a páskových zařízení bez nativních měničů médií systému Windows.
Jak nativní podpora páskových úložišť pomáhá předcházet ztrátám dat a dostupnosti

Vyspělá replikace

Lepší externí zálohování a obnovení

Offsite zálohování a obnovení je zásadní součástí jakéhokoli plánu DR. Vylepšete svůj plán DR a zabraňte ztrátě dat s našimi výkonnými funkcemi replikace, která jsou dostupná v edicích Enterprise Plus řešení Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials™. Funkce replikace zajišťují:

 • rychlé a bezpečné zotavení po havárii jako službu (DRaaS) z cloudu,
 • replikaci ze záložních souborů bez dopadu na produkční prostředí,
 • plány převzetí služeb při selhání – integrovaná orchestrace umožňuje převzetí služeb při selhání jediným kliknutím,
 • plánované převzetí služeb při selhání, které zajistí migraci datového centra s nulovou ztrátou dat.
Připravte své podnikání s pokročilou, integrovanou technologií replikace

Zálohování na základě bitových kopií a s ohledem na aplikace

Zajištění úplných a konzistentních záloh
Řešení Veeam Backup & Replication používá zpracování bitových kopií disků s ohledem na aplikace na základě služby Microsoft VSS k vytváření záloh na úrovni bitových kopií pro virtuální počítače využívající aplikace na základě VSS (např. Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange a SharePoint) bez nutnosti jejich vypnutí. To znamená, že během operací kopírování dat nedochází k žádným nedokončeným databázovým transakcím ani neúplným souborům aplikací a jsou zajištěny transakčně konzistentní zálohy. Vlastní technologie společnosti Veeam zajišťuje úspěšné obnovení virtuálních počítačů a řádné obnovení všech aplikací na nich nainstalovaných, a to bez ztráty dat. Po úspěšném provedení zálohy provádí aplikačně specifické kroky, jako například zkrácení protokolu transakcí.

Automatické inteligentní vyvažování zatížení

Maximalizace výkonu zálohování
Jednou instalaci řešení Veeam Backup & Replication můžete škálovat podle potřeby na ochranu tisíců serverů a petabajtů dat bez narůstající složitosti nebo kompromisů s výkonem zálohovacích úloh. Automatické inteligentní rozložení zátěže zajišťuje vysoce výkonné zálohování v distribuované architektuře Veeam Backup & Replication a kontrola I/O zátěže při zálohování zajišťuje, že produkční úlohy nejsou negativně ovlivněny zálohovacími úlohami.

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Zálohování Veeam ze snapshotů úložiště

Využijte sílu snapshotů úložiště odpředních světových poskytovatelů úložišť

Vytvářejte zálohy a repliky na bázi bitové kopie ze snapshotů úložiště tak často, jak budete chtít – dokonce i během pracovní doby – s minimálním nebo nulovým dopadem na vaše provozní prostředí. Řešení Veeam kombinuje to nejlepší z obou světů a poskytuje vám snapshoty VMware vSphere pro zálohy konzistentní s aplikacemi a snapshoty úložiště s krátkou dobou RPO.

Zálohování ze snapshotů úložiště nabízí:

 • Rychlé zálohování – Zálohujte virtuální počítače prostředí vSphere VM ze snapshotů úložiště od předních poskytovatelů úložišť až 50x rychleji.
 • Kvalitnější zotavení po havárii – vylepšení zotavení po havárii vytvářením okamžitých sekundárních záloh ze snapshotů úložišť,
 • Podpora platformy – podporuje různé platformy. Kliknutím zobrazíte úplný seznam.
Video: Zálohování ze snapshotů úložiště

Veeam Cloud Connect

Rychlé a bezpečné zálohování a replikace do cloudu

Přeneste zálohy a repliky do vzdáleného úložiště bez nákladů a komplexnosti budování a údržby infrastruktury mimo pracoviště. Veeam Cloud Connect poskytuje plně integrovaný, rychlý a bezpečný způsob umožňující provádět zálohování, replikace a obnovení pomocí cloudu.

Stačí vybrat dodavatele a nasměrovat úlohy zálohování a replikací v prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V do cloudu. Zotavení po havárii s využitím cloudu a zálohování mimo pracoviště je jednodušší než dřív.

Používání Veeam Cloud Connect Replication pro rychlé, bezpečné zotavení po havárii pomocí cloudu
Snil jsem o tom, že společnost Veeam uvede na trh takovýto produkt, a nyní je zde. SKVĚLÉ!
Rasmus Haslund
systémový inženýr
Arrow Enterprise Computing Solutions

BitLooker

Technologie BitLooker společnosti Veeam snižuje velikost souborů se zálohami a využití šířky pásma při replikaci až o 20 a více procent, takže šetří náklady na úložiště záloh i šířku pásma.

Jedinečný a pokročilý soubor technologií BitLooker odstraňuje nepotřebné úseky dat, které by jinak zbytečně zabíraly úložné místo a síťové zdroje. Jedná se o:

 • bloky se smazanými soubory
 • stránkovací a hibernační soubory
 • uživatelem určené soubory a složky

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Lepší výkonnost při deduplikaci úložiště

Kromě vylepšení pro deduplikační zařízení Dell EMC a HPE nyní produkt Veeam Backup & Replication nabízí možnosti vedoucí k vylepšení výkonnosti LIBOVOLNÉHO deduplikačního úložiště:

 • Řetězce souborů záloh podle jednotlivých virtuálních počítačů využívají paralelní zpracování virtuálních počítačů, a umožňují tak aktivovat zápis několika streamů dat do deduplikačního zařízení podle jednotlivých virtuálních počítačů namísto podle zálohovacích úloh. Zálohování se tím zrychlí až desetinásobně.
 • Aktivní úplné zálohování s úlohami záložního kopírování snižuje opakované spouštění deduplikačních zařízení, zvyšuje výkonnost při lokálním záložním kopírování a snižuje zatížení vlastního deduplikačního zařízení.

A mnoho dalšího!

Sada Veeam Availability Suite je jedničkou v dostupnosti pro velký podnik také díky dalším možnostem:

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení