800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Platform

Zajišťování bezkonkurenční moderní ochrany dat

Průvodce CIO moderní ochranou dat (v angličtině)

Čím je platforma Veeam Platform jedinečná?

Veeam® Platform je nejúplnější řešení ochrany dat pro všechna data – ať jsou nasazena onsite, v cloudu, nebo prostřednictvím zálohování jako služby (BaaS) nebo zotavení po havárii jako služby (DRaaS). Řešení je určeno ke zvyšování obchodní agility tím, že poskytuje jednotnou platformu pro správu a ochranu cloudu, virtuálních prostředí, SaaS, Kubernetes a fyzických dat, která nekončí u základního zálohování a obnovy.  

 • Zálohování a obnova
 • Monitorování a analýza
 • Cloudová mobilita
 • Ransomware a zabezpečení dat
 • Orchestrace zotavení po havárii
 • Opakované využití dat

Centralizovaná ochrana dat pro cloud, SaaS, virtuální prostředí, Kubernetes a fyzická pracovní prostředí

 • Jedna platforma, která chrání cloudová, virtuální a fyzická pracovní prostředí
 • Možnosti okamžité obnovy k eliminaci prostojů pro vaše nejkritičtější prostředky
 • Škálovatelnost na ochranu prostředí všech velikostí téměř s nulovými RPO a RTO
 • Plně softwarově definované a flexibilní pro každý hardware a úložiště 

Získejte jednotnou správu dat řízenou umělou inteligencí pro celou svou infrastrukturu IT

 • Integrovaná inteligence k identifikaci a řešení běžných problémů předtím, než mají dopad na provoz
 • Rozšířený přehled provozních nákladů, míry využití a budoucích požadavků na zdroje
 • Jistota ochrany dat díky konzistentnímu monitorování a reportování

Odstraňte bariéry spojené se zaváděním cloudu

 • Zálohování a obnova s nativní podporou cloudu v rámci prostředí AWS, Azure a Google Cloud
 • Zálohování a archivace do cloudu a také možnosti zotavení po havárii a migrace do cloudu
 • Snížení nákladů na úložiště prostřednictvím správy životního cyklu dat záloh na základě zásad
 • Přenositelnost dat mezi cloudy zdarma, což zajišťuje přístup k datum tehdy a tam, kde to potřebujete

Zálohování, ochrana a obrana před útočníky

 • Ochrana před ransomwarem pomocí zabezpečených, neměnných záloh pro úplnou ochranu před kybernetickými útoky
 • Identifikace abnormalit v datech, které představují hrozby ransomwaru a malwaru
 • Zmírňování rizika pomocí důkladné analýzy souladu s předpisy, reportování o obnově a dokumentace

Automatizace plánů DR, včetně vytváření, dokumentace a testování

 • Minimalizace prostojů a ztrát dat díky inteligentnímu plánování a orchestraci zotavení po havárii, což vede k minimalizaci prostojů a ztrát dat
 • Jistota pro případ havárie díky automatickému testování plánů obnovy
 • Příprava na audit a sledování smluv SLA o zotavení po havárii s dokumentovanými výsledky a postupy

Využijte svůj nejcennější zdroj ke zrychlení svého podnikání

 • Podpora inovací pomocí dolování dat, klasifikace, analýzy zabezpečení, forenzní analýzy a dalších nástrojů
 • Testování zabezpečení aplikací a záloh dat před obnovou a nasazením
 • Pokročilý vývoj a testování aplikací se zabezpečenými izolovanými prostředími 
Veeam Platform

„Moderní platforma ochrany dat vytvořená pro každý cloud“

Veeam Platform je nejkomplexnější řešení, které pomáhá organizacím rozvíjet způsoby správy dat. Ta jsou tak dostupná v libovolné aplikaci nebo cloudové infrastruktuře. Kliknutím na jednotlivé vrstvy platformy se dozvíte více o tom, jak vám tyto funkce mohou pomoci.

DALŠÍ INFORMACE O ŘEŠENÍ VEEAM BACKUP & REPLICATION

Cloudové prostředí

Zabezpečte a chraňte svá data ve vícecloudovém prostředí.

Společnost Veeam nabízí platformu pro ochranu dat pro vícecloudový podnik díky silným aliančním partnerstvím a bezproblémové integraci technologií s předními poskytovateli cloudu, jako jsou AWS, Azure, GCP, IBM Cloud a tisíce partnerů Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

Další informace

SaaS

Řízení a ochrana, které jsou nutné pro vaše data v Microsoft 365

Společnost Veeam poskytuje výkonnou ochranu pro spolupráci na základě SaaS. S produktem Veeam Backup for Microsoft Office 365 mohou organizace zmírnit riziko ztráty přístupu k datům Office 365, včetně OneDrive a Microsoft Teams, a kontroly nad nimi.

Další informace

Aplikace

Modul obnovy aplikací nové generace

Získejte rychlejší zotavení aplikací, databází a kontejnerů po havárii pomocí modulu obnovení Veeam Backup & Replication™ nové generace. Kromě okamžité obnovy pro virtuální počítače zahrnují databáze také Oracle, SQL a Windows Active Directory.

Další informace

Virtuální prostředí

Nejlepší zálohování a dostupnost pro virtuální prostředí

Vzhledem k tomu, že společnost začínala zálohováním a obnovením virtuálních serverů a replikací a převzetím služeb při selhání, jsou možnosti virtualizace řešení Veeam rozsáhlé. Samotné řešení Veeam Backup & Replication nabízí podporu zálohování virtuálního prostředí řešení Veeam s podporou pro platformy VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV.

Další informace

Fyzické prostředí

Skutečně výkonné zálohování NAS a fyzických serverů

Fyzické servery, NAS a koncové body jsou stále kritickými komponentami dnešních datových center. Společnost Veeam proto pro tyto fyzické komponenty poskytuje zálohování a obnovení pomocí nástrojů Veeam Agent, včetně podpory pro systémy NAS, Windows, Linux, AIX a Solaris.

Další informace

Opakované využití dat

Zlepšete dostupnost svých dat a dosahujte rychlejších inovací.

Využijte sílu svých dat a dosáhněte lepších inovací. Využijte znovu uvězněná data pro pokročilou analýzu, rozhodování a obchodní poznatky pomocí funkcí opětovného využití dat v rámci nástroje Veeam Backup & Replication.

Další informace

Orchestrace zotavení po havárii

Inteligentní orchestrace obnovy a automatizace opětovného využití dat

Orchestrace je klíčová pro dostupnost dat i agilitu. Nástroj Veeam Disaster Recovery Orchestrator pomáhá automatizovat vytváření, dokumentaci a testování plánů zotavení po havárii, aby byla zajištěna kontinuita podnikání a dodržování předpisů.

Další informace

Monitorování a analýza

Přehled pro všechny aplikace a data ve všech cloudech

Získejte jednotnou správu dat řízenou umělou inteligencí pro celou svou infrastrukturu IT. S řešením Veeam ONE™ mohou zákazníci využívat výkonný nástroj pro monitorování, reportování a plánování kapacity, který poskytuje přehled o pracovním zatížení a je postavený na proprietárních funkcích strojového učení a velkých dat.

Další informace

Zálohování a obnova

Veeam Backup & Replication je modul, na kterém je postavený nástroj Veeam Platform.

Centralizujte ochranu dat pro cloud, SaaS, virtuální prostředí, Kubernetes a fyzická pracovní prostředí. Hlavní funkce produktů Veeam – zálohování a obnovení – spolu s replikací a převzetím služeb při selhání společně tvoří základní kámen vlajkových produktů společnosti Veeam – Veeam Backup & Replication a Veeam Availability Suite™.

Další informace

Rozhraní API pro úložiště, analýzu a správu

Naše rozhraní API zajišťují nejvyšší úroveň integrace mezi partnery úložiště, funkcemi správy a analýzou dat od třetích stran.

Veeam nabízí integrace a rozhraní pro velký ekosystém řešení a partnerů. Sem patří nástroje pro analýzu dat a reportování, platformy pro správu a integrace hypervisoru s prostředími VMware, MicrosoftNutanix a integrace s cloudem, včetně AWS, Azure, IBM Cloud a tisíců poskytovatelů služeb a partnerů integrace úložiště.

Onsite, veřejný cloud, BaaS a DRaaS

Produkty a řešení Veeam jsou plně flexibilní. Zákazníci si tak mohou vybrat platformu pro nasazení, která bude nejlépe vyhovovat jejich jedinečným potřebám. Organizace si mohou vybrat nasazení plně onsite, virtuální a fyzické varianty, veřejný cloud, včetně AWS, AzureGCP a nabídky plně spravovaného BaaS (zálohování jako služby) a DRaaS (zotavení po havárii jako služby) z naší sítě partnerských dodavatelů služeb, kteří jsou k dispozici ve více než 180 zemích.

Veeam Platform nabízí řešení, které je:

Jednoduché

Snížení nákladů a složitosti s okamžitou návratnosti investic (ROI)

Flexibilní

Všechny platformy. Všechna úložiště. Všechny cloudy.

Spolehlivé

Jistota, že jsou vaše data chráněna a vždy dostupná

Výkonné

Rychlé, zabezpečené, škálovatelné a připravené na budoucnost podniku

1

2021 Gartner Magic Quadrant

Veeam je už popáté lídrem

Společnost Veeam je první ve schopnosti realizace dva roky po sobě!

Začněte ještě dnes

Přečíst elektronickou knihu
Trendy v ochraně dat v roce 2021

PŘEČÍST

Nenechte si ujít důkazy z oboru
Průvodce moderním zálohováním pro kupující

PŘEČÍST

Objednejte si konzultaci o návratnosti investic
Analýza mezer v moderní ochraně dat

Další informace