https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovZGF0YWxhYnMtcHJvZHVjdGlvbi1saWtlLWVudmlyb25tZW50Lmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam DataLabs

 • Využívejte data kopie pro vyšší efektivitu podnikání
 • Zvyšte efektivitu provozu IT a snižujte rizika
 • Ověřujte obnovitelnost a spolehlivost dat
 • Zvyšte zabezpečení a zlepšete správu souladu s předpisy.
ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA

Zdarma na 30 dní

Nezastavujte se u dostupnosti a lépe využívejte svá data

Ve vašich zálohách a replikách je ukryt datový zlatý důl, který má pro vaši organizaci hodnotu. Tyto kopie vašich produkčních dat obvykle leží ladem, sedá na ně prach a čekají na využití v rámci scénáře obnovení. Věděli jste, že můžete tato data kopie využít i mimo tradiční zálohování a obnovení? S nástrojem Veeam® DataLabs™ – který je součástí produktu Veeam Backup & Replication™ – můžete!

Vedle tradiční možnosti ověřovat obnovitelnost záloh a replik nástroj Veeam DataLabs zpřístupňuje několik případů použití dat kopírování, které nekončí u ochrany dat, čímž se zvyšuje efektivita nákladů a provozu a zlepšuje agilita podnikání. Mezi ně patří možnost zajistit rychlejší nasazování aplikací, snižování rizika testováním nových upgradů a oprav před jejich nasazením, vývoj a provoz, vývojové testování, a dokonce ověření zabezpečení a souladu s předpisy.

Podívejte se na toto video a zjistíte, jak vám nástroj Veeam DataLabs může pomoci využívat data k rychlejšímu rozvoji podnikání

Zvyšování tempa podnikání a minimalizace rizika

Nástroj Veeam DataLabs umožňuje ověření obnovení a inovace v poskytování aplikací, službách IT a souladu s předpisy
 • Ověření obnovitelnosti
 • Poskytování aplikací
 • Služby IT
 • Zabezpečení
 • Soulad s předpisy

Ověření obnovitelnosti

Dejte své organizaci jistotu a zlepšete efektivitu provozu automatickým ověřováním obnovitelnosti každé zálohy a repliky.

Nástroj Veeam DataLabs poskytuje více možností ověření obnovitelnosti záloh, replik a snapshotů, takže si můžete být jisti, že vaše soubory, aplikace a virtuální počítače lze v případě potřeby spolehlivě obnovit.

Poskytování a nasazování aplikací

Zvyšte tempo inovací a své strategie poskytování iterativnějším přístupem díky rychlému testování a zavádění funkcí ve virtuálních prostředích.

Vývojáři mohou využívat tuto samoobslužnou metodu k zapojování izolovaných instancí produkčního prostředí při nepřetržitém návrhu a testování nových funkcí před jejich uvedením, a to bez narušení sítě a potřeby více místa.

Služby a provoz IT

Zajistěte si úspěšné aktualizace a neustále zdokonalování své infrastruktury IT a věnujte uspořené prostředky na nové funkce a vývoj aplikací.

S nástrojem Veeam DataLabs můžete testovat nové opravy a aktualizace v izolovaném prostředí, než je nasadíte živě, čímž minimalizujete negativní dopad na produkční prostředí a zároveň urychlíte testování a nasazování.

Zabezpečení

Aktivně využívejte kopie dat k předcházení budoucím bezpečnostním problémům a řešte bezpečnostní incidenty bez neplánovaných odstávek.

Využijte kopie dat k testování zranitelností nebo testování provedených kroků na označených událostech a bezpečnostních incidentech. Se zabezpečeným obnovením mohou uživatelé provádět antivirové skenování na všech souborech záloh, u kterých je plánováno obnovení, aby se ověřilo, že jsou data bez virů.

Soulad s předpisy

Uživatelé mohou využívat kopírování dat k vyhodnocení, zajistit tak soulad s předpisy a zároveň minimalizovat dopad na prostředí a snížit počet úloh.

S obnovením nanečisto uživatelé mohou optimalizovat proces odstranění dat „právo být zapomenut“ podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pomocí vlastních skriptů a automatizace a posléze data ihned otestovat a migrovat do produkce.

NOVINKA Veeam DataLabs – Vícefázové obnovení

Zajistěte soulad s předpisy, včetně „práva být zapomenut“ podle nařízení GDPR
Tvrdě pracujete na tom, abyste měli své produkční prostředí bez virů, ale případy výskytu malwaru zůstávají smutnou skutečností. Jak budete v případě útoku a nutnosti obnovy prostředí vědět, že jsou vaše zálohy v bezpečí? Zabezpečené obnovení Veeam DataLabsNOVINKA pomáhá zvyšovat zabezpečení dat a omezovat přerušení provozu kvůli křížové kontaminaci. Tato možnost pomáhá ověřovat, že jsou zálohy bez virů a malwaru, jejich automatickým skenováním pomocí integrovaného antivirového softwarového rozhraní, které je přihlášeno k patentování. K zajištění toho, že jsou zálohy bezpečné, a efektivního zotavení po útocích např. ransomwarem mohou uživatelé využívat nástroje Microsoft Windows Defender, ESET NOD32 Smart Security, Symantec Protection Engine a další.
Další informace o průzkumu 2018 Data Protection Landscape Survey společnosti ESG

NOVINKA Zabezpečené obnovení Veeam DataLabs

Ověřujte, že jsou zálohy bezpečné a bez malwaru
Další informace o průzkumu 2018 Data Protection Landscape Survey společnosti ESG
Tvrdě pracujete na tom, abyste měli své produkční prostředí bez virů, ale případy výskytu malwaru zůstávají smutnou skutečností. Jak budete v případě útoku a nutnosti obnovy prostředí vědět, že jsou vaše zálohy v bezpečí? Zabezpečené obnovení Veeam DataLabsNOVINKA pomáhá zvyšovat zabezpečení dat a omezovat přerušení provozu kvůli křížové kontaminaci. Tato možnost pomáhá ověřovat, že jsou zálohy bez virů a malwaru, jejich automatickým skenováním pomocí integrovaného antivirového softwarového rozhraní, které je přihlášeno k patentování. K zajištění toho, že jsou zálohy bezpečné, a efektivního zotavení po útocích např. ransomwarem mohou uživatelé využívat nástroje Microsoft Windows Defender, ESET NOD32 Smart Security, Symantec Protection Engine a další.

Veeam DataLabs On-Demand Sandbox

Urychlete inovaci a podnikání izolovanými kopiemi produkčního prostředí

Potřebujete změnit produkční prostředí, otestovat opravu, vyšetřit bezpečnostní incident, upgradovat systém nebo nasadit novou aplikaci? Nástroj On-Demand Sandbox™ vám kdykoli umožňuje snadno spustit kopii pro účely různého testování, zabezpečení, školení nebo řešení problémů včetně těchto:

 • Řešení problémů před zásahem do produkčního prostředí.
 • Vývoj a provoz – prevence problémů s nasazením testováním nových aplikací a konfigurací.
 • Školení pracovníků ve skutečných produkčních prostředích a s autentickými daty.
 • Služby IT / provoz – testování upgradů a oprav aplikací.
 • Bezpečnostní testování provedených kroků – vyšetřování bezpečnostních incidentů a označených událostí.
 • Testování zranitelnosti aplikace – kontrola zranitelnosti zabezpečení nebo souladu s předpisy.
 • A nejen to!

S nástrojem On-Demand Sandbox™ pro snapshoty úložišť můžete využívat výhod silných aliancí společnosti Veeam k zhodnocení svých investic do primárního úložiště. On-Demand Sandbox pro snapshoty úložišť, který je k dispozici pro prostředí VMware vSphere a přední světové poskytovatele úložišť, lze použít k pořízení zcela izolované kopie produkčního prostředí. Stačí k tomu několik málo kliknutí ke spuštění kopií produkčních virtuálních počítačů přímo ze snapshotů úložiště. 

Veeam DataLabs SureBackup a SureReplica

Zvyšte efektivitu provozu ověřováním obnovení

S nástroji SureBackup® a SureReplica* můžete dát své organizaci jistotu a zlepšit efektivitu provozu obnovování automatickým ověřováním obnovitelnosti každé zálohy, repliky i snapshotu.

Úlohy SureBackup a SureReplica umožňují testovat, ověřovat a prokazovat obnovitelnost z libovolného bodu obnovení v rámci zálohy nebo repliky v izolovaném, nedestruktivním prostředí, které nenarušuje provoz. K ověření obnovitelnosti nástroj Veeam DataLabs automaticky spouští virtuální počítač v izolovaném prostředí, než provede řadu předdefinovaných testů, jako je např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace, aby byla zajištěna správná funkčnost. Virtuální počítač se poté vypne, všechny změny provedené během testu se zahodí a následně se vytvoří a odešle report o stavu zálohy a repliky virtuálního počítače.

* V současnosti je k dispozici pouze pro platformu VMware vSphere. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.