800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Veeam DataLabs

Urychlujte inovace a zvyšte efektivitu provozu

Veeam DataLabs

Nezastavujte se u dostupnosti a lépe využívejte svá data
Podívejte se na toto video a zjistíte, jak vám nástroj Veeam DataLabs může pomoci využívat data k rychlejšímu rozvoji podnikání.

Ve vašich zálohách a replikách je ukryt datový zlatý důl, který má pro vaši organizaci hodnotu. Kopie vašich produkčních dat leží ladem a sedá na ně prach. Věděli jste, že můžete tato data využít v situacích i mimo tradiční zálohování, jako je rychlejší nasazování aplikací, zavádění nových upgradů a oprav s menším rizikem, vývoj a provoz, vývojové testování, nebo dokonce zabezpečení a ověření souladu s předpisy?

Nástroj Veeam® DataLabs™ nekončí u dostupnosti, protože zajišťuje dlouhodobé ověřování obnovitelnosti záloh, čímž uživatelům umožňuje dělat se svými daty více:

 • Urychlovat inovace a tempo podnikání.
 • Zvyšovat účinnost provozu a snižovat rizika.
 • Zvyšovat zabezpečení a zlepšovat správu souladu s předpisy.
Stáhnout bezplatnou zkušební verzi
Žádná omezení funkcí po dobu 30 dnů

Co je v nástroji Veeam DataLabs nového

Obnovení nanečisto Veeam DataLabsNOVINKA

Zajistěte soulad s předpisy, včetně „práva být zapomenut“ dle nařízení GDPR
S obnovením nanečisto Veeam DataLabsNOVINKA můžete zajistit soulad s předpisy, např. v procesu odstranění dat podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) pomocí vlastních skriptů a automatizace, což zkrátí dobu potřebnou k revizi velkých objemů citlivých dat. Obnovení nanečisto usnadňuje okamžité testování záloh a jejich rychlou migraci do produkčního prostředí. Automatizací procesu mohou organizace zajistit shodu s předpisy a šetřit při tom čas a prostředky oddělení.
datalabs-secure-restore-cz.png
Další informace o průzkumu 2018 Data Protection Landscape Survey společnosti ESG

Zabezpečené obnovení Veeam DataLabsNOVINKA

Ověřujte, že jsou zálohy bezpečné a bez škodlivého malwaru
Tvrdě pracujete na tom, abyste měli své produkční prostředí bez virů, ale případy výskytu malwaru zůstávají smutnou skutečností. Jak budete v případě útoku a nutnosti obnovy prostředí vědět, že jsou vaše zálohy v bezpečí? Zabezpečené obnovení Veeam DataLabsNOVINKA pomáhá zvyšovat zabezpečení dat a omezovat přerušení provozu kvůli křížové kontaminaci. Tato možnost pomáhá ověřovat, že jsou zálohy bez virů a malwaru, jejich automatickým skenováním pomocí integrovaného antivirového softwarového rozhraní, které je přihlášeno k patentování. K zajištění toho, že jsou zálohy bezpečné, a efektivního zotavení po útocích např. ransomwarem mohou uživatelé využívat nástroje Microsoft Windows Defender, ESET NOD32 Smart Security, Symantec Protection Engine a další.

Zvyšování tempa podnikání a minimalizace rizika

Nástroj Veeam DataLabs umožňuje inovace v poskytování aplikací, službách IT a souladu s předpisy
 • Poskytování aplikací
 • Služby IT 
 • Zabezpečení 
 • Soulad s předpisy

Poskytování a vývoj aplikací

Zvyšte tempo inovací a své aktivní strategie poskytování iterativnějším přístupem díky rychlému testování a zavádění funkcí ve virtuálních prostředích.

Vývojáři mohou využívat tuto samoobslužnou metodu k zapojování instancí produkčního prostředí během návrhu, testování a uvádění nových funkcí do provozu. Průběžně můžete zároveň navrhovat nové funkce bez narušení sítě a potřeby více místa.

Služby a provoz IT

Zajistěte si úspěšné aktualizace a neustále zdokonalování své infrastruktury IT a věnujte uspořené prostředky na nové funkce a vývoj aplikací.

S nástrojem Veeam DataLabs můžete testovat nové opravy a aktualizace v izolovaném prostředí, než je nasadíte živě, čímž minimalizujete negativní dopad na produkční prostředí, urychlíte testování a zefektivníte zavádění aktualizací.

Zabezpečení

Aktivně využívejte kopie dat k předcházení budoucím bezpečnostním problémům a řešte bezpečnostní incidenty bez neplánovaných odstávek.

Využijte kopie dat k testování zranitelností nebo testování provedených kroků na označených událostech a bezpečnostních incidentech. Se zabezpečeným obnovením mohou uživatelé provádět antivirové skenování na všech souborech záloh, u kterých je plánováno obnovení, aby se ověřilo, že jsou data bez virů.

 Soulad s předpisy

Uživatelé mohou využívat kopírování dat k vyhodnocení souladu s předpisy a preventivnímu zajištění povinností podle nařízení GDPR. Díky tomu můžete zajistit soulad s předpisy a zároveň minimalizovat dopad na prostředí a snížit pracovní zatížení.

S obnovením nanečisto uživatelé mohou optimalizovat proces odstranění dat podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) pomocí vlastních skriptů a automatizace a posléze data ihned otestovat a migrovat do produkce.

Izolovaný prostor na vyžádání

Urychlete inovaci a tempo podnikání izolovanými kopiemi produkčního prostředí

Potřebujete změnit produkční prostředí, otestovat opravu, vyšetřit bezpečnostní incident, upgradovat systém nebo nasadit novou aplikaci?

Nástroj On-Demand Sandbox™ vám kdykoli umožňuje snadno spustit kopii pro účely různého testování, zabezpečení, školení nebo řešení problémů včetně těchto:

 • Řešení problémů před zásahem do produkčního prostředí.
 • Vývoj a provoz – prevence problémů s nasazením testováním nových aplikací a konfigurací.
 • Školení pracovníků ve skutečném produkčním prostředí a s autentickými daty.
 • Služby IT / provoz – testování upgradů a oprav aplikací.
 • Bezpečnostní testování provedených kroků – vyšetřování bezpečnostních incidentů a označených událostí
 • Testování zranitelnosti aplikace – kontrola zranitelnosti zabezpečení nebo souladu s předpisy
 • A další!

On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště

Využívejte výhod silných aliancí společnosti Veeam k zhodnocení své investice do primárního úložiště

On-Demand Sandbox pro snapshoty úložišť je spojením spolehlivé a prověřené funkce izolovaného prostoru na vyžádání a integrace snapshotů úložiště. Nabízí další způsob využití vaší primární investice do úložiště.

On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště, který je k dispozici pro prostředí VMware vSphere a přední světové poskytovatele úložišť, lze použít k pořízení zcela izolované kopie produkčního prostředí. Stačí k tomu několik málo kliknutí ke spuštění kopií produkčních virtuálních počítačů přímo ze snapshotů úložiště. To umožňuje testování aktualizací nebo řešení problémů s produkčním prostředím a navíc spoustu dalších podobných situací, a to při plné rychlosti produkčního úložiště bez narušení produkčního prostředí.

SureBackup 

Zvyšte efektivitu provozu ověřováním záloh

S nástrojem SureBackup® můžete zlepšit efektivitu provozu automatickým ověřováním obnovitelnost každé zálohy i každého virtuálního počítače, a to pokaždé. Nástroj SureBackup automaticky spouští virtuální počítače v izolovaném prostředí, provede sadu testů a odešle zprávu o stavu do vaší e-mailové schránky, takže budete vědět, že vaše virtuální počítače lze kdykoli obnovit.

Nástroj SureBackup ověřuje obnovitelnost zálohy virtuálního počítače následujícím způsobem:

 • Automaticky spouští virtuální počítač v izolovaném prostředí, přímo ze souboru zálohy, což vám ušetří hodiny času ve srovnání s dobou, kterou k obnovení celého virtuálního počítače potřebují konkurenční řešení.
 • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako je např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
 • Vypíná virtuální počítač.
 • Vytváří sestavu o stavu zálohy virtuálního počítače.

Veškerý přístup k záloze virtuálního počítače sestává pouze z činností pro čtení a změny jsou po dokončení procesu zrušeny.

SureReplica*

Automaticky ověřujte obnovitelnost všech replik

Nástroj Veeam DataLabs vám umožňuje automaticky testovat obnovitelnost každého bodu obnovení v každé replice virtuálního počítače. Nástroj SureReplica pomáhá zvyšovat efektivitu provozu ověřováním konzistence dat, kontrolou přesnosti konfigurace replik a testováním jejich plné spolehlivosti spuštěním do požadovaného bodu obnovení v izolované laboratoři.

Vzhledem k tomu, že replika virtuálního počítače je ve své podstatě přesnou kopií virtuálního počítače obsahující sadu bodů obnovy, proces testování se od testování záloh virtuálních počítačů liší. SureReplica:

 • V izolovaném prostředí automaticky spouští repliku virtuálního počítače do potřebného bodu obnovení.
 • Provádí řadu testů virtuálního počítače, jako je např. prezenční signál, síťové připojení a stav aplikace.
 • Vypíná repliku virtuálního počítače.
 • Vytváří sestavu o stavu repliky virtuálního počítače.

* V současnosti je k dispozici pouze pro platformu VMware vSphere.

Zhlédnout ukázku produktu

Živé semináře se systémovým inženýrem společnosti Veeam nebo jejich záznamy

Vyzkoušet hned teď

Použijte řešení Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování,
ceny a balíčky