Zotavení po havárii jako služba

Cenově dostupné a efektivní řešení pro zotavení po havárii (DR) na základě bitových kopií

Zotavení po havárii
jako služba

Cenově dostupné a efektivní řešení pro zotavení po havárii (DR) na základě bitových kopií

Zajistěte ochranu dat pomocí zotavení po havárii

Dostupnost pro všechny aplikace i data v jakémkoli cloudu
Importance of draas en

Když váš podnik přijme strategii více cloudů, musíte zajistit, aby součástí plánu byla služba zotavení po havárii (DRaaS) – abyste zajistili dostupnost a udrželi si důvěru zákazníků a pověst značky.

Cenově dostupná a efektivní replikace Veeam na základě bitových kopií poskytuje zotavení po havárii na základě bitových kopií pro VŠECHNY aplikace prostřednictvím nejlepších a nejdůvěryhodnějších poskytovatelů služby DRaaS po celém světě.

Odesílání replik poskytovateli služeb

Nechte své podnikání v oblasti služeb DRaaS růst se společností Veeam (pro poskytovatele služeb)

Draas wp 1

BEZPLATNÁ elektronická kniha „DRaaS for Dummies“

STÁHNOUT

Draas wp 2

služby DRaaS, které jsou mimořádně výkonné a snadné

STÁHNOUT

Veeam umožňuje poskytovat služby DRaaS

Veeam definuje služby DRaaS tím, že je nabízí jako součást komplexní strategie dostupnosti
Csp icon benefit

Dnešní problémy s DRaaS

O trhu služeb zotavení po havárii (DRaaS) se hodně mluví, ale pro koncového uživatele jde stále o náročnou záležitost. Mnoho produktů na dnešním trhu nabízí řešení DRaaS samostatně nebo navíc k celkové strategii ochrany dat. Proto se často hlavní zaměření IT odchyluje od akceschopnosti a investic do stávajících datových center. Taková řešení přidávají další vrstvu složitosti správy a často zanechávají podniky v nejistotě, zda budou moci doopravdy provést zotavení, pokud se něco nepovede.

Zjistěte, jaké jsou největší výzvy s ohledem na DRaaS

Csp icon experience

Zotavení po havárii jako služba společnosti Veeam

Společnost Veeam definuje služby DRaaS tím, že je nabízí jako součást komplexní strategie dostupnosti, poskytuje konzistentní služby zákazníkům a snižuje celkové náklady na ochranu dat. Společnost Veeam poskytuje cenově dostupnou a efektivní replikaci na základě bitových kopií pro skutečné DR. Navíc s jednoduchou a přímočarou strukturou licencí a cen – vše v jednom pro koncové zákazníky a měsíční pronájem za virtuální počítač pro dodavatele služeb. Získejte zotavení po havárii pro jakékoliv pracovní zatížení – je účinné, nákladově efektivní a nezávislé na úložišti, aplikaci a operačním systému.

Zjistěte, jak nejlépe vybrat poskytovatele služeb

Rychlé a bezpečné zotavení po havárii společnosti Veeam

Veeam Cloud Connect poskytuje plně integrované, cenově dostupné a efektivní zotavení po havárii prostřednictvím dodavatele služeb

Díky nástroji Veeam Cloud Connect mohou zákazníci snadno využívat výhod zotavení po havárii. Tak mohou IT oddělení skutečně využít výhod architektury s více cloudy, aniž musela obětovat kritické přímé komunikační spojení a osobní vztah s poskytovatelem služby DRaaS. IT oddělení pak mohou tuto odpovědnost přesunout na ověřeného a důvěryhodného poskytovatele služeb a současně si zachovat schopnost konfigurovat a využívat službu způsobem, jakým chtějí.

Veeam Cloud Connect – s možností pokročilé replikace virtuálních počítačů na základě bitových kopií – nabízí plně integrované, rychlé a bezpečné zotavení po havárii na základě bitových kopií a zajišťované dodavatelem služeb.

REPLIKACE U POSKYTOVATELE SLUŽEB – DALŠÍ INFORMACE

Zotavení po havárii jako služba (DRaaS) je vaší nejlepší příležitostí k prodeji cloudových služeb novým i stávajícím zákazníkům. Díky funkci Veeam Cloud Connect Replication pro poskytovatele služeb je DRaaS snadné, ziskové a praktické řešení pro každé prostředí zákazníka, což má pozitivní dopad na vaše zisky díky následujícím výhodám:

Nezávislost na softwaru jiného dodavatele – jediným požadavkem je „holý“ hypervisor. Není nutné kupovat, učit se ani udržovat další technologii (pro architekturu pro více klientů, ke koordinaci, rozšiřování sítě, akceleraci sítě WAN atd.), protože Veeam poskytuje všechno už ve výchozím nastavení. To výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO), což znamená vyšší zisky pro vás a konkurenční ceny pro vaše zákazníky!

  • Jednoduché licencování – měsíční pronájem podle počtu virtuálních počítačů bez požadavku na jejich minimální počet.
  • Zavedený a rostoucí trh a připravené prodejní kanály – včetně 267 500 zákazníků Veeam a 51 000 partnerů
  • Nulová konkurence od společnosti Veeam – nenabízíme vlastní cloud ani vlastní služby DRaaS – naopak to umožňujeme svým partnerům!

DALŠÍ INFORMACE

Zdroje DRaaS

Draas res 1

Dokument White Paper

Výzkum 451: Veeam rozšiřuje služby DRaaS

STÁHNOUT

Draas res 2

Webinář

Tipy pro přechod od zálohování k plnému zotavení po havárii

STÁHNOUT

Draas res 3

Video:

Jak si vybrat dodavatele služeb ochrany dat

PŘEHRÁT

Draas res 4

Analytická zpráva

Osvědčené postupy ochrany dat v cloudu

STÁHNOUT

Odesílejte repliky dodavateli služeb s nástrojem Veeam Cloud Connect

Začínáme se sadou Veeam Availability Suite

STÁHNOUT

Již používáte produkt Veeam? 

Najděte si poskytovatele služeb

Poskytovatel služeb?
 

Další informace