Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Časté dotazy

Licence od společnosti Veeam (pro všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu patic procesorů na spravovaném serveru (nebo hostiteli) a také podle počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic, cloudových instancí nebo spravovaných uživatelů.

Licenční podmínky společnosti Veeam

Společnost Veeam nabízí různé licenční podmínky. Potřebujete-li další informace o dostupnosti produktu, obraťte se na vašeho partnera Veeam ProPartner.

Nepřetržitá licence

Platnost softwarových licencí a možnost používání produktů nekončí. Součástí každé nově zakoupené trvalé licence je jeden rok základní podpory a údržby.

Udržujte si aktuální smlouvu o podpoře, abyste získali:

 • Aktualizace produktu a nové hlavní verze.
 • Přístup k technické podpoře
 • Přístup na portál pro správu licenčních klíčů

Upozornění: Pokud skončí platnost vaší smlouvy o údržbě, nebudete moci spravovat ani stahovat licenční klíče. Společnost Veeam doporučuje zákazníkům, aby si vždy vytvářeli zálohy všech licenčních klíčů. Další informace najdete na stránce s častými dotazy o obnovení podpory.

Předplacené licence

Předplacené licence umožňují snížit přímé náklady na pořízení licencí a rozložit jejich cenu na definované období.

Softwarové licence a možnost používat produkty zanikají vždy na konci předplaceného období a zahrnují nepřetržitou Produkční podporu.

K dispozici jsou předplacené licence od jednoho do pěti let a zákazníci se mohou rozhodnout, že si zakoupí celé předplatné rovnou nebo že budou platit po roce. Po skončení licenčního období skončí možnost používat produkt i podporu. Zákazník se může rozhodnout zakoupit novou předplacenou licenci za aktuální cenu a používat produkt dále.

Poznámka: Dostupnost možností předplatného a trvalé licence se liší podle produktu. Zda produkt, který chcete, je nabízen jako trvalá licence, předplacená licence nebo obojí, zjistíte u daného produktu.

DALŠÍ INFORMACE O PŘEDPLACENÝCH LICENCÍCH

Pronájem hostingu

Členové programu Veeam Cloud & Service Provider mohou pronajímat produkty na měsíční bázi. Může být vyžadován závazek na jeden rok. Další informace najdete na stránce programu VCSP.

Odpovědi na obecné dotazy k licencování

Jak mohu získat licenční soubor pro produkty Veeam?
Pokud máte aktivní smlouvu o podpoře, můžete se přihlásit na portál pro správu licencí a stáhnout licenční soubor. Jestliže nejste administrátor licence pro váš účet, budete mít možnost odeslat soubor administrátorovi licence. Pokud na portálu nevidíte své licence, otevřete nový případ týkající se licence.
Za jakých podmínek mohu slučovat nebo rozdělovat licence?

Aby mohlo dojít ke sloučení dvou či více licencí, musejí splňovat následující kritéria:

 • Všechny licence musejí mít aktivní smlouvy o podpoře
 • Všechny licenční soubory musejí být vydány na stejný produkt a edici
 • Administrátor licence je pro všechny licenční soubory tentýž
 • Všechny licenční soubory musejí být vydány pro stejnou společnost

Pokud jsou splněna uvedená kritéria, měli byste na portálu pro správu licencí vidět tlačítko Sloučit. Po kliknutí budete moci vybrat licenční soubory, které je třeba sloučit. Další informace najdete v příručce k portálu pro správu licencí.


Poznámka: Při slučování dvou či více licenčních souborů bude mít sloučená licence nejranější datum expirace. Máte kupříkladu dva licenční soubory, jednomu končí platnost 30. prosince 2017 a druhému 1. února 2018. Sloučenému licenčnímu souboru skončí platnost 30. prosince 2017. I když bude mít váš sloučený licenční soubor dřívější datum expirace podpory, stále budete mít k dispozici technickou podporu v souladu s vašimi smlouvami o podpoře.

Jak mohu zjistit, kdo je administrátor licence pro mou společnost?
Údaje o administrátorovi licence jsou obsaženy v každém licenčním souboru (můžete jej otevřít v kterémkoli textovém editoru). A také na portálu pro správu licencí pro každou konkrétní licenční smlouvu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, kdo je primární/sekundární administrátor licence pro vaši společnost, otevřete nový případ týkající se licence.
Jak mohu změnit administrátora licencí?
Na portálu pro správu licencí otevřete případ týkající se licencování – klikněte na záložku „Získat podporu“. Pamatujte, že pokud bude mít nový administrátor licence e-mail s odlišným názvem domény, budete potřebovat písemné potvrzení od předchozího administrátora licence.
Mohu použít starší licenční soubor u nejnovější verze softwaru?
Přijde na to. Pokud se verze licenčního souboru i softwaru shodují (například pokud jde v obou případech o v8), bude licence fungovat. Pokud se neshodují, soubor neumožní instalaci. Pokud se například pokusíte použít licenci v7 na instalaci v8, zobrazí se chybová zpráva „Platnost licence skončila“. Vždy si můžete stáhnout licenční soubor pro aktuální i pro nejnovější předchozí verzi našich produktů z portálu pro správu licencí. 
Abyste si potvrdili verzi licenčního souboru, otevřete jej pomocí kteréhokoli textového editoru.
Mohu změnit zkušební licenci na placenou licenci bez ztráty dat?
Ano. Jednoduše vyberte možnosti Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Install license (Instalovat licenci) a poukažte na nový licenční soubor. Žádných z vašich úloh, nastavení ani souborů záloh se to nedotkne.
Pokud upgraduji svůj licenční soubor, přijdu o nějaká uložená data nebo úlohy?
Ne.
Musím přeinstalovat produkty Veeam, když změním licenční soubor?
Ne. Pokud upgradujete na novou verzi, jednoduše spusťte instalační program a poukažte na licenční soubor pro verzi, která se instaluje.
Mám aktivní smlouvu o podpoře a chci nadále používat starou verzi produktu Veeam. Jak získám starší licenci?
Pokud potřebujete licenční soubor pro verzi produktu Veeam, která již není podporována, otevřete případ ohledně licencování. Můžete stáhnout licenční soubor pro aktuální i předchozí verzi našich produktů z portálu.
Jak obnovím svou podporu?
Pokud chcete obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku obnovení podpory.
Jak mám upgradovat svou licenci na odlišnou edici?
Je možné zakoupit SKU sloužící pro upgrade. Nejprve si prosím prohlédněte srovnání funkcí v různých edicích. Samotný upgrade je poté možný prostřednictvím licenčního portálu Veeam.
Jak mohu spravovat své licence?
Slučovat, upgradovat a downgradovat může pouze určený administrátor licence uvedený ve vašem licenčním souboru. Podrobné pokyny naleznete v tomto dokumentu. Zajistěte, aby byly splněny všechny předpoklady pro operaci sloučení licencí.
Jak do produktu nainstaluji nový licenční klíč?
Veeam Backup & Replication: 
Chcete-li přidat nový klíč do nainstalovaného nástroje Veeam Backup & Replication, postupujte podle těchto kroků v Uživatelské konzoli: 
Menu -> Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Install license (Instalovat licenci) 
Podrobnosti najdete na této stránce

Veeam ONE: 
Pro produkt Veeam ONE postupujte výběrem možností ‚Veeam ONE Monitor client (Klient pro monitorování Veeam ONE) -> Help (Pomoc) -> License information (Informace o licenci)‘ nebo ‚Veeam ONE Reporter Web UI (Webové rozhraní Veeam ONE Reporter) -> Configuration (Konfigurace) -> License (Licence)‘. Podrobnosti naleznete na této stránce.
Mohu downgradovat edici produktu (například z verze Enterprise Plus na Enterprise)?

Ano, downgrade edice produktu, čili přechod na nižší verzi, je možný. Za downgrade neplatíte žádný poplatek, nicméně počítejte s následujícími skutečnostmi:

 • Společnost Veeam NENAHRAZUJE rozdíl v ceně mezi edicemi
 • Po downgradu je nutné veškeré upgrady zakoupit
 • Po vypršení platnosti vaší aktuální smlouvy o podpoře bude smlouva o údržbě obnovena za sazbu tehdy aktuální edice
 • Změny edice neznamenají změny dat původních smluv o podpoře
 • Na downgrade mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou

Společnost Veeam vyžaduje, aby koncový uživatel podepsal dokument Letter of Destruction (LOD – Potvrzení o zničení) uvádějící informace, že za účelem vytvoření nového licenčního souboru byla licence na vyšší edici zničena. Chcete-li požádat o downgrade edice, obraťte se na prodejní oddělení společnosti Veeam nebo na preferovaného prodejce ProPartner.

Mohu převádět své licencované sokety z jednoho hypervisoru na jiný?
Ano. Licencované sokety můžete kdykoli měnit z jednoho hypervisoru na jiný. Stačí vytvořit případ licence. Stačí se obrátit na vašeho obchodního zástupce společnosti Veeam. Pro usnadnění konverze můžete získat bezplatný dočasný licenční soubor s celkovým počtem licencovaných soketů pro oba hypervizory. To umožní koexistenci různých prostředí na stejném zálohovacím serveru. Tento licenční soubor bude platný po dobu tří měsíců a podle potřeby bude možné toto období dále prodloužit (pouze pro prostředí s vysokým počtem patic). Technická podpora pro oba hypervizory je zdarma obsažena po dobu platnosti dočasné licence. Na změnu hypervisoru mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou. 

Poznámka: Zákazníci, kteří zakoupili licence přes e-shop Veeam Online Store, nemají nárok na změny hypervizorů.
Jsem Partner a chci spravovat licence mých koncových uživatelů. Jak to mohu udělat?
Otevřete případ týkající se licencování s potvrzením o vašich koncových uživatelích. Nezapomeňte uvést čísla jejich smluv (pro  nalezení a otevření licenčního souboru). Popřípadě může váš koncový uživatel otevřít případ týkající se licencování a požádat o změnu administrátora licence na vás.
Jsem poskytovatelem služeb. Mohu své licence Veeam využívat ke správě virtuálních počítačů mých klientů?
Pouze pokud jste zakoupili licence Veeam Hosting nebo Cloud Provider. Potřebujete-li zjistit, zda máte správné licence, obraťte se na svého obchodního zástupce Veeam.
Co je automatická aktualizace licence?
Nástroj Veeam Backup & Replication od verze 7.0 patch 4 podporuje automatickou aktualizace licence. Pokud je tato funkce povolena, zálohovací server Veeam (nebo server Veeam Backup Enterprise Manager, je-li implementován) proaktivně komunikuje s licenčním portálem Veeam, aby získal novou licenci před ukončením platnosti aktuální licence. Další informace o tom, jak povolit tuto funkci, najdete v uživatelské příručce k nástroji Veeam Backup & Replication pro VMware a pro Hyper-V

Odpovědi na dotazy k předplatnému

Proč společnost Veeam využívá pro nové produkty model předplatného?


Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k poskytování předplacených licencí, společnost Veeam usiluje o to zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím předplatného.
Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Nižší náklady: Nižší počáteční náklady, díky kterým můžete software zakoupit v rámci provozních výdajů.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření tříleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte podle aktuální potřeby.
 • Žádná fixace ze strany prodejce: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Nejnovější technologie: Získejte přístup k nejnovějším vydáním produktů bez průběžných poplatků za údržbu.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů.
 • Časová hodnota peněz: Bez vysokých výdajů předem vám vaše peníze zůstanou déle.
Jaký je nový model předplatného společnosti Veeam?

Produkty Veeam (uvedené níže) jsou dostupné s jednoletou až pětiletou předplacenou licencí. Po vypršení licence ji bude třeba obnovit. Teprve pak bude možné produkt dále používat.

 • Veeam Agent pro Microsoft Windows
 • Veeam Agent pro Linux
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Console
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Veeam Cloud Connect pro velké podniky

Můžete se rozhodnout zakoupit celé předplatné rovnou, nebo platit každoročně, přičemž větší slevy jsou poskytovány pro předplacené platby s platbou předem a delší předplatné. Každá předplacená licence bude zahrnovat nepřetržitou produkční podporu 24.7.365.

Mohou být některé nové produkty Veeam používány samostatně, nebo vyžadují další produkty Veeam?


Až bude Veeam Availability Orchestrator k dispozici, bude dostupný jako doplňkové předplatné (na virtuální počítač) pro stávající / nově zakoupené licence na sadu Veeam Backup & Replication 9.5 edice Enterprise Plus nebo Veeam Availability Suite 9.5 edice Enterprise Plus.

Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Linux a Veeam Backup pro Microsoft Office 365 lze používat v kombinaci se sadou Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication nebo Veeam Backup Essentials™.

Veeam Availability Console je ZDARMA a slouží ke správě pracovních prostředí pro produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux a Veeam Availability Suite, případně Veeam Backup & Replication.

Bude vyžadován minimální počet zakoupených licencí?

Ano, pro produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux a Veeam Backup pro Microsoft Office 365 bude vyžadován minimální počet zakoupených licencí podle informací níže:

Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux:

 • Pracovní stanice: Minimálně pět (5) licencí na objednávku
 • Server: K dispozici v libovolném množství

Poznámka: Na server či pracovní stanici (tzn. na fyzický server / pracovní stanici on-site nebo na instanci veřejného cloudu) je vyžadován pouze jeden produkt Agent.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365

 • Uživatel: Minimálně deset (10) licencí na objednávku
Nabízí Veeam trvalé licence pro produkty Veeam Agent a Veeam Backup pro Microsoft Office 365?
Ne. Tyto produkty jsou dostupné pouze na základě předplacené licence.
Jak prodloužím své předplatné?
Chcete-li nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplatného, jednoduše si zakoupíte další předplatné předtím, než vyprší vaše aktuální předplatné.
Je možné zkrátit víceleté předplatné na jednoleté předplatné?
Ne, tato možnost není k dispozici.

Licence za zvláštní cenu

 • Ceny pro „veřejný sektor“ jsou určeny pro veškeré vládní úřady (na všech úrovních) a neziskové organizace ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „P-“.
 • Ceny „Partnerům pro interní použití“ jsou určeny partnerům Veeam ProPartner POUZE pro interní použití, tj. nikoli k poskytování služeb, zpracování údajů třetích stran nebo k prodejním účelům. Maloobchodní ceny představují čisté ceny pro prodejce. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „I-“.
 • Ceny pro „Vzdělávání“ jsou určeny pro vzdělávací instituce ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „E-“.
 • Ceny pro „Poskytovatele hostingových či cloudových služeb“ jsou určeny pouze pro členy programu Veeam Cloud & Service Provider. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „H-“. Další informace najdete na webu programu VCSP.

Další informace z oblasti údržby naleznete v příručce k podpoře společnosti Veeam. Další informace týkající se licencínaleznete v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) společnosti Veeam.

Podmínky a definice

 • Patice nebo patice procesoru představují fyzické propojení mezi mikroprocesorem a deskou na fyzickém serveru. Běžně se počet patic rovná počtu procesorů.
 • Virtuální počítač (VM) představuje provozní prostředí (které může, ale nemusí obsahovat operační systém) v rámci hypervisoru (Hyper-V, vSphere atd.), jehož součástí mohou být disky, procesory, paměť, prostředky v síti nebo další virtuální prostředky a které prostřednictvím replikace, spouštění nebo provádění operací simuluje fyzický počítač a jeho operace.
 • Spravovaný server představuje fyzický server hostující nebo obsahující virtuální počítače, jejichž správa probíhá za pomoci softwaru společnosti Veeam.

Máte další dotazy?

Nahlédněte do odpovědí k častým dotazům ke konkrétním produktům v pravém navigačním okně. Nebo se můžete zúčastnit jedné z našich naživo vysílaných ukázek produktů, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.