Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu patic procesorů na spravovaném serveru (nebo hostiteli) a také podle počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic, cloudových instancí nebo spravovaných uživatelů.

Nejčastější dotazy k předplaceným licencím

Proč společnost Veeam využívá pro nové produkty model předplatného?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k předplaceným licencím, společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím předplatného.
Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Nižší náklady: Nižší počáteční náklady, díky kterým můžete software zakoupit v rámci provozních výdajů.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření tříleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná fixace ze strany prodejce: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Nejnovější technologie: Získejte přístup k nejnovějším vydáním produktů bez průběžných poplatků za údržbu.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů.
 • Časová hodnota peněz: Bez vysokých výdajů předem vám vaše peníze zůstanou déle.
Jaký je nový model předplatného společnosti Veeam?

Produkty Veeam (uvedené níže) jsou dostupné s jednoletou až pětiletou předplacenou licencí. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli produkt dále používat.

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam ONE
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows
 • Veeam Agent pro Linux
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365
 • Veeam Cloud Connect pro velké podniky

Můžete se rozhodnout zakoupit celé předplatné předem nebo platit jednou ročně, přičemž větší slevy poskytujeme pro platby předem a delší předplatné. Každá předplacená licence bude zahrnovat produkční podporu 24.7.365. Ceny předplatného a předplacené licence vyžadují verzi Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 a novější, případně Veeam ONE 9.5 Update 3 a novější.

Mohou být některé novější produkty Veeam používány samostatně nebo vyžadují další produkty Veeam?

Až bude produkt Veeam Availability Orchestrator k dispozici, bude dostupný jako doplňkové předplatné (na virtuální počítač) pro stávající / nově zakoupené licence na sadu Veeam Backup & Replication 9.5 edice Enterprise Plus nebo Veeam Availability Suite 9.5 edice Enterprise Plus.

Produkt Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Linux a Veeam Backup pro Microsoft Office 365 lze používat v kombinaci se sadou Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication nebo Veeam Backup Essentials, případně samostatně.

Produkt Veeam Availability Console je ZDARMA a slouží ke správě pracovních zatížení pro produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux a Veeam Availability Suite, případně Veeam Backup & Replication.

Je vyžadován minimální počet zakoupených licencí?

Ano, minima pro nákup jsou následující:

Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials a Veeam ONE:

nákup předplacených licencí minimálně pro deset (10) virtuálních počítačů

Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux:

 • Pracovní stanice: Minimálně pět (5) licencí na objednávku
 • Server: K dispozici v libovolném množství

Poznámka:Na server či pracovní stanici (tzn. na fyzický server / pracovní stanici on-site nebo na instanci veřejného cloudu) je vyžadován pouze jeden agent.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365

 • Uživatel: Minimálně deset (10) licencí na objednávku
Nabízí Veeam trvalé licence pro produkty Veeam Agent a Veeam Backup pro Microsoft Office 365?
Ne. Tyto produkty jsou dostupné pouze na základě předplacené licence.
Jak prodloužím své předplatné?
Chcete-li nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplatného, jednoduše si zakoupíte další předplatné dříve, než vyprší vaše aktuální předplatné.
Je možné zkrátit víceleté předplatné na jednoleté předplatné?
Tato možnost není bohužel k dispozici.
Jak mohu provést migraci z trvalé smlouvy o produktu na předplacenou licenci?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle patic na licence formou předplatného zakoupením SKU pro migraci. Tento SKU je určen pro stávající zákazníky s trvalými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí migrovat na předplacené licence podle počtu virtuálních počítačů (za účelem zakoupení dalších licencí za virtuální počítač). Nákup tohoto SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až tři roky a převádí smlouvu z trvalé na předplacenou. Veškeré přidané virtuální počítače požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrované trvalé licence na patici musí koncový uživatel zničit. Zákazníci si mohou zakoupit tříletý SKU předem nebo ho obnovovat každoročně po dobu celkem tří let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrace produktů z trvalých licencí podle počtu patic na předplacenou licenci podle počtu virtuálních počítačů musí být provedeny u všech patic v celém prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Nejsou povoleny žádné částečné migrace. 
Jak mohu provést migraci z trvalé smlouvy na produkt na předplacenou licenci?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu patic na licence formou předplatného zakoupením jednotky SKU pro migraci. Tato jednotka SKU je určena stávajícím zákazníkům s trvalými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí migrovat na předplacené licence podle počtu virtuálních počítačů (za účelem zakoupení dalších licencí za virtuální počítač). Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z trvalé na předplacenou. Veškeré přidané virtuální počítače požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrované trvalé licence podle počtu patic musí koncový uživatel zničit. Po migraci budou všechny další nákupy týkající se migrovaných licencí vycházet z ceny předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Zákazníci mohou zakoupit dvouletou jednotku SKU předem nebo ji obnovovat každoročně po dobu jednoho nebo dvou let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrace produktů z trvalých licencí podle počtu patic na předplacenou licenci podle počtu virtuálních počítačů musí být provedeny u všech patic v prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Částečné migrace nejsou povoleny.

Máte další dotazy?

Na pravé straně navigačního panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Nebo se můžete zúčastnit jedné z našich živých ukázek produktů, případně se můžete obrátit na svého obchodního zástupce společnosti Veeam.