Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu patic procesorů na spravovaném serveru (nebo hostiteli) a také podle počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic, cloudových instancí nebo spravovaných uživatelů.

Licenční podmínky společnosti Veeam

Společnost Veeam nabízí různé licenční podmínky. Potřebujete-li další informace o dostupnosti produktu, obraťte se na svého partnera Veeam ProPartner.

Trvalá licence

Platnost softwarových licencí a možnost používání produktů nekončí. Součástí každé nově zakoupené trvalé licence je jeden rok základní podpory a údržby.

Udržujte si aktivní smlouvu o podpoře a získáte:

 • Aktualizace produktů a nové hlavní verze.
 • Přístup k technické podpoře.
 • Přístup na portál pro správu licenčních klíčů.

Upozornění: Pokud skončí platnost vaší smlouvy o údržbě, nebudete moci spravovat ani stahovat licenční klíče. Společnost Veeam doporučuje zákazníkům, aby si vždy vytvářeli zálohy všech licenčních klíčů. Další informace najdete na stránce s častými dotazy k obnovení podpory.

Předplacená licence

Předplacené licence umožňují snížit přímé náklady na pořízení licencí a rozložit jejich cenu v definovaném období.

Softwarové licence a možnost používat produkty vyprší vždy na konci předplaceného období a zahrnují nonstop produkční podporu.

K dispozici jsou předplacené jedno- až pětileté licence a zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí zakoupit celé předplatné rovnou nebo ho budou platit jednou ročně. Po skončení licenčního období skončí možnost používat produkt i podporu. Zákazník se může rozhodnout zakoupit novou předplacenou licenci za aktuální cenu a používat produkt dále.

Poznámka: Dostupnost možností předplatného a trvalé licence se liší podle produktu. Zda produkt, který chcete, je nabízen s trvalou licencí, předplacenou licencí nebo obojím, zjistíte u daného produktu. 

DALŠÍ INFORMACE O PŘEDPLACENÝCH LICENCÍCH

Pronájem hostování

Členové programu Veeam Cloud & Service Provider mohou pronajímat produkty měsíčně. Může být vyžadován závazek na jeden rok. Další informace najdete na stránce programu VCSP.

Časté obecné dotazy k licencím

Jak mohu získat licenční soubor pro produkty Veeam?
Pokud máte aktivní smlouvu o podpoře, můžete se přihlásit na portál pro správu licencí a stáhnout si licenční soubor. Jestliže nejste správcem licence pro váš účet, budete mít možnost odeslat soubor správci licence. Pokud na portálu nevidíte své licence, otevřete nový případ týkající se licencí.
Za jakých podmínek mohu slučovat nebo rozdělovat licence?

Aby mohlo dojít ke sloučení dvou či více licencí, musejí splňovat následující kritéria:

 • Všechny licence musí mít aktivní smlouvu o podpoře.
 • Všechny licence musí být vydány pro stejný produkt a edici.
 • Všechny licence musí využívat stejný licenční model (předplatné, trvalá licence, pronájem atd.).
 • Všechny licence musí být licencované podle stejné jednotky (patice, virtuální počítač, uživatel atd.) s výjimkou nástrojů Veeam Agent, u kterých lze kombinovat licence pro pracovní stanice a servery.
 • Správce licencí pro všechny licenční soubory je stejný.
 • Všechny licence musí být vydány stejné společnosti.

Pokud jsou výše uvedená kritéria splněna, na portálu pro správu licencí by mělo být zobrazeno tlačítko Sloučit. Po kliknutí budete moci vybrat licenční soubory, které je třeba sloučit. Další informace najdete v příručce k portálu pro správu licencí.

Poznámka: Při slučování dvou či více licenčních souborů bude mít sloučená licence nejdřívější datum konce platnosti. Máte například dva licenční soubory – jednomu končí platnost 30. prosince 2017 a druhému 1. února 2018. Sloučenému licenčnímu souboru tedy skončí platnost 30. prosince 2017. I když sloučenému licenčnímu souboru skončí dříve platnost podpory, stále budete mít k dispozici technickou podporu na základě smlouvy o podpoře.
Chcete-li rozdělit licenční soubor, otevřete na portálu pro správu licencí případ týkající se licencí na kartě „Získat podporu“.

Jak mohu zjistit, kdo je správce licence pro mou společnost?
Údaje o správci licence jsou obsaženy v každém licenčním souboru (můžete jej otevřít v libovolném textovém editoru) a také na portálu pro správu licencí pro každou konkrétní licenční smlouvu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, kdo je primární/sekundární správce licence pro vaši společnost, otevřete nový případ týkající se licencí.
Jak mohu změnit správce licencí?
V případě, že chcete změnit správce licence nebo sdílet oprávnění správce, otevřete nový případ přihlášením se do části My Account (Můj účet), kliknutím na kartu „Support“ (Podpora), „Open a case“ (Otevřít případ) a výběrem možnosti „Licensing“ (Licence). Poté vyberte v rozevírací nabídce možnost „Change/Add license administrator“ (Změnit/přidat správce licence) a vyplňte všechny požadované údaje. Postup je znázorněn také na obrázku níže: 
Mohu použít starší licenční soubor k nejnovější verzi softwaru?
Přijde na to. Pokud se verze licenčního souboru i softwaru shodují (například pokud jde v obou případech o v9), bude licence fungovat. Pokud se neshodují, soubor neumožní instalaci. Pokud se například pokusíte použít licenci v8 na instalaci v9, zobrazí se chybová zpráva „Platnost licence skončila“. Na portálu pro správu licencí si můžete vždy stáhnout licenční soubor pro aktuální i pro nejnovější předchozí verzi našich produktů. 
Abyste ověřili verzi licenčního souboru, otevřete jej v libovolném textovém editoru.
Mohu změnit zkušební licenci na placenou licenci bez ztráty dat?
Ano. Stačí vybrat možnosti Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Installlicense (Instalovat licenci) a zvolit nový licenční soubor. Nebude to mít vliv na žádné vaše úlohy, nastavení ani soubory záloh.
Pokud upgraduji svůj licenční soubor, přijdu o nějaká uložená data nebo úlohy?
Ne.
Musím přeinstalovat produkty Veeam, když změním licenční soubor?
Ne. Pokud upgradujete na novou verzi, jednoduše spusťte instalační program a zvolte licenční soubor pro verzi, která se instaluje.
Mám aktivní smlouvu o podpoře a chci nadále používat starou verzi produktu Veeam. Jak získám starší licenci?
Pokud potřebujete licenční soubor pro verzi produktu Veeam, která již není podporována, otevřete případ týkající se licencí. Na portálu si můžete stáhnout licenční soubor pro aktuální i předchozí verzi našich produktů.
Jak obnovím svou podporu?
Chcete-li obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku na obnovení .
Jak mohu upgradovat svou licenci na jinou edici?
Lze zakoupit jednotky SKU pro upgrade. Funkce, jež jsou součástí jednotlivých edic, najdete v tomto srovnávacím dokumentu. Upgrade je poté možné provést na portálu pro správu licencí Veeam.
Jak mohu sloučit své licence?
Sloučení, upgrady a downgrady může provádět pouze pověřený správce licence uvedený ve vašem licenčním souboru. Podrobné pokyny naleznete v tomto dokumentu. Zajistěte, aby byly splněny všechny předpoklady pro sloučení licencí.
Jak do produktu nainstaluji nový licenční klíč?

Veeam Backup & Replication: 
Chcete-li přidat nový klíč do nainstalovaného produktu Veeam Backup & Replication™, postupujte podle těchto kroků v uživatelské konzoli: 
Menu (Nabídka) -> Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Install license (Instalovat licenci)
Podrobnosti najdete na této stránce

Veeam ONE: 
Pro produkt Veeam ONE™ postupujte výběrem možností „Veeam ONE Monitor client (Klient pro monitorování Veeam ONE) -> Help (Nápověda) -> License information (Informace o licenci)“ nebo „Veeam ONE Reporter Web UI (Webové rozhraní Veeam ONE Reporter) -> Configuration (Konfigurace) -> License (Licence)“. Podrobnosti naleznete na této stránce.

Mohu downgradovat edici produktu (například z verze Enterprise Plus na Enterprise)?

Ano, downgrade (neboli přechod na nižší verzi) edice produktu je možný. Za downgrade neplatíte žádný poplatek, upozorňujeme však:

 • Společnost Veeam NEVRACÍ rozdíl v ceně mezi jednotlivými edicemi.
 • Po downgradu je třeba zaplatit všechny upgrady.
 • Po vypršení platnosti aktuální smlouvy o podpoře odpovídá cena obnovení údržby aktuální ceně edice.
 • Změny v edici nemění původní datum smlouvy o podpoře.
 • Na downgrade mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou.

Společnost Veeam vyžaduje, aby koncový uživatel podepsal potvrzení o zničení uvádějící informace, že za účelem vytvoření nového licenčního souboru byla licence na vyšší edici zničena. Chcete-li požádat o downgrade edice, obraťte se na prodejní tým společnosti Veeam nebo na preferovaného prodejce ProPartner.

Mohu převádět své licencované sokety z jednoho hypervisoru na jiný?
Ano. Licencované sokety můžete kdykoli změnit z jednoho hypervisoru na jiný. Stačí vytvořit případ týkající se licencí. Pro usnadnění převodu můžete získat bezplatný dočasný licenční soubor s celkovým počtem licencovaných soketů pro oba hypervisory. To umožní společnou existenci různých prostředí na stejném zálohovacím serveru. Tento licenční soubor bude platný po dobu tří měsíců a podle potřeby je možné toto období dále prodloužit (pouze pro prostředí s velkým počtem patic). Technická podpora pro oba hypervisory je po dobu platnosti dočasné licence poskytována zdarma. Na změnu hypervisoru mají nárok pouze zákazníci s aktivní smlouvou o podpoře. 
Jsem partner a chci spravovat licence svých koncových uživatelů. Jak to mohu udělat?
Otevřete případ týkající se licencí s potvrzením od vašich koncových uživatelů. Nezapomeňte uvést čísla jejich smluv (pro nalezení a otevření licenčního souboru). Případně může váš koncový uživatel otevřít případ týkající se licencí sám a požádat o změnu správce licence na vás.
Jsem poskytovatelem služeb. Mohu své licence Veeam využívat ke správě virtuálních počítačů mých klientů?
Pouze pokud jste zakoupili licence Veeam Hosting nebo Cloud Provider. Potřebujete-li zjistit, zda máte správné licence, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Veeam.
Co je automatická aktualizace licence?
Nástroj Veeam Backup & Replication od verze 7.0 patch 4 podporuje automatickou aktualizace licence. Pokud je tato funkce povolena, zálohovací server Veeam (nebo server Veeam Backup Enterprise Manager, je-li implementován) proaktivně komunikuje s portálem pro správu licencí Veeam, aby získal novou licenci předtím, než skončí platnost aktuální licence. Další informace o tom, jak povolit tuto funkci, najdete v uživatelské příručce k nástroji Veeam Backup & Replication pro VMware a pro Hyper-V

Nejčastější dotazy k předplaceným licencím

Proč společnost Veeam využívá pro nové produkty model předplatného?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k předplaceným licencím, společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím předplatného.
Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Nižší náklady: Nižší počáteční náklady, díky kterým můžete software zakoupit v rámci provozních výdajů.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření tříleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná fixace ze strany prodejce: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Nejnovější technologie: Získejte přístup k nejnovějším vydáním produktů bez průběžných poplatků za údržbu.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů.
 • Časová hodnota peněz: Bez vysokých výdajů předem vám vaše peníze zůstanou déle.
Jaký je nový model předplatného společnosti Veeam?

Produkty Veeam (uvedené níže) jsou dostupné s jednoletou až pětiletou předplacenou licencí. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli produkt dále používat.

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam ONE
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows
 • Veeam Agent pro Linux
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365
 • Veeam Cloud Connect pro velké podniky

Můžete se rozhodnout zakoupit celé předplatné předem nebo platit jednou ročně, přičemž větší slevy poskytujeme pro platby předem a delší předplatné. Každá předplacená licence bude zahrnovat produkční podporu 24.7.365. Ceny předplatného a předplacené licence vyžadují verzi Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 a novější, případně Veeam ONE 9.5 Update 3 a novější.

Mohou být některé novější produkty Veeam používány samostatně nebo vyžadují další produkty Veeam?

Až bude produkt Veeam Availability Orchestrator k dispozici, bude dostupný jako doplňkové předplatné (na virtuální počítač) pro stávající / nově zakoupené licence na sadu Veeam Backup & Replication 9.5 edice Enterprise Plus nebo Veeam Availability Suite 9.5 edice Enterprise Plus.

Produkt Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Linux a Veeam Backup pro Microsoft Office 365 lze používat v kombinaci se sadou Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication nebo Veeam Backup Essentials, případně samostatně.

Produkt Veeam Availability Console je ZDARMA a slouží ke správě pracovních zatížení pro produkty Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux a Veeam Availability Suite, případně Veeam Backup & Replication.

Je vyžadován minimální počet zakoupených licencí?

Ano, minima pro nákup jsou následující:

Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials a Veeam ONE:

nákup předplacených licencí minimálně pro deset (10) virtuálních počítačů

Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux:

 • Pracovní stanice: Minimálně pět (5) licencí na objednávku
 • Server: K dispozici v libovolném množství

Poznámka:Na server či pracovní stanici (tzn. na fyzický server / pracovní stanici on-site nebo na instanci veřejného cloudu) je vyžadován pouze jeden agent.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365

 • Uživatel: Minimálně deset (10) licencí na objednávku
Nabízí Veeam trvalé licence pro produkty Veeam Agent a Veeam Backup pro Microsoft Office 365?
Ne. Tyto produkty jsou dostupné pouze na základě předplacené licence.
Jak prodloužím své předplatné?
Chcete-li nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplatného, jednoduše si zakoupíte další předplatné dříve, než vyprší vaše aktuální předplatné.
Je možné zkrátit víceleté předplatné na jednoleté předplatné?
Tato možnost není bohužel k dispozici.
Jak mohu provést migraci z trvalé smlouvy o produktu na předplacenou licenci?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle patic na licence formou předplatného zakoupením SKU pro migraci. Tento SKU je určen pro stávající zákazníky s trvalými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí migrovat na předplacené licence podle počtu virtuálních počítačů (za účelem zakoupení dalších licencí za virtuální počítač). Nákup tohoto SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až tři roky a převádí smlouvu z trvalé na předplacenou. Veškeré přidané virtuální počítače požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrované trvalé licence na patici musí koncový uživatel zničit. Zákazníci si mohou zakoupit tříletý SKU předem nebo ho obnovovat každoročně po dobu celkem tří let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrace produktů z trvalých licencí podle počtu patic na předplacenou licenci podle počtu virtuálních počítačů musí být provedeny u všech patic v celém prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Nejsou povoleny žádné částečné migrace. 
Jak mohu provést migraci z trvalé smlouvy na produkt na předplacenou licenci?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu patic na licence formou předplatného zakoupením jednotky SKU pro migraci. Tato jednotka SKU je určena stávajícím zákazníkům s trvalými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí migrovat na předplacené licence podle počtu virtuálních počítačů (za účelem zakoupení dalších licencí za virtuální počítač). Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z trvalé na předplacenou. Veškeré přidané virtuální počítače požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrované trvalé licence podle počtu patic musí koncový uživatel zničit. Po migraci budou všechny další nákupy týkající se migrovaných licencí vycházet z ceny předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Zákazníci mohou zakoupit dvouletou jednotku SKU předem nebo ji obnovovat každoročně po dobu jednoho nebo dvou let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného podle počtu virtuálních počítačů. Všechny migrace produktů z trvalých licencí podle počtu patic na předplacenou licenci podle počtu virtuálních počítačů musí být provedeny u všech patic v prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Částečné migrace nejsou povoleny.

Licence se speciálními cenami

 • Ceny pro „veřejný sektor“ jsou určeny pro veškeré státní úřady (na všech úrovních) a neziskové organizace ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „P-“.
 • Ceny pro „partnery pro interní použití“ jsou schváleny pro členy programu Veeam ProPartner POUZE pro interní použití, tzn. nikoli k poskytování služeb, zpracování údajů třetích stran nebo prodejním účelům. Cena uvedená jako MOC je čistá cena pro prodejce. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „I-“.
 • Ceny pro „oblast vzdělávání“ jsou určeny pro vzdělávací instituce ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „E-“.
 • Ceny pro „poskytovatele hostovaných nebo cloudových služeb“ jsou určeny pouze pro členy programu Veeam Cloud & Service Provider. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „H-“. Další informace najdete na stránce programu VCSP.

Další informace o údržbě naleznete v příručce k podpoře společnosti Veeam. Další informace o licencích jsou pak k dispozici ve smlouvě EULA společnosti Veeam.

Podmínky a definice

 • Patice nebo patice procesoru představují fyzické propojení mezi mikroprocesorem a obvodovou deskou na fyzickém serveru. Obvykle se počet patic rovná počtu procesorů.
 • Virtuální počítač představuje operační prostředí (které může nebo nemusí obsahovat operační systém) v hypervisoru (Hyper-V, vSphere atd.), které může obsahovat disky, procesory, paměť, síťové prostředky a další virtuální prostředky a které simuluje fyzické počítačové zařízení replikováním, prováděním nebo vykonáváním funkcí tohoto zařízení.
 • Spravovaný server představuje fyzický server hostující nebo obsahující virtuální počítače, jejichž správa probíhá za pomoci softwarových produktů společnosti Veeam.

Máte další dotazy?

Na pravé straně navigačního panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Nebo se můžete zúčastnit jedné z našich živých ukázek produktů, případně se můžete obrátit na svého obchodního zástupce společnosti Veeam.