#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu chráněných úloh, uživatelů, orchestrovaných instancí nebo starší možnosti podle počtu soketů. Společnost Veeam nabízí univerzální licence, které umožňují přenos mezi různými produkty a úlohami, a licence, které jsou určené pouze pro konkrétní produkt.

Univerzální licence Veeam – časté dotazy

Společnost Veeam nabízí různé možnosti licencování, aby bylo pro zákazníky co nejjednodušší a nejflexibilnější. Univerzální licence Veeam (VUL) je nejfunkčnější a nejflexibilnější dostupná licenční možnost. Chcete-li se podívat na podrobné informace o možnostech licencování, přečtěte si výše uvedené licenční zásady. Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené otázky.
Jaké jsou výhody univerzální licence?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k vícecloudovým a hybridním prostředím, která jsou založena na principu přenositelnosti, stávají se normou licence formou předplatného. Společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím modelu přenosné licence. Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Univerzální přenosnost: Licence lze střídavě používat na více produktech a úlohách Veeam.
 • Jednodušší použití: Jednodušší objednávání, správa a slučování licencí.
 • Vyšší hodnota: Více funkcí za nižší cenu na úlohu. Kupujte pouze to, co potřebujete, bez rizika, že vám zůstanou licence na konkrétní úlohu.
 • Předvídatelná cena: Zakupte si víceletou smlouvu rovnou, získáte výhodnější ceny a budete platit průběžně po roce.
 • Plaťte podle počtu úloh: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte zakoupené produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná závislost na výrobci: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů. 
Co je model Univerzální licence Veeam (VUL)?

VUL je přenosná licence, kterou lze používat univerzálně a poskytuje uživatelům nový prvek přenosnosti, což přechod do cloudového a hybridního prostředí ještě usnadňuje bez dalších poplatků za cloud.

Licence VUL se prodávají na definovanou dobu od jednoho do pěti let s placením předem nebo na tři roky s placením po roce. Tyto licence lze používat střídavě u mnoha různých produktů a úloh Veeam. Toto licencování nabízí všechny výhody licence s průběžnými platbami, jako je možnost začít v malém bez závislosti na dodavateli, placení za to, co používáte, a využívání rozpočtového modelu provozních výdajů, který je vhodný pro cloud. K dispozici jsou také možnosti pro zařazení do investičních výdajů (CapEx).

VUL má však mnoho dalších výhod, ve kterých se liší od starších licencí. Už si nemusíte kupovat licence podle konkrétního produktu nebo omezené na konkrétní typ úlohy. Tento nový model zpřístupňuje mnoho různých produktů a funkcí více uživatelům. Ano, je to tak: licence lze použít pro více produktů a typů úloh, virtuálních, fyzických i cloudových, takže nejste vázáni na typ licence ani na produkt, který nepotřebujete. Říkáme tomu přenosnost!

Používejte jen to, co potřebujete. Přenosnost licencí také zjednodušuje správu objednávek a licencí, což snižuje složitost správy různých SKU podle typu produktu nebo úlohy.

Co je úloha a kolik licencí VUL potřebuji?

Úloha může být virtuální počítač, fyzický server, podniková aplikace, cloudový virtuální počítač, sdílený adresář souborů NAS nebo něco jiného. S VUL zákazníci mohou využívat licence k ochraně všech úloh, které potřebují, a licence jsou přenosné. Zákazníci nakupují licence prodávané minimálně po pěti až deseti a mohou je použít k ochraně nejrůznějších úloh.

Počet potřebných licencí se obecně rovná počtu úloh, které chcete chránit. Většina úloh vyžaduje pouze jednu instanci licence. Výjimkou je, když chráníte pracovní stanice a koncové body, kde jedna licence stačí na ochranu tří pracovních stanic. Jedna licence VUL stačí také na ochranu 500 GB souborové kapacity NAS, tedy dvě licence na TB. Nejlepší způsob, jak zjistit, kolik licencí potřebujete, je využít náš konfigurátor licencí. Vyberte produkt, zadejte počet úloh o období podle svého výběru.

Licence VUL se prodávají v minimálním množství 10 licencí. Pokud je pro vás požadavek na minimální nákup 10 licencí překážkou, doporučujeme vyzkoušet produkt Veeam Backup Essentials, který se prodává ve svazcích po pěti licencích až do maximálně 50 úloh pro potřeby malých podniků.

Jak si mohu zakoupit VUL a jaké jsou podmínky?

VUL se používá k ochraně mnoha úloh a některé úlohy VUL vyžadují. Co je tedy třeba zakoupit?

Korporace a velké podniky

 • VUL Veeam Availability Suite: Zálohování a monitorování cloudových, virtuálních a fyzických úloh
 • VUL Veeam Backup & Replication: Zálohování cloudových, virtuálních a fyzických úloh

Malý podnik

 • VUL Veeam Backup Essentials: Zálohování a monitorování cloudových, virtuálních a fyzických úloh, s omezením na 50 úloh

Licence VUL se kupují v minimálním množstvím 5–10 licencí. K dispozici jsou možnosti na jeden rok až pět let, takže si můžete vybrat období a harmonogram plateb, které nejlépe splňují vaše potřeby. Plaťte předem nebo každoročně. Každoroční možnost je k dispozici pouze pro tříleté předplatné. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli předplatné dále používat. Všechny licence obsahují nepřetržitou produkční podporu 24.7.365.

Na co lze licence VUL použít?

VUL lze využít k licencování různých věcí a jejich množství se stále zvětšuje. Prakticky lze tyto licence využít na ochranu většiny typů úloh, včetně virtuálních počítačů a cloudových virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic a modulů plug-in pro podnikové aplikace. Následující seznam obsahuje typy úloh, které jsou dnes k dispozici:

 • Virtuální počítače (VMware vSphere, Hyper-V a Nutanix AHV): Veeam Backup & Replication
 • Fyzické servery a pracovní stanice: Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX Oracle Solaris
 • Úlohy s nativní podporou cloudu: Veeam Backup for AWS a Microsoft Azure
 • Podpora podnikových aplikací (Oracle RMAN a SAP HANA): Moduly plug-in pro aplikaci Veeam Backup & Replication
 • Sdílené adresáře souborů NAS: Veeam Backup & Replication
 • Monitorování: Veeam ONE, které je součástí sady Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup Essentials

Orchestraci a testování zotavení po havárii lze do prostředí VUL přidat prostřednictvím nástroje Veeam Disaster Recovery Orchestrator, který je licencován samostatně.

Které produkty zatím nejsou dostupné prostřednictvím VUL?

V současné době jsou následující produkty stále prodávány prostřednictvím jednotlivých předplacených licencí místo přenosných předplacených licencí:

 • Kasten K10 od společnosti Veeam (licencováno samostatně)
 • Veeam Disaster Recovery Orchestrator (licencován samostatně)
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365 (licencován samostatně)
 • Veeam Management Pack (MP) pro System Center (licencován samostatně)**
Mohu licence VUL použít na úlohy v rámci produktu Veeam Backup for AWS, Microsoft Azure a Google Cloud?

Ano. Licence VUL ve formě Veeam Backup & Replication spojuje zálohování a obnovení úloh v cloudu AWS, Azure a Google s dalšími cloudovými, virtuálními a fyzickými úlohy hybridního prostředí. Umožňuje také neomezenou přenositelnost dat do cloudů, z nich i mezi nimi.

Pokud chcete chránit úlohy pouze v jednom cloudu bez lokálních nebo multicloudových funkcí, řešení Veeam nabízí také samostatnou licenci pro cloud AWS, Azure nebo Google.

Mohu mít jak licence VUL (na úlohu), tak starší licence podle počtu soketů?

Ano, ale licence VUL vždy obsahují všechny funkce a nejsou omezeny edicí, úlohou nebo prostředím, proto budou VUL vždy preferovanou variantou s největší flexibilitou. 

Zákazníci mohou mít centrálně spravované prostředí s licencemi VUL i podle počtu soketů. Ne všechny produkty však lze kombinovat (celý seznam VUL, které lze slučovat, a produktů podle počtu soketů naleznete zde). Pokud například chráníte virtuální počítače VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V za použití nepřetržitých licencí podle počtu soketů, musíte chránit všechny virtuální počítače vSphere/Hyper-V v prostředí jako sokety. Licence VUL lze stále používat na všechny ostatní typy úloh, které nejsou virtuální počítače.

Důležitá poznámka: Při slučování licencí podle počtu soketů a licencí VUL věnujte pozornost tomu, že „edice“ licence podle počtu soketů určuje funkce celého sloučeného prostředí. Příklad: Pokud slučujete sokety Veeam Backup & Replication Enterprise Edition s VUL Veeam Backup & Replication (se všemi funkcemi), prostředí bude nastaveno na sadu funkcí edice Enterprise. Za účelem získání možností edice Enterprise Plus musí uživatelé a) migrovat licence podle počtu soketů na licence VUL, nebo b) upgradovat licence podle počtu soketů na edici Enterprise Plus.

Jak sloučím licenční soubory?
Pokud chce mít zákazník centrálně spravované prostředí, může být nutné sloučit licenční soubory. Požaduje se, aby smlouva o údržbě byla platná jak pro součásti s licencí podle počtu soketů, tak pro součásti s VUL. Při jakýchkoli problémech kontaktujte podporu společnosti Veeam.
U kterých produktů je dnes možné slučovat licence pro centrální správu?

U sady Veeam Availability Suite je možné slučovat licenci na patici a univerzální licenci do jednoho centrálně spravovaného prostředí.

U sady Veeam Backup Essentials sice není možné slučovat licence podle počtu soketů a univerzální licence, ale máte dvě možnosti:

 • Sokety Veeam Backup Essentials lze slučovat s licencemi VUL Veeam Availability Suite.
 • Sokety a univerzální licence Veeam Backup Essentials je možné upgradovat na sadu Veeam Availability Suite, čímž se dosáhne centralizované správy a sloučení licencí. 
Jak mohu provést migraci ze starší trvalé licence podle počtu socketů na plně funkční přenosnou předplacenou licenci Veeam Universal License (VUL)?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu soketů na licence VUL zakoupením SKU pro migraci. Nákup těchto jednotek SKU znamená převedení smlouvy z trvalé licence podle počtu soketů na licenci Veem Universal License a ve většině případů prodlužuje období podpory o jeden rok. Migrace produktů z trvalé licence dle počtu socketů na VUL musí proběhnout u všech soketů v zákazníkově prostředí. Nákup nových licencí typu VUL, které mají nahradit trvalé licence podle počtu soketů, bez použití autorizované jednotky SKU pro migraci není možný. Po migraci budou všechny cenové nabídky obsahovat jednotky SKU s VUL. Podrobné informace o migraci a cenách vám poskytne vámi upřednostňovaný prodejce nebo tým Veeam pro obnovení.
Jsem zákazník s licencí podle počtu soketů. Mohu vyzkoušet licenci VUL a tyto nové funkce?
Zákazníkům s licencemi podle počtu soketů na produkty Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials dáváme na každou licenci podle počtu soketů jednu licenci VUL. Zdarma můžete vyzkoušet až šest licencí. Tyto licence vám umožňují bez závazků si vyzkoušet možnosti ochrany nástrojů Veeam Agents for Microsoft WindowsLinux, modulů plug-in pro podnikové aplikace pro Oracle RMANSAP HANA, cloudových prostředí, sdílených adresářů NAS a dalších prostředí. Tyto licence se v produktu zobrazují, jak je vidět na obrázku, a jejich platnost nikdy nevyprší.
Jak prodloužím předplatné?
Budete-li chtít nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplatného VUL, jednoduše si obnovíte licence VUL dříve, než skončí aktuální období. Potřebujete-li pomoc s nabídkou, kontaktujte náš tým zde.
Funkce které edice a jakou úroveň podpory získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu patic i licence VUL?
Při centrální správě licencí podle počtu patic a licencí VUL určuje sadu funkcí edice a úroveň podpory celého sloučeného prostředí licenční klíč patice. Další informace naleznete v částech 2.4 a 2.5 licenčních podmínek.

Máte dotazy?

Na pravém navigačním panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Můžete se také zúčastnit jednoho z našich živě vysílaných produktových dem, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.