800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zálohování a obnova Google Cloud

Zabezpečené zálohování a obnova s nativní podporou Google, které se škálují podle vašich potřeb, abyste překonali KAŽDOU ztrátu dat bez zbytečného navyšování nákladů na cloud

NASADIT ZDARMA

Zálohujte až 10 instancí Google Compute Engine ZDARMA

Nejlepší zálohování pro Google Cloud

Google Cloud Platform (GCP) a Veeam® nadále poskytují úzce integrované portfolio na ochranu a správu dat v hybridním cloudu, včetně Google Compute Engine. Ačkoli společnost Google zajišťuje dostupnost a spolehlivost prostředků Compute Engine pro budování a tvorbu produkčních aplikací a služeb, odpovědnost za zajištění a ochranu dat, včetně zálohování, je vždy na vás.

NOVINKA Veeam Backup for Google Cloud Platform poskytuje zabezpečené zálohování a obnovu s nativní podporou Google, které se škálují podle vašich potřeb, abyste překonali KAŽDOU ztrátu dat bez zbytečného navyšování nákladů na cloud. Díky snadnému nasazení z obchodu GCP Marketplace můžete během několika minut chránit své aplikace a data pomocí specializované ochrany dat od lídrů v oboru.

Jednoduché, přesto výkonné zálohování Google Cloud

Spolehlivé zálohování Google Cloud

Zálohování a obnova s nativní podporou Google využívající automatizaci založenou na zásadách k eliminaci rizika jakékoli ztráty dat.

Nákladově efektivní ochrana

První nástroje správy a výpočtu nákladů na trhu pro řízení nákladů a předcházení příliš vysokým nákladům na cloud.

Zabezpečení dat a soulad s předpisy

Vypořádejte se s interními a externími hrozbami zabezpečení a zároveň si zajistěte zálohování a archivaci v souladu s předpisy.

Připraveno na hybridní cloud

Zálohujte, obnovujte a migrujte úlohy Google v rámci GCP nebo do privátních a dalších veřejných cloudů.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připraveno na
hybridní prostředí.

S nativní podporou Google

Používejte nativní snapshoty pro časté body obnovení bez potřeby agentů.

Jednoduché nastavení

Nasazení z obchodu GCP Marketplace je snadné, takže můžete začít chránit data během několika minut.

Úplná automatizace

Bez problémů můžete chránit všechna data – dokonce škálovaně – pomocí automatizace založené na zásadách a štítků.

Rychlá obnova

Rychle vyřešte každou ztrátu dat pomocí flexibilních možností obnovy na úrovni instance, svazku a souboru.

Výpočet nákladů

Díky prvnímu nástroji na výpočet nákladů v oboru se vyhnete přeplácení za cloud bez nutnosti obětovat dosahování cílů na úrovni služeb.

Nízkonákladové vrstvení

Automaticky odesílejte snapshoty do objektového úložiště za účelem nízkonákladového uchovávání informací a souladu s předpisy.

Mezi projekty a regiony

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte tak data před interními i externími hrozbami.

Kontroly oprávnění

Můžete snadno ověřovat a napravovat oprávnění IAM cloudu pro operace zálohování a obnovy.

Mobilita aplikací a dat

Neomezená přenosnost dat mezi prostředím GCP, onsite a dalšími veřejnými cloudy.

Jak to funguje

 • Automatizujte snapshoty a zálohy
 • Obnova v rámci GCP
 • Obnova mimo GCP
 1. Automatizace snapshotů založená na zásadách
 2. Přesouvání snapshotů do objektového úložiště Google
 1. Úplná obnova instance Compute Engine nebo svazku ze snapshotu v místě nebo mimo něj
 2. Úplná obnova instance Compute Engine nebo svazku ze zálohy v objektovém úložišti v místě nebo mimo něj
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy v objektovém úložišti
 1. Úloha záložního kopírování do záložního úložiště onsite
 2. Okamžité obnovení VM
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Direct restore to AWS nebo Microsoft Azure

* Vyžaduje Veeam Backup & Replication v11 nebo novější.

Balení a ceny

  Veeam Backup for Google Cloud Platform

VEEAM AVAILABILITY SUITE™ 

(OBSAHUJE PRODUKT VEEAM BACKUP & REPLICATION™)

  Samostatné nákladově efektivní zálohování a obnovení z GCP do GCP Jedna platforma pro centralizovanou multicloudovou ochranu dat, správu dat a cloudovou mobilitu

Nativní zálohování Google

   
Automatizace založená na zásadách    
Obnovení celého systému a na úrovni souborů    
Zálohování/archivace do Google Cloud Storage    
Kalkulačka nákladů na zálohování    
Zabezpečení mezi projekty/oblastmi    
Centralizovaná správa více cloudů / hybridního cloudu    

Přenositelnost dat, mobilita a žádná závislost na poskytovateli konkrétního cloudu

   
Pokročilé monitorování a analýza    

Přenosná univerzální licence Veeam (VUL)

   

Nákladově efektivní samostatná licence

   
Řešení Veeam Backup for Google Cloud Platform je dostupné výhradně přes obchod GCP Marketplace v bezplatné edici i edici BYOL a nasazuje se ze stejné nabídky.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

 

 

Zálohování 10 instancí virtuálních počítačů ZDARMA
Podpora podle možnosti

Samostatný produkt

Edice BYOL

$40 USD

na instanci virtuálního počítače za rok

Zálohování a obnova pouze v GCP
Produkční nepřetržitá podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

Přenosné licence

Zálohování a obnova všeho, všude
Produkční nepřetržitá podpora

Časté otázky

Jak se zálohuje Google Cloud?

Během diskuse o zálohování dat platformy Google Cloud Platform nás zajímají především nástroje s nativní podporou cloudu, které nám umožňují chránit instance Compute Engine (tj. tam, kde jsou spuštěny virtuální počítače) s nativními snapshoty Google.

Existují nativní služby, které vám umožňují zálohovat instance Google Engine, a je mnoho dodavatelů, kteří nabízejí přístup k zálohování Google Cloud Platform na základě agentů. Ochrana dat v cloudu však není vždy přímočará a využívání omezených nebo starších metod zálohování může představovat problém.

Zaprvé, snapshoty instancí Google Compute Engine nejsou skutečné zálohy a nelze je používat pro dlouhodobé uchovávání a obnovu dat. Uchovávání starších snapshotů v cloudovém úložišti Google na dobu delší než několik dnů je také nákladné. Ruční skriptování automatického plánování snapshotů pro instance Google Cloud může rychle narůst na složitosti, a to zejména ve velkých prostředích.

Za druhé, přístupy na základě agentů pro zálohování Google Cloud Platform nepředstavují nejlepší možnost, protože agenty vyžadují nasazení náročné na prostředky. Jejich vhodné škálování je obtížné a zabírají další prostor v modulu Compute Engine.

Veeam Backup for Google Cloud Platform dokáže automaticky vytvářet a spravovat snapshoty a zálohy instancí Compute Engine (a připojených disků) včetně konfigurace virtuálního počítače. Pomocí zálohování na úrovni bitových kopií nebo snapshotů lze vytvářet řetězce záloh. Nejprve je vytvořen úplný snapshot a každý následující snapshot bude obsahovat přírůstkové změny. Řešení Veeam k zálohování Google Cloud nepoužívá agenty. Místo toho se nasazují dočasné instance, kterým se říká pracovníci, pouze na dobu, než se vygenerují data obrazu zálohy Veeam ze snapshotu nebo se provede obnova.

Zálohování na úrovni bitových kopií může zahrnovat úplné nebo přírůstkové zálohování dat Google Cloud Platform.

Snapshoty a zálohy lze vrstvit a ukládat do cloudového úložiště Google. Mějte na paměti, že je osvědčeným postupem je vždy oddělit zálohy od produkčního prostředí. Veeam Backup for Google Cloud Platform podporuje vrstvení dat mezi projekty a regiony, díky čemuž je zabezpečování záloh jednoduché.

Pokud jde o obnovu, Veeam Backup for Google Cloud Platform dokáže obnovovat soubory ze snapshotů i záloh, díky čemuž je obnova na úrovni souborů rychlá a na vyžádání. Během obnovy instance pracovníka spustí časový bod v rámci snapshotu nebo zálohy Google Cloud a připojí se k němu, díky čemuž získáte webovou konzoli nebo systém souborů, ve kterému můžete procházet a obnovit libovolný soubor. Obnovu v rámci Google Cloud Platform lze provést během několika sekund na úrovni celého počítače i souboru.

Má Google Cloud Platform službu zálohování?

Vedle zajištění zabezpečení a ochrany podkladové infrastrukturu Google Cloud Platform poskytuje Google Cloud Platform nativní metody provádějí záloh z instancí Google Compute Engine. Tyto metody zahrnují funkce k vytvoření trvalých snapshotů disku nebo bitových kopií počítače. Řetězce snapshotu obsahují úplné a následné přírůstkové snapshoty. Je také možné vytvořit plán provádění pravidelných snapshotů dat Google Cloud Platform.

Nativní nástroje Google Cloud Platform vám umožňují vytvářet úplné a přírůstkové soubory bitových kopií konkrétního virtuálního počítače.

Po vytvoření snapshotů nebo bitových kopií virtuálního počítače se příkaz (cp) používá k přesunu těchto souborů z produkčního prostředí do cloudového úložiště Google.

Tyto metody se hodí ve velmi malých prostředích nebo takových, která jsou určena pro testovací účely. Pro větší produkční prostředí, ve kterých je klíčové dodržování smluv o rozsahu služeb (SLA), však může být nutné mít zavedené jiné nástroje, aby byla zaručena robustní strategie zálohování a obnovy pro Google Cloud Platform. Samotné snapshoty a bitové kopie nejsou optimální řešení, když potřebujete delší uchovávání informací nebo potřebujete ukládat starší snapshoty více než několik dnů, protože mohou rychle začít narůstat náklady. Snapshoty také nejsou automaticky izolovány od produkčního prostředí. To může v případě havárie vést k riziku narušení zabezpečení a ztráty dat. A konečně, pokud se u prostředí Google Cloud Platform plánuje růst, potřebujete komplexnější možnosti obnovy, mezi které musí patřit obnova na úrovni souborů a možnosti plánování, které nejsou jen pro snapshoty. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Žádost o vlastní ukázku

Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.